8 грудня о 18:00Вебінар: Як провести гарний урок, коли маєш лише Google Chrome

Контрольна робота з теми "Вуглеводні"

Про матеріал

Контрольна робота з теми "Вуглеводні" спрямована на перевірку рівня засвоєння учнями навчального матеріалу. Складається з двох варіантів. Містить тестові завдання, складання рівнянь реакцій за запропонованими схемами та розрахункові задачі.

Перегляд файлу

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями  навчального матеріалу з теми «Вуглеводні»

Обладнання: картки із завданнями

Тип уроку: контролю знань, умінь і навичок

Хід уроку

І.Організаційний момент.

ІІ. Виконання контрольної роботи.

І варіант

 Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповіді. У кожному завданні лише  одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте іі у бланку відповідей.

 1.(0,5 б.) Елемент,що є основною складовою частиною всіх органічних сполук:

   А) Гідроген;  Б) Оксиген;  В) Карбон;  Г) Нітроген.

2.(0,5 б.) Яка з наведених формул виражає склад алканів:

   А) СnН2n;        Б) СnН2n  + 2;          В) СnН2n─2;           Г) СnН2n ─ 6;   

3.(0,5б.)Які особливості будови характерні речовинам гомологічного ряду  алкенів: 

   А) Подвійний зв’язок;       Б) Простий(одинарний) зв’язок;

   В) Потрійний зв’язок;        Г) Ароматичний.

4.(0,5б.) До яких вуглеводнів належить сполука С3Н6:

   А) Алкан;    Б) Алкен;      В) Алкін;        Г) Арен.

5.(0,5б.) Серед наведених рівнянь вкажіть рівняння реакції гідрування:

   А) С3Н6   +   НСl    C3H7Cl;

   Б)  С3Н6   +   Н2      С3Н8;

   В) С3Н6      С3Н4  +  Н2;

   Г) С3Н6    +   Cl2     С3Н6 Cl2 .

6. (0,5б.) Автором теорії хімічної будови органічних сполук є:

    А) Д. Менделєєв;   Б) О.Бутлеров;  В) А.Кекуле;  Г) М.Ломоносов.

 

7. (2б.) Для  речовини  СН3  ─ СН2   ─ СН  ═ СН2 написати два гомолога і два    ізомери. Назвіть кожну з речовин.

8. Виконайте  одне  із    запропонованих завдань:

  8.1.(2б.)Напишіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

    А) С4Н10 + О2 →;     Б) СН2 ═ СН2  + Br2 →;       В) СН ≡ СН  + Н2 →.

  8.2. (3б.) Складіть рівняння реакцій, за допомогою  яких можна здійснити  перетворення:

        СН4 → С2Н2  → С2Н6    С2Н5 Br

                   

        2       С2Н2 Br4           Назвіть речовини.

 

9. Розв‘яжіть одну із запропонованих задач:

  9.1.(2б.) Який об’єм етану спалили, якщо виділився карбон (ІV) оксид масою   22г.?

  9.2.(4б.) Виведіть молекулярну формулу речовини, в якій масова частка Карбону становить  82,76%, Гідрогену – 17,24%. Відносна густина речовини за воднем становить 29.

    

ІІ варіант

 Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповіді. У кожному завданні лише  одна правильна. Оберіть правильну відповідь і позначте іі у бланку відповідей.

 1.(0,5 б.)  В органічних сполуках переважає тип зв’язку:

    А) Водневий;   Б) Йонний;    В) Ковалентний;    Г) Металічний.

2.(0,5 б.) Яка з наведених формул виражає склад алкенів:

   А) СnН2n;        Б) СnН2n  + 2;          В) СnН2n ─2;           Г) СnН2n ─ 6;   

3.(0,5б.)Які особливості будови характерні речовинам гомологічного ряду  алкінів: 

   А) Подвійний зв’язок;       Б) Простий(одинарний) зв’язок;

   В) Потрійний зв’язок;        Г) Ароматичний.

4.(0,5б.) До яких вуглеводнів належить сполука С3Н8:

   А) Алкан;    Б) Алкен;      В) Алкін;        Г) Арен.

5.(0,5б.) Серед наведених рівнянь вкажіть рівняння реакції галогенування:

   А) С2Н4   +   НСl    C2H5Cl;

   Б)  С2Н4   +   Н2      С2Н6;

   В) С2Н6      С2Н4  +  Н2;

   Г) С2Н4   +   Cl2     С2Н4 Cl2 .

6. (0,5б.)  Ненасичені вуглеводні можна відрізнити від насичених за допомогою:

    А)  Водню;   Б) Сульфатної кислоти;  В)  Калій перманганату; 

Г)  NaOH.

7. (2б.) Для  речовини  СН3  ─ СН2   ─ СН2  ─ С ≡ СН написати два гомолога і два    ізомери. Назвіть кожну з речовин.

8. Виконайте  одне  із    запропонованих завдань:

  8.1.(2б.)Напишіть рівняння реакцій за наведеними схемами:

    А) С2Н6 + О2 →;      Б) СН2 ═ СН2  +  H2 →;       В) СН ≡ СН  + Cl2 →.

  8.2. (3б.) Складіть рівняння реакцій, за допомогою  яких можна здійснити  перетворення:

         CaC2→ С2Н2  → С2Н4    С2Н5 Br

                                    

                       CO2         С2Н4 Br2           Назвіть речовини.

 

9. Розв‘яжіть одну із запропонованих задач:

  9.1.(2б.) Який об’єм карбон (ІV) оксиду утвориться під час горіння  метану  масою   32г.?

  9.2.(4б.) Виведіть молекулярну формулу речовини, в якій масова частка Карбону становить  85,72%, Гідрогену – 14,28%. Відносна густина речовини за воднем становить 28.

 

docx
Додано
4 листопада 2018
Переглядів
1235
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку