14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Урок на тему: "Культура та вірування людей за первісних часів"

Про матеріал
Мета: ознайомити учнів із розвитком знань, мистецтва та релігійних вірувань перших людей Цільові завдання: • показати прикладний характер знань давньої людини, зв'язок релігійних уявлень із господарською діяльністю наших предків; • розкрити зміст поняття «релігія»; • охарактеризувати основні заняття первісних людей. Очікувані результати Після уроку учні зможуть: • називати найдавніші форми релігії; • застосовувати та пояснювати на прикладах поняття «релігія»; • розповідати, якими знаннями володіли перші люди; • пояснювати, чому виникли релігійні вірування; • висловлювати судження щодо рівня духовного розвитку давньої людини. Тип уроку: комбінований.
Перегляд файлу

Тема. Культура та вірування людей за первісних часів. 

Мета: ознайомити учнів із розвитком знань, мистецтва та релігійних вірувань перших людей

Цільові завдання:

  • показати прикладний характер знань давньої людини, зв'язок релігійних уявлень із господарською діяльністю наших предків;
  • розкрити зміст поняття «релігія»;
  • охарактеризувати основні заняття первісних людей.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

  • називати найдавніші форми релігії;
  • застосовувати та пояснювати на прикладах поняття «релігія»;
  • розповідати, якими знаннями володіли перші люди;
  • пояснювати, чому виникли релігійні вірування;
  • висловлювати судження щодо рівня духовного розвитку давньої людини.

Тип уроку: комбінований.

 

 

 

ХІД УРОКУ

 

І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

 

Фронтальна бесіда за запитаннями:

1. Дайте визначення поняттю рід.

2. Хто стояв на чолі племені?

3. Хто очолював військо під час воєнних конфліктів?

4. Як називали головний орган влади в общині? Які функції він виконував?

5. З якою метою існувала рада старійшин?

Представлення порівняльних таблиць.

Підбиваючи підсумки цієї частини уроку, учитель підкреслює, що вже приблизно 40 тис. років тому зовнішній вигляд людини та об'єм її мозку стали такими самими, як у наш час. Людина багато знала і вміла.

 

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

 

План

1.  Прикладний характер знань перших людей.

2.  Поява писемності.

3.  Поява релігійних вірувань.

4.  Мистецтво.

 

 

 

 1.  Прикладний характер знань перших людей.

 

Самостійна робота над завданням.

Прочитайте текст параграфа і дайте письмову відповідь на запитання: «Основи яких наук були закладені в давнину».

Учні можуть відзначити, що вже в стародавні часи були закладені основи медицини, математики, механіки, металознавства, географії, астрономії.

 

Додаткова інформація

Свідченням того, що вже в давнину розвивалася наука про зірки — астрономія, є Стоунхендж. Ця пам'ятка розташована на півдні Англії. Він був побудований приблизно в 2750 р. дон. є. і являє собою кам'яні кола. Лінії, що з'єднують різні кам'яні блоки, указують на найважливіші точки сходу і заходу Сонця та Місяця. Головне коло з каменів (деякі з них збереглися до нашого часу) мало 29 великих воріт і невелику арку, тобто 29,5 входів. Це відповідало 29,5 дням місяця — від одного повного місяця до іншого. Те саме можна ска­зати й про кола з ямок, що оточують цю споруду. У внутрішньому колі 29 ямок, у зовнішньому — 30, тобто в середньому — 29,5 ямки, що дорівнює кількості днів повного місячного циклу.

 

2.   Поява писемності.

 

Евристична бесіда за запитаннями:

 

1)    Яким чином сучасна людина передає інформацію?

2)    Пригадайте, як ви вчилися писати (як учаться писати ваші молодші брати й сестри). Чи ви відразу навчилися писати лі­тери?

3)    Як маленькій дитині легше розповісти про події, що з нею відбулися: намалювати чи написати?

 

Учитель підводить учнів до засвоєння нового матеріалу: в епоху неоліту не було літерного письма, тоді було неможливо купити книги, первісні люди передавали інформацію лише за допомогою карбів, малюнків, вузликів.

 

3.   Поява релігійних вірувань.

Метод «Мозкового штурму».

Цей метод роботи передбачає висловлення учнями різних точок зору, сприяє виявленню їхньої ініціативи, уяви; допомагає, у разі потреби, знайти кілька розв'язань проблеми.

 

Методика проведення.

 

1)    Учитель формулює проблему.

2)    Учні висловлюють свої думки.

3)    Учитель записує їх на дошці, не пропускаючи жодної і не вносячи своїх коректив.

4)    Учитель активізує висловлювання учнями думок, пропонуючи власні.

5)    Обстановка має бути максимально демократичною, в іншому разі більшість учнів просто побояться висловити свою думку.

6)    Слід заохочувати учнів, які прагнуть розвивати або змінювати думки однокласників.

7)    Підсумком роботи має стати обговорення й оцінка думок.

 

Отже, учитель звертається до учнів із запитанням:

 

— Як ви розумієте поняття «релігія»?  Він пропонує учням висловити своє розуміння цього поняття. Усі думки фіксуються на дошці.

Учні, як правило, визначають, що релігія — це віра в Бога. Учи­тель нагадує їм, яких богів ушановували наші предки до прийнятті християнства. Учні можуть пригадати, що в ті часи слов'яни були язичниками, тобто вшановували багатьох богів, які символізували сили природи.

У результаті обговорення запропонованих варіантів формується визначення поняття «релігія».

Релігія — це віра в надприродні сили та поклоніння їм. Визначення слід записати в зошити.

 

Додаткова інформація

Життя давньої людини було тісно пов'язане з природою: успіх на полюванні, пізніше — урожай, вирощений хліборобами, були пи­таннями життєво важливими. Люди почували себе безсилими перед явищами природи — блискавкою, зливою, посухою, бурею. Не розуміючи причин природних явищ, вони прагнули задобрити їх, приносячи їм жертви. У людей з'являється віра в надприродні сили, які допоможуть у тяжку хвилину і принесуть успіх і достаток.

У земляній підлозі хатин і печер кроманьйонців було виявлено багато поховань. Деякі скелети були покриті намистами з каменів і черепашок, що раніше кріпилися до їхнього згнилого одягу. Померлих клали до могили в зігнутому положенні, із колінами, притиснутими до підборіддя. Іноді в могилах знаходять також різні знаряддя праці та зброю. Це свідчить про те, що в давніх людей існував похоронний культ — обряди, пов'язані з похованням померлих.

 

Кроманьйонці малювали коней, бізонів й оленів. Часто на малюн­ках зустрічаються й зображення списів, що мало, за задумом худож­ника, принести успіх під час полювання.

Давні люди різьбили в камені фігурки дуже товстих або вагітних жінок. Вони також ліпили статуетки з глини, після чого випалюва­ли їх на вогні. Імовірно, вони вірили, що такі фігурки принесуть їм удачу.

У землеробських племен був розповсюджений культ родючості.

Іншими найдавнішими формами релігії були: анімізм— віра в існування духів; магія — чаклунство, обряди, пов'язані з вірою в надприродну здатність людини (чаклуна, мага) впливати на людей і явища природи; тотемізм — віра в спорідненість між групами людей (родами) і тотемами — видами тварин і рослин (рідше — явищами природи і неживими предметами); кожний рід мав ім'я свого тотема; його не можна було вбивати і вживати в їжу.

 

4.   Мистецтво.

 

Розповідь учителя.

Поява зародків наукових знань, релігійних вірувань свідчила про розвиток первісних людей, їх виокремлення зі світу тварин. Ще одним виявом цього стало мистецтво.

Наскальні малюнки кроманьйонців були виявлені у Франції та Іспанії. Фарби й досі зберегли яскравість, хоч вік цих малюнків пере­вищує 30 тис. років.

У 1879 р. під час розкопок у підземній печері Альтаміра були виявлені малюнки. Зображення бізонів, виконані червоною, чорною та коричневою фарбами, випадково знайшла дочка археолога Саутуоли, Марія. Щоправда, Саутуолі так і не вдалося довести справжність цих малюнків. Лише після його смерті стало зрозуміло, що він мав рацію.

Наскальний живопис дозволяє нам не тільки оцінити рівень розвитку давніх людей, але й дізнатися про їхні заняття, зовнішній вигляд.

У більш пізню епоху мистецтво набуло прикладного характеру — створювалися ювелірні прикраси, дорога зброя, посуд.

 

 

 

IV.  УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

 

Фронтальне опитування за запитаннями:

 

1)    Чому трипільську культуру деякі вчені називають « культурою мальованої кераміки»?

2)    Чи пов'язані між собою первісна релігія та первісне мисте­цтво?

3)    Назвіть найдавніші форми релігії.

4)    Знання в яких галузях наук були необхідні давній людині?

 

V.   ПІДСУМКИ УРОКУ

Узагальнення вчителя.

Уже в давнину закладалися основи наук, що допомагали люди­ні осягати навколишній світ,— астрономії, медицини, математики, механіки, географії; знання перших людей мали прикладний характер — вони вивчали й досліджували лише те, що було для них життєво необхідним.

Неспроможність зрозуміти й пояснити явища природи породила віру людей у надприродні сили й привела до появи релігії; першими формами релігії були язичництво, культ родючості, похоронний культ, тотемізм, анімізм, магія.

 Сучасна наука має чимало доказів того, що вже в епоху палеоліту існувало мистецтво — наскальний живопис, прикраси; пізніше з'явилося прикладне мистецтво.

 

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

  1. Опрацювати текст параграфа 7.

 

 

docx
До підручника
Всесвітня історія. Історія України 6 клас (Пометун О.І., Мороз П.В., Малієнко Ю.Б.)
Додано
18 січня 2019
Переглядів
1035
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку