22 серпня о 18:00Вебінар: Як зробити урок цікавим: перевірені лайфхаки

Урок на тему Електронні таблиці Excel. Робота з формулами

Про матеріал
Робота в електронних таблицях Microsoft Excel займає важливе місце в роботі медпрацівника. Останнім часом медичні дані організовані у вигляді різного роду таблиць. Microsoft Excel дає можливість обробляти табличні дані. За допомогою електронних таблиць виконуються, як прості так і досить складні обчислення великих масивів даних. Значно полегшують обчислення вбудовані формули МS Excel. Побудова різного роду діаграм і графіків являється характерною рисою ЕТ. Важко назвати іншу «масову» програму, яка дозволяє швидко і зручно будувати діаграми і графіки. Електронні таблиці істотно полегшують і спрощують роботу на комп’ютері, забезпечуючи для користувача наочність та комп’ютерність.
Перегляд файлу

Тема: Електронна таблиця Ехсеl. Робота з формулами. Графічний аналіз даних.

Дисципліна: медична інформатика

Курс: ІІ

Відділення:Сестринська справа

Кількість годин: 2

 

І. Актуальність теми.

Робота в електронних таблицях Microsoft Excel займає важливе місце в роботі медпрацівника.  Останнім часом медичні дані організовані у вигляді різного роду таблиць.  Microsoft Excel дає можливість обробляти табличні дані. За допомогою електронних таблиць виконуються, як прості так і досить складні обчислення великих масивів даних. Значно полегшують обчислення вбудовані формули МS Excel.

Побудова різного роду діаграм і графіків являється характерною рисою ЕТ. Важко назвати іншу «масову» програму, яка дозволяє швидко і зручно будувати діаграми і графіки.

Електронні таблиці істотно полегшують і спрощують роботу на комп’ютері, забезпечуючи для користувача наочність та комп’ютерність.

Тема “ Електронні таблиці Microsoft Excel ” має глибоку практичну спрямованість.

Кожний випускник зустрінеться з необхідністю працювати з тою чи іншою медичною програмою. Дуже важливо, щоб він вмів працювати з електронними таблицями.

ІІ. Учбові цілі.

Знати – як завантажити електронні таблиці Microsoft Excel, будову головного вікна. Способи введення даних, види даних, способи адресації. Формули та функції Microsoft Excel.

Вміти – вводити  дані в комірку;
              редагувати дані в комірці
              форматувати таблиці
              вводити формули
              вводити функції
              зберігати електронні таблиці.
 

ІІІ.Виховна мета.

Навчити студентів основам медичної етики і деонтології. Виховувати акуратність і відповідальність за результат отриманий при роботі з  інформаційними системами.

 


IV.Міждисциплінарна інтеграція

 

 

Дисципліна

Знати

Вміти

1. Англійська мова

Основну комп”ютерну термінологію

 

2. Інформатика

Файлову структуру інформації

Види даних

знаходити і завантажувати потрібні файли.

 

 

 

 

V.Зміст теми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. План і організаційна структура заняття.

 

Основні етапи заняття

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час (хв.)

І

Підготовчий етап

1

Організація заняття

 

 

 

3

2

Постановка учбових цілей і мотивація

 

 

 

 

3

Контроль вихідного рівня знань, навичок, вмінь.

1.Файли, каталоги.

2.Головне вікно програми Microsoft Excel

3. Введення і редагування даних.

4.Форматування комірок

 

 

 

 

І

І

 

ІІ

 

І

 

 

 

 

Фронтальне опитування

1.Індивідуальне усне опитування

2.Тестовий контроль

 

 

 

 

Питання

 

Питання

 

Тести ІІ рівня

10

ІІ

Основний етап

 

Формування професійних вмінь і навичок.

1. Введення даних.

2.Редагування даних.

4. Створення формул

5. Додавання функцій у формули

ІІІ

 

 

 

 

Практичний тренінг

Комп”ютери, Електронні таблиці MS Excel.

55

ІІІ

Заключний етап

 

 

 

 

1

Контроль і корекція рівня професійних умінь і навичок

ІІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок

Комп”ютери. Тести ІІІ рівня.

9

2

Підведення підсумків заняття

 

 

 

2

3

Домашнє завдання: учбова література по темі основна, додаткова

 

 

 

1

 

VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.

VII.1 Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття.

А. Питання для усного опитування.

1.  Як зберегти таблицю у власну папку і з потрібним ім'ям?

2.  Як вилучити порожній рядок або стовпчик?

3.  Як вставити порожній рядок або стовпчик?

4.  Як відкрити поточну комірку, щоб змінити кілька символів її вмісту?

5.  Як змінити ширину стовпчика?

6.  Яку клавішу натиснути, щоб курсор таблиці залишився в поточній комірці?

7.  Яку клавішу натиснути, щоб перейти праворуч до наступної комірки?

8.  Яку клавішу натиснути, щоб перейти вниз до наступної комірки?

9.  Що зробити, щоб на екрані Excel був рядок формул?

10.  Які правила набору десяткового дробу і дати?

11.  Як значки з'являються в рядку формул при заповненні поточної комірки?

12.  Як можна копіювати на нове місце ярлик робочого листа?

13.  Як можна перемістити на нове місце ярлик робочого листа?

14.  Як можна додати новий робочий лист?

15.  Скільки символів і які може мати назва робочого листа?

16.  Що можна виконати після подвійного клацання на назві робочого листа?

17.  Вкажіть правильний за вимогами Excel запис десяткового числа?

18.  Які дії можливі для виконання в поточній комірці?

19.  Якою комбінацією клавіш можна перейти до останньої заповненої комірки таблиці?

20.  Якою комбінацією клавіш можна перейти на початок таблиці у комірку А1?

21.  Який вигляд має курсор миші в різних місцях таблиці?

22.  Який вигляд має курсор клавіатури?

23.  Який вигляд має курсор таблиці?

24.  Які курсори знаходяться на екрані Excel?

25.  Що зробити для створення НОВОГО документа?

26.  Які два режими роботи з документами забезпечує Excel?

27.  Для чого використовується команда " Сохранить как..."?

28.  Для чого використовуються електронні таблиці?

29.  Що таке електронна таблиця?

 

 

Б.Тести.

1. Що зробити для заміни в комірках таблиці одного тексту на інший?

a) в меню "Правка" подати команду  "Открыть"...

b) в меню "Правка" подати команду  "Заменить"...

c) у діалоговому вікні "Заменить" ввести текст-зразок...

d) у полі "Заменить на" ввести новий текст

e) виконати команду "Сохранить как..."

2. Яку клавішу натиснути, щоб продовжити пошук в таблиці?

a) "Найти далее"

b) F7

c) "Найти F7"

d) Enter

e) Tab

 

3. Як знайти потрібний фрагмент в таблиці?

a) в меню "Правка" подати команду  "Найти"...

b) у діалоговому вікні "Найти" ввести текст-зразок...

c) клацнути на кнопці "Найти далее"...

d) в меню "Вставка" подати команду  "Найти"...

e) у діалоговому вікні "Правка" ввести текст-зразок...

 

4. Що належить зробити для перевірки орфографії?

a) виконати команду "Сервис" - "Орфография"

b) натиснути клавішу F7

c) на панелі інструментів виконати команду "Орфография"

d) на панелі інструментів виконати команду "Правка"

e) виконати команду "Сервис" - "Грамматика"

 

5. Що належить до засобів редагування таблиць?

a) перевірка орфографії

b) перевірка граматики

c) знайти і замінити

d) створити і зберегти

e) відкрити і змінити

 

6. Де показується список відкритих документів?

a) меню "Окно"

b) меню "Правка"

c) меню "Файл"

d) меню "Вид"

e) меню "Правка"

 

7. Що треба зробити, щоб не пошкодити запозичений документ у місці його зберігання?

a) виконати команду "Сохранить как..."

b) зберегти документ у власну папку...

c) надати файлу нове ім'я і нову папку для зберігання...

d) у власній папці відкрити список "Папка"...

e) на панелі інструментів виконати команду "Создать..."

 

8. Як створити новий документ на основі запозиченого?

a) відкрити документ, що вас цікавить...

b) виконати команду "Сохранить как..."

c) надати файлу нове ім'я і нову папку для зберігання...

d) виконати команду "Сохранить"

e) у списку "Папка" відкрити папку "Мои документы"...

 

9. Якими засобами користуватися для перегляду великої таблиці?

a) смуги прокрутки

b) лінійка

c) ярлики "Лист 1", "Лист 2"...

d) контекстне меню

e) панель інструментів

 

10. Як знайти свою папку у діалоговому вікні "Открытие документа"?

a) відкрити список "Папка"...

b) у списку "Папка" відкрити диск, на якому власна папка...

c) у власній папці двічі клацнути на піктограмі таблиці...

d) у списку "Папка" відкрити папку "Мои документы"...

e) у власній папці відкрити список "Папка"...

11. Як викликати існуючий документ, якщо Excel вже завантажено?

a) в меню "Файл" клацнути на потрібній назві

b) на панелі інструментів виконати команду "Открыть..."

c) в меню "Файл" виконати команду "Открыть..."

d) в меню "Файл" виконати команду "Создать..."

e) на панелі інструментів виконати команду "Создать..."

 

12. Що відбудеться, якщо двічі клацнути на піктограмі або ярлику таблиці?

a) завантажиться Excel і в ньому відкриється таблиця

b) завантажиться таблиця і в ній відкриється Excel

c) завантажиться "Блокнот"і в ньому відкриється таблиця

d) завантажиться Word і в ньому відкриється таблиця

e) відкриється власна папка

 

13. Як викликати існуючий документ, поки Excel ще не завантажено?

a) двічі клацнути на піктограмі документа

b) двічі клацнути на ярлику документа

c) вибрати потрібний у списку "Пуск" - "Документы"

d) двічі клацнути на піктограмі "Корзина"

e) двічі клацнути на піктограмі "Мои документы"

 

14. Як виділити рядок або стовпчик?

a) у заголовку клацнути на назві рядка або стовпчика

b) у меню "Вставка" виконати "Строки" або "Столбцы"

c) у контекстному меню виконати "Выделить"

d) у меню "Вид" виконати "Строки" або "Столбцы"

e) у заголовку клацнути "Строки" або "Столбцы"

 

15. Як зберегти НОВУ таблицю у власну папку з потрібним ім'ям?

a) у полі "Имя файла" набрати потрібне ім'я таблиці...

b) у полі "Папка" знайти власну папку...

c) натиснути кнопку "Сохранить" в діалоговому вікні...

d) натиснути кнопку "Открыть" в діалоговому вікні...

e) у полі "Папка" набрати потрібне ім'я таблиці...

 

16. Як вилучити порожній рядок або стовпчик?

a) виділити потрібний рядок або стовпчик

b) у меню "Вставка" виконати команду "Удалить"

c) у меню "Правка" виконати команду "Удалить"

d) натиснути клавішу Del

e) у меню "Вставка" виконати "Строки" або "Столбцы"

 

 

II.2 Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття.

А. Перелік навчальних практичних завдань.

 

На екрані електронна таблиця Excel, Виконати такі дії:

 

Завдання 1.

1. На першому листі робочої книги розрахувати оборотну відомість обігу товарів за даними таблиці: 
Wi=Ci*KWi 
SPi=Ci*Kpi

http://distance.edu.vn.ua/metodic/prac_inf/pr15a.jpg

 

CRi=Ci*KRi KKi=KWi+KPi-KRi
SKi=Ci*KKi

Завдання 2.

 

1. Перейти на другий лист.
2. Виконати розрахунок рахунка-фактури за формою:

http://distance.edu.vn.ua/metodic/prac_inf/pr15b.jpg

 

S.=Ki*Xi V:=Si-(Si*Ci)/100

Зауваження:


1. Замість знака "X" записати до таблиці формули, використовуючи адресацію комірок електронної таблиці. Наприклад, "=А2+В4".
2. У першому і другому завданні таблиці набираються без шапки. Замість неї потрібно вести тільки умовні позначення (Наприклад, NTi)

 

Завдання 3

3.Створити таблицю згідно зразка для підрахунку площі п'яти
ланів трикутної форми з розмірами сторін a, b і с у метрах.

4.Знайти площу кожного Лану за формулою Герона: p=(a+b+c)/2, s=KOPEHb(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)). Площу s округлити до 0,01.

 

 

А

B

C

D

E

1

a

b

c

p

s

2

57,4

63,9

89,5

 

 

3

65,2

73,6

71,2

 

 

4

43,7

89,3

98,7

 

 

5

86,7

65,8

87,4

 

 

6

74,7

75,6

61,9

 

 

 

5. Знайти і записати в довільні комірки: найбільшу і найменшу площу, середнє значення площі, загальну площу всіх ланів.

Завдання 4

6. Для підрахунку заробітної плати у різних валютах створити нову таблицю не менше 10 прізвищ згідно зразка.

7. В таблиці в комірках В2, Е2, F2 і G2 створити відповідні іменовані комірки MIS, DOL, EUR.

8. В іменованій комірці MIS розмістити кількість робочих днів місяця (як правило, від 19 до 24).

9. Розмістити поточний курс іноземних валют у гривнях України в іменованих комірках DOL (нехай 5,32), EUR (6,67).

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

 

місяць

 

 

долар

євро

рубль

2

 

<22>

 

 

<5,32>

<6,67>

<0,176>

3

Прізвище

Днів

Оклад

гривні

долари

євро

рублі

4

Вовтузенко

22

345

 

 

 

 

5

Головатий

13

280

 

 

 

 

6

Козолупенко

12

175

 

 

 

 

7

Печериця

17

166

 

 

 

 

 

10.Нарахувати заробітну плату згідно відпрацьованих днів у гривнях України, доларах СЩА, євро, марках З ВИКОРИСТАННЯМ іменованих комірок.

11.Доповнити таблицю іменованою коміркою RUB (курс -0,176) і стовпчиком, у якому нарахувати заробітну плату в рублях Росії.

12. За допомогою відповідної формули ввести у будь-яку вільну комірку поточну дату і поруч час розрахунку.

13.Вносити зміни в іменовані комірки і слідкувати, як змінюються дані в інших комірках таблиці.

14.Зберегти таблицю у файл з іменем  РОБОТА-16 у власну папку. Закрити програму Excel. Відкрити власну папку, показати об'єм і дату створення нового файла РОБОТА-16.

 

VII.3 Матеріали контролю для заключного етапу заняття.

А. Питання для контролю.

1.  Як встановити потрібний формат числа у виділеній комірці?

2.  Які формати може мати число в комірці?

3.  Як об'єднати кілька комірок, щоб по центру розташувати в них текст?

4.  Як ввести в комірки послідовну нумерацію чисел?

5.  Як ввести дані, що повторюються?

6.  Де знаходиться і який вигляд має маркер заповнення?

7.  Де у виділеній комірці і який вигляд приймає курсор миші?

8.  Які операції виконують над вмістом комірки?

9.  Що треба зробити, щоб не пошкодити запозичений документ у місці його зберігання?

10.  Як створити новий документ на основі запозиченого?

11.  Як знайти свою папку у діалоговому вікні "Открытие документа"?

12.  Як викликати існуючий документ, якщо Excel вже завантажено?

13.  Як викликати існуючий документ, поки Excel ще не завантажено?

14.  Як відкрити поточну комірку, щоб змінити кілька символів іі вмісту?

 

Б.Учбові задачі ІІІ рівня.

Скласти таблицю успішності студентів 3 підгрупи з наступних дисциплін: анатомія, латинська мова, фізвиховання, історія, інформатика, хімія, іноземна мова, психологія. Підрахувати середній бал. Побудувати функцію, яка після прізвищ студентів, які встигають на 4 і 5 друкує слово «добре».

 

 

В. Питання для тестування за допомогою програми «Аспект»(тести )

 

1. Коли з'являються і коли щезають знаки "червоний хрест" і "зелена галочка" зліва від  рядка формул?

a) з'являються при заповненні комірки

b) щезають після закриття комірки

c) щезають після натискання Enter, Tab або "зелена галочка"

d) щезають при заповненні комірки

e) з'являються після натискання Enter, Tab або "зелена галочка"

 

2. Як вставити порожній рядок або стовпчик?

a) виділити потрібний рядок або стовпчик

b) у меню "Вставка" виконати "Строки" або "Столбцы"

c) у меню "Правка" виконати "Строки" або "Столбцы"

d) виділити непотрібний рядок або стовпчик

e) у меню "Файл" виконати "Строки" або "Столбцы"

 

3. Після заповнення комірки команди залишилися блідими і неможливими для виконання.  Що потрібно зробити?

a) закрити комірку

b) відкрити комірку

c) натиснути клавішу Enter або Tab

d) натиснути кнопку "зелена галочка"

e) продовжити набирати текст

 

4. Як відкрити поточну комірку, щоб змінити кілька символів іі вмісту?

a) двічі клацнути лівою кнопкою миші

b) натиснути клавішу  Del

c) натиснути "зелена галочка"

d) натиснути "червоний хрест"

e) натиснути клавішу F2

 

5.Яку клавішу натиснути, щоб курсор таблиці залишився в поточній комірці?

a) Enter

b) Tab

c) Esc

d) "зелена галочка"

e) "червоний хрест"

 

6. Яку клавішу натиснути, щоб перейти праворуч до наступньої комірки?

a) Enter

b) Tab

c) Esc

d) "зелена галочка"

e) "червоний хрест"

 

7. Яку клавішу натиснути, щоб перейти вниз до наступньої комірки?

a) Enter

b) Tab

c) Esc

d) "зелена галочка"

e) "червоний хрест"

 

8.Як значки з'являються в рядку формул при заповненні поточної комірки?

a) "червоний хрест" (Відміна)

b) "зелена галочка" (Введення)

c) "червоний хрест" (Введення)

d) "зелений хрест" (Відміна)

e) "зелена галочка" (Відміна)

 

9. Які два режими роботи з документами забезпечує Excel?

a) створення нового документа (Создать...)

b) робота з існуючим документом (Открыть...)

c) вилучення нового документа (Удалить...)

d) фрагментування нового документа (Вставка...)

e) переміщення існуючого документа (Переместить...)

 

10. Для чого використовується команда " Сохранить как..."?

a) зберегти файл під новим ім`ям

b) зберегти файл під новим ім`ям в новій папці

c) створити новий файл

d) зберегти файл під назвою "Три крапки"

e) зберегти файл в новій папці

 

11. Як ввести формулу у робочий лист ?

a) ввести у комірку і натиснути Enter

b) у рядку формул ввести = формулу і натиснути Enter

c) у рядку формул ввести = формулу і натиснути ESC

d) ввести у комірку і натиснути Ctrl

e) ввести у комірку і натиснути Shift

12. Як створити іменовану комірку?

a) у рядку формул ввести ім’я

b) ввести ім’я у комірці

c) у рядку формул, в комірці «имя» ввести ім’я і натиснути Enter

d) у рядку «имя файла» ввести ім’я

e) ввести ім’я у комірці А1 і натиснути Enter

13. Як додати функцію у таблицю?

a) клацнути червоний хрест у рядку формул

b) клацнути «галочку» у рядку формул

c) клацнути значок fx  у рядку формул

d) вид, панели инструментов, функция

e) формат, лист, функция

14. Як позначаються абсолютні адреси комірок?

a) %A%3

b) $A$3

c) &A&3

d) *A*3

e) @A@3

15. Як додати адресу комірки у формулу?

a) номер рядка буква стовпчика

b) ввести номер комірки

c) ім’я файла ім’я комірки

d) клацнути по комірці

e) номер рядка номер стовпчика

 

VII.4. Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою по темі: “ Введення, редагування, зберігання та форматування ЕТ. Робота з формулами. ”

 

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

1. Введення формул

Розглянь способи введення формул

 

2. Додавання функцій  у формули

способи додавання функцій у формули

Склади  у зошиті схему складання формул

3. Види функцій

Розглянути види і синтаксис функцій

 

4. Копіювання формул

Вивчити операцію  копіювання формул

 

 

VIIІ.Література.
Гельман В.Я. Медицинская информатика. — СПб: Питер, 2002. — 468 с.

Добрін Б.Ю., Каширін В.Г. Основи медичної інформатики. — Луган. ун-т, 2003. — 512 с.

Зарецкая И.Т., Колодяжный Б.Г., Гуржий А.Н., Соколов А.Ю. Информатика: учеб. пособие К.: Форум, 2001.494 с.

Інформаційні технології в охороні здоровя і практичній медицині: У 10 кн. — Кн.3 Інформаційні технології в хірургії: Навч. посібник / Мінцер О.П., Москаленко В.З., Веселий С.В. —К.: Вища шк., 2004. — 423 с.

Інформаційні технології в охороні здоров’я і практичній медицині: У 10 кн. — Кн. 5. Оброблення клінічних і експериментальних даних у медицині: Навч. посібник / Мінцер О.П., Вороненко Ю.В., Власов В.В. — К.: Вища шк., 2004. — 423 с.

 

docx
Додано
30 травня
Переглядів
75
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку