18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Урок "Міжнаціональні конфлікти та крах багатонаціональних імперій у період Першої світової війни."

Про матеріал

Розробка уроку № 2 з теми "Міжнаціональні конфлікти та крах багатонаціональних імперій у період Першої світової війни." за новою програмою з всесвітньої історії для 10 класу.

Перегляд файлу

                                                                                             Розробка уроку №2

                                                                                 Всесвітня історія 10 клас

                                                                                 вчитель   Падалко М.А.

   Тема уроку: Міжнаціональні конфлікти та крах багатонаціональних        імперій  у період Першої світової війни.

Мета уроку: розглянути причини і наслідки міжнаціональних конфліктів,  з’ясувати особливості міжнаціональних конфліктів і   краху імперій у період Першої світової війни; з’ясувати особливості перебігу революції та громадянської війни в Росії, сприяти формуванню аксіологічної компетентності,  вдосконалювати вміння учнів аналізувати історичний матеріал; сприяти формуванню інформаційної компетентності через роботу з різними видами історичних джерел; формувати хронологічну, просторову компетентності; виховувати толерантність і почуття патріотизму, сприяти формуванню власної громадянської позиції.

Тип уроку: урок засвоєння знань.

 Хід уроку.

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань і вмінь учнів.     

Перевірка Д/з –дати відповідь на питання -  1. Чи можна було б уникнути розв’язання війни?   2.Які держави хотіли б не втручатися?                                                +відповіді на питання( С.22),повідомлення(презентація)учнів.

Мотивація навчальної діяльності.

Світова війна- це масштабний міжнаціональний конфлікт, який неминуче супроводжується трагедіями в житті як окремих людей, так і цілих народів. Сьогодні ми з вами  з’ясуємо, до чого призводять   страждання великої кількості людей, і чому саме під час  подій Першої світової війни розпалися чотири імперії,  натомість з’явились нові держави.( можна навести приклад О. Бісмарка, вважав зробив сенсом власного життя свої політичні успіхи, а що залишив нащадкам?)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу .

 1. Міжнаціональні конфлікти в умовах війни.

Робота з поняттями

Ксенофобія- вороже, нетолерантне ставлення до незнайомих людей, іноземців, представників іншої раси, національності, мовної групи, статі, релігії.

Етапи конфліктів:

 1. Сплеск імперського патріотизму –липень 1914р.-початок 1915р.
 2. Внутрішнє згуртування націй і загострення міжнаціональних війдносин-початок 1915р. –лютий 1917р.
 3. Крах Російської, австро-Угорської та Османської імперій, утврення незалежних держав – лютий 1917р. – листопад 1918р.

Причини конфліктів:1. Закладені були заздалегідь, протягом історичного розвитку держав-імперій( приєднувались насильно різні народи);2.Братовбивча війна( народи опинялись по різні боки барикад)                                 3. Воєнні події, які продемонстрували переважання імперської ідеї понад усе.

Австро-Угорщина- тут об’єднувались , захищаючись від радикалізму сербів, та імперських настроїв росіян; взагалі влада намагалась народи «зіштовхнути лобами».

Російська імперія – піддавались репресіям українці, поляки, євреї.                  Після військових поразок у кожній країні, як правило починається пошук  «внутрішнього ворога». Така доля спіткала євреїв, та етнічних німців в Р.і. Серйозним подразником для провокування національних конфліктів став призов у 1916р. представників етнічних груп у Центральній Азії. В сутичках з киргизами було вбито близько 3,5 тис. слов’ян

Османська імперія –вірмени були звинувачені в поразках, особливо після поразки навесні 1915р. на Галліпольському пів-ві.  Все вірменське населення Анатолії переселяли, депортували в Месопотамію, Сирію. Людей відправляли до концтабору в Алеппо, депортації тривали до кінця 1916р. –загинуло до 1.5млн. вірмен. Вважалося що винищення вірмен повинно слугувати зміцненню турецього етнічного  руху. Анатолія повинна була бути центром держави.  Майже 30 країн світу визнали депортацію вірмен геноцодом.(ст.25- робота з документом -               «Конвенція про запобігання геноциду…»)

Робота з поняттями

Геноцид – цілковите або часткове фізичне знищення окремих груп населення за расовими, національним, етнічними чи релігійними ознаками.

Концтабори.

На території Німеччини:

Скальмержіци –  для поляків                                                                                                         

 Цоссен-для мусульман

 Грюнталь –для грузин

   Зальцведель, Раштат, Вецляр, - для українців. ( з військових- утворено загони УСС)

На території Росії- для чехословацьких полонених.

На території Австро-Угорщини- Талергоф, Терезин -для українців

 

2.Економічна і політична криза в Австро-Угорщині.

Учитель. 50млн осіб представників різних національностей, 5 релігій.

Нестача продовольства і сировини

Міжнаціональні конфлікти, дезертирство,                                                           деморалізація армії                                             причини розпаду імперії

Поразки на фронтах  

Люди втомилися від війни                                                        

 

Жовтень 1918р. –проголошення КСХС в  Загребі( з 1929р-Югославія)

28 вересня 1918р. –утворення Чехословаччини(уряд- Т. Масарик)

Листопад 1918р.- проголошено Угорську республіку

Висновок: спроби останнього імператора Карла І запровадженням федерації втримати єдність на виправдались.

3.Події в Росії.

15 березня 1917 р.- зречення імператора, утворення Тимчасового уряду                  ( існував 8 місяців).В країні- демонстрації, мітинги.

В квітні прибув Ленін (оголосив про підготовку до соц. револ)

Влітку 1917р – спроба військового перевороту( Л.Корнілов).

« уряд порятунку» - очолив  Олександр Керенський

1 вересня 1917р.- Росію проголошено республікою, на місцях ради захоплювали владу.

6-7 листопада 1917р.- захоплення Зимового палацу більшовиками, міністрів ТУ заарештовано. На ІІ з’їзді рад проголошено – Декрет про мир, Декрет про землю. Обрано – Всеросійський центральний виконавчий комітет  ( ВЦВК), РНК – уряд на чолі з Леніним.

Січень 1918р.- більшовики захопили територію навколо Москви і Петрограда.  Установчі збори , які зібрались  і протестували проти, були розігнані. 

 С. 31 – робота з документами

Дати відповідь на питання: Чи можна вважати  уряд більшовиків таким, що відображав позиції населення того часу?

Громадянська війна.

США

Велика Британія

Франція                     направили війська в Росію

Німеччина

Японія

Таблиця «Перемога більшовиків ( ЧА) в громадянській війні»

Добровольча армія  генерала А.Денікіна

На початку 1920р. розбита

Дон, Кубань, Україна

Чехословацький корпус

 

Сх. Сибір. Поволжя, Урал

Восени 1918р.- армія А.Колчака

Переможені в 1920р

Схід Росії

Інші угрупування

 Переможені на поч. 1922р.

Далекий Схід.

 

ІV. Закріплення знань і вмінь учнів.

Здійснюється за  питаннями підручника С. 32

Рефлексія. Чому саме під час  подій Першої світової війни розпалися чотири імперії, як ви вважаєте? .(  приклад О. Бісмарка, вважав зробив сенсом власного життя свої політичні успіхи, а що залишалось  нащадкам?)

V. Домашнє завдання – пар. 2. С. 32(п. 1-6 –усно, п. 7 –письмово) +тест

Тестові завдання:

1.Які держави входили до складу Антанти напередодні Першої Світової війни?

А) США

Б) Велика Британія

В) Франція

Г) Росія

Д) Бельгія

Е) Італія

2. Вкажіть дату битви на р. Марні?

А) 5-12 вересня 1914р.

Б) 6 серпня – 13 Вересня 1914

В) 17 серпня – 14 вересня 1914р.

3. До Троїстого Союзу входили:

А) Німеччина

Б) Австро-Угорщина

В) Росія

Г) Італія

Д) Японія

4.Система пріоритетів у діяльності держави по зміцненню економічного, політичного і військового потенціалу з урахуванням особливостей його геополітичного положення –це:

А) Зовнішня політика

Б) Перша світова війна

В) Геополітичні інтереси

Г) Внутрішня політика

5. Верденська битва тривала

А) 20 жовтня – 28 грудня 1916р.

Б) 20 жовтня – 28 грудня 1915р.

В) 21 лютого – 18 грудня 1916р.                                                                                     6. Вороже, нетолерантне ставлення до незнайомих людей, іноземців,представників іншої раси, національності, мовної групи, статі, релігії:                                                                                                                                    А) націоналізм                                                                                                                 Б) ксенофобія                                                                                                                          В) русифікація                                                                                                                Г) соціалізм

7. Що стало приводом до початку Першої Світової війни?

А) вбивство Франца Фердинанда

Б) утворення Антанти

В) балканські війни

8. Яка подія відбулась 22 квітня 1915р.?

А) німці вперше використали газову атаку проти англійців

Б) французи вперше використали газову атаку проти німців

В) англійці вперше використали танки

9.Італія вступила у війну

А)23 травня 1915р.

Б) 29 квітня 1915р.

В)23 червня 1915р.

10.Битва на р. Соммі тривала

А)  червень  – 18 листопада 1916р.

Б) 1 липня – 18 листопада 1917р.

В) 1 жовтня – 18 грудня 1916р.

11. Геноцид –це:                                                                                                                         А) вороже, нетолерантне ставлення до незнайомих людей, іноземців,представників іншої раси, національності, мовної групи, статі, релігії.                                                                                                                                            Б) цілковите або часткове фізичне знищення окремих груп населення за расовими, національним, етнічними чи релігійними ознаками.

В) період між об’єднанням Німеччини після франко-пруської війни(1871) та початком Першої світової війни(1914р), для якого характерні гонка озброєнь

Д) війна,у якій збройна боротьба ведеться на стабільних фронтах

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гура Ірина Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Всесвітня історія (рівень стандарту, академічний рівень) 10 клас (Полянський П.Б.)
Додано
13 серпня 2018
Переглядів
3953
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку