Урок "Ліквідація УГКЦ у 1946–1949 рр."

Про матеріал
Тема. Ліквідація УГКЦ у 1946–1949 рр. Мета: проаналізувати дії радянської влади щодо УГКЦ; охарактеризувати керівників УГКЦ; розвивати увагу, пам'ять, мислення, вміння аналізувати та робити висновки; удосконалювати навички роботи в парах, малих групах, вміння працювати з текстом підручника та Інтернет-ресурсами; формувати повагу до історичного минулого України. Очікувані результати. Після уроку учні/учениці зможуть:  називати дати та події, пов’язані з темою;  висловлювати власну думку щодо діяльності митрополита А. Шептицького;  застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни;  характеризувати керівників УГКЦ;  аналізувати дії радянської влади щодо УГКЦ. Тип уроку: комбінований. Обладнання: підручник, карти, відеоматеріали, Інтернет-ресурси, роздатковий матеріал.
Перегляд файлу

Конспект уроку

з історії України

для 11-го класу

Підготувала учитель історії

КЗ «Першотравнева ЗОШ І-ІІІ ст.»

Вистороп Тетяна Василівна

Тема. Ліквідація УГКЦ у 1946–1949 рр.

Мета: проаналізувати дії радянської влади щодо УГКЦ; охарактеризувати керівників УГКЦ; розвивати увагу, пам'ять, мислення, вміння аналізувати та робити висновки; удосконалювати навички роботи в парах, малих групах, вміння працювати з текстом підручника та Інтернет-ресурсами; формувати повагу до історичного минулого України.

Очікувані результати. Після уроку учні/учениці зможуть:

 • називати дати та події, пов’язані з темою;
 • висловлювати власну думку щодо діяльності митрополита А. Шептицького;
 • застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни;
 • характеризувати керівників УГКЦ;
 • аналізувати дії радянської влади щодо УГКЦ.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, карти, відеоматеріали, Інтернет-ресурси, роздатковий матеріал.

Хід уроку

 1. Організаційна частина.
 2. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.
 1. Історичний диктант.
 1. Який регіон України опинився у найгіршому становищі після Другої світової війни? (західний)
 2. Що посилювало гнітючі настрої регіону від повоєнної руїни? (політика радянізації)
 3. Що стало на заваді політиці радянізації? (визвольний рух)
 4. Що називають «глухим» спротивом? (саботаж)
 5. Унаслідок чого відбулися істотні зміни в національному складі регіону? (трудової експансії)
 6. Коли вийшла ухвала ухвалу «Про заходи по відбудові та подальшому розвитку господар ства Львівської, Станіславської, Дрогобицької, Тернопіль ської, Волинської, Чернівецької областей на 1945 р.»? (у травні 1945 р.)
 7. Який газогін став першим найбільшим у Європі та СРСР? (Дашава-Київ)
 8. Коли у Львівсько-Волинскому кам’яновугільному басейні розпочалося будівництво шахт? (1949 р.)
 9. Яке родовище було відкрито у 1950 р.? (Роздольське родовище сірки)
 10.                      Де з’явився цементний завод? (у Миколаєві)
 11.                      Коли розпочався курс на суцільну колективізацію господарств регіону? (1948 р.)
 12.                      Який характер мала колективізація сільського господарства у західних областях УРСР? (репресивний)
 1. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та мети уроку.
 1. Ребус.
 • Розшифруйте ребус.

E:\Работа\Підготовка до уроків\11 клас\Іст. України\1. Україна в повоєнний період\6. Ліквідація УГКЦ у 1946–1949 рр\Рисунок1.png

 1. СЕНКАН.
 • Створіть сенкан до слова-відгадки.

Алгоритм складання сенкану:

 • Тема (іменник)
 • Опис (прикметник, 2 слова)
 • Дія (дієслово, 3 слова)
 • Ставлення (фраза), почуття з приводу обговорюваного (4 слова).
 • Перефразування сутності (синонім, узагальнення, підсумок, 1 слово).
 1. Вивчення нового матеріалу.
 1. Вибіркове читання (с. 37 – 38).
 • Зачитайте речення, якому відповідає зображення.
 • Розташуйте їх у правильній послідовності та перекажіть текст.

Картинки по запросу Ліквідація УГКЦ у 1946–1949 рр. Картинки по запросу взрыв Картинки по запросу сталин Картинки по запросу церква пнг

Картинки по запросу львів Картинки по запросу собор святого юра E:\Работа\Підготовка до уроків\11 клас\Іст. України\1. Україна в повоєнний період\6. Ліквідація УГКЦ у 1946–1949 рр\cms-image-000016686.jpg

 • Продовжте речення.
 • Необхідність ліквідації УГКЦ радянська влада вбачала у…
 • Процес ліквідації УГКЦ став більш реальним унаслідок…
 • Після відмови духовенства та вірян УГКЦ…
 • Наступника митрополита А, Шептицького спіткав…
 • Для населення ліквідація УГКЦ мала виглядати як…
 • Унаслідок псевдо собору у Львові…
 • Складіть запитання до прочитаного, що будуть починатися словами «Для чого?», «Чому?», «Як?».
 1. Перегляд відеоролику.
 • Перегляньте відеоролик.

https://www.youtube.com/watch?v=R_N6kBRvzSg

 • Охарактеризуйте внесок митрополита А. Шептицького в українську історію.
 • Скільки років прожив Йосип Сліпий? (1892 – 1984 рр.; 92 роки)
 • На чому наполягав Йосип Сліпий? (на створенні українського патріархату)
 • Як до цього поставився Папа Павло VI? (Зробив кардиналом, наддав усі почесті, але відмовив у створенні патріархату)
 • Чим Папа аргументував відмову?
 • Проаналізуйте цитату Йосипа Сліпого.
 1. Робота в малих групах.
 • Перейдіть за посиланнями. Опрацюйте відповідний матеріал та виконайте завдання.
 • Складіть стислий план до прочитаного.
 • Перекажіть текст за запитаннями.

1-ша група

http://www.territoryterror.org.ua/uk/history/1945-1953/ugcc-liquidation/

 • Про що звітував митрополит А. Шептицький Ватикану?
 • Що завадило остаточній ліквідації УГКЦ? (початок війни на Східному фронті)
 • З якою метою Йосип Сліпий відправив делегацію до Москви у 1944 р.?
 • З чим пов’язують цілеспрямований наступ на УГКЦ? (з появою 8 квітня 1945 р. у газеті "Вільна Україна" статті "З хрестом чи мечем" під псевдонімом В. Росовича. У ній УГКЦ звинувачувалась у співпраці з німцями і зв’язках з ОУН)
 • Як діяла спеціальна «ініціативна група»?
 • Доведіть або спростуйте твердження, що собор у Львові був протиправним.

2-га група

http://territoryterror.org.ua/uk/history/1945-1953/ugcc-liquidation/chronology/

 • Які заходи були здійснені А. Шептицьким у 1939 – 1941 рр.?
 • Що сталося у лютому 1944 р.? (Собор засудив діяльність Ватикану та УГКЦ)
 • На що була спрямована стаття, що вийшла 8 квітня 1945 р.? (у львівській газеті "Вільна Україна" з’явилася стаття В. Росовича "З хрестом чи мечем", спрямована проти митрополита А. Шептицького і УГКЦ.)
 • К оли та ким було повідомлено про завершення ліквідації УГКЦ? (24 вересня 1949 – Й. Сталіна повідомили про завершення ліквідації Унії в УРСР)
 • Яке звернення Й. Сліпого було поширене серед українців? (січень 1954 – митрополит Й. Сліпий написав в ув'язненні Різдвяне послання, яке згодом поширили серед віруючих в Україні)

3-тя група

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Slipyj_J

 • Як пройшли юні роки митрополита?
 • Чим займався у роки Другої світової війни?
 • За що був заарештований?

4-та група

http://news.ugcc.ua/articles/lv%D1%96vskiy_psevdosobor_1946_roku_76087.html

 • Чому Собор у Львові не став канонічним?
 • З чим пов’язують відсутність фотографій з Львівського собору?
 • Які рішення були прийняті на соборі в перший день його роботи? (анулювати постанови Берестейської унії з 1596 р., відірватись від римської (папської) Церкви, повернутися до прадідівської православної віри та возз’єднатися з Всеросійською Православною Церквою в Радянському Союзі)
 • Чим ознаменували «возєднання»? (подарував до храму Св. Юра ікону Богородиці з Києво-Печерської лаври)
 1. Узагальнення та систематизація знань.
 1. Вправа «Новий сценарій».
 • Відчуйте себе сценаристами та продовжте речення: «Якщо б у 1945 р. духовенство погодилося на пропозицію радянської влади…»
 1. Робота в парах.
 • Опрацюйте фрагмент джерела на с. 39 підручника.
 • Поміркуйте, чому організаторам акції з ліквідації УГКЦ було важливо схилити духівництво до співпраці з НКВС. Наведіть факти, які свідчать, що одним з механізмів радянізації західноукраїнських земель була деморалізація суспільства.
 1. Підсумки уроку.
 1. Вправа «Анекта».

На уроці я працював

Своєю працею на уроці я

Урок для мене видався

За урок я

Мій настрій

Матеріал уроку для мене був

Домашнє завдання мені здається

Активно/пасивно

Задоволений/незадоволений

Коротким/довгим

Стомився/не стомився

Зрозумілий/незрозумілий

Корисний/некорисний

Цікавий/нудний

Легкий/важкий

Цікавий/нецікавий

 1. Інструктаж з домашнього завдання.
 1. Опрацювати матеріал підручника на с. 37 – 39.

 

 

docx
Додано
18 вересня
Переглядів
268
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку