10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Урок "Людська гідність і права людини"

Про матеріал
Урок на тему "Людська гідність і права людини" (10 кл.) для викладачів історії та громадянської освіти.
Перегляд файлу

Тема: Людська гідність і права людини

Основні поняття (концепції, ідеї, тенденції): 

Основні концепції права на людську гідність:

• нормативно-позитивістська — полягає у тому, що право на людську гідність розглядається як формально визнане право, яке забезпечується відповідним правовим захистом;

• соціолого-позитивістська — розглядає право на людську гідність якправо, закріплене у ненормативних джерелах (суспільна і судова практика тощо). Це право може бути захищене за допомогою суспільно-правової практики; при цьому факт порушення права особи на людську гідність є єдиною підставою для його правового захисту;

• природно-правова, згідно з якою право на людську гідність — це моральний імператив, що має надправове, ціннісне значення. Це природне право, цінність захищається у правовому порядку (в демократичних країнах), шляхом мирних чи збройних революцій (в епоху абсолютних монархій тощо) або взагалі не захищається (у тоталітарних державах).

Конституція України Стаття 28.

Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.
Зазначена конституційна норма відтворює відповідні положення статті 5 Загальної декларації прав людини 1948 року, статті 7 Міжнародного

пакту про громадянські та політичні права 1966 року, Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видівповодження і покарання 1984 року, статті 3 Європейської конвенції про захистправ людини і основоположних свобод 1950 року, Декларації про захист усіхосіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання 1975 року, Європейської конвенції прозапобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Забезпечення цього права особи Конституція України покладає на державу. Без нього людина не може бути ані повноправним, ані рівноправним членом суспільства.

 

  Усесвітній День Гідності (Global Dignity Day, www.globaldignity.org)  це незалежний, соціальний, політично й релігійно нейтральний проєкт, мета якого – подвигати молодь, учнівство й студентство керуватися почуттям власної гідності  у своїх повсякденних діях.  Ця унікальна ініціатива була запропонована у 2006 році членами спільноти Молодих глобальних лідерів (Young Global Leaders) Усесвітнього економічного форуму (World Economic Forum): спадковим принцем Хоконом (Норвегія), професором Пеккою Хіманеном (Фінляндія) і засновником неурядової організації «Оперейшн Хоуп» Джоном Хоупом Браєнтом (США).

 

Гідність - це морально-етична цінність, що позначає самоусвідомлення та самоповагу людської особистості. Гідність невід’ємна частина особистості.

 

Людська гідність —це сукупність моральних, світоглядних, професійних якостей людини, які дають їй підстави для самоповаги і для усвідомлення своєї суспільної цінності.

 

Очікувані результати:

учні зможуть пояснювати зміст понять: людська гідність, права людини; гуманізм

співставляти і порівнювати поняття «особиста гідність» та «людська гідність»;

Матимуть почуття людської гідності, самоповаги та поваги до інших, незалежно від соціальних, культурних, мовних, релігійних та інших відмінностей.

Усвідомлять й демонструватимуть відповідальність за свої дії, прагнення особистого розвитку.

 

Потрібний час – 1 урок (45 хв.).

Матеріали:

Хмаринка смислів (Додаток А)

Картка «КОЛИ Я ШАНУЮ ЧИЮСЬ ГІДНІСТЬ, ТО Я:» ( Додаток Б)

Документ «Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року» ( Додаток В)

Картка «Прояви гідності» (Додаток Г)

Плакат «Основні принципи гідності» (Додаток Д)

 

Хід уроку

І. Підготовчий етап.

Оргмомент.

Актуалізація опорних знань, умінь та уявлень учнів.

  1. Для актуалізації знань учнів щодо теми уроку учитель застосовує метод  «Евристична  бесіда»

Фронтальне опитування:

1. Чому наприкінці Середніх віків виник інтерес до людини?

 2. Кого в ті часи називали гуманістами?

3. Що таке права людини?

      4.Що таке гідність?

Мотивація навчальної діяльності.

Перегляд відеороликів

1.Учитель пропонує відеоролик про відзначення Усесвітнього Дня Гідності з метою мотивації навчальної діяльності учнів.

Хокон – кронпринц Норвегії і людина, яка заснувала відзначення Усесвітнього Дня Гідності. Із чим він звертається, у тому числі, й до Вас?

 Звернення кронпринца Хокона до учасниць/-ків Усесвітнього Дня Гідності  URL:     https://youtu.be/NTrW-sVKsZc

2.Чи Ви вже знаєте Міністерку освіти і науки України Ганну Новосад ? У цьому спеціальному відео вона ділиться з Вами власною історією про гідність. Чи відзначають цей день в Україні?

 Звернення Г. Новосад до учасниць/-ків Усесвітнього Дня Гідності,  URL:   https://youtu.be/SGHgszAkIzc  

Оголошення теми. Представлення змісту теми.

План уроку

1. Якою може бути гідність?

2.  Рівноправність. Охорона й захист людської гідності. 

ІІ. Основна частина.

 

Осмислення знань і умінь.

  1. Якою може бути гідність?

1)Учитель формує в учнів поняття , застосовуючи

Метод « Асоціативна хмаринка»

Прийом « Один-два- усі разом»

Розгляньте зображення та виберіть собі 1-2, які сподобалися найбільше. 

 Колекція метафоричних світлин, URL: http://bit.ly/2i9hr0U 

 Використовуючи картинку як символ / натяк, подумайте – як Ви розумієте слово «гідність»? Запишіть чи замалюйте свої думки.

Створіть «хмаринку смислів», записавши усі ключові слова, які Ви використали, щоб з’ясувати, із чого складається, на Вашу думку, гідність. 

 Створіть спільну «хмаринку смислів» усі разом. (Додаток А)

А як Ви думаєте, у чому виявляється гідність у нашому повсякденному житті? Які гідні вчинки – «маленькі» чи «великі» – Ви здійснюєте чи спостерігаєте щодня? Занотуйте стільки варіантів, скільки придумаєте чи захочете.

1.

2.

3.

 4.

2)Учитель пропонує учням співставити поняття «особиста гідність»  і «людська гідність»

Метод « Знайми позицію»

Робота в парах

Очевидно, що наша гідність взаємопов’язана з гідністю інших людей. Але що означає – шанувати чиюсь гідність? Ось як у десяти кроках пояснює це Донна Хікс , докторка Гарвардського університету , відома й авторитетна в темі гідності.  Поміркуйте й позначте – що з цього Ви робите, а що ні. Чому? (Додаток Б)

 

2. Рівноправність. Охорона й захист людської гідності. 

1) Перегляд відеоролику

Вам уже, мабуть, відомо, що в Україні є особа, яка забезпечує дотримання Ваших конституційних прав, поки Вам не виповниться 18 років? Ця людина – Уповноважений Президента України з прав дитини. І у цьому спеціальному відео він звертається також саме до Вас! Як звати цю людину ?  (Микола Кулеба)

 Звернення М. Кулеби до дітей і молоді

URL:  https://youtu.be/AfFZwT0kGMQ             

2) Робота з документом

Знайдіть у Конституції України статті, які за змістом відповідають положенням першої і другої статей Загальної декларації прав людини.

Які основні цінності лежать в основі концепції прав людини?

Наведіть приклади порушень права на честь і гідність.

Орієнтовна відповідь: Конституція України Стаття 28.

Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

 

Систематизація та узагальнення нових знань і умінь на перетворюючому та творчому рівнях.

1)Вправа « Продовжи речення»

Гідність не можлива без …

Напевне, Ви не раз бачили на екрані телевізора відому телеведучу «1+1» Наталію Мосейчук ? А ось відео, у якому вона закликає дітей, молодь і дорослих привернути увагу до теми гідності та розповідає свою історію про гідність. 

Перегляд відеоролику

 Звернення Н. Мосейчук з нагоди Дня Гідності, URL:  https://youtu.be/9jfJZKLGFV8 

  1. Метод « Сторітелінг»

   Це Наввар.  Йому довелося втікати зі своєї країни й оселитися в чужій. Чому так сталося та що з ним відбулося потім – дізнайтеся з невеличкої відеоісторії, яку підготував UNICEF . 

 Історія Наввара і Еліка, URL:  http://bit.ly/2SQTZq8

 Тепер прочитайте визначення нижче та обговоріть – які з цих проявів гідності Ви побачили у відеоісторії про Наввара?  (Додаток Г)

ІІІ. Підсумковий етап.

Підведення підсумків уроку. Рефлексія.

Навіть основні принципи гідності (Додаток Д)

Інструктаж до виконання домашнього завдання.

 ЕСЕ «Моя історія про гідність»

 Якою історією про гідність з власного життя Ви хотіли б сьогодні поділитися? Занотуйте коротко інформацію про неї, щоб потім розмістити на «лінії часу»  та розповісти.  Коли це відбулося?   Яким буде символ моєї історії  на «лінії часу»? Про що моя історія?

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  1. Валентій І.І. Громадянська освіта (інтегрований курс, 1 семестр). Харків:

Основа. 2019. 103 с.

  1. Гісем О. О. Громадянська освіта (інтегрований курс, рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти / О. О. Гісем, О. О. Мартинюк. Харків : Ранок. 2018. 192 с.
  2. Загальна декларація прав людини URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
  3. Конституція України URL:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254к/96
  4. Левітас Ф.Л.,Салата О.О, Методика викладання історії. Харків: Основа. 2007. 112 с.
  5. Путівник Усесвітнім Днем Гідності 2019. URL:  http://bit.ly/bookgdignityukraine2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

Додаток А

Хмаринка смислів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

 

КАРТКА

КОЛИ Я ШАНУЮ ЧИЮСЬ ГІДНІСТЬ, ТО Я:

  1) приймаю особистість та ідентичність людини і даю їй свободу виявляти себе такою, як вона є, без страху бути засудженою,

 2) визнаю унікальні якості людини, її таланти й спосіб життя і ціную її заслуги, внесок, ідеї та досвід, 

3) даю відчути, що визнаю все побачене й почуте людиною, реагую на її занепокоєння та те, що їй довелося пережити,

  4) залучаю до спільноти / компанії, допомагаю людині почуватися її частиною, 

 5) допомагаю людині почуватися в безпеці – як

 фізично, так і емоційно, захищаючи від страху ганьби чи приниження,  6) ставлюся до людини справедливо, без упередження та нерівності,

7) даю людині відчуття свободи та незалежності, допомагаю їй відчути надію  та можливості,

 8) шукаю розуміння та даю людині можливість пояснити свій досвід  та перспективи,

 9) допомагаю людині здобути користь від сумнівів, починаючи з того, що вона має хороші мотиви та діє цілісно, 

10) вибачаюсь і несу відповідальність, якщо порушую гідність людини,  беру на себе зобов’язання змінити шкідливу, негідну поведінку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В

 

Знайдіть у Конституції України статті, які за змістом відповідають положенням першої і другої статей Загальної декларації прав людини.

Які основні цінності лежать в основі концепції прав людини?

Наведіть приклади порушень права на честь і гідність.

 

 

Загальна декларація прав людини,

прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року

Стаття 1. Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони

наділені розумом і совістю і повинні діяти в дусі братерства.

Стаття 2. Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією

Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших

переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого

становища. Крім того, не повинно бути ніякого розрізнення на основі політичного, правового

або міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить, незалежно від того,

чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою або як-небудь інакше

обмеженою у своєму суверенітеті.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Г

 

Прояви гідності

ПРИЙНЯТТЯ ІДЕНТИЧНОСТІ БЕЗПЕКА Ставтеся до людей, як до рівних собі; давайте іншим свободу висловлювати своє «я» і не боятися осуду, взаємодійте без упереджень, визнаючи те, що певні риси (наприклад, раса, релігія, стать, соціальний чи майновий стан, вік, інвалідність тощо),  є основою їх ідентичності. Сприймайте людину цілісно. Дозвольте людям почуватись спокійно  на двох рівнях: фізичному (щоб вони почувалися вільними від загрози тілесних ушкоджень) і психологічному (щоб вони  не хвилювалися через те, що будуть присоромлені або принижені) – аби вони почувалися вільними говорити без страху помсти чи покарання.

 

СПРИЙНЯТТЯ ВКЛЮЧЕННЯ Приділяйте людям Вашу повну увагу, слухаючи, чуючи, підтверджуючи та реагуючи на їхні побоювання і на те,  через що вони з’явилися. Зробіть так, щоб інші відчували, що вони  є частиною спільноти на всіх рівнях взаємин (сім'я, громада, організація, нація).

 

 ВИЗНАННЯ РОЗУМІННЯ Підтверджуйте таланти інших, їхню важку роботу, зваженість і допомогу; будьте щедрими на похвалу; визнавайте публічно внесок, ідеї та досвід інших. Вірте, що те, що думають інші, має значення; дайте іншим можливість пояснити свої плани на майбутнє, висловити свою точку зору; активно слухайте, щоб зрозуміти.

 

СПРАВЕДЛИВІСТЬ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ Ставтеся до людей справедливо на засадах рівності і неупереджено, відповідно  до узгоджених законів і правил. Надавайте людям можливість діяти  від свого імені, щоб вони відчували,  що контролюють своє життя, та відчували надію та можливість саморозвитку.

 

 КРЕДИТ ДОВІРИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Ставтеся до людей як до тих, хто заслуговують на довіру; виходьте з того, що інші мають хороші мотиви та діють чесно. Беріть відповідальність за свої дії; якщо  Ви порушили гідність іншої людини, вибачтеся; зобов'язуйтеся змінювати шкідливу поведінку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д

 

Плакат «Основні принципи гідності»

 1. Кожна людина має право на гідне життя.

 2. Гідне життя означає можливість реалізувати свій потенціал, що має підкріплюватися гідною медичною допомогою, освітою, заробітком  і почуттям безпеки.

 3. Гідність означає свободу вибору й дій і повагу до цих прав.

 4. У своїх діях ми повинні керуватися почуттям власної гідності.

 5. Перш за все, наша гідність взаємопов’язана  з гідністю інших людей.

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
10 травня
Переглядів
161
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку