5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Урок на тему "Створення презентації на основі шаблону"

Про матеріал

Даний ресурс містить конспект уроку інформатики з теми «Комп'ютерні презентації» для учнів 6 класу, який знайомить учнів з поняттям шаблону презентації та вчить створювати і зберігати презентації на основі шаблону

Перегляд файлу

Урок № 5

Тема. Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на  основі шаблону

Мета: формувати інформаційну компетентність учнів, пояснивши їм поняття шаблону презентації, навчаючи створювати і зберігати презентації на основі шаблону; закріпити навички роботи з редактором презентацій PowerPoint (послідовність дій щодо створення презентацій засобами редактора презентацій); розвивати комунікативну компетентність учнів, пізнавальний інтерес, швидкість виконання дій на комп’ютері, навики роботи з мишею та клавіатурою; виховувати здоров’язбережувальну компетентність учнів, культуру користувача ПК, їх художній, естетичний смак та грамотність.

Тип уроку: формування знань, закріплення вмінь та навичок.

Обладнання: комп’ютери, мультимедійний проектор та екран, презентація «Урок№5_ Створення презентацій на  основі шаблону» онлайн-тест «План створення презентації, фотоальбом», файли з графічними зображеннями.

Хід уроку

 1.      Організаційний момент
 2. Пригадування знань, перевірка домашнього завдання
 1.     Комп’ютерне тестування – виконання онлайн-тесту «План створення презентації, фотоальбом».
 2.     Демонстрація учнями (за власним бажанням) перед класом презентації-фотоальбому Моя сім’я (домашнє завдання).
 1. Оголошення теми та визначення завдань уроку

Тема сьогоднішнього уроку «Поняття шаблону презентації. Створення презентацій на  основі шаблону».                                                            Слайд 1

Вчитель з допомогою учнів формулює завдання на урок:            Слайд 2

 •   вивчити поняття шаблону презентації;
 •   навчитися створювати та зберігати презентації на основі шаблону.                                                                                               
 1. Мотивація діяльності на уроці

При створенні презентації важливо не просто розмістити на слайдах текстові та графічні об'єкти, а бажано надати їй привабливого вигляду, оформити її. Ви вже бачили презентації з кольоровим оформленням і вибирали зразки оформлення до фотоальбомів. Підібрати оформлення слайдів можна самостійно. Зараз ви цьому навчитесь.

 1.   Засвоєння нових знань і умінь

Міні-лекція вчителя (близько до змісту пункту 4.6 підручника):

При оформленні можна змінювати формат об'єктів презентації: шрифт, розмір і колір символів написів, колір тла (фону) слайдів тощо.        Слайд 3

 Ви вже вмієте форматувати текст написів і вставляти зображення. Для вставлення кольорового тла слайдів є спеціальні інструменти на Стрічці на вкладці Конструктор у групі Тло.                                                            Слайд 4

Також для оформлення слайдів можна скористатися зразками, які запропоновані розробниками програми PowerPoint. Ви­користовуючи їх, можна швидко змінити одночасно шрифт, розмір і колір символів, колір тла слайда тощо. Такі зразки називають шаблонами оформ­лення.            Слайд 5

Шаблон (нім. schablone – зразок) – зразок, за яким виготовляють однакові деталі; приклад, який наслідують.

При самостійному оформленні слайдів, реалізуючи свої творчі задуми, можна надати презентації унікального вигляду. Але при цьому на оформлення витрачається більше часу. Крім того, можуть бути порушені правила композиції та гармонії кольорів. У той і мий час оформити презентацію на основі шаблонів простіше, її вигляд буде гармонійним. Але готовий шаблон складно змінити за власним смаком, тому не всі ваші задуми можуть бути втілені в оформленні презентації.

Шаблони оформлення презентацій у програмі PowerPoint називають темами.

Крім шаблонів оформлення (тем), у програмі PowerPoint вико­ристовуються й інші шаблони. Вони можуть задавати різні макети слайдів, містити поради до змісту презентації та прийомів її створення.

Створення презентації завжди починається з вибору певного шаблону. Ви вже знаєте, що після запуску програми PowerPoint одразу створюється нова презентація з одного слайда. До неї автоматично застосовується шаблон Нова презентація. Відповідно до цього шаблону об'єкти слайда мають такий формат: шрифт символів - Calibri, розмір символів у заголовках - 44, у інших написах - 32, колір символів - чорний, колір тла слайдів - білий тощо.  Слайд 6

(Викладення наступного блоку матеріалу міні-лекції вчитель супроводжує  ілюстрацією виконання відповідних дій по створенню презентації «Особистості в історії інформатики» на основі шаблону в середовищі редактора презентацій PowerPoint, використовуючи файли з графічними зображеннями з папки «Інформатика в Україні»)

Можна створити презентацію на основі іншого шаблону. Для цього потрібно виконати Office => Створити та вибрати шаблон у діалоговому вікні Створення презентації.

У лівій частині вікна наведено імена груп шаблонів. Шаблони з перших п'яти груп розташовано на вашому комп'ютері. Багато шаблонів для створення презентацій є в Інтернеті. Отримати їх можна, вибравши ім'я групи в розділі Microsoft Office Online, якщо ваш комп'ютер підключено до Інтернету.

Якщо вибрати ім'я групи шаблонів, то в центральній частині вікна з'являються ескізи шаблонів цієї групи. Вибраний ескіз можна побачити в збільшеному вигляді у правій частині вікна. Якщо шаблон вас влаштовує, потрібно вибрати кнопку Створити. Після цього будуть створені слайди презентації, оформлені відпо­відно до вибраного шаблону.

Вибраний шаблон оформлення можна змінити. Для цього по­трібно на Стрічці на вкладці Конструктор у групі Теми вибрати один з ескізів.

Увесь список установлених на вашому комп'ютері тем оформлен­ня можна побачити, вибравши кнопку Додаткові параметри .

Ви вже знаєте, що розробляючи структуру презентації, визна­чають макети її слайдів. Щоб додати до презентації слайд з пев­ним макетом, потрібно відкрити список кнопки Створити слайд на Стрічці на вкладці Основне в групі Слайди та вибрати ескіз макета. Якщо немає макета, що повністю відповідає вашим потребам, то можна вибрати найбільш близький до задуму макет і відредагувати його після створення слайда.

Якщо виконати Основне => Слайди => Створити слайд, то буде створено слайд з таким самим макетом, що й попередній. У разі, якщо попереднім є титульний слайд, буде використано макет Заголовок і об’єкт.

Після створення слайда його макет можна замінити. Для цього потрібно виконати Основне => Слайди => Макет і вибрати інший макет у списку, що відкрився.

На слайдах будь-якого макета, за винятком макета Пустий слайд, розміщено покажчики місця заповнення. Це об'єкти, що призначені для заповнення слайда вмістом. Межа покажчика обведена пунктирною лінією.

Є покажчики місця заповнення, що призначені для введення даних одного типу – тексту або зображення. Покажчики з написом Заголовок слайда, Підзаголовок слайда, Текст слай­да призначено для введення текстових даних. З такими об'єктами ви вже працювали, створюючи фотоальбом. Якщо напис у покаж­чику Клацніть піктограму, щоб додати зображення, то такий об'єкт призначений для вставлення рисунка.

Інший вид покажчиків місця заповнення - комбінований. Він призначений для вставлення даних різних типів: тексту, табличних, графічних і відеоданих.

При введенні тексту всередині комбінованого покажчика місця заповнення ліворуч від кожного абзацу буде з’являтись спеціальна позначка - маркер списку. Його вигляд залежить від вибраного шаблону оформлення.

По центру комбінованого покажчика місця заповнення розміщено кнопки для вставлення об'єктів різних типів. Серед них кнопки для вставлення рисунка з файлу та для вставляння кліпу з колекції Microsoft Office. Після вибору цих кнопок для вставки об'єкта потрібно виконати вже знайомі дії зі вставляння зображень.

Сценарій створення нової презентації визначеної структури на основі шаблону у програмі PowerPoint може бути таким:                             Слайд 7

 1.     Виконати Office => Створити.
 2.     Вибрати шаблон оформлення.
 3.     Заповнити покажчики місця заповнення на титульному слайді, вставити інші текстові та графічні об’єкти.
 4.     Створити наступний слайд презентації з макетом згідно з визначеною структурою.
 5.     Заповнити покажчики місця заповнення створеного слайда, вставити інші текстові та графічні об'єкти.
 6.     Якщо створено ще не всі слайди, то повторити кроки 4 та 5 потрібну кількість разів.
 1. Формування практичних навичок/Робота на уроці

 

 1.     Фізкультхвилинка                                                                    Слайд 8

Вітер очерет гойдає

І додолу нагинає.

Вліво, вправо нахилив

І знову, й знову закрутив.

Раптом тихо жук підліз.

Потягнувся на весь зріст.

Свій почистив язичок

Й закрутився у вальсок.

 1.     Повторення учнями правил безпечної роботи з комп’ютером.

                                                                                                      Слайд 9

 1.     Вправа «Консультація»: учні виконують тренувальну вправу, за потреби індивідуально звертаючись за консультацією до вчителя.

Тренувальна вправа: Створіть презентацію Пішохідні переходи на основі теми Міська для виступу з повідомленням на уроці основ здоров’я, що міститиме три слайди (титульний з заголовком Пішохідні переходи та підзаголовком – Основи здоров’я, 6 клас та два слайди (макет Порівняння), що міститимуть заголовки Наземні переходи (на першому слайді) та Підземний та надземний переходи (на другому слайді), підписи Нерегульований та Регульований (на першому слайді), Підземний перехід та Надземний перехід (на другому слайді) та рисунки відповідних переходів, які містяться в файлах вказаної вчителем папки.                                  Слайд 10

Робота в парах: створення та демонстрація один одному презентації за завданням: Створіть презентацію Особистості в історії інформатики на основі теми Відкрита з групи Інстальовані теми для виступу з повідомленням на уроці інформатики, що міститиме чотири слайди (титульний з заголовком Особистості в історії інформатики та підзаголовком – ваше прізвище та ім’я та три слайди, що матимуть макет Заголовок та два об’єкти і міститимуть прізвище ім’я та по батькові вченого, його фотографію та коротку біографію, що містяться в файлах-заготовках вказаної вчителем папки).                                                 Слайд 11

 1. Підсумок уроку
 1.     Вправа «Вірю – не вірю»: учитель розповідає сценарій створення презентації в редакторі презентацій PowerPoint на основі шаблону, допускаючи в деяких місцях помилки, а учні після кожного етапу погоджуються з ним чи ні.
 2.     Оцінювання учнів.
 1. Домашнє завдання: вивчити основні поняття конспекту в зошитах, виконати завдання: Створіть презентацію Історичне минуле нашого народу на основі теми Папір для виступу на уроці української літератури, що міститиме титульний слайд з таким же заголовком та підзаголовком Літописні оповіді «Повісті минулих літ» та 4 – 5 слайдів зі змістом та фотографіями, макет яких, матеріал та файли фотографій доберіть самостійно, використавши підручник української літератури та мережу Інтернет.                                                                                                      Слайд 12

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 • Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько. Інформатика: Підручник для 6-го класу ЗНЗ. – К.: Генеза, 2017. – 136 с.
 • Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько. Інформатика: Підручник для 5-го класу ЗНЗ. – К.: Генеза, 2013. – 200 с.
 • О.М.Левченко, І.В.Коваль, І.О.Завадський Основи створення комп’ютерних презентацій: Навчальний посібник – К.: Вид. група BHV, 2011. – 368 с.
 • Т.М.Свистунова Інформатика. 10 клас. Рівень стандарту:  навчальне видання. – Х.: Вид. група «Основа», 2010 – 76, [4] с.

 

doc
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
1419
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку