Урок "Хімічні властивості алкенів і алкінів"

Про матеріал

Урок "Хімічні властивості алкенів і алкінів" має на меті ознайомлення учнів з хімічними властивостями алкенів і алкінів на прикладі етилену і ацетилену: реакціями окиснення і приєднання. Формувати навички й уміння складати рівняння хімічних реакцій.

Перегляд файлу

УРОК 5

Тема: Хімічні властивості алкенів і алкінів

Мета: познайомити учнів з  хімічними властивостями алкенів і алкінів на прикладі етилену і ацетилену: реакції окиснення і приєднання. Формувати навички й уміння складати рівняння хімічних реакцій.

Тип уроку: комбінований

Обладнання :  комп’ютер, проектор, мультимедійна презентація уроку.

Очікувані результати: наприкінці уроку учні мають характеризувати хімічні властивості етилену, ацутилену та їх гомологів; ілюструвати властивості речовин рівняннями хімічних реакцій; визначати дослідним шляхом ненасичені вуглеводні; порівнювати властивості насичених і ненасичених вуглеводнів; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою та властивостями речовин; знати та дотримуватися правил безпечного поводження з органічними речовинами.

 

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Кросворд (слайд 2 )

По горизонталі:

1. Кількість гібридних хмар в атомі С в молекулі ацетилену.
2. Міжнародна назва алкену, що містить два атома  С.
3. Як можна назвати одним словом наступні речовини: етен, пропен, бутен, пентен.
4.  Перший представник  гомологічного ряду  алкенів.
5. Кількість гібридних хмар  в атомі  С в молекулі етилену
6. Ненасичені вуглеводні, в молекулах яких   між атомами С є 1 потрійний  зв’язок.
7. Ненасичені вуглеводні, в молекулах яких між атомами С є 1 подвійний зв’язок.
8. Який зв’язок обов’язково є  в алкенах.

 

По вертикалі:
9. Як  можна назвати  речовину    СН2 = СН – СН2 – СН3 по відношенню до речовини  до речовини        СН2 = С– СН3 

                                                       |

                                                     СН3
10. Який зв’язок обов’язково є в молекулах алкінів
11. Перший представник гомологічного ряду алкінів. 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності  (слайд 3 )

Властивості речовин визначаються будовою речовини. Пригадайте алкани. Який зв’язок між атомами С в молекулах алканів? (простий) Як це позначилося на хімічній активності?  ( не дуже активні речовини ).

Який зв’язок між атомами С у алкенів і алкінів? (подвійний і потрійний).

Мета уроку:  з’ясувати як поява кратних зв’язків в будові речовини відображається на   її хімічних властивостях? В які реакції вступають етилен та ацетилен, а також їх гомологи. Що при цьому утворюється? Навчитися писати найпростіші рівняння реакцій.

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Хімічні властивості алкенів та алкінів. ( слайди 4 – 10 )

І. Реакції окиснення

1) Горіння або повне окиснення

С2Н4 + 3О2 → 2СО2 + 2О +Q   світне полум’я

2Н2 + 5О2 → 4СО2 + 2О +Q   кіптяве полум’я

 

Проблемне питання:Чому етан горить майже безбарвним полум’ям, алкени – світнім, а алкіни – кіптявим?

Пригадайте масові частки Карбону у етані, етені та етині, які ви розраховували на попередніх уроках. ( В етані – 80%, в етені – 86%, в етині – 92% )

Пригадайте, як горять рідкі алкани в складі молекул яких білше 10 атомів Карбону? ( кіптявим полум’ям )

Чим більша масова частка Карбону, тим більш кіптявим буде полум’я.

2) Часткове окиснення

    КMnO4

С2Н4 + Н2О + О     CH2CH2

      |          |

     OH    OH

Якісна реакція на кратний зв’язок. Фіолетовий колір калій перманганату знебарвлюється.

 

 

 

 

ІІ. Реакції приєднання

 1. Приєднання водню ( гідрування, гідрогенізація)

     К

СН2 = СН2 + Н2 → СН3 – СН3

            етен етан

     К

СН ≡ СН + Н2 → СН2 = СН2

  ацетилен етен

      К

СН ≡ СН + 2 Н2 → СН3 – СН3

ацетилен етан

 1. Приєднання галогенів (галогенування)

СН2 = СН2 + Br2 → СН2Br – СН2Br

 

СН ≡ СН + Br2 → СН2 Br = СН2 Br

 

СН ≡ СН + 2Br2→ СНBr2 – СНBr2

 

Якісна реакція на кратний зв’язок. Бурий колір брому знебарвлюється.

 

 1. Приєднання галогеноводнів (гідрогалогенування,

гідрогенгалогенування)

СН2 = СН2 + НBr → СН3 – СН2Br

 

СН ≡ СН + НBr → СН2  = СНBr

 

 

 

 

 

 1. Приєднання води (гідратація)

СН2 = СН2 + Н2О → СН3 – СН2ОН

 

 

 

 

Добування етилену і ацетилену. ( слайди 11 – 12 )

 1.  Дегідрування алканів (відщеплення водню)

 к

С2Н6 → С2Н4 + Н2

                   к

С2Н6 → С2Н2 + 2Н2

 

 1. Етилен добувають нагріванням етилового спирту з Н2SO4 конц - дегідратація

            Н2SO4, t

С2Н5ОН       С2Н4 + Н2O

           

 1. Ацетилен добувають з кальцій карбіду

СаС2 + 2Н2О → С2Н2 + Са(ОН)2

 

 1. Ацетилен  добувають термічним розкладом метану.

   1500°С

2СН4         С2Н2 + 3Н2

 

 

 

Закріплення набутих знань

 ( слайди 13 – 15 )

(Фронтальна бесіда, виконання вправ і задач )

1.Порівняйте хімічну активність насичених вуглеводнів (алканів)  і ненасичених вуглеводнів (алкенів і алкінів).

2. Здійснити перетворення:

 

                       CО2          С2Н4Cl2         

                                   

С → СН4 → С2Н2 → С2Н4 → С2Н6 →СО2

                                   

                     С2Н2Br4      С2Н5Cl

4. Вкажіть, яку масу хлору може приєднати етен кількістю речовини 0,1 моль.

5.Визначте невідомий вуглеводень у реакції

   хНу + 11О2 → 8СО2 + 6Н2О

 

 

Домашнє завдання: § 20 ст. 124-127 § 22 ст. 135-138 ( підручник «Хімія» П.П. Попель, Л.С. Крикля ) з. 187 ст. 127, з. 199 ст. 138 ( слайд 16 )

 

Використані джерела:

 1. Березан О.В. Органічна хімія: Посібник для вчителів хімії та учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, слухачів і викладачів підготовчих відділень вузів/ Березан О.В. – К.: Абрис, 2000.
 2. Боєчко Ф.Ф. та ін. Органічна хімія: Проб. Підручник для 10 – 11 класів (шкіл) хімічних профідів та класів (шкіл) з поглибленим вивченням предмета/ Ф.Ф. Боєчко, В.М. Найдан, А.К. Грабовий. – К.: Вища школа, 2001.
 3. Попель П.П. Хімія: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів/ П.П. Попель, Л.С. Крикля. – К.: ВЦ «Академія», 2009.
 4. Видеоуроки по органической химии [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.himikatus.ru/org_video.php
 5. Шаблон презентації [Електронний ресурс] – Режим доступу http://pedsovet.su/load/97

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
Додано
4 листопада 2018
Переглядів
348
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку