19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Урок "Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів"

Про матеріал
Мета: розширити знання учнів про періодичну систему елементів; закріпити знання учнів про хімічний елемент, хімічну символіку; дати поняття абсолютної та відносної атомної маси; навчити визначати відносну атомну масу за періодичною системою хімічних елементів. • розвивати логічне мислення, вміння та навички працювати з додатковою літературою та текстом підручника, узагальнювати, вибирати головне, робити висновки, розвивати навички учнів користуватися періодичною системою як джерелом інформації; розвивати громадянську свідомість; розвивати навички соціального партнерства (рівності сторін, добровільності прийняття зобов’язань, відповідальності за власні вчинки і поведінку; обов’язковості виконання домовленостей). • виховувати культуру спілкування один з одним при роботі в групах, допитливість, формувати стійкий інтерес до вивчення предмета
Перегляд файлу

Урок 12. Тема: Маса атома. Атомна одиниця маси. Відносні атомні маси хімічних елементів

Мета: розширити знання учнів про періодичну систему елементів; закріпити знання учнів про хімічний елемент, хімічну символіку; дати  поняття абсолютної та відносної атомної маси; навчити визначати відносну атомну масу за періодичною системою хімічних елементів.

 розвивати логічне мислення, вміння та навички працювати з додатковою літературою та текстом підручника, узагальнювати, вибирати головне, робити висновки, розвивати навички учнів користуватися  періодичною системою як джерелом інформації; розвивати громадянську свідомість; розвивати навички соціального партнерства (рівності сторін, добровільності прийняття зобов’язань, відповідальності за власні вчинки і поведінку; обов’язковості виконання домовленостей).

 • виховувати культуру спілкування один з одним при роботі в групах, допитливість,  формувати стійкий інтерес до вивчення предмета

Тип уроку: коригування і засвоєння нових знань.

Форми роботи: розповідь, самостійна робота, робота в групах.

Очікувані результати: учні мають розрізняти поняття «маса атома» й «відносна атомна маса»; уміти визначати й порівнювати відносні атомні маси хімічних елементів за Періодичною системою; учень знає і розвиває розуміння суспільного життя, прав і обов’язків; усвідомлює відчуття власної гідності; уміє висловлювати та аргументувати власну позицію.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, комп’ютер, проектор, інтерактивна дошка, періодична система Д. І. Менделєєва; мультимедійна презентація до уроку, дидактичні картки.

 

Хід уроку

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.

1. З яких структурних частинок можуть складатися речовини?

2. Як побудований атом?

3. Як визначити заряд ядра, кількість протонів, кількість електронів?

4. Як побудована періодична система?  .

 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кожен з нас має певну масу. Ми можемо порівняти, хто більше важить. Як ви гадаєте, атом будь-якого елемента має масу? Як її можна виміряти?

І ще одне запитання: чи всі атоми Оксисену мають однакову масу?

На ці запитання ми дамо відповідь на цьому уроці.

 

ІV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

У клітиночці елемента в П.С є ще одна дуже важлива цифра. Значення цієї величини має кожний хімічний елемент. Без використання цієї величини не можливий навіть простий хімічний розрахунок. Ця величина має завжди приблизне значення.

Як ви вважаєте, що вона може позначати ?  Про яку величину йде мова? (можливі відповіді –маса атома. Далі вчитель ставить «провокаційне» питання.Чи може маса атома Аргентуму бути рівною 107,8 г? )

 На ці питання ми повинні знайти відповідь під час вивчення нового матеріалу.  Допоможіть мені сформувати тему уроку. Учні пропонують свої варіанти і оголошується тема уроку

 

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Якими одиницями маси ми користуємося в побуті? (г,кг, т.)

2.    Чи можна в цих одиницях вимірювати масу атома?

Атом – дуже дрібна частинка. Його  розмір  10-14.  Якщо атом збільшити до розміру друкарської крапки, то пропорційно збільшена людина матиме зріст близько 7 км.

Тому маси атомів дуже малі.

Наприклад, маса атома Гідрогену становить: mа (Н) =1,66 • 10–24г або 1,66 • 10–27кг

За пам’ятати такі числа надзвичайно важко, а користуватися ними під час обчислень дуже незручно.

3.   Через це на початку ХІХ ст.  Дж. Дальтон запропонував увести еталон порівняння маси.  Зараз використовують не реальну, а відносну атомну масу. За одиницю відліку використовували mа (Н), потім 1/16 mа (О), нині – 1/12 mа (С)

4. 1/12 mа (С) назвали атомною одиницею маси (а.о.м.) Поділимо масу 1 атома Карбону на 12 та дізнаємося, скільки це грамів:

1,993 • 10–24 г : 12 ≈1,66 • 10–24 г

1а.о.м. =1/12 mа (С) ,  1а.о.м. =  1,66• 10–24 г або 1,66 • 10–27 кг

З нею порівнюють маси атомів різних елементів задля встановлення відносних атомних мас хімічних елементів.

5. Відносна атомна маса Аr

Відносна атомна маса – це фізична валичина, що визначається відношенням маси атома елемента до 1/12 mа (С)

Відносна атомна маса хімічного елемента (Ar) показує, у скільки разів маса атома даного хімічного елемента більша  за 1/12 маси атома Карбону.

Ar не має одиниць вимірювання, тобто є безрозмірною величиною. 

6. Ar знаходять по ПС:

Знайдіть у періодичній системі хімічних елементів відносні атом ні маси Натрію, Карбону, Силіцію, Цинку, Алюмінію, Хлору й назвіть їх. Що особливе ви помітили в цих числах?

Відносні атом ні маси всіх хімічних елементів обчислені та внесені в періодичну систему. Найчастіше це дробові числа. Для хімічних розрахунків використовують округлені їх значення 

Ar(О) = 16

Ar(S) = 32

Ar Cl) = 35,5

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

1) З допомогою періодичної системи визначте округлені значення відносної атомної маси таких елементів: Флуор, Натрій, Фосфор, Хлор (35,5), Аргентум, Аурум.

2) Ядро атома складається з протонів і нейтронів. Повернімося до таблиці з масами p, n, e−. Отже, , тобто відносна маса протона дорівнює 1 а.о.м. Аналогічною є відносна маса нейтрона - 1 а.о.м. А от електрон дуже маленький, його маса в 1840 разів менша за масу протона і нейтрона. Тоді Ar = p+ n. Відносна атомна маса дорівнює кількості протонів і нейтронів.

- Чому дорівнює кількість протонів у атомі? (Порядковому номеру)

- А як знайти кількість нейтронів у атомі? n = (Ar p)

Наприклад: р = 3; n = 7 - 3 = 4.

Записується , а в загальному вигляді -

3) Запишіть кількість протонів і нейтронів для Бору, Нітрогену, Флуору, Сульфуру.

; ; ; .

  1.                   Визначте по ПС Ar P, Al,N,H.
  2.                   У скільки разів атом Магнію важче за атом Карбону?

Ar(Mg) = 24,

Ar(C) = 12. 

. Атом Магнію важче за атом Карбону у 2 рази.

 

VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

 

1. Чи знайшли ми відповідь на запитання, яку ми поставили на початку уроку? (Так).

 2. Про яку величину йшла мова? (Відносну атомну масу).

  Сьогодні ми з вами знову працювали з періодичною системою. Тому я повторюсь, але знову наголошу про те, що періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва – унікальний довідковий посібник хіміка, що містить відповіді на багато питань про будову атомів, властивості елементів та їх сполук.

 Чим більше ми з вами будемо користуватися періодичною системою тим більше в цьому будемо переконуватися.

Періодична система буває не тільки паперова, а й електронна. Зараз ми завантажемо Гру «Періодична таблиця - вікторина»

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.paridae.app.android.timequiz.periodictable  та виконаємо перші два рівні.

 

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1.  Опрацювати матеріал підручнику, конспекту.

2.  Творче завдання.

Завантажити Гру «Періодична таблиця - вікторина»

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.paridae.app.android.timequiz.periodictable

Пройти 3, 4, 5 рівні гри, зробити скріншот таблиці результатів гри та переслати його вчителю в соціальній мережі Facebook або на блог «Проста хімія».

 

Рефлексія.

Що б ви хотіли змінити на уроці, щоб він був цікавим?

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Розробки уроків
Додано
23 вересня 2019
Переглядів
3024
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку