Урок на тему "Етилен і ацетилен. Молекулярні та структурні формули, фізичні властивості."

Про матеріал

Розробка уроку на тему "Етилен і ацетилен. Молекулярні та структурні формули, фізичні властивості" має на меті формувати знання учнів про гомологічні ряди алкенів і алкінів на прикладі етилену і ацетилену; ознайомити учнів з природою кратного зв'язку, ізомерією за місцем положення кратного зв'язку і між класовою ізомерією; удосконалювати навички і вміння складати структурні формули і давати їм назви. Ознайомити з фізичними властивостями алкенів і алкінів.

Перегляд файлу

УРОК 4

Тема:  Етилен і ацетилен.  Молекулярні та структурні формули, фізичні властивості.

 Мета:  формувати знання учнів про  гомологічні ряди алкенів і алкінів на прикладі етилену і ацетилену; ознайомити учнів з природою кратного зв’язку, ізомерією за місцем положення кратного  зв’язку і між класовою ізомерією; удосконалювати навички і вміння складати структурні формули і давати їм назви. Ознайомити з фізичними властивостями алкенів і алкінів.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: Таблиці «Будова алкенів і алкінів», «Типи гібридизації», шаростержневі моделі, мультимедійна презентація  до уроку.

Очікувані результати: наприкінці уроку учні мають називати перших 10 представників гомологічних рядів алканів та алкенів їх  та загальні формули; складати та пояснювати електронні та структурні формули етилену та ацетилену; збирати моделі їх молекул; знати види ізомерії; характеризувати фізичні властивості ненасичених вуглеводнів.

 

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

  1. Графічний диктант. ( слайди 2 – 3 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1            2             3            4             5           6              7           8            9           10

Позначте значком «            » вірну відповідь, значком «           » невірну.

1. Алкани відносяться до хімічно активних речовин.

2. Наявність в молекулах алканів лише одинарних (простих) зв’язків обумовлює особливості хімічних властивостей алканів. 

3. Під дією метану фіолетовий розчин калій перманганату знебарвлюється.

4. Всі алкани горять, вивільняючи значну кількість теплоти, реакції горіння – це екзотермічні реакції.

5. Реакція С2Н6 + Cl2 → С2Н5Cl + НCl   називається реакцією хлорування.

6. Метан та його гомологи розкладаються при сильному нагріванні без доступу кисню на водень і сажу.

7. Алкани можуть вступати в реакції приєднання галогенів.

8. Алкани застосовуються як паливо завдяки здатності вступати в реакції термічного розкладу.

9. Якщо через розчин брому, що має бурий колір, пропустити метан, то розчин знебарвиться.

10. Гомологи метану С5 ─ С11 є основою пального для автомобільних двигунів.

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

 Вуглеводні містять Гідроген і Карбон. Якщо речовина має склад СnH2n+2, то це алкан (СН4, С2Н6…)

А чи можна віднести до алканів речовини С2Н4 і  С2Н2 ? Чому?

Ці речовини належать до інших гомологічних рядів – алкенів і алкінів.

Мета уроку:  познайомитися з алкенами та алкінами. Навчитися складати їх формули, називати, описувати особливості будови. Розглянути типи ізомерії характерні для ненасичених вуглеводнів.

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

  1. Гомологічні ряди алкенів і алкінів ( слайди 5 – 6 )

Алкени (або етиленові вуглеводні) – вуглеводні із загальною формулою СnН2n, в молекулах яких між атомами Карбону є один подвійний зв’язок. Щоб дати назву алкенам, у назві відповідного алкану суфікс  -ан замінюють на –ен.

Алкіни (або ацетиленові вуглеводні) – вуглеводні із загальною формулою СnН2n-2, в молекулах яких між атомами Карбону є один потрійний зв’язок.

 Щоб дати назву алкінам, у назві відповідного алкану суфікс  -ан замінюють на –ин або –ін.

 

Заповнити таблицю « Гомологічні ряди вуглеводнів» (слайд 7 )

(учні під керівництвом вчителя заповнюють таблицю та дають назву вуглеводням.

 

Чому  немає  алкенів і алкінів  з одним атомом Карбону?

  1. Будова молекул  етилену і ацетилену ( слайд 8 )

 

 

 

 

  1. Порівняння будови алканів, алкенів, алкінів

Заповнити таблицю «Порівняння будови алканів, алкенів, алкінів» під час пояснення, використовуючи мультимедійну презентацію та власні спостереження під час виконання лабораторного досліду. (слайди 9 - 11)

 

Лабораторний дослід

 «Складання молекул моделей вуглеводнів»

Мета: скласти моделі молекул етану, етену, ацетилену, порівняти будову і міцність зв’язку між атомами Карбону.

1. Складіть моделі молекул етану, етену, ацетилену.

2. Зробіть висновок про відмінність в будові й міцності зв’язків у цих молекулах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Види ізомерії  ( слайди 14 – 17 )

 

 

 

 

 

 

 

  1. Фізичні властивості етилену і ацетилену  ( слайд 18 )

Робота з підручником  ст. 124, 135

  1. Гази – прозорі. Безбарвні
  2. Майже без запаху (С2Н4  слабкий солодкуватий запах)
  3. Малорозчинні у воді
  4. Легші за повітря :    М(С2Н4) = 28 г/моль

М (С2Н2) = 26 г/моль

М(повітря) = 29 г/моль

 

 

ІV. Закріплення та узагальнення знань ( слайди 20, 21 )

Бесіда

1.  Чим подібні етилен і ацетилен за складом?

 2. Чим  відмінні етилен і ацетилен за складом?

3. Складіть молекулярні формули алкену і алкіну, що містять по п’ять атомів Карбону. Напишіть структурні формули можливих ізомерів.

5. Визначте молекулярну формулу алкену, якщо його відносна молекулярна маса дорівнює 56.

6. Обчисліть масові частки  Карбону і Гідрогену в молекулі ацетилену.

 

 

 

Домашнє завдання:  ( слайд 22 )  § 20 ст. 122 – 124 ( до хім. власт. ), з. 188 ст. 127; § 22 ст. 133 – 135 ( до хім. власт. ) з. 201 ст. 138 ( підручник «Хімія» П.П. Попель, Л.С.Крикля )

Використані джерела:

1. Березан О.В. Органічна хімія: Посібник для вчителів хімії та учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, слухачів і викладачів підготовчих відділень вузів/ Березан О.В. – К.: Абрис, 2000.

2. Боєчко Ф.Ф. та ін. Органічна хімія: Проб. Підручник для 10 – 11 класів (шкіл) хімічних профілів та класів (шкіл) з поглибленим вивченням предмета/ Ф.Ф. Боєчко, В.М. Найдан, А.К. Грабовий. – К.: Вища школа, 2001.

3. Попель П.П. Хімія: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів/ П.П. Попель, Л.С. Крикля. – К.: ВЦ «Академія», 2009.

4. Шаблон презентації [Електронний ресурс] – Режим доступу http://pedsovet.su/load/97

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
Додано
4 листопада 2018
Переглядів
513
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку