Урок "Контрольна робота за рік 10 клас"

Про матеріал

Контрольна робота за рік. 2 варіанти, різнорівневі завдання. Оцінювання - кожен рівень 3 бали (всього 12б). Метою роботи є узагальнення та корекція знань учнів; визначення рівня навчальних досягнень учнів, розуміння головних понять, уміння використовувати їх на практиці.

Перегляд файлу

10 клас

Контрольна робота за рік

І варіант

І рівень

1.Позначте визначення органічних речовин:

А.Речовини,що входять до складу живих організмів

Б.Речовини,складовим компонентом яких є Карбон

В.Речовини,що входять до складу неживої природи

Г.Речовини,що входять до складу живої природи

2.Позначте    характерну властивість,за якою органічні речовини відрізняються від неорганічних:

А.Здатність вступати в реакції приєднання

Б.Здатність сполучатися з іншими речовинами

В.Органічні речовини переважно молекулярної будови 

Г.Органічні речовини – це йонні сполуки.

3.Позначте сполуку Карбону,що не належить до органічних речовин:

А.Целюлоза         Б.Оцтова кислота       В.Калій карбонат       Г.Етиловий спирт

4.Позначте формулу та назву алкану,що за нормальних умов є газом:

А.С5Н12       Б.С10Н22        В.С8Н18        Г.С3Н8

5.Вкажіть загальну формулу гомологічного ряду алкенів :

А.СпН2п-2         Б.СпН2п           В.СпН2п+2         Г.СпН2п-6

  

6.Встановіть відповідність між назвою алкену та його формулою:

А. етен                                            1.С9Н18

Б. гексен                                        2.С6Н12

В. пентен                                       3.С10Н20

Г. нонен                                         4.С5Н10

                                                        5.С2Н4

 

ІІ рівень

1. Встановіть відповідність між формулою спирту ,його назвою та дією на організм людини:

А.СН3ОН               1.Пропанол        І.Надмірне вживання викликає алкоголізм

Б.С2Н5ОН              2.Етанол             ІІ. Спричиняє сліпоту

                               3.Метанол          ІІІ. Не впливає на організм

2. Встановіть відповідність між назвами речовин та їх формулами:

А. гептан                                             1.С5Н11СІ

Б. хлоропропан                                   2.СНСІ3

В. хлороформ                                     3.С3Н7СІ

Г. тетрахлорометан                            4.С7Н16

                                                             5.ССІ4

3.Вкажіть з якою метою бензин піддають риформінгу:

А. для того,щоб розщепити молекули і збільшити октанове число

Б. для того,щоб збільшити кількість ненасичених вуглеводнів

В. для того,щоб збільшити вміст ароматичних вуглеводнів,що підвищують стійкість до детонації

Г. для того,щоб збільшити антиденотаційні властивості

4.Вкажіть відносну молекулярну масу пентину:

А.68          Б.69         В.72           Г.73

 

ІІІ рівень

1.Встановіть відповідність між тривіальними та систематичними назвами кислот :

А.оцтова                      1.пропанова

Б.масляна                   2.гексанова

В.пропіонова             3.бутанова

Г.валеріанова           4.етанова

                                     5.пентанова

 

2.Обчисліть та позначте кількість речовини нонану масою 339,2г:

А.2,85моль       Б.2,65моль     В.2,56моль      Г.2,58моль

2.Здійснити перетворення:

С→СН4→СН3СІ→СН2СІ2→СНСІ3

3.Закінчити рівняння реакції,схема якої  СН4 + 3СІ2→.Вкажіть суму всіх коефіцієнтів.

А.7      Б.8       В.9      Г.6      Д.14

 

IV. рівень

1. Вкажіть суму коефіцієнтів в рівнянні горіння бензену

а) 35                 б) 17                             в) 18                    г) 37

2. Обчисліть масову частку глюкози в новоутвореному розчині,якщо до 400г розчину,з масовою глюкози 3% ,додали150 г води.


ІІ варіант

І рівень

1.Позначте формулу та назву алкану,що за нормальних умов є газом:

А.С5Н12       Б.С10Н22        В.С8Н18        Г.С3Н8

2.Позначте    характерну властивість,за якою органічні речовини відрізняються від неорганічних:

А.Здатність вступати в реакції приєднання

Б.Здатність сполучатися з іншими речовинами

В.Органічні речовини переважно молекулярної будови 

Г.Органічні речовини – це йонні сполуки.

3.Позначте сполуку Карбону,що не належить до органічних речовин:

А.Крохмаль        Б.Оцтова кислота       В.Натрій карбонат       Г.Етиловий спирт

4.Вкажіть загальну формулу гомологічного ряду алканів :

А.СпН2п-2         Б.СпН2п           В.СпН2п+2         Г.СпН2п-6

  

5.Встановіть відповідність між назвою алкену та його формулою:

А. етен                                            1.С9Н18

Б. гексен                                        2.С6Н12

В. пентен                                       3.С10Н20

Г. нонен                                         4.С5Н10

                                                        5.С2Н4

6.Позначте визначення органічних речовин:

А.Речовини,що входять до складу живих організмів

Б.Речовини,складовим компонентом яких є Карбон

В.Речовини,що входять до складу неживої природи

Г.Речовини,що входять до складу живої природи

 

ІІ рівень

1. Встановіть відповідність між назвами речовин та їх формулами:

А. гептан                                             1.С5Н11СІ

Б. хлоропропан                                   2.СНСІ3

В. хлороформ                                     3.С3Н7СІ

Г. тетрахлорометан                            4.С7Н16

                                                             5.ССІ4

2.Вкажіть з якою метою бензин піддають риформінгу:

А. для того,щоб розщепити молекули і збільшити октанове число

Б. для того,щоб збільшити кількість ненасичених вуглеводнів

В. для того,щоб збільшити вміст ароматичних вуглеводнів,що підвищують стійкість до детонації

Г. для того,щоб збільшити антиденотаційні властивості

3.Вкажіть відносну молекулярну масу пентину:

А.68          Б.69         В.72           Г.73

1. Встановіть відповідність між формулою спирту ,його назвою та дією на організм людини:

А.СН3ОН               1.Пропанол        І.Надмірне вживання викликає алкоголізм

Б.С2Н5ОН              2.Етанол             ІІ. Спричиняє сліпоту

                               3.Метанол          ІІІ. Не впливає на організм

 

ІІІ рівень

1.Встановіть відповідність між тривіальними та систематичними назвами кислот :

А. пропіонова                    1. гексанова

Б.масляна                           2. пропанова

В. оцтова                            3.бутанова

Г.валеріанова                     4.етанова

                                             5.пентанова

 

2.Обчисліть та позначте кількість речовини нонану масою 339,2г:

А.2,85моль       Б.2,65моль     В.2,56моль      Г.2,58моль

2.Здійснити перетворення:

С→СН4→СН3СІ→СН2СІ2→СНСІ3

3.Закінчити рівняння реакції,схема якої  СН4 + 3СІ2→.Вкажіть суму всіх коефіцієнтів.

А.7      Б.8       В.9      Г.6      Д.14

 

IV. рівень

1. Вкажіть суму коефіцієнтів в рівнянні горіння бензену

а) 35                 б) 17                             в) 18                    г) 37

2. Обчисліть масову частку глюкози в новоутвореному розчині,якщо до 400г розчину,з масовою глюкози 3% ,додали150 г води.

 


Річна контрольна робота, 10 клас,  хімія

І рівень

1.Позначте визначення органічних речовин:

А.Речовини,що входять до складу живих організмів

Б.Речовини,складовим компонентом яких є Карбон

В.Речовини,що входять до складу неживої природи

Г.Речовини,що входять до складу живої природи

2.Позначте    характерну властивість,за якою органічні речовини відрізняються від неорганічних:

А.Здатність вступати в реакції приєднання

Б.Здатність сполучатися з іншими речовинами

В.Органічні речовини переважно молекулярної будови 

Г.Органічні речовини – це йонні сполуки.

3.Позначте сполуку Карбону,що не належить до органічних речовин:

А.Целюлоза         Б.Оцтова кислота       В.Калій карбонат       Г.Етиловий спирт

4.Позначте формулу та назву алкану,що за нормальних умов є газом:

А.С5Н12       Б.С10Н22        В.С8Н18        Г.С3Н8

5.Вкажіть загальну формулу гомологічного ряду алкенів :

А.СпН2п-2         Б.СпН2п           В.СпН2п+2         Г.СпН2п-6

  

6.Встановіть відповідність між назвою алкену та його формулою:

А. етен                                            1.С9Н18

Б. гексен                                        2.С6Н12

В. пентен                                       3.С10Н20

Г. нонен                                         4.С5Н10

                                                        5.С2Н4

ІІ рівень

1. Встановіть відповідність між формулою спирту ,його назвою та дією на організм людини:

А.СН3ОН               1.Пропанол        І.Надмірне вживання викликає алкоголізм

Б.С2Н5ОН              2.Етанол             ІІ. Спричиняє сліпоту

                               3.Метанол          ІІІ. Не впливає на організм

2. Встановіть відповідність між назвами речовин та їх формулами:

А. гептан                                             1.С5Н11СІ

Б. хлоропропан                                   2.СНСІ3

В. хлороформ                                     3.С3Н7СІ

Г. тетрахлорометан                            4.С7Н16

                                                             5.ССІ4

3.Вкажіть з якою метою бензин піддають риформінгу:

А. для того,щоб розщепити молекули і збільшити октанове число

Б. для того,щоб збільшити кількість ненасичених вуглеводнів

В. для того,щоб збільшити вміст ароматичних вуглеводнів,що підвищують стійкість до детонації

Г. для того,щоб збільшити антиденотаційні властивості

4.Вкажіть відносну молекулярну масу пентину:

А.68          Б.69         В.72           Г.73

 

ІІІ рівень

1.Встановіть відповідність між тривіальними та систематичними назвами кислот :

А.оцтова                      1.пропанова

Б.масляна                   2.гексанова

В.пропіонова             3.бутанова

Г.валеріанова           4.етанова

                                     5.пентанова

 

2.Обчисліть та позначте кількість речовини нонану масою 339,2г:

А.2,85моль       Б.2,65моль     В.2,56моль      Г.2,58моль

2.Здійснити перетворення:

С→СН4→СН3СІ→СН2СІ2→СНСІ3

3.Закінчити рівняння реакції,схема якої  СН4 + 3СІ2→.Вкажіть суму всіх коефіцієнтів.

А.7      Б.8       В.9      Г.6      Д.14

 

IV. рівень

1. Вкажіть суму коефіцієнтів в рівнянні горіння бензену

а) 35                 б) 17                             в) 18                    г) 37

2. Обчисліть масову частку глюкози в новоутвореному розчині,якщо до 400г розчину,з масовою глюкози 3% ,додали150 г води.


ІІ варіант

І рівень

1.Позначте формулу та назву алкану,що за нормальних умов є газом:

А.С5Н12       Б.С10Н22        В.С8Н18        Г.С3Н8

2.Позначте    характерну властивість,за якою органічні речовини відрізняються від неорганічних:

А.Здатність вступати в реакції приєднання

Б.Здатність сполучатися з іншими речовинами

В.Органічні речовини переважно молекулярної будови 

Г.Органічні речовини – це йонні сполуки.

3.Позначте сполуку Карбону,що не належить до органічних речовин:

А.Крохмаль        Б.Оцтова кислота       В.Натрій карбонат       Г.Етиловий спирт

4.Вкажіть загальну формулу гомологічного ряду алканів :

А.СпН2п-2         Б.СпН2п           В.СпН2п+2         Г.СпН2п-6

  

5.Встановіть відповідність між назвою алкену та його формулою:

А. етен                                            1.С9Н18

Б. гексен                                        2.С6Н12

В. пентен                                       3.С10Н20

Г. нонен                                         4.С5Н10

                                                        5.С2Н4

6.Позначте визначення органічних речовин:

А.Речовини,що входять до складу живих організмів

Б.Речовини,складовим компонентом яких є Карбон

В.Речовини,що входять до складу неживої природи

Г.Речовини,що входять до складу живої природи

 

ІІ рівень

1. Встановіть відповідність між назвами речовин та їх формулами:

А. гептан                                             1.С5Н11СІ

Б. хлоропропан                                   2.СНСІ3

В. хлороформ                                     3.С3Н7СІ

Г. тетрахлорометан                            4.С7Н16

                                                             5.ССІ4

2.Вкажіть з якою метою бензин піддають риформінгу:

А. для того,щоб розщепити молекули і збільшити октанове число

Б. для того,щоб збільшити кількість ненасичених вуглеводнів

В. для того,щоб збільшити вміст ароматичних вуглеводнів,що підвищують стійкість до детонації

Г. для того,щоб збільшити антиденотаційні властивості

3.Вкажіть відносну молекулярну масу пентину:

А.68          Б.69         В.72           Г.73

1. Встановіть відповідність між формулою спирту ,його назвою та дією на організм людини:

А.СН3ОН               1.Пропанол        І.Надмірне вживання викликає алкоголізм

Б.С2Н5ОН              2.Етанол             ІІ. Спричиняє сліпоту

                               3.Метанол          ІІІ. Не впливає на організм

 

ІІІ рівень

1.Встановіть відповідність між тривіальними та систематичними назвами кислот :

А. пропіонова                    1. гексанова

Б.масляна                           2. пропанова

В. оцтова                            3.бутанова

Г.валеріанова                     4.етанова

                                             5.пентанова

 

2.Обчисліть та позначте кількість речовини нонану масою 339,2г:

А.2,85моль       Б.2,65моль     В.2,56моль      Г.2,58моль

2.Здійснити перетворення:

С→СН4→СН3СІ→СН2СІ2→СНСІ3

3.Закінчити рівняння реакції,схема якої  СН4 + 3СІ2→.Вкажіть суму всіх коефіцієнтів.

А.7      Б.8       В.9      Г.6      Д.14

 

IV. рівень

1. Вкажіть суму коефіцієнтів в рівнянні горіння бензену

а) 35                 б) 17                             в) 18                    г) 37

2. Обчисліть масову частку глюкози в новоутвореному розчині,якщо до 400г розчину,з масовою глюкози 3% ,додали150 г води.

    

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.7
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
3.7
Загальна:
3.8
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Копыльченко Яна
  Загальна:
  1.7
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  2.0
  Відповідність темі
  2.0
 2. Іванчук Оксана
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
 3. Morozov Den
  Доброго Дня,чи є відповіді на цю контрольну роботу?Бо виникають труднощі.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
17 травня 2020
Переглядів
7227
Оцінка розробки
3.8 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку