5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Урок на тему : "Квітка . Лабораторне дослідження будови квітки"

Про матеріал
Очікувані результати: учень повинен уміти характеризувати: -будову квітки як орган розмноження рослин; -функції частин квітки;. уміти розпізнавати: -частини квітки; уміти порівнювати: -будову квіток різних рослин; уміти наводити приклади: -одностатевих і двостатевих квіток, одно- і дводомних рослин; -практичного використання квіток; уміти робити висновки: -про значення квітки у житті рослин, тварин, людини.
Перегляд файлу

Тема. Квітка . Лабораторне дослідження будови квітки.

Мета уроку: сформувати в учнів поняття про квітку як орган статевого розмноження рослини, що є видозміненим пагоном; розкрити біологічне значення її головних частин; виявити подібність у будові квіток різних рослин;

удосконалювати вміння і навички роботи з лабораторними приладами, підручником;

виховувати уважність, спостережливість, допитливість.

Очікувані результати:

учень повинен уміти характеризувати:
-будову квітки як орган розмноження рослин;
-функції частин квітки;.
уміти розпізнавати:
-частини квітки;
уміти порівнювати:
-будову квіток різних рослин;
уміти наводити приклади:
-одностатевих і двостатевих квіток, одно- і дводомних рослин;
-практичного використання квіток;
уміти робити висновки:
-про значення квітки у житті рослин, тварин, людини.

Обладнання. Модель квітки, таблиця «Будова квітки», роздатковий матеріал, підручник,  мультимедійне обладнання.

Поняття і терміни. Квітка, оцвітина, чашечка, віночок, чашолистки, пелюстки, тичинка, маточка, пиляк, приймочка, стовпчик, зав'язь,  двостатеві та одностатеві квітки, однодомні та дводомні рослини.

Методи, прийоми. Інформативно-рецептивні(бесіда, робота з підручником, схемами), репродуктивні (робота в парах, виконання лабораторного дослідження),  навчально - пошукові, навчально-дослідницькі, «Установи відповідність», «Здивуй», «Моделюємо квітку», «Цікаво знати, що…»

Тип уроку. Комбінований з елементами лабораторних дослідів.

Хід уроку

І. Організаційний етап.                  

 •              Перевірка готовності учнів до уроку.
 •              Створення позитивної психологічної атмосфери.

ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

       До початку вивчення нового матеріалу ми згадаємо, які органи квіткової рослини ми вже з вами вивчили? (корінь, пагін: стебло, листок, бруньки).

ВПРАВА: АНАГРАМА

НІКОРЬ   ГАПІН   ЛОТЕБС  СТИЛОК   (корінь пагін стебло листок)

РОБОТА З КАРТКАМИ( індивідуальна робота для учнів)

Тест: «Будова вегетативних органів рослин».

1. Як називається зона кореня, що захищає верхівку кореня від механічних пошкоджень?

А зона розтягування     Б зона всмоктування

В зона поділу                Г кореневий чохлик

2. Як називається осьова частина пагона, що об’єднує  в одне ціле всі його частини?

А листок    Б брунька        В стебло           Г корінь

3. Вирости, що іноді розвиваються біля основи черешка, називаються:

А листки    Б прилистки   В пелюстки      Г жилки

4. Видозміненим укороченим пагоном, необхідним для насінного розмноження, є:

А квітка       Б корінь           В брунька        Г плід

5. Як називається коренева система, у якій головний корінь відсутній, а від основи стебла відходять численні додаткові корені?

А ризоїди     Б стрижнева      В мікориза    Г мичкувата

  6. З яких частин складається листок?

 А з пелюсток та черешка      Б тільки із черешка

 В з листкової пластинки та черешка  Г з листкової пластинки та прилистків

(Взаємоперевірка    оцінювання – бали) озвучити правильні відповіді.

                        (Відповідь: 1-г, 2-в, 3- б, 4- а, 5- г, 6-в) 

Словникова гра  розгадати  кросворд « Органи рослини »

        Кросворд  «Органи рослини»

 1.          Підземний  орган , що виник  у рослини   як пристосування  для життя на суходолі . Корінь
 2.          Брунька  , з якої можуть  утворитися  нові  пагони.   Вегетативна .
 3.          Вегетативний орган  , що виник  , як  пристосування до  життя  в повітряному  середовищі . Пагін
 4.          Бічна  частина  пагона . Листок
 5.          Зачаток  пагона . Брунька
 6.          Листки в яких  кілька  листових пластинок на одному  черешку .  Складні

 

 

 

 

1.

К

о

р

і

н

ь

 

2.

В

е

г

е

т

а

т

и

в

н

а

 

3.

П

а

г

І

н

 

4.

Л

и

с

Т

о

к

 

 

5.

б

р

У

н

ь

К

а

 

 

 

6.

С

к

л

А

д

н

і

 

 

Давайте спробуємо зараз сформулювати тему нашого уроку. Вам надані назви  рослин, по першим буквам прочитайте слова.

Барвінок   Ульва    Дуб   Овес   Вишня  Айстри        Конвалія Волошки Ірис Тюльпан Обліпиха  Кукурудза

ІІІ Вивчення нового матеріалу.

Діти, у нас сьогодні найгарніший урок зі всього шкільного курсу ботаніки.

А хто пригадає, що таке ботаніка?

   Дуже давно, коли на Землі ще не було людини, ґрунт  протнув маленький пагінець, потягнувся до неба, до сонця й розквітнув квіткою. Якою була та квітка, ніхто не знає. Але, без сумніву, у світ прийшла краса.

Саме цьому неймовірно красивому органу рослини присвячений наш урок.

ВІДЕО  Як розпускаються квіти.

Проблемне запитання: Для чого природа створила квітку?

 

 

РОЗПОВІДЬ ВЧИТЕЛЯ

Пошукова робота (робота з підручником)

Уперше визначення квітки як видозміненого пагона дав відомий німецький поет і вчений Й. В. Гете в праці „ Метаморфози рослин " у 1790 році.

Будова квітки

Квітка – це видозмінений пагін рослин, а в той же час, квітка – орган насінного розмноження рослин. Поява квітки в процесі еволюції забезпечила широке розселення покритонасінних на Землі.                                

Квітка є складний орган.                                                                       

Квіткою закінчується головне стебло або бічні стебла. Безлиста частина стебла під квіткою називається квітконіжкою.. Нерідко квітконіжка сильно вкорочена або відсутня. Такі квітки називаються сидячими. Квітконіжка переходить у  її стеблову частину — квітколоже. Форма квітколожа може бути видовженою, опуклою, плоскою, ввігнутою.

На квітколожі розташовані видозмінені листки (квітколистки): чашолистки, пелюстки, тичинки, маточки. Найчастіше вони розташовані колами.

Квітконіжка і квітколоже — це видозмінене стебло пагона, а чашолистки, пелюстки, тичинки і  маточка,— це видозмінені листки пагона.

Оцвітина – це сукупність  листкоподібних  органів  квітки.

Чашечка складається з невеликих зелених листочків - чашолистків. У зелених чашолистках, які містять хлорофіл, відбувається фотосинтез.  Що таке фотосинтез   ?

Віночок складається з листоподібних пелюсток — вільних або зрослих між собою. За формою, величиною, забарвленням віночки бувають різноманітні.

збільшеною кількістю пелюсток, їх називають махровими.  Функції віночка — приваблювання комах для  запилювання.                                                                              

Оцвітина. Проста оцвітина  складена з листків  однакової будови. 

Більшість рослин (яблуня, вишня, огірки) мають у квітці і чашечку, і віночок. Разом вони утворюють подвійну оцвітину.

Тичинка має тичинкову нитку та пиляк, що  нагадує  за обрисами  метелика . На ньому  є  4 пилкові гнізда , в яких утворюється значна кількість пилку. Тичинкові нитки бувають різної довжини і форми.

У квітці може бути одна, дві і більше тичинок. Кількість тичинок є важливою систематичною ознакою під час класифікації рослин.

 Маточка розміщена всередині квітки. Вона утворюється з одного або кількох плодолистків. Кожна дозріла маточка складається з нижньої розширеної частини — зав’язі, середньої циліндричної частини — стовпчика і верхньої, трохи розширеної частини — приймочки.

Зав’язь захищає насінний зачаток, який у ній знаходиться, від несприятливих чинників середовища.

Зав’язь може бути верхньою і нижньою залежно від положення щодо інших частин квітки. Якщо зав’язь прикріплюється до квітколожа тільки своєю основою, а вся інша частина її вільна, то її називають верхньою (картопля, помідори). Якщо зав’язь занурена у квітколоже, з яким вона зростається, то її називають нижньою ( огірок, нарцис).

 

Untitled-1

 

Складання опорної схеми

 

 

                          РІЗНОМАНІТНІСТЬ КВІТОК

                                   ОЦВІТИНА

ПРОСТА                                                      ПОДВІЙНА

 

                                            РОСЛИНА

   ДВОДОМНА       ОДНОДОМНА                                                              

Учитель. Втомились? Устаньте і уявіть, що ви соняшники. Поверніть свої голівки за сонечком. Вітер нахиляє вас в один бік, у другий. Ваші руки – це листочки – затріпотіли на вітрі.

 

 

 Сядьте зручно і послухайте цікавинки про квіти, які вам підготували учні, що отримали випереджальне завдання.                                                                                                                                                                                            

                                                       

 

Робота в зошиті

Лабораторне дослідження "Будова квітки”. 

Мета: ознайомитися з будовою і різноманітністю квіток

Обладнання: різні типи квіток, таблиці, зошит, підручник.

Хід дослідження

1.Розглянте модель квітки. Знайдіть квітконіжку, пелюстки, тичинки, маточку. Підрахуйте число частин квітки, занесіть данні у таблицю:

Частини квітки Число частин квітки

Квітконіжка  ------         Квітколоже            -------

Чашолистики  -------        Пелюстки             -------

Тичинки             -------       Маточки             --------

2. Підписати  малюнок використовуючи слова для довідок: маточка, тичинки, пелюстка, чашолисток, квітконіжка……..

 

 

 

3.Заповнити таблицю, вписавши слова для довідок:  пелюстки, тичинка, маточка, квітконіжка, квітколоже.                                                                                        

 

 

Жіноча репродуктивна частина квітки. У ній формуються насінні зачатки

 

Чоловічі репродуктивні частини квітки у яких утворюються пилкові зерна

 

Яскраво забарвлена частина квітки, що сприяє привабленню комах та запиленню

 

Частина стебла, що несе на собі квітку

 

Верхня вкорочена , розширена частина квітконіжки  до якої прикріплюються всі частини квітки

 

       4. Зробіть висновок про особливості будови квітки.  Встав   пропущені         терміни.

1Квітка  - орган ………………..  розмноження.

2.Квітка  - вкорочений і видозмінений і обмежений у рості ………………

3.Квітка  - має покрив, який утворений …………………..і ………………………

4.Квітка  - двостатева в якій є і …………….. і…………….., які забезпечують запилення та запліднення

      5 .Квітка  - складається з …………….,  ………………….,  …………………., ……………….. і         маточки.

 

V. Узагальнення, систематизація і контроль знань і умінь учнів

Робота у групах

ВПРАВА   Знайдіть помилку.

 1. Квітка – це  вегетативний орган рослини.

 2.  Маточка має зав’язь, стовпчик, приймочку, пиляк.

3.Пелюстки утворюють чашечку

4.Оцвітина є простої коли вона складається з чашечки та віночка

5. Квітка розвивається з вегетативної бруньки.

ВПРАВА Склади речення.

Учитель роздає учням набір слів, з яких вони мають скласти речення.

1.Квітка рослин розмноження насінного орган

(Квітка орган насінного розмноження)

2. З квітки плід утворюється і насіння

(З квітки утворюється плід і насіння)

Скільки радості приносить нам їх різноманітна краса!

Уявімо собі, що ми йдемо в похід. Дівчатка зірвали квіти і сплітали вінки. На 1 вінок - 32 квітки. У  6 класі -  5  дівчат.

Скільки квіток було зірвано?  (     )

.

  Та мало хто з вас замислився, що за час існування людства наша планета загубила більше 50% свого рослинного покриву. Сотні видів рослин, квітів зникли з поверхні Землі, багато знаходиться до сих пір на грані знищення!                   

     Ми з вами сьогодні згадали велике різноманіття квіткових рослин, вони дійсно прикрашають наше життя. Краса квітів завжди спонукає до творчості.

ВПРАВА Сенкан

          VI.   Підведення  підсумків

1.Учні мають відповісти на поставлене запитання

 

Для  чого природа створила квітку?

Яке значення мають квіти у природі,  житті людини?

1.Квітка – генеративний орган, тобто орган, пристосований до розмноження. З неї утворюється плід і насіння

2.Бджоли збирають з квітів пилок і нектар та виробляють мед

3.Квіти використовують як ліки

4.З них виготовляють різні ароматичні речовини

5.Квіти використовують як природний годинник, тому що деякі з них відкриваються і закриваються в певний час                    

6.Є квіти барометри, за ними прогнозують погоду.

 2. Вправа «Дзиґа»

Учні для підбиття підсумків уроку починають речення такими словами:

 •                  Я навчився…
 •                  Я запамятав…
 •                  Я зрозумів…
 •                  Я був здивований…
 •                  Я зможу розповісти друзям…

 3.  ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ УЧНІВ    

 VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал §33

2. Вивчити будову КВІТКИ.

1

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
2 квітня 2019
Переглядів
1442
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку