1 квітня о 15:00Вебінар: Викладання іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн-навчання

Урок"Можливі шляхи подолання екологічних проблем. Екологічно чисте господарство. Удобрення грунту"

Про матеріал

Мета: навчити учнів реально оцінювати екологічну ситуацію; виховувати шанобливе ставлення до всього живого, любов до рідного краю, пробуджувати пізнавальний інтерес, виховувати почуття відповідальності за збереження природи;

Перегляд файлу

Тема « Можливі шляхи подолання екологічних проблем. Екологічно чисте господарство. Удобрення грунту».

 

Мета.Навчити учнів реально оцінювати екологічну ситуацію; виховувати шанобливе ставлення до всього живого, любов до рідного краю, пробуджувати пізнавальний інтерес, виховувати почуття відповідальності за збереження природи.

  

Обладнання і матеріали: таблиці « Внесення добрив у грунт»,                              « Приготування компосту в ящиках», підручник, зошит, анкета.

 

Форми і методи: 1. Евристичний ( бесіда ).

                              2. Практична робота.

                              4. Рефлексія.

Тип уроку: комбінований

 

 

                                  Перебіг заняття

I.Організаційний момент.

 1.   Перевірка наявності учнів.
 2.   Перевірка готовності до уроку.

II. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів.

На попередньому уроці ми вивчали тему «  Види обробітку грунту ручними й механізованими знаряддями праці».

Закріпимо вже вивчене.

1.Які види обробітку грунту вам відомі?

2. Для чого проводять розпушування грунту ?

3. Що називають скибою, борозною ?

4. Що таке рілля та гон ?

5. Які вимоги ставлять до основного обробітку грунту ?

6. Що таке борозномір ?

7. З яких агротехнічних операцій складається весняний обробіток грунту ?

III. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, яке значення мають  добрива в сільському господарстві,  що таке екологічно чисте господарство, основні принципи екологічно чистого сільського господарства,

IV. Повідомлення теми і завдання уроку.

Тема сьогоднішнього уроку «Можливі шляхи подолання екологічних проблем. Екологічно чисте господарство. Удобрення грунту».

 Основне завдання: розкрити сутність значення добрив в сільському господарстві; знати, що таке екологічно чисте  сільське господарство, основні принципи  екологічно чистого сільського господарства.

V. Вивчення нового матеріалу.

Удобрення грунту.

Для вирощування високих урожаїв  сільськогосподарських культур грунт удобрюють речовинами, які називають добривами. Вносять їх на поля осінньою оранкою. Цю роботу виконують спеціальні с\ г машини. На кожне поле вносять чітко визначену кількість певного добрива залежно від вирощуваної культури та складу грунту, надлишкове внесення добрив може призвести до погіршення якості урожаю, а недостатнє – до його зменшення. Під час оранки добрива треба добре пригортати грунтом.

Розрізняють органічні та мінеральні добрива.

Добрива, які утворилися з решток рослинного та тваринного походження, називають органічними. До них належить перегній, торф, пташиний послід, тваринний гній.

Мінеральні добрива бувають: калійні, фосфорні, азотні. Їх виготовляють спеціальні підприємства з природних речовин нерослинного і нетваринного  походження. Вони добре розчиняються у воді, вбираються грунтом та рослинами. Проте частка їх залишається в грунті, тому різні комахи, личинки, жуки та інші живі організми, які мешкають в грунті та живляться рослинними рештками, - часто гинуть. Окрім цього, разом з вологою, яка випаровується з грунту, ці речовини попадають в повітря, також негативно впливає на навколишнє середовище, забруднює його. Тому необхідно бути дуже обережним під час підживлення рослин такими добривами.

*Навколишнє середовище –умови, в яких відбувається життєдіяльність               яких – небудь організмів.*

Несприятливий вплив добрив на навколишнє середовище може бути різним, але в основному внаслідок таких причин:

1. Надходження поживних елементів добрив з ґрунту у підґрунтові води і з поверхневим стоком може призвести до посиленого розвитку водоростей і утворення планктону, тобто до евтрофікації природних вод.

2. Втрати азоту в атмосферу негативно впливають на діяльність сільськогосподарських та інших підприємств (погіршується мікроклімат). Висловлюються також побоювання про можливе руйнування озонового екрану стратосфери внаслідок проникнення в неї окислів азоту, що утворюються при денітрифікації азотних сполук ґрунту і добрив.

3. Неправильне використання мінеральних добрив може погіршити кругообіг і баланс поживних речовин, агрохімічні властивості, родючість ґрунту. Відомо, що широке застосування азотних добрив при вирощуванні сільськогосподарських культур підвищує кислотність ґрунту.

4. Порушення оптимізації живлення рослин макро- і мікроелементами призводить до різних захворювань рослин, а часто сприяє розвитку фітопатогенних грибних хвороб, погіршує санітарний стан посівів.

5. Порушення технології застосування добрив, недосконалість якості і властивостей мінеральних добрив можуть зменшувати продуктивність сільськогосподарських культур і якість продукції та призводити до нагромадження в ній нітратів.

 

Добрива, які не впливають на стан навколишнього середовища, можна приготувати самому. Для цього рослинні рештки закладають у компостні купи або компостні ящики.

Слово « компостувати» означає змішувати, Складові частини компостної купи закладають шарами завтовшки 25….30 см. При формуванні компостної купи її краї мають бути трохи вищими за середину, щоб вода під час поливання добре просочувалася по всій компостній масі.

Удобрюють грунт компостом через 2-3 роки, коли рослинні рештки повністю перегнивають.

Незадовго до перекопування компост розкладають на земельній ділянці невеликими купками ( по 2-3 відра), потім рівномірно розкидають по поверхні грунту вилами.

Іншим видом екологічно чистих добрив є зелені добрива. До них належать такі рослини як люпин, люцерна, іноді жито та інші однорічні рослини. Їх висівають на полях, а після появи сходів переорюють або перекопують. Змішавши з грунтом, рослини перегнивають, збагачуючи його поживними речовинами.

 

 

   Ви , напевно, не раз чули слово «екологія», а що воно означає знаєте?

Екологія – взаємовідношення між організмом і навколишнім середовищем; наука , яка вивчає зв'язок між організмом та навколишнім середовищем ( довкіллям ).

Екологічно чисте сільське господарство- це система сільськогосподарського виробництва, у якому є врівноваженими зв’язки між грунтом, рослинами й тваринами.

Основні принципи екологічного чистого сільського господарства:

 1. Обробка земельних угідь щонайменше впродовж трьох років без застосування хімічних добрив;
 2. застосування фізичних бар’єрів , шуму, ультразвуку, світла, пасток, спеціального температурного режиму для боротьби зі шкідниками;
 3. заборона застосування антибіотиків і гармонів росту при вирощуванні худоби;
 4. сувора заборона використання радіації і генної інженерії у виробництві продуктів.

Основна ідея, яка використовується в екологічному сільському господарстві, - це ідея замкнутого циклу в господарстві. Органічне добриво, яке отримують від тваринництва, є основою для підтримки родючості грунту й забезпечення рослин поживними речовинами. Удобрення  грунту азотом здійснюється за рахунок обробки бобових культур, що підвищує доступність й інших необхідних мінеральних елементів у грунті.

 

Шляхи розв'язання екологічної проблеми

Основні шляхи розв'язання екологічної проблеми:
швидкий розвиток і використання основних видів відновлюваної енергії — сонячної та енергії вітру, океанічної та гідроенергії річок;
структурні зміни у використанні існуючих невідновлюваних видів енергії, а саме: зростання частки вугілля в енергобалансі й зменшення — газу та нафти, оскільки запасів цих корисних копалин на планеті менше, а їхня цінність для хімічної промисловості набагато більша;
створення екологічно чистої вугільної енергетики, яка б працювала без викидів шкідливих газів. Це вимагає більших затрат держав на природозаошаджуючі цілі. У США та ФРН на ці заходи витрачалося 2% ВНП, в Японії — 3%, а в колишньому СРСР — 1,2%. Значно скоротилися вони за останні роки в Україні;
вироблення всіма країнами конкретних заходів для дотримання екологічних стандартів, тобто стандартів чистоти повітря, водних басейнів, раціонального споживання енергії, підвищення ефективності своїх енергетичних систем. З цією метою необхідно реформувати податкову, амортизаційну, інвестиційну та інші форми політики. Так, у США прийнято рішення про переведення усього автомобільного транспорту з середини 90-х років на екологічно чисте паливо або електроенергію, введені жорсткі санітарно-гігієнічні норми на питну воду та ін.;створення і запровадження високоефективного газо-і водоочисного устаткування та контрольних вимірювальних приладів;нарощування країнами, що розвиваються, власного сировинного господарства, в тому числі галузей, які переробляють сировину. Для розв'язання проблеми голоду в цих країнах треба розширювати посівні площі, впроваджувати передову агротехніку, високопродуктивне тваринництво, високоврожайні культури, використовувати ефективні добрива та засоби захисту рослин тощо;ведення пошуку ефективних важелів управління процесом зростання народонаселення з метою його стабілізації на рівні 10 млрд. в середині XXI ст.;припинення вирубування лісів, особливо тропічних, забезпечення раціонального лісокористування, за якого кількість посаджених дерев значно перевищує кількість вирубаних;формування у людей екологічного світогляду, що дало б змогу розглядати всі економічні, політичні, юридичні, соціальні, ідеологічні, національні, кадрові питання як у межах окремих країн, так і на міжнаціональному рівні насамперед з погляду розв'язання екологічної проблеми, впровадження на всіх рівнях принципів пріоритету екологічних проблем;

нарощування екологічних інвестицій. Так, в Австрії такі інвестиції становлять понад 15% всіх капіталовкладень.
Водночас розрахункова вартість збитків, які наносяться нераціональними діями людини природі, дорівнює майже 5% від вартості ВНП у розвинутих країнах світу, в Україні — 10—15%. А середні витрати на ці цілі — від 0,8 до 1,7%;
вироблення комплексних критеріїв екологічної безпеки та запровадження екологічно безпечних технологій;використання комплексу економічних важелів управління якістю навколишнього середовища. Таких важелів у 28 країнах Організації економічного співробітництва і розвитку застосовується понад 150, в тому числі понад 80 штрафів і 40 різних субсидій.

 

VI. Формування умінь та навичок.

Наша планета – це єдина екологічна система, у якій усе є взаємозалежним: тваринний і рослинний світи, грунт і Світовий океан, клімат і гори. А це означає, що найменші зміни в одній ланці цього ланцюжка впливають на життєздатність усієї системи. Людина в процесі трудової діяльності активно впливає на стан екосистеми Землі, і на жаль, дуже часто цей вплив  виявляється руйнівним і призводить до забруднення. І тому ви уже в ранньому віці повинні задуматися над цією проблемою, охороняти навколишнє середовище.

Зараз ми з вами проведемо  практичну роботу .Анкетування « Моє відношення до природи», де ви зможете оцінити своє відношення до природи. Отримані результати допоможуть вам задуматися про природу і про зв'язок з нею. ( Див. додаток).

 

 

VII. Рефлексія.

 1. Що ви нового дізналися на уроці?
 2. Чого нового навчилися?
 3. Які види добрив ви знаєте?
 4. Що таке екологічно чисте с\г?
 5. Як добрива впливають на навколишнє середовище?
 6. Про які шляхи подолання екологічних проблем ви дізналися?

VIII. Мотивація оцінок отриманих на уроці.

IX. Завдання додому.

Розробка рефератів за темою проекту «Збережемо річку»

X. Прибирання робочого місця.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
11 серпня 2018
Переглядів
381
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку