12 березня о 18:00Вебінар: Soft Skills – навички професійного успіху

УРОК НА ТЕМУ: "БУДОВА І ФУНКЦІЇ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ".

Про матеріал

УРОК НА ТЕМУ:" БУДОВА І ФУНКЦІЇ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ".

МЕТА : встановити взаємозв'язок будови серця з його функціями;визначити основні властивості серцевого м'яза : збудливість, провідність, скоротливість;розвивати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, самостійно працювати з підручником та додатковою літературою;продовжувати виховувати самостійність, наполегливість, інтерес до вивчення біології, бережливе ставлення до свого здоров'я.

вчителя біології

Новоукраїнського НВК № 8

Новоукраїнської міської ради

Кіровоградської області

Соколенко Єлизавети Михайлівни

Перегляд файлу

ТЕМА УРОКУ: БУДОВА І ФУНКЦІЇ СЕРЦЯ.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2: ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ СКОРОЧЕНЬ І АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ.

МЕТА УРОКУ:встановити взаємозв’язок  будови серця з його функціями;

визначити основні властивості серцевого м’яза : збудливість, провідність, скоротливість;

розвивати вміння аналізувати, порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, самостійно працювати з підручником та додатковою літературою;

продовжувати виховувати самостійність, наполегливість, інтерес до вивчення біології, бережливе ставлення до свого здоров’я.

ТИП УРОКУ: комбінований.

ОБЛАДНАННЯ: таблиці «Кровообіг. Будова серця», підручник, робочий зошит, зошит для лабораторних і практичних робіт.

ХІД УРОКУ

І ЕТАП: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

ІІ ЕТАП: ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.

фронтальне опитування

 1.                   Які складові має кровоносна система людини?
 2.                   Завдяки чому можливий рух крові по кровоносних судинах?
 3.                   Як будова артерій пов'язана з їхніми функціями?
 4.                   Як будова капілярів пов'язана  з їхніми  функціями?   
 5.                   Як будова вен пов'язана з їхніми функціями?
 6.                   Вкажіть кровоносні судини, які постачають серце киснем і поживними речо­винами:

а) аорта;                                б) легеневі артерії;

в) коронарні артерії;            г) верхня порожниста вена.

 

ІІІ ЕТАП: МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО – ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯІЛЬНОСТІ УЧНІВ.

              розповідь вчителя   

                 Серце


Прислухайся у грудях серце стука,

Вистукує один і той же ритм.

Коли немає серця справжня мука,

І ми без серця жити не змогли б.

Воно лежить в мішечку перикарду,

А в порожнинах кров, як той вогонь,

А з ендокарду, міокарду, епікарду

Складається серцевий наш  двигун.

Штовхає кров у плетиво судинне,

Вона ж біжить до мозку, до легень,

 Життя  дарує в тілі всім клітинам

 Щоночі, щосекунди, кожен день.

Така робота серця титанічна

(Життя триває наше кожну мить),

Але воно — тканинне і не вічне,

Тож, люди, серце ваше бережіть.

Здавалося б, як камінь, серце стука,

Рікою кров судинами біжить,

Але без серця жити справжня мука.

Тож, люди, серце вашебережіть.


Оговоримо разом

Кажуть, що в Наполеона був пульс 40 ударів за хвилину. Такий пульс навіть назвали «наполеонівським». А в чому полягає його унікальність?

 

 

ІVЕТАП: ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

пояснення вчителя

Серце людини розташоване посередині між правою і лівою легенями і трохи зміщене ліворуч. Широка частина серця (основа) спрямована вгору й праворуч, вузька (верхівка) донизу й ліворуч. ⅔ серця розташовані в лівій частині грудної порожнини, а ⅓ —у правій.

Серце - це порожнистий м'язовий орган. Маса серця людини становить 250-360 г ( 5% від маси тіла).

Серце вкрите тонкою й щільною оболонкою, яка утворює замкнутий мішок - навколосерцеву сумку (перикард), який оберігає його від перерозтягнення під час наповнення кров'ю. Між серцем і навколосерцевою сумкою міститься рідина, яка зволожує серце й зменшує тертя об стінки перикарда при його скороченнях.

Стінка серця утворена 3 шарами:

внутрішнім –ендотеліальним сполучнотканним- ендокард,

середнім - м'язовим - міокардом (від грец.міо - м'яз і кард - серце) ,

зовнішнім –сполучнотканинним - епікард.

 

Як і в інших ссавців, серце людини чотирикамерне  - складається з:

двох пе­редсердь (верхня частина серця)

двох шлуночків (нижня частина серця)

Передсердя- це відділи серця, в які кров збирається із вен.

Шлуноч­ки - це відділи серця, з яких кров надходить у артерії.

Ліва і права частини серця розділені суцільною перегородкою(мал.63).

 

       Серце має 4 клапани: два стулкові і два півмісяцеві.

Стулкові містяться між передсердями і шлуночками. У лівій частині серця клапан має дві стулки (двостулковий), у правій - три стулки (тристулковий). При скороченні передсердь під тиском крові клапани відкриваються і пропускають її у шлуночки. Прискороченні шлуночків клапани рухом крові закриваються і не пропускають кров назад до передсердя. Таким чином, кров у серці рухається тільки в одно­му напрямку - від передсердь до шлуночків.

Півмісяцеві (кишенькові) клапани розташовані один - на ви­ході аорти (з лівого шлуночка), а другий на виході легеневої артерії (з правого шлуночка). Ці клапани не пропускають кров назад із судин після розслаблення шлуночків. Отже, кров рухається в одному напрямку.

 

ОСОБЛИВОСТІ СЕРЦЕВОГО М'ЯЗА

Як було зазначено вище, середня оболонка серця - міокард - складається з особливої м'язової тканини.

Серцевий м'яз завдяки особливості своєї будови ( м’язове волокно – міофібрили - актин і міозин) має фізіологіч­ні властивості :

 •         Збудливість(він здатний сприймати зміни зовнішнього і внутрішнього середовища і відповіда­ти на них збудженням)
 •         Скоротливість(збудження серцевого м'яза, як і скелетних м'язів, су­проводжується скороченням.),
 •         Провідність(збудження, яке виникає в певній ділянці серця, поширюється по всьому серцю завдяки провідності серцевого м'яза. Тому серце скорочується як єдине ціле з чіткою послідовністю: спочатку передсердя, а потім - шлуночки.),
 •         Автоматизм(у серцевому м'язі містяться спеціальні клітини, в яких автоматично вини­кають ритмічні імпульси, що поширюються по серцевому м'язу і задають ритм його скороченню. Це явище називають автоматією серця.).

Цікаво знати, що... Олексій Олександрович Кулябко (1866-1930) - один з основоположників науки реаніматології. У 1902 р. він довів можливість підтри­мання життєдіяльності ізольованого серця людини і вперше у світі оживив серце людини через 20 год після смерті.

Завдяки автоматизму серце може скорочуватися незалежно від нервових і гуморальних впливів. Це дає змогу підтримувати життєдіяльність організму навіть при порушенні діяльності нервової системи. Але в нормі робота серця уз­годжується з потребами організму під впливом нервово-гуморальної регуляції.

При поширенні збудження по серцю в ньому виникають електричні струми, які можна зареєструвати за допомогою спеціального приладу -електрокардіо­графа.

Запис електричних струмів серця називають електрокардіограмою. На електрокардіограмі здорової людини чітко видно п'ять зубців (мал. 64). Зубець Р відображає електричні явища в передсердях, а зубці QRST - у шлуночках.

Серце, яке забезпечує постачання кров'ю організм, також потребує постійного і значного надходження кисню і поживних речовин. Для цього воно має 2 ко­ронарні, або вінцеві(від лат. корона - вінець), артерії, що починаються відпочаткової ділянки аорти, розгалужуються і ніби обплітають серце навколо. Через коронарні артерії за добу протікає 500 л крові (мал.65). Зменшення просвіту цих артерій призводить до змертвіння ділянки серцевого м'яза - інфаркту міокарда.

 

Серцевий цикл

Серце працює ритмічно. Скорочення серця (систола) чергується з його розслабленням (діастолою) (мал.66). Скорочення і розслаблення передсердь і шлуночків за нормальних умов взаємоузгоджені й становлять єдиний цикл роботи серця (див. таблицю).

 

Фаза

Що відбувається

Тривалість (с)

Напрямок руху крові

Систола

Скорочення передсердь

0,1

Кров з передсердь виштовху­ється у шлуночки

Скорочення шлуночків

0,3

Кров з правого шлуночка ви­штовхується через легеневий стовбур до легеневих артерій, а з лівого - до аорти

Діастола

Загальне розслаб­лення передсердь і шлуночків

0,4

Весь серцевий м'яз перебуває у стані спокою, або загального розслаблення

Серцевий цикл

0,8

 

Тривалість серцевого циклу при частоті серцевих скорочень 72 удари на хвилину (уд./хв.) становить 0,8 с. Період відпочинку (0,4 с) достатній для того, щоб серце повністю відновило свою працездатність. Частота серцевих ско­рочень (ЧСС) у стані спокою індивідуальна і коливається від 60 до 80 уд./хв. При збільшенні частоти серцевих скорочень тривалість серцевого циклу ско­рочується, переважно за рахунок періоду відпочинку.

 

Завдання. Підрахуйте: у стані спокою серце людини робить близько 70 ритмічних скорочень за хвилину. Скільки скорочень робить серце за добу? За рік?

Робота серця дуже добре пристосована до потреб організму завдяки механізмам саморегуляції, нервової і гу­моральної регуляції.

Саморегуляція серця забезпечується внутрішньосерцевими механізмами: чим більше порожнина серця наповнюється кров'ю, тим сильніше воно скорочується. Пристосування серця до потреб орга­нізму досягається завдяки взаємоузгодженій діяльності нервової і ендокринної системи. Наприклад, під час фізичної роботи зростає потреба м'язів у кисні й по­живних речовинах. Цю потребу можна забезпечити тільки за рахунок збільшення кількості крові, що надходить до м'язів, а отже, посиленої роботи серця.

 

Артеріальний тиск

Кров'яний тиск— це тиск крові на стінки кровоносних судин. Найчастіше вимірюють артеріальний тиск, оскільки це один з найважливіших параметрів, що характеризують роботу кровоносної системи.

Артеріальний тиск змінюється циклічно, згідно із серцевим циклом. У момент скорочення шлуночків і викидання крові із серця артеріальний тиск максимальний. Його називають систолічним тиском. У момент роз­слаблення серця тиск мінімальний. Його називають діастолічним тиском.

Типове значення артеріального кров'яного тиску здорової людини
(систолічного/діастолічного) = 120/80 мм рт. ст. Ці показники відомі нам як верхній і нижній тиск.             

Різниця між систолічним артеріальним тиском і діастолічним у нормі становить 30—60 мм рт.ст.              :             

Артеріальний тиск залежить від багатьох чинників: часу доби, пси­хологічного стану людини (при стресі тиск підвищується), прийому різних стимулюючих речовин (кава й чай підвищують тиск) або медикаментів.

Постійне підвищення артеріального тиску понад 140/90 мм рт. ст. (артеріальна гіпертензія)або постійне зниження артеріального тиску нижче 90/50 (артеріальна гіпотензія)можуть бути симптомами різних захворювань.

Пульс

Пульс — це періодичне поштовхоподібне розширення стінок артерій, синхронне зі скороченнями серця. Його можна відчути, якщо на артерію,  котра перебуває поблизу поверхні тіла, приміром на зап'ясті, покласти палець, притискаючи артерію до кістки.

       Частота пульсу дорослої людини в спокійному стані в середньому ста­новить 70 ударів за хвилину. При фізичному навантаженні частота пульсу збільшується, оскільки серцю доводиться працювати швидше, аби забезпечити м'язи всім необхідним для роботи.

V ЕТАП: ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ.

                виберіть правильну відповідь (одну або кілька)

1.  Укажіть м'язову оболонку серця:

а) ендокард; б) міокард; в) епікард;г) перикард.

2.  Позначте складові серця:

а) одне передсердя і один шлуночок;

б) два передсердя, два шлуночки;

в) два передсердя і один шлуночок.

3.  Виберіть клапани, які розташовані між передсердями і шлуночками:

а) півміся­цеві; б) двостулковий; в) тристулковий.

4.  Вкажіть тривалість серцевого циклу при частоті серцевих скорочень 72 уд./хв:

а) 0,1 с; б) 0,3 с; в) 0,4 с; г) 0,8 с.

5.  Позначте тривалість систоли:     а) 0,1 с; б) 0,3 с;            в) 0,4 с; г) 0,8 с.

6.  Позначте тривалість діастоли:    а) 0,1 с; б) 0,3 с; в) 0,4 с; г) 0,8 с. 

Виконання ПРАКТИЧНОЇ  РОБОТИ № 2: ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ СЕРЦЕВИХ  СКОРОЧЕНЬ І АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ.

VІ ЕТАП: ПІДСУМКИ УРОКУ.

 •       Серце - це порожнистий м'язовий орган, основна функція якого - перекачу­вання крові по судинах.
 •       Серцевий м'яз здатний збуджуватися, проводити збудження і скорочуватися. Серце скорочується під впливом імпульсів, що виникають у самому серці. Цю його властивість називають автоматією.
 •       Ритмічні скорочення серця складають серцевий цикл, у якому виділяють три фази: скорочення передсердь, скорочення шлуночків і загальне розслаб­лення. Ритм серця є основою його здатності підтримувати високу праце­здатність упродовж усього життя людини.
 •       Кров'яний тиск — це тиск крові на стінки кровоносних судин.
 •       Пульс — це періодичне поштовхоподібне розширення стінок артерій, синхронне зі скороченнями серця.

 

VІІ ЕТАП: ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.     

 

docx
Додано
28 жовтня 2018
Переглядів
1258
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку