Урок на тему ''Гідроліз солей''

Про матеріал
Розробка уроку на тему ''Гідроліз солей'', використовувала для учнів другого курсу ВПУ №24.
Перегляд файлу

План – конспект уроку з  хімії

На тему: Гідроліз солей                   

Викладач ВПУ № 24 М.Корець

Степанюк Ірина Михайлівна

 

Тема: Гідроліз солей.

Мета: вивчити процес гідролізу водних розчинів солей; розвивати вміння записувати рівняння

Обладнання: таблиця: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Форми роботи: розповідь, бесіда.

Хід уроку:

І. Організація класу.
ІІ. Оголошення теми і мети уроку.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.
ІV. Повторення основних фактів і понять.

1. Гідроліз солей.

Під час розчинення речовин у воді відбувається не лише фізичний процес – а саме самочинний розподіл частинок однієї речовини між частинками іншої речовини, а й хімічний процес – взаємодія розчинюваної речовини з водою.
Реакцію солей з водою називають гідролізом.
Гідроліз – це хімічна реакція між іонами солі і молекулами води, в результаті якої утворюється малодисоційована сполука

 

1. Гідроліз солей. Типи гідролізу

Гідролізом солі називається взаємодію йонів солі з йонами води, яка приводить до утворення слабкого електроліту і зміни рН середовища.

Гідролізу піддаються солі, до складу яких входять катіони слабких основ, або аніони слабких кислоти, або і ті, і інші одночасно. Ці йони зв'язуються з йонами води H+ або OH- з утворенням слабкого електроліту, в результаті чого порушується рівновага електролітичноїдисоціації води

H2O H + + OH-

У розчині накопичуються йони H+ або OH-, надаючи йому кислу або лужну реакцію. Солі, утворені сильною основою і сильною кислотою (NaCl, NaNO3, K2SO4, BaCl2, LiNO3), гідролізу не піддавалося. У цьому випадку ні катіон, ні аніон солі НЕ будуть зв'язувати йони води в малодисоційовані продукти, тому рівновага дисоціації води не порушується. Реакція середовища в розчинах таких солей нейтральна, pH ~ 7

Можна виділити три типи гідролізу: гідроліз по аніону, гідроліз по катіону, гідроліз по аніону і по катіону.

2. Гідроліз по аніону

Гідроліз по аніону відбувається в розчинах солей, що складаються з аніонів слабких кислот і катіонів сильних основ (CH3COOK, KNО2, Na2CO3, Na3PO4). В цьому випадку аніон слабкої кислоти зв'язується з йонами Н+ води з утворенням слабкого електроліту.

Як приклад розглянемо гідроліз нітриту калію KNО2. Ця сіль утворена сильною основою KOH і слабкою кислотою HNО2. При розчиненні в воді KNО2 повністю дисоціює на йони K+ і NО2-. Катіони K+ не можуть зв'язувати йони OH- води, так як KOH – сильний електроліт. Аніони NО2- зв'язують йони H+ води, в результаті чого в розчині з'являються молекули слабкої кислоти HNО2 і гідроксид-йони OH-.

Порядок складання рівнянь гідролізу наступний:

а) записуємо рівняння дисоціації солі і підкреслюємо йон, який може утворити з йонами води (Н+ або ОН-) слабкий електроліт:

KNO2 = K+ + NO2

б) складаємо короткий йонне рівняння:

NO2− + НОН HNO2 + OH

в) складаємо повне рівняння реакції. Для цього додаємо до лівої і правої частин короткого йонного рівняння йони, які не зазнають в результаті гідролізу ніяких змін. У розглянутому прикладі це катіони калію:

K+ + NО2‾ + H2O HNО2 + K+ + OH

г) складаємо молекулярне рівняння гідролізу. Для цього йони з повного йонного рівняння з'єднуємо в молекули:

KNО2 + H2O HNО2 + KOH.

Продукти гідролізу – слабка нітритна кислота HNО2 і калій гідроксид КОН.

Солі, утворені сильною основою і слабкою багатоосновної кислотою, гідролізуються ступінчасто. Гідроліз протікає в основному по першій ступені, результатом є утворення кислих солей:

Na2S = 2Na+ + S2−

S2− + НOН HS + OH pH > 7

2Na+ + S2- + H2O Na+ + HS + Na+ + OH

Na2S + H2O NaHS + NaOH

Продуктами гідролізу є кисла сіль натрій гідросульфід NaHS і натрій гідроксид NaOH.

3. Гідроліз по катіону

Гідроліз по катіону відбувається в розчинах солей, що складаються з катіонів слабких основ і аніонів сильних кислот (NH4Cl, CuSO4, FeCl3, AlCl3, Pb (NO3)2, ZnSO4). У цьому випадку катіон слабкої основи зв'язується з йонами ОН- води з утворенням слабкого електроліту. Так, гідроліз цинк сульфату може бути представлений рівняннями:

ZnSO4 = Zn2+ + SO42−

Zn2+ + HOН ZnOH+ + H+ рН < 7

2Zn2+ + 2SO42− + 2H2O 2ZnOH+ + SO42− + 2H+ + SO42−

2ZnSO4 + 2H2O (ZnOH)2SO4 + H2SO4

Продуктами гідролізу є основна сіль цинк гідроксисульфат (ZnOH)2SO4 і сірчана кислота H2SO4.

4. Гідроліз по катіону і по аніону

Гідроліз по аніону і катіону одночасно відбувається в розчинах солей, утворених слабкими основами і слабкими кислотами (NH4NO2, Al2S3, Fe(CH3COO)3, CH3COONH4). У цьому випадку з водою взаємодіє як катіон слабкої основи, так і аніон слабкої кислоти, наприклад:

NH4CH3COO = NH4+ + CH3COO

NH4+ + HOН NH4OH + H+

CH3COO + HOН CH3COOH + ОН

NH4+ + CH3COO + H2O NH4OH + CH3COOH

NH4CH3COO + H2O NH4OH + CH3COOH

Продуктами гідролізу є слабка кислота CH3COOH і слабка основа NH4OH. Реакція середовища близька до нейтральної, pH ~ 7.

5. Повний гідроліз солей

Як правило, гідроліз – оборотний процес. У перших двох випадках рівновага сильно зміщене вліво – в сторону малодисоційованих молекул води, в третьому – вправо, в бік утворення продуктів гідролізу – двох слабких електролітів.

Практично необоротно гідролізуються тільки ті солі, продукти гідролізу яких видаляються з розчину у вигляді нерозчинних або газоподібних сполук. Солі, які піддаються необоротному гідролізу, неможливо отримати в результаті реакції обміну в водних розчинах. Наприклад, замість очікуваного Cr2S3 при змішуванні розчинів CrCl3 і Na2S утворюється осад Cr(OH)3 і виділяється газоподібний H2S:

2CrCl3 + 3Na2S + 6H2O = 6NaCl + 2Cr(OH)3↓ + 3H2S↑

6. Рівновага гідролізу

На рівновагу гідролізу впливають температура і концентрація. Зсув рівноваги гідролізу відбувається відповідно до принципу Ле Шательє. Гідроліз – це реакція, зворотна нейтралізації, а нейтралізація – екзотермічний процес, отже, гідроліз – ендотермічний. Тому збільшення температури підсилює гідроліз, тобто зміщує рівновагу вправо. При постійній температурі рівновагу гідролізу можна змістити вправо і тим самим посилити гідроліз, розбавляючи розчин водою і видаляючи продукти гідролізу. Гідроліз уповільнюється (рівновага зміщується вліво), якщо збільшувати концентрацію продуктів гідролізу.

 

V. Закріплення матеріалу.

VІ. Підбиття підсумків уроку. Домашнє завдання.

doc
Додав(-ла)
Stepanyk Iruna
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Розробки уроків
Додано
24 листопада 2021
Переглядів
175
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку