Урок "Листок - бічний орган пагона"

Про матеріал

Урок з елементами технології розвитку критичного мислення. Дана технологія дає можливість учневі пізнати себе у процесі отримання нових знань. Крім того, технологія критичного мислення розв'язує задачі освітньої мотивації, інформаційної грамотності та соціальної компетентності.


Перегляд файлу

                                                                          Колодійчук Алла Миколаївна

                                                                          вчитель біології і хімії

                                                                        «перша кваліфікаційна категорія»                                                                                                                                         

                                                                          Шепилівська ЗШ-ДНЗ

Технологія розвитку критичного мислення.

                              Навряд чи є що–небудь більш важливе для знання,

для спокійного життя і для успіху будь–якої справи,

                                ніж уміння людини мислити.

Джон Лок

Критичне мислення – це здатність людини чітко виділити проблему, яку необхідно розв’язати; самостійно знайти, обробити і проаналізувати інформацію; логічно побудувати свої думки, навести переконливу аргументацію; здатність мислити мобільно, обирати єдино правильне розв’язання проблеми; бути відкритим до сприйняття думок інших і одночасно принциповим у відстоюванні своєї позиції.

Суть технології критичного мислення полягає в ненав’язливості, відсутності категоричності та авторитарності з боку вчителя. Дана технологія дає можливість учневі пізнати себе у процесі отримання нових знань. Крім того, технологія критичного мислення розв’язує задачі освітньої мотивації, інформаційної грамотності, культури письма та соціальної компетентності.

Основні фази, які включаються в дану технологію:

 1.               Виклик, який спонукає учнів аналізувати свої знання з даної теми, демонструвати свої первинні знання

2.Осмислення(реалізація) дає можливість вступати безпосередньо в контакт з інформацією (читають, слухають,проводять досліди). Учень знайомиться з інформацією; вчитель має найменший вплив на учня; учень аналізує інформацію, вивчає особисте її розуміння. Таке усвідомлення змісту дає учневі змогу працювати самостійно, виділяти головне, в наслідок чого формується компетентність учнів з предмету.

3.Роздуми (рефлексія) в яких учень прагне проявити себе з кращої сторони. На  цьому етапі учень стає власником ідеї, інформації; має можливість використати знання, обмінятись знаннями з іншими учнями; дає оцінку та самооцінку діяльності на уроці.

За допомогою технології критичного мислення вчителі мають можливість створювати в класі атмосферу відкритості та відповідального співробітництва, використовувати модель навчання і систему інших методик, що сприяють розвитку навичок критичного мислення і самостійності.

На власному досвіді переконалася, що навчання критичного мислення ефективне і результативне. Адже воно забезпечує не тільки  запам’ятовування фактичного матеріалу, а й формує вміння мислити, виховує в учнів здатність самостійно робити  вибір, приймати рішення, поважати думку іншого, ставитися до неї з повагою. Але, звичайно, впровадження даної технології, як і будь-якої іншої, має певні складності, а саме: недостатня кількість часу традиційного уроку, тому переважно вдається застосовувати лише окремі методи; використання даної технології вимагає внутрішньої готовності як учителя, так і учнів. Переконана, що саме ця технологія прищеплює учням навички саморозвитку, сприяє становленню критичного мислення кожного з них.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: Листок – бічний орган пагона.

Клас:6

Мета: розглянути особливості зовнішньої будови листка як бічної частини пагона; ознайомити учнів з різноманітністю листків, розміщенням їх на стеблі, жилкуванням. Розвивати уяву учнів  логічне мислення, уміння робити висновки та уміння використовувати набуті знання при вивченні нової теми. Виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища та любов до рідного краю.
Тип уроку: комбінований

Форма уроку:традиційний

Навчальні ресурси: І.Ю.Костіков. Біололгія., Підручник біологія для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів., -К., «Освіта», 2014. (§28 с.123-128)

Інформаційні матеріали (обладнання)

1.Ілюстративний матеріал :

- Таблиці: «Зовнішня будова листка», «Прості і складні листки», «Типи жилкування та листорозміщення».

- Схеми, малюнки.

- Гербарій «Прості та складні листки».

- Книга К.А. Тімєряззєв  «Життя рослин».

- Живі кімнатні рослини.

2.ІКТ-супровід: презентація « Листок – бічний орган пагона»
Технології навчання: технологія розвитку критичного мислення.

Форми організації навчання: індивідуальні, робота в малих групах, робота в парах.

Методи і методичні прийоми:
1. Інформаційно- рецептивний:
а) словесний: розповідь, пояснення, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником.
б) наочний: ілюстрація, демонстрація;
Прийоми навчання: виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, одержання з тексту та ілюстрацій нових знань, робота з роздатковим матеріалом, з гербарієм.
2.Репродуктивний.
Прийоми навчання: подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань.
3. Проблемно - пошуковий: постановка проблемного питання.
Прийоми навчання: постановка взаємопов’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення.
4. Візуальний: складання схем.
5. Сугестивний: застосування різних видів мистецтва – вірші.
6. Релаксопедичний: психологічне розвантаження.
Міжпредметні звязки: література, природознавство.
Основні поняття та терміни: черешок, листкова пластинка, прості і складні листки, листкорозміщення, жилкування, прилистки.

ХІД УРОКУ
І. Організаційний етап.

Усміхніться один одному, подумки побажайте успіхів на цілий день. Для того, щоб впоратися на уроці з завданнями, будьте старанними і слухняними. Завдання наші такі: (слайд 2)

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати.

ІІ. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів.
А) “Незакінчене речення”.(Слайд 3)
1. Рослина має органи: корінь і …………
2. Пагоном називають стебло з розташованими на ньому …..
3. Пагін розвивається з вегетативної ………..
4. Зовні брунька вкрита ………………..
5. Брунька – це ……………..
6. Основною пагона є ……………..
7. За наявністю деревини стебла бувають ……………
8. Стебло росте в товщину за рахунок поділу ………………
9. Стебла виконують функції ………………
10. Ділянку стебла, до якої кріпиться листок називають ………
11. Ділянку між двома найближчими листками називають …..
12. До видозмінених пагонів належать ……………..
Б) «Інтелектуальний конструктор» (Слайд 4)
З термінів учень на дошці складає схему :

                                   Вегетативні органи
 

                         Корінь                      Пагін

Головні     Бічні     Додаткові            Листок      Стебло            Бруньки

                                                                                       вегетативні     генеративні

В) «Третій зайвий»(Слайд 5)

Визначити , який термін зайвий в переліку, та пояснити свій вибір.
1.Додаткові, бічні,генеративні. ( Генеративні – бруньки)

2.Вегетативні, генеративні, додаткові  (Додаткові – корені)

3.Серцевина, деревина, меживузля  (Меживузля )

Г) «Розташувати в послідовності»

Учні на дошці складають схеми руху речовин по організму рослини за картками-опорами

 • Рух води і мінеральних речовин : кореневі волоски → судини кореня → судини стебла → судини листка

 • Рух органічних речовин: клітини листка → ситоподібні трубки листка → ситоподібні трубки стебла → корінь

Г) Біологічна задача (слайд 6)
Що буде, якщо з стовбура молодого деревця зняти кору кільцем?
(Коли людина використовує деревину в господарській діяльнос­ті, то вона зчищає зі стовбурів так звану «деревну кору». Відрив тканин «деревної кори» від деревини відбувається за найбільш ніжною тканиною — камбієм, вона залишається незахищеною від зовнішнього середовища, без лубу не транспортуються у низхідному русі органічні речовини. Тому рослина гине.   Те, що називається деревною корою — це корок разом із лубом).

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

«Поетична хвилинка» (Слайд 7)
- Ми вже багато знаємо про корінь, стебло, бруньки, а тепер настала черга листків. Прослухайте вірш:
Коріння та листки.
У літній день, хороший та ясний,
Розкинувши далеко тінь у полі,
Пишалися листки на дубі широчолім
Життям розкішним та значним.
І з вітром-ласкавцем гордяче шепотіли,
Про гущину, про свої ярі сили:
По правді, ми даєм одні
Красу усій назовні!
Та через нас, признатись, праве,
Це дерево величне й кучеряве!
А щоб без листиків рясних з ним сталося?
То просто сміх і говорить!
Не дуб би вийшов – пнище,
Та ще й голісіньке, як днище…
Й похитуватись нам не гріх:
Хіба не ми від спеки вівчаря
Й прихожого у холодку ховаєм?
Хіба не ми, коли блисне зоря,
Пишнотами дівчаток привабляєм?
Де ж. як не тут, і пізно, і раненько
Щебече любо соловейко?
Та й ти, тихесенький, мовляв по правді, нас
Не покидаєш і на час!
Здається, слід би й нам хоч раз спасибі дати, -
Одмовило, щось тихо з-під землі.
Яка мізерія ще має голос зняти?
Хто ви і де там поросли,
Що сміливо до нас себе зрівняли?
А ми, панове, грабарі,
Що риємось од зірки до зорі
Та вас годуємо; невже нас не пізнали?
Ви Листя, ви – пани,
Убралися в розкішні жупани
І нехтуєте нас, позбувшися сумління,
І ми – робітники, Коріння.
Пишайтесь же, але шануйте й нас
Та пам’ятайте ще часами,
Яка різниця поміж нами:
Без вас там не яка пеня
Бо й дерево щороку вас міня,
А от, бува, хоч раз
Коли коріння все зів’яне,
То вже напевно, що не стане
Ні дерева, ні вас!                                                                                                   Дискусія. (Слайд 8 )
- Хто ж має рацію: коріння чи листки? Як ви вважаєте?
- Хто кому має дякувати і чому?
ІV. Сприймання та засвоєння учнями нового матеріалу.
1.Проблемне  запитання:  (Слайд 9)

У книзі «Життя рослин» К. А. Тимірязєв писав:

«Жоден рослинний орган не відчував на собі людської несправедливості такою мірою, як листок… До кінця ХІХ сторіччя… листок мав легковажну славу пишного, але некорисного вбрання».

Безумовно, нині відомо, що це далеко не так. Чому? (слайд 10)
Отже, листок – це прикраса , чи важливий орган рослини?
Які функції листка?
2.Оголошення теми та мети уроку. (Слайд 11)

1.«Асоціативний кущ» - Листок

3.Вивчення нового матеріалу                                                                                     (пояснення вчителя з використанням презентації  (діти складають опорний конспект у зошиті)

 1. Визначення поняття «Листок» (слайд 12)
 2. Зовнішня будова листка(слайд 13)
 3. Прості і складні листки (слайд 14,15)
 4. Жилкування листків.(слайд 16-17)
 5. Форми листків та їх краю (слайд 18-19)
 6. Типи листкорозміщення (слайд 20)
 7. Видозміни листків (слайд 21)
 8. Листопад «Читання з позначками» (Слайд 22)
 9. V. Рефлексія.
 1. За гербарними зразками дати характеристику листкам за планом

 (слайд 23).

 • Простий чи складний
 • Сидячий чи черешковий
 • Тип жилкування
 • Форма листка
 • Форма краю листка

2. Дати відповіді на запитання (слайд 24)

3) Робота в малих групах: Розділити  запропоновані рослини ( додаток 1) на категорії:     

1 група: рослини з  простим листям, рослини з складним листям;

2 група: рослини з сітчастим жилкуванням листків та рослини з паралельним жилкуванням лисків.

3 група: рослини з сидячим листком і рослини з  черешковим листком.

3. Експрес-тести.

1.У  більшості  рослин  продихи  розташовані:  а) у  верхній  шкірці;  б) у нижній  шкірці;

     в) у  верхній  і  нижній  шкірці.

2. Функцію  фотосинтезу  виконують:  а)  епідерма;  б) судини;  в)  стовпчаста  паренхіма.

3.  Сидячими  називають  листки6  а)  в  яких  не  відбувається  фотосинтез;  б) які  не  мають   черешка;  в) які  повільно  ростуть.

4. Складний  листок  відрізняється  від  простого  тим,  що:  а)його  листкова  пластинка розділена  на  лопаті;  б) має  кілька  листкових  пластинок  на  одному черешку.

5.  Жилки  забезпечують у  листках:  а)  механічний  захист;  б) запас  поживних  речовин;  в) транспорт  води  і  поживних речовин;   г)  фотосинтез.

6.   Через  продихи  в   листках  відбувається:  а)  фотосинтез; б) газообмін;  в) дихання; г) транспірація.

4. «Це цікаво!» (повідомлення учня «Вікторія Амазаонська») (Слайд 25,26,27)

У світі росте рослина, листя якої досягають розмірів у 2 метри

 

Вікторія знаменита у всьому світі завдяки своєму величезному листю – до двох метрів у діаметрі. Краї цього потужного листка загнуті вгору і витримують вантаж до 35 кг . Його можна порівняти з плавучої фортецею, оскільки по краях лист покритий потужними колючими зубцями, а внизу – шипами. Незвичайне і його забарвлення: зверху зелений, а внизу – яскраво -червоний. Вода не затримується на цьому величезному блюдці. Листок не намокає, бо його поверхня покрита восковим нальотом. Плаваючі повітряні листя закривають всю поверхню водойми, а під водою листя вікторії виглядають зовсім по -іншому.

Перший листок, який показується з пророслого насіння вікторії, навіть не лист, а просто тонка зелена ниточка. Другий вже має вузьку, схожу на стрілу, листову пластинку, третій лист ще ширший, він вже схожий на лист нашої латаття, і тільки четвертий лист, плаваючий, показується над водою. Він і дивує людей своїми розмірами. Останній назавжди залишається під водою, якщо, звичайно, тропічне водоймище не пересихає. З березня по травень в Південній Америці для вікторії настає період спокою.

Цвітіння вікторії починається з жовтня і триває до січня. Бутон приховує 4 колючих чашолистка червоно-бурих зовні, і білих всередині. Квітка вікторії велика, до 35 см в діаметрі. ЇЇ численні пелюстки приємно і сильно пахнуть. Бутон розкривається швидко, прямо на очах, протягом двох-трьох годин. Дивовижно й те, що колір пелюсток змінюється. Спочатку вони сніжно-білі, потім рожевіють , а до моменту опадання стають яскраво-рожевими. Після опадання пелюсток відкривається яскраво-червона рильце .

Під час цвітіння квітки вікторії виділяють багато тепла. Їх температура, і особливо рильця, градусів на 10 вище температури навколишнього повітря.

Плід вікторії великий, розміром з голову дитини, дозріває під водою. За формою він схожий на урну, у ньому до 400 насіння. Дозрівши, він розпадається, і одягнені слизом насіння спливають, нагадуючи ікру риб. Коли слиз розмивається, насіння падають на дно і проростають. У Бразилії насіння вікторії смажать і їдять.

Повідомлення учнів:  «Рослина-комахоїд – росичка» (Слайд 28)

                                      «Калір-кандра» (обдури шлунок)

5. Складання сенканів

1.Листок
Зелений та красивий
Шелестить, висить, літає
Як жаль, що в нього лише одне життя
Листопад

Листя
Золотаве , барвисте
Шелестить,опадає, прикрашає
Листя приносить красу на планету
Ковдра

VІ. Підсумок уроку.

VІІ. Домашнє завдання: вивчити § 28, скласти кросворд «Листок»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЯСЕН

КАШТАН

ЯБЛУНЯ

ВИШНЯ

БУЗОК

ЖИТО

ТИМОФІЇВКА

КУКУРУДЗА

ЛИПА

ТРОЯНДА

ТЮЛЬПАН

ПРИМУЛА

АЙСТРА

ГРУША

АЛОЄ

ГОРОБИНА

КАЛИНА

ВИНОГРАД

ПШЕНИЦЯ

МАЛИНА

 

 

docx
Додано
24 березня 2018
Переглядів
4030
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку