Урок на тему: «ПОРИ РОКУ: ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ КОНЦЕРТ»

Про матеріал

Мета: створити комфортні умови, за яких кожен учень відчуває успішність.

Навчальна: на прикладі музики А. Вівальді поглибити знання учнів з жанром концерту, ознайомити з творчістю італійського композитора А. Вівальді, навчити учнів розуміти жанри музики та порівнювати різні твори мистецтва, сформувати цілісну систему особистісних знань учнів із даної теми, формувати музичну культуру та слухацький досвід, естетичний смак та цілісне сприйняття музичного образу, сприяти формуванню всебічно розвиненої та гармонійної особистості.

Розвивальна: розвивати слухацькі та вокально-хорові навички, удосконалювати мовленнєві дії аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити й обгрунтовувати, удосконалювати, розвивати творчівміння самостійно розв'язувати пізнавальні завдання.

Виховна: виховувати в учнів самостійність, гуманність, старанність, наполегливість, бажання творчо працювати, виховувати інтерес до спадщини українського народу та світової художньої культури,

Перегляд файлу

Урок на тему: «ПОРИ РОКУ: ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ КОНЦЕРТ»

(6 клас, ІІ семестр)

Мета: створити комфортні умови, за яких кожен учень відчуває успішність.

Навчальна: на прикладі музики А. Вівальді поглибити знання учнів з жанром концерту, ознайомити з творчістю італійського композитора А. Вівальді, навчити учнів розуміти жанри музики та порівнювати різні твори мистецтва, сформувати цілісну систему особистісних знань учнів із даної теми, формувати музичну культуру та слухацький досвід, естетичний смак та цілісне сприйняття музичного образу, сприяти формуванню всебічно розвиненої та гармонійної особистості.

Розвивальна: розвивати слухацькі та вокально-хорові навички, удосконалювати мовленнєві дії аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити й обгрунтовувати, удосконалювати, розвивати творчівміння самостійно розвязувати пізнавальні завдання.

Виховна: виховувати  в учнів самостійність, гуманність, старанність, наполегливість, бажання творчо працювати, виховувати інтерес до спадщини українського народу та світової художньої культури,

Наскрізні освітні лінії:

- Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує учнів на розумінні ролі мистецтва як важливого компонента естетичного виховання та духовності; формує уявлення про сучасні напрями в мистецтві та усвідомлення важливості вибору мистецького матеріалу  і його впливу на організм людини).

- Здоров’я та безпека (необхідність розуміння учнями дотримання правил організації робочого місця).

- Громадянська відповідальність (навчає учнів працювати в команді, відповідально ставитись до завдань, визначених колективом та ретельно виконувати свою частину роботи; навчає оцінювати досягнення українського мистецтва в контексті світової спадщини; формує уявлення про власну значимість та причетність світової культури; прививає ідею української культурної ідентичності через відношення до причетності до надбань інших народів; формує пізнання українського народного мистецтва через його сприймання та власну творчу діяльність; орієнтує учнів обґрунтовувати власну позицію, уміння оцінювати результати власної діяльності).

Форми та методи: метод «Знайди пару», метод «Продовжити думку», метод «Мозговий штурм», музична вікторина, тест, проектна, індивідуальна та групова форми роботи.

Міжпредметні зв’язки: українська література, історія рідного краю, психологія, образотворче мистецтво, історія, музика.

Обладнання та наочність:карта м. Бердичева. відеопрезентація про А. Вівальді, відеопрезентація «Концерт», малюнки для психологічного тесту, магнітофон з аудіозаписами для музичної вікторини та виконання пісень, відеоряд веснянок, телевізор для демонстрації презентацій.

Тип уроку: нестандартний урок.

Форма уроку: урок-концерт.

Хід уроку:

І. Музичне привітання  (триголосне).

Учитель: На початку уроку давайте визначиморефлексію уроку:що саме ви очікуєте від уроку?(Відкриваючи таблички, ми дізнаємося тему року).

(Приклади відповідей учнів)

Кретивність на уроці, конкретика.

Осмислення нового матеріал, ознайомлення з новим матеріалом.

Нантхнення, нові враження, настрій чудовий.

Цікавий матеріал.

Енергійність, емоційність.

Радість від роботи на уроці, робота на уроці буде плідною та продуктивною.

Творчість.

 

Так, темою нашого сьогоднішнього уроку стане «Інструментальний  концерт». Перед початком роботи давайте пройдемо тест на визначення сильних сторін свого характеру, аби об’єднатися у групи. Перед вами декілька малюнків, які складені з різних геометричних фігур: ТРИКУТНИКА, КОЛА ТА КВАДРАТА. Слід обрати малюнок, з яким ви себе асоціюєте.

 

1 тип «Керівники» - зазвичай, це люди, які уміють спілкуватися з незнайомими людьми та володіють даром оповідача  (у нас на уроці це будуть журналісти);

 

2 тип «Відповідальний виконавець» - ці люди володіють рисами лідера, проте  іноді вагаються у самостійному прийнятті відповідальних рішень. Вони добре навчаються, дуже відповідальні та вимогливі до себе й інших (у нас це будуть науковці, які готуватимуть проекти);

 

3 тип «Інтуїтивний» - люди цього типу мають чутливу нервову систему, це турботливі та співчутливі особистості, а головне – творчі натури, що володіють багатьма здібностями та талантами (це буде група мистецтвознавців, яка об’єднує поетів та художників);

 

4 тип «Емотивні» - людинолюбці, одержимі безліччю оригінальних планів та ідей, для чого витрачають багато власної енергії  та часу, щоб знайти та підготувати інформацію для інших (це наші музикознавці).

 

Тож прошу об’єднатися у групи і почнемо працювати.

Темою нашого уроку є «Інструментальний концерт». Давайте пригадаємо що таке концерт взагалі?

 

Група музикознавців

Концерт – це музичний жанр, твір для соліста (вокального або інструментального) та оркестру. Цей жанр вирізняється масштабами розвитку, динамічністю та експресивністю музики. У композиціях концертів чергувалися вольні та оркестрові частини – це було своєрідний  діалог-змагання, с основі якого лежить принцип контрасту. Навіть саме слово «концерт» латиницею означало «змагання», а італійською – «злагодженість, погодженість, згода». Зазвичай, концерти мають три частини: крайні – рухливі, а середня – повільна, спокійна

Концерти бувають програмні та непрограмні. Програмні – це ті, яким передують поетичні рядки – художня програма, що конкретизує його музичні образи.

Друге значення концерту – це публічне виконання музичних творів. Цікаво, що вперше такий концерт публічного музикування за винагороду відбувся у 1672 році у Лондоні, де були присутні не лише заможні шанувальники музики, а й звичайні міські жителі.

 

Учитель:На сьогоднішньому уроці ми познайомимося з музикою італійського композитора А.Вівальді, який у своїй творчості звертався до жанру «концерт». Прошу групу науковців ознайомити присутніх з творчістю цього композитора.

 

Група науковців (Презентація)

Італійський композитор, скрипаль-віртуоз, диригент, католицький священик Антоніо Лучіо Вівальді вважається одним з найяскравіших представників італійського скрипічного мистецтва 18 століття.

Майстер ансамблево-оркестрового концерту – кончерто-гроссо, автор понад 700 творів різних жанрів. Але головним історичним значенням йог8о творчості є створення сольного інструментального концерту, у яких композитор вперше звернувся до духових інструментів, які на той час вважалися примітивними, а тому нецікавими для композиторів.

Народився Антоніо Лучіо Вівальді у 1678 році у Венеції, де з 10 років почав грати на скрипці, а з 12 років заміщав батька через його часті від’їзди у капелі святого  Марка.

Це церква святого Іоанна в Багорі, де у 1678 році Антоніо Вівальді був хрещений.

Свій перший твір (оперу «Отто на Віллі») А. Вівальді написав у 35 років.  Проте через смерть австрійського короля Карла VІ-го, почалася війна за австрійську корону і композитор був змушений виїхати до Дрездену в Саксонії, де, ймовірно, тяжко захворів.

Без засобів до існування, всім забутий, митець повернувся до Відня, де помер від внутрішнього запалення.

 

Слухання музики: А. Вівальді Концерт  «Пори року» («Весна»).

Учитель:Сьогодні ми послухаємо один з 4-х творів А. Вівальді з його циклу «Пори  року». Звернімо увагу саме на частину «Весна», для якої композитор написав своєрідне поетичне «пояснення» того, що хотів втілити у своїй музиці:«Прийшла весна і веселі птахи вітають її своїм співом. Дзюрчать струмки. Небо вкривається темними хмарами. Блискавка та грім також оголошують про при хід весни. І знову птахи повертаються до своїх пісень. На квітучій галявині виграє пастушок. Під звуки його волинки танцюють німфи…»

 

Кластери завдання для груп.

Завдання для групи мистецтвознавців: Під час слухання музики на папері графічно втілити один з образів, викликаний почутою музикою.

 

Завдання для групи журналістів: То цей концерт вважається програмною чи непограмною музикою? Обґрунтуйте свою відповідь.

 

Завдання для групи музикознавців: Які музичні засоби виразності використав композитор для втілення образу Весни? Чи відповідає задана ним словесна програма почутій музиці? Доведіть.

 

Завдання для групи науковців: вислухавши усі групи, зробіть висновок (композитор активно використовує моменти зображальності).

 

(Перевірка поставлених завдань).

 

Актуалізація набутих знань.

Учитель:Форма концерту не нова для вас, пригадайте, які ще композитори, якихми вивчали раніше, зверталися до жанру «концерту»?

 

1 завдання:Серед представлених фото відомих композиторів слід обрати тих, які у своїй творчості зверталися до жанру «концерт» (С. Рахманінов, С. Прокоф’єв, В. Моцарт, Л. Бетховен, Д. Шостакович, Й. Бах, Ф. Шопен, П. Чайковський).

 

2 завдання:Пропоную вам, використовуючи метод «Знайди пару»,поєднати через вікторину твір та композитора.

 

Музична вікторина.

1. В. Моцарт («Концерт №27») .

2. Й. Бах («Бранденбурзький концерт»).   

3. С. Рахманінов («Концерт №2»),    

4. П. Чайковський («Концерт №1», де використана мелодія українську народну пісню «Вийди, вийди, Іванку»).

 

Скажіть, будь ласка:

 • Пісня «Вийди, вийди, Іванку» - народна чи композиторська?
 • А до якого жанру належить? (весняного циклу календарно-обрядових пісень).
 • Як називалися пісні, що зустрічали Весну? (види веснянок: гаївки, гагілки, маївки, риндзівки).

 

Виконання пісні «Та це ж весна» (це композиторська чи народна пісня?).

 

Послухайте власний вірш про весну В. Бабич з групи мистецтвознавців.

До гостей шпаки летіли,

Скоро горобців зустріли,

Які друзів привітали

Та зерном всіх пригощали.

   Означає зустріч ця,

Що уже прийшла весна.

Мов красуня, виплива

Зачарована весна.

Зачаровує усіх

і приносить радість й сміх,

Тож всі разом зустрічаймо,

Красну весноньку вітаймо!

Народні пісні – вічні. Їх співали наші бабусі та мами. І сьогодні народна пісня отримала нове звучання відповідно до сучасних естрадних вимог. Пропоную послухати українську народну пісню «Вербовая дощечка» у сучасній інтерпретації у виконанні Рощенюк А.

 

Виконання: українська народна пісня «Вербовая дощечка».

 

 1. А у хореографічному мистецтві існують веснянки?

 

Група мистецтвознавців разом зі своїми підшефними 4-ми класами підготуваланам весняний танцювальний віночок.

 

Виконання: танець «Весняний віночок».

 

Учитель:Так, ми побачили, що веснянки бувають не лише у музичному мистецтві, але й у хореографічному. А зараз ми побачимо, як втілили цю тему група музикознавців у музичному та художньому мистецтві(презентації на тему «Концерт»).

 

До речі, хочу зазначити, що саме ця картина Катерини Білокур  входить до переліку художніх робіт, обов’язкових для вивчення та упізнання на ЗНО по історії України.

 

Перед переглядом хочу додати, що вченими з британського Нортумбрійського університету дослідили, що музика А. Вівальді стимулює розвиток пам’яті та уваги, а також прискорює мислення! Як показали дослідження за допомогою  томографії, музика з концерту «Пори року» впливає насамперед на емоції. Саме це дослідники пов’язують з поліпшенням певних функцій головного мозку. Тож перегляньмо презентацію під вічні звуки музики А.Вівальді.

 

Висновок: Отже, інструментальний концерт – це програмовий твір, що через музичні засоби виразності передає нам почуття, образи природи та навколишнього середовища, навчаючи нас бачити красу навколо себе, і одним із завдань, що ставлять перед собою композитори – це емоційна насиченість, духовне зростання, духовне багатство.

 

А наостанок за допомогою отриманих вами протягом уроку квітів-балів пропоную створити карту «Заквітчаний весною наш Бердичів». За кількістю уквітчаних частин ми визначимо групи переможців, які отримають сьогодні високі бали. А найактивніших членів групи визначать наші спікери.

 

Як бачимо, що усі групи працювали на відмінно. І наш Бердичів з усмішкою зустрічає переможну ходу Весни.

 

Вітаю усіх і дякую за увагу!

 

Музичне прощання з елементами триголосся.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Єрмак Марина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Єрмак Марина Миколаївна
  Урок дуже сподобався. Дякую.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
20 квітня 2018
Переглядів
5518
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку