16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Урок "Мінерали і гірські породи"

Про матеріал
Урок "Мінерали і гірські породи" має нестандартну форму проведення - екскурсія до віртуального геологічного музею... На уроці використовуються ІКТ: інтернет - сервіси, презентація, відео.
Перегляд файлу

 

Тема уроку: МІНЕРАЛИ ТА ГІРСЬКІ ПОРОДИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ЗЕМНУ КОРУ

Мета: розширити поняття учнів про будову зем­ної кори та її мінеральний склад; дати визначення осадових, магматичних та метаморфічних гірських порід, формувати причинно-наслідкові зв’язки; роз­вивати інтерес до знань з геології; удосконалювати навички спілкування,, здійснювати екологічне вихо­вання учнів.

Обладнання: колекція мінералів та гірських порід, ілюстративний матеріал, підручник, атлас, фізична карта України, презентація, мультимедія,відео, інтернет – сервіси.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Форма проведення: нестандартний (урок-екскурсія в гео­логічний музей.)

ХІД УРОКУ

І. Організація класу (рефлексія)

Добрий ранок (день) діти.

-Діти з яким настроєм ви прийшли сьогодні на урок?

-Чому він (настрій) такий?

-Що ви чекаєте від уроку?

-Що ж я надіюсь що всі ваші сподівання здійсняться і хочу вам побажати гарного настрою та успіхів

ІІ. Перевірка домашнього завдання

1.Розумова гімнастика «Вилучи зайве» (Презентація «Перевірка» слайд №1)

А) астеносфера;

Ю) атмосфера.

2. Фронтальне опитування:

 • Яку облонку називають літосфера?
 • Які рухи літосфери бувають?
 • Що таке земна кора?
 • Які типи земної кори бувають?
 • З чого складається земна кора?

ІІІ. Актуалізація навчальної діяльності учнів

 • Що називають мінералами?
 • Що таке гірські породи?
 • В яких станах можуть перебувати мінерали та гірські породи?
 • Що таке корисні копалини?
 • На які групи їх можна поділити?

ІУ. Мотивація навчальної пізнавальної діяльності.

 • Що об’єднує представлені предмети?

(Сірники, олівець, наждачний папір, дитяча присипка, кухонна сіль,активоване вугілля, крейда)

«Людину завжди тягне до каменя», - говорив А. Е. Ферсман. Для первісної людини цінними були такі властивості як міцність, твердність,здатність висікати вогонь. Сучасна - цінує камінь не лише за красу та міцність, вона знайшла йому застосування в різних сферах життя. Але, головне, камені розповіли про минуле Землі, про вік гір, морів. Ми так звикли до них, що й не помічаємо, які мінерали навколо нас. А вони оточують нас скрізь. Озирнись навкруги! І пісок на річковому пляжі, і камінці на березі моря, і глина у яру і крейда, якою пишемо на дошці – це все гірські породи і мінерали, з яких складається земна кора.

Отже тема і сьогоднішнього уроку (слайд №1): Мінерали та гірські породи. (Оголошення теми Запис у зошиті)

Давайте спробуємо визначити мету нашого уроку, я її уявляю собі так, а ви?

Мета нашого уроку:

1. Поглибити знання про мінерали та гірські породи.

2.Яка різниця між мінералами та гір. породами.

3.Визначити яке походження мінералів та гірських порід.

4.Розглянути колекцію гірських порід та мінералів.

5.Визначити що таке корисні копалини та на які групи вони поділяються?

У. Вивчення нового матеріалу

Екскурсія в імпровізований віртуальний геологічний музей.

Щоб краще розібратися в тому,що таке мінерали та гірські породи, я запрошую вас у імпровізований віртуальний геологічний музей. Тут ви дізнаєтесь про способи утворення, властивості та застосування багатьох мінералів та гірських порід, які складають земну кору.

Експозиція представлена кількома залами. А допоможуть мені провести екскурсію «працівники музею» - екскурсоводи – палеонтологи. То ж запрошую до першої зали, що має назву (слайд № 2)

«Мінерали та гірські породи»

1 -й екскурсовод. Дорогі друзі, природа наділила Землю неоціненним багатством, подарувавши нам близько 3 тис. мінералів та 1,5 тис. гірських порід. Що ж це за природні тіла?

Почнемо з мінералів. Це однорідні тіла, які скла­даються з однієї речовини. (Демонструє за таблицею назви.) Мінерали можуть перебувати в різних агре­гатних станах, у чистому вигляді в природі зустріча­ються рідко, частіше бувають у сполуках з іншими мінералами, утворюючи гірські породи.

Отже, гірські породи — це сполучення кількох міне­ралів або скупчення одного у великій кількості в земній корі.

- Пригадайте, які мінерали складають гірську породу граніт? (Учні пригадують.)

 Кальцит, скупчуючись у великій кількості, утворює гірську по­роду вапняк.

Учитель. То яка ж різниця між мінералами та гірськими породами? Наведіть приклади. (Учні відпо­відають.)

Мене особисто дуже цікавить питання, як утво­рюються різні мінерали та гірські породи. На це пи­тання ми отримаємо відповідь, відвідавши наступну залу музею:

«Походження мінералів та гірських порід» (слайд № 3)

1 – й екскурсовод. Перед вами таблиця (демонструє), що розповідає про групи мінералів та гірських порід, з яких складається земна кора. Я розповім вам про утворення кожної з груп.

Магматичні гірські породи утворюються при зас­тиганні магми на поверхні чи в глибинах земної кори. Вони є результатом магматизму. Про це розповідає малюнок підручника (мал. 32, с. 66).

Магма, застигаючи, кристалізується. До того ж чим глибше вона застигає, тим кристали гірської породи, яка утворилася, будуть більшими. Чим ближче до поверхні, тим вони менші. Так утворюються граніти й лабрадорити.

(Учні підходять до демонстраційного стола, розгля­дають зразки гірських порід.)

Такі гірські породи, що утворилися на глибині, називаються вкоріненими. На відміну від укоріне­них, магматичні породи, що утворилися внаслідок застигання магми на поверхні, не мають кристалів, вони пористі. Складаються такі породи із застиглої лави або спресованого попелу, викинутого вул­каном.

(Демонструє зразки вулканічного туфу, пемзи, ба­зальту.)

3- й екскурсовод

А я хочу розповісти про осадові гірські породи. Вони утворюються трьома способами.

Уламкові — найбільш поширені, їх утворення по­чинається з руйнування твердих гірських порід, що знаходяться на поверхні земної кори. Уламки різної

Органічні осадові породи складаються в основно­му з решток рослин і тварин, що нагромадилися за мільйони років на дні морів, ;озер, западин суходолу. Скам'янілі залишки давніх та сучасних організмів ут­ворили такі гірські породи, як вугілля, крейда, черепашник та інші.

(Учні розглядають зразки з колекції.)

Учитель. Найкращим свідченням рослинного або тваринного походження осадових органічних гірських порід та мінералів є відбитки на них скам’янілих за­лишків рослин і тварин (учні розглядають малюнок).

4-й екскурсовод. А я хочу розповісти про мета­морфічні гірські породи та мінерали. У перекладі на нашу мову «метаморфізм» означає «перетворення». Це зміна гірських порід на великих глибинах під дією, високого тиску та температури. Так, осадова гірська порода вапняк перетворюється на мармур, пісковик — на кварцит, граніт на гнейс тощо.

Як правило, магматичні та метаморфічні гірські породи залягають на значній глибині, але можуть виходити й на поверхню, з часом руйнуватися й пе­ретворюватися на осадові гірські породи уламкового походження: Так процеси утворення мінералів та гірських порід продовжуються, повторюючись через величезні проміжки часу, які тривають мільярди років.

Учитель. То що ж ви запам’ятали з почутого про способи утворення мінералів та гірських порід? (Учні розповідають.) А ще цікаво, що майже всі мінерали та гірські породи, з яких складається земна кора, вико­ристовує людина для своїх потреб. їх називають ко­рисними копалинами. Про них розповідає зала нашого музею

«Корисні копалини» (слайд №4)

5-й екскурсовод. Залежно від застосування в гос­подарстві корисні копалини умовно поділяють на три групи (демонструє за таблицею назви):

 • горючі, або паливні;
 • рудні;
 • нерудні.

(Зразки кожної групи корисних копалин демонструє.)

Паливні корисні копалини використовують для опалення приміщень, на підприємствах, для вироб­ництва електроенергії на ТЕС тощо. З рудних вип­лавляють чорні та кольорові метали. Нерудні викори­стовують для виробництва мінеральних добрив, як будівельні матеріали тощо.

Слайд №5

VI. Захист проектів

 1. Лікувальні властивості каменів.
 2. Охорона надр.

УІI. Закріплення нових знань і умінь

1. Екологічна казка

Біля одного великого міста, в лісі, жив чоловік. Були у нього шматочок поля, діляночка лісу і велике болото. Занедужав чоловік, відчув, що не проживе довго.

Покликав він тоді синів і розділив своє багатство. Старшому віддав поле, середньому – ліс, а найменшому дісталось велике болото, що межувало між полем і лісом братів. Побачив батько, що найменший син зажурився, одержавши такий спадок, і сказав тоді: «Коли будеш мати мудру голову і працьовиті руки, то й болото зробить тебе багатим».

- Як би ви порадили найменшому синові розпорядитись спадком? (Видобувати торф і продавати, розчистити болото, зробити став: розводити рибу, продати болото, осушити болото, вирощувати культурні рослини).

Експрес-тест.   (використання  інструменту quizizz )

1.Однорідні тіла, які складаються з однієї речовини називають:

А) камінням Б) мінералами В) гірськими породами

2.Сполучення кількох мінералів, або скупчення у великій кількості одного в земній корі називають:

А) гірськими породами Б)мінералами.

3.Гірські породи за походженням бувають:

А) магматичні Б) метаморфічні В) осадові.

4.Гірські породи, що утворились при застиганні магми:

А) осадові Б) магматичні В) метаморфічні.

5. Граніти та лабрадорити належать до гірських порід:

А) осадових Б) метаморфічних В) магматичних.

6. Гірські породи що утворились під дією повітря, води, живих організмів називають:

А)осадовими Б) магматичними В) метаморфічними

3. Робота з картою

4. Краєзнавчий калейдоскоп

А які на вашу думку гірські породи та мінерали зустрічаються в нашій місцевості: піски, глини, вапняки, солі. Створіть хмару слів на тему «Гірські породи нашого краю»

Створення хмари слів на WordArt

4. Буквенний каламбур.

КАПЯВН ….(Вапняк).

ТРОФ….. (Торф)

ФАНАТ….(Нафта)

РІСКА… (Сірка)

ТАРІНГ….(Граніт)

5. Розгадування ребусів створених на сайті генераторів ребусів

УІІI. Підсумок уроку:

- визначіть найактивніших учнів.

- чи сподобався вам урок?

- як на вашу думку, чи досягли ми мети нашого уроку?

Ну що ж працювали ви всі …….

IX. Домашнє завдання

Прочитати § 13 підручника. Зібрати колекцію гірських порід нашого краю.

Використовуючи сервіс Padlet  підготувати інформацію про одну з гірських порід, яка вас зацікавила. * Використовуючи сервіс  Mind maps   створити карту розуму.

 

docx
Додано
2 лютого 2019
Переглядів
686
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку