18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок. " Контроль знань. Основи і солі "

Про матеріал
Тематичний контроль ОСНОВИ. СОЛІ. містить: 1. Теоретичні запитання. Задачі. Вправи. ( 3 варіанти) 2. Контрольна робота ОСНОВИ. СОЛІ ( 6 варіантів з яких 5 і 6 полегшеного рівня).
Перегляд файлу

Тематичний контроль

ОСНОВИ. СОЛІ.

Теоретичні запитання. Задачі. Вправи.

 

І варіант

 

 1. Що таке солі?
 2. Що таке генетичний зв’язок?
 3. Натрій хлорид – це сіль чи кислота7
 4. Чим відрізняються за властивостями нерозчинні гідроксиди від амфотерних гідроксидів?
 5. Як можна добути купрум ( II) сульфат? Назвіть два способи добування CuSO4.
 6. Запропонуйте, як із натрію через проміжні сполуки добути натрій карбонат?
 7. Розпізнайте речовини6 натрій хлорид, натрій гідроксид і воду.
 8. Визначити масу цинк хлориду, що утворюється при взаємодії 6,5г цинку з хлоридною кислотою.
 9. Яка маса натрій карбонату реагує з хлоридною кислотою, якщо внаслідок реакції виділяється  карбон (IV)оксид об’ємом 6,72л?
 10. При взаємодії фосфор (V) оксиду з водою утворюється фосфатна кислота масою 19,6г. Яку масу фосфор (V) оксиду взяли для реакції?
 11. Здійсніть перетворення:

а) Al → AlCl3 → Al(OH)3 → Al2O3 → Al2(SO4)3;

б) S → SO2 → SQ3 → H2SO4 → CaSO4;

в) Mg → MgCl2 → Mg(OH)2 → MgCO3 → CO2;

г) Ca → Ca(OH)2 → CaCO3 → CaO  → Ca(OH)2 → Ca(NO3)2;

ґ) P → P2O5 → Na3PO4 → H3PO4 → Ca3(PO4)2.

 

ІІ варіант

 

 1. Як можна добути солі?
 2. До якої групи солей належать калій сульфат, кальцій гідроген карбонат?
 3. Що таке луги? Назвіть конкретні приклади.
 4. Для визначення яких гідроксидів використовують індикатори?
 5. Розпізнайте речовини: натрій хлорид і натрій карбонат.
 6. Добудьте CaCO3 ( кальцій карбонат) чотирма способами. Напишіть рівняння реакцій.
 7. При взаємодії магнію із сульфатною кислотою виділяється водень об’ємом 4,48л (н.у.). Яка маса магнію вступає в реакцію?
 8. Які солі нерозчинні у воді? Назвіть приклади.
 9. Визначити масу купрум ( II) нітрату, якщо 2 моль купрум ( II) оксиду реагує з нітратною кислотою.
 10. Визначте масу Калію, що реагує з водою, якщо при цьому виділяється водень об’ємом 4,48л (н.у.).
 11. Здійсніть перетворення:

а) Al → Al2O3  → Al2(SO4)3 → Al(OH)3 → AlCl3;

б) Ca → CaO  → CaCO3 → CaO  → CaCl2 → AgCl;

в) Cu(OH)2 → CuO → CuSO4 → BaSO4;

г) P → P2O5 → Ca3(PO4)2 → H3PO4;

ґ) Zn → ZnCl2 → Zn(OH)2 →K2ZnO2. 

                                 

                                ZnO → ZnSO4  → BaSO4;

 

 
ІІІ варіант

 

 1. Які амфотерні гідроксиди вам відомі?
 2. Як класифікують солі?
 3. Що таке основні оксиди?
 4. Розпізнайте речовини: хлоридну кислоту і воду.
 5. Добудьте калій фосфат трьома способами. Напишіть відповідні рівняння реакцій.
 6. Які хімічні властивості основ?
 7. Які є основні класи неорганічних сполук? Наведіть приклади речовин.
 8. При термічному розкладі бертолетової солі масою 17г виділяється кисень. Який об’єм кисню (н.у.) виділяється?
 9. Визначте масу кальцій карбонату, який утворюється при взаємодії кальцій оксиду масою112г з карбон (IV)оксидом?
 10. Визначити масу барій нітрату, якщо 4 моль барій оксиду реагує з нітратною кислотою?
 11. Здійсніть перетворення:

а) C → CO2  CaCO3 → CO2;

б) Al(OH)3 → Al2O3 → AlCl3 → AgCl;

в) Na → NaOH → Na2SO4 → BaSO4; 

г) S → H2S → SO2 → SO3 → K2SO4 → BaSO4;

ґ)BaCO3 → BaO → Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

 

ОСНОВИ. СОЛІ

 

І варіант

 

 1. Складіть рівняння реакції нейтралізації, в результаті якої утворюється кальцій гідрогенкарбонат.
 2. Які пари речовин будуть взаємодіяти між собою?

а) гідраргірум (II) нітрат і залізо;

б) кальцій оксид і натрій хлорид;

в) барій хлорид і сульфатна кислота;

г) натрій карбонат і кальцій хлорид.

Складіть рівняння можливих реакцій.

 1. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

Кальцій → кальцій оксид → кальцій гідроксид → кальцій хлорид → аргентум хлорид.

 1. Визначити масу купрум (II) сульфату, що утворюється при взаємодії 2 моль купрум (II) оксиду з достатньою кількістю сульфатної кислоти.

 

ІІ варіант

 

 1. Складіть рівняння реакції нейтралізації, в результаті якої утворюється натрій гідроген сульфат.
 2. Які пари речовин будуть взаємодіяти між собою?

а) калій сульфат і натрій хлорид;

б) барій нітрат і сульфатна кислота;

в) кальцій карбонат і нітратна кислота;

г) ферум (II) оксид і натрій гідроксид.

Складіть рівняння можливих реакцій.

 1. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

алюміній → алюміній хлорид → алюміній гідроксид → алюміній оксид → алюміній сульфат → барій сульфат.

 1. Яку масу барій оксиду необхідно взяти для реакції із сульфатною кислотою, щоб добути барій сульфат масою 23,3г?

 

ІІІ варіант

 

 1. Маємо речовини: алюміній оксид, алюміній, сірку, магній, калій гідроксид. Які з цих речовин реагуватимуть із хлоридною кислотою? Складіть рівняння можливих реакцій, назвіть утворені солі.
 2. Складіть рівняння можливих реакцій між такими речовинами:

а) K2CO3 + HCl  →?;    в) CaO + H3PO4 →?;

б) K2S + CuO →?;        г) FeCl3 + NaOH →?.

 1. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

S  → SO2 → SO3 → Na2SO4 → BaSO4.

 1. Який об’єм карбон (IV) оксиду виділяється при взаємодії 10,6г натрій карбонату з хлоридною кислотою?

 

 

 

ІV варіант

 

 1. Маємо речовини: хром (III) оксид, барій оксид, вуглець, натрій гідроксид, фосфор (V) оксид, купрум (II) оксид, барій нітрат. Які з них реагуватимуть із сульфатною кислотою? Складіть рівняння можливих реакцій, назвіть утворені солі.
 2. Складіть рівняння можливих реакцій між такими речовинами:

а) KOH + H3PO4 → ; в) Fe2O3 + CO2 → ;

б) KOH + N2O5 → ; г)  Al2(SO4)3 + NaOH →.

 

 1. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

Натрій → натрій оксид → натрій гідроксид → натрій сульфат → барій сульфат.

 1. Обчисліть масу сульфатної кислоти, яку необхідно взяти для реакції з купрум (II) оксидом для добування купрум (II) сульфату масою 16г?

 

Vваріант (полегшений)

 

 1. З переліку формул: CaCl2, Na2O, MgCO3, H2SO4, SO2, NaOH, HNO3, CO2, Fe(OH)2, HCl

H2O – випишіть окремо формули :

а) основних оксидів;

б) кислотних оксидів;

в) кислот;

г) солей;

ґ) основ.

 1. Які хімічні властивості основних оксидів? Напишіть рівняння реакцій.
 2. Здійсніть перетворення:

P → P2O5 → H3PO4 → Na3PO4.

 1. Скільки грамів натрій сульфату міститься у 2 моль Na2SO4.

 

VI варіант (полегшений)

 

 1. З переліку формул: Na2CO3, H2S, MgO, Ba(OH)2, SO3, Al(NO3)3, KOH, H3PO4, HBr, SiO2, KNO3, Cu(OH)2 - випишіть окремо формули:

а) основних оксидів;

б) кислотних оксидів;

в) кислот;

г) солей;

ґ) основ.

 1. Для вказаних вами основ напишіть рівняння реакцій, що характеризують хімічні властивості цих сполук.
 2. Здійсніть перетворення:

C → CO → CO2 → Na2CO3.

 1. Яка кількість карбон (IV)оксиду утворюється при розкладі карбонатної кислоти кількістю речовини 0,4 моль?

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Глущик Наталія Михайлівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
14 серпня 2019
Переглядів
2733
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку