24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Урок на тему: "Умовні та безумовні рефлекси"

Про матеріал
Урок біології в 8 класі. Тип уроку: застосування знань. В уроці представлені різні типи завдань, побудований на основі презентації VideoScribe, включає лабораторну роботу оформлену у вигляді Google-форми.
Перегляд файлу

Хоменко Вікторія Олексіївна, учитель біології

Урок біології 8 класу

Тема: Умовні та безумовні рефлекси

Цілі уроку.

Формування предметної компетентності (сформувати розуміння поняття «умовний рефлекс», «безумовний рефлекс», «інстинкт», систематизувати знання про інстинктивну та набуту поведінку людини, внеску вчених у розвиток знань про вищу нервову діяльність), формування ключових компетентностей (здійснювати самостійну діяльність, уміння аналізувати інформацію в електронному виді, вміння самостійно добирати необхідні знання та використовувати їх в практичних завданнях)

Розвивати логічне мислення, вміння здійснювати прості та складні розумові операції (аналіз, узагальнення, систематизація, інтерпретація, оцінювання), розвивати вміння встановлювати причино-наслідкові зв’язки

Виховувати толерантне ставлення учнів один до одного, самостійність, формувати позитивне ставлення до навчальної діяльності

Тип уроку: застосування знань

Обладнання: мультимедійний комплекс, роздатковий матеріал, неврологічний молоток, ліхтарик

 

Використана література:

 1. Задорожній К.М. Біологія, підручник для 8 класу. Х.:Ранок, 2016.-450 с.
 2. Соболь В.І.  Біологія, підручник для 8 класу. Кам'янець-Подільський: Абетка, 2016.-289с.
 3. Сабадишин Р. О., Бухальська С. Є. Медична біологія: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації. Вінниця: Нова книга, 2008.- 368с.
 4. https://uk.wikipedia.org/wiki/Рефлекс

 

Електронні носії:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=-GZqrPi_23w
 2. https://play.kahoot.it/#/?quizId=c3212182-1dd3-4980-9dba-f8377cdcdecc
 3. https://flipquiz.com/review/101468/
 4. https://www.youtube.com/watch?v=2vnjxAKv0qs
 5. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6aKpu4bDlyaDSuto6ktbD_wNyM4ts1B9XOHKkNp4hPINVDg/viewform

 

 

 

 

 

 

Структур-

ний елемент уроку. Поточна хвилина уроку.

Діяльність учителя (викладання)

Діяльність учня (учіння)

Організація та управління навчально -пізнавальною діяльністю.

І.

Організа-ційний етап.

2 хв.

1. Перевірка готовності обладнання  до уроку.

2. Позитивне  налаштування учнів до співпраці

1. Уразі потреби постановка запитань.

 2. Самоперевірка готовності до уроку.

1. Поради, нагадування щодо самоорганізації.

2. Створення настрою на урок.

ІІ.

Актуалізація знань учнів.

3 хв.

1. Візуальна перевірка домашнього завдання.

2.Перевірка наявності карти знань в зошиті. Перевірка опрацювання учнями матеріалів, які завантажені в папці «Біологія» Google-класу

3. Обговорення результатів.

4.Заповнення карти самооцінювання

 

1. Чергові перевіряють наявність  д/з.

2. Озвучення труднощей з якими зіткнулись при виконанні д/з

3. Заповнення карти самооцінювання

1. Стимулювання до самостійності учнів у прийнятті рішень.

2. Перевірити обізнаність учнів попередньо вивченому матеріалі.

ІІІ.

Мотивація навчально – пізнавальної  діяльності.

5 хв.

 1.             Демонстрація відео на платформі YouTube – реакція дитини, що вперше куштує лимон  https://www.youtube.com/watch?v=-GZqrPi_23w

(автор TheBestOldVideos)

 1. Обговорення прикладу натурального умовного рефлексу

Висловлювання власних міркувань.

Активізація пізнавальної діяльності.

V. Перевірка засвоєного матеріалу

5 хв + 5 хв

 

1. Виконання вправи на платформі «Kahoot» (автор Хоменко В.О.)

https://play.kahoot.it/#/?quizId=c3212182-1dd3-4980-9dba-f8377cdcdecc

 

 

2. Виконання он-лайн вікторини «Умовні та безумовні рефлекси» на платформі «Flipquiz»

(автор Хоменко В.О.)

https://flipquiz.com/review/101468/

 

 

 

 

 1. Індивідуальне виконання вправи «Kahoot»
 2. Перевірка оцінювання, виставлення оцінок в листок самооцінювання

3. Фронтальне виконання вікторини «Flipquiz», вибір питання за категоріями та рівнями складності

4. Перевірка оцінювання, виставлення оцінок в листок самооцінювання

 

Контроль діяльності.

VI. Закріплення вивченого матеріалу.

10 хв.

Узагальнення знань за допомогою відеоролика виконаного на платформі VideoScribe  (автор Хоменко В.О.) https://www.youtube.com/watch?v=2vnjxAKv0qs

Учні засвоюють та узагальнюють знання

Уточнення основних понять, визначень та прикладів

 

VIІ. Застосування знань 

10 хв.

Виконання лабораторного дослідження «Вивчення безумовних рефлексів»

та заповнення Google-форми (автор Хоменко В.О.)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6aKpu4bDlyaDSuto6ktbD_wNyM4ts1B9XOHKkNp4hPINVDg/viewform

 1. Виконання лабораторного дослідження
 2. Оформлення результатів за допомогою Google-форми

Контроль діяльності

 VIІІ. Підсумок уроку. Рефлексія.

3 хв.

Підсумок уроку.

Вправа «Узагальнення Т-схема»

1.Самооцінюваня  навчально - пізнавальної діяльності на уроці за тестом.

2. Учні заповнюють Т-схему і продовжують речення «Я знав…»

«Я дізнався…»

Виставлення оцінок за роботу на уроці.

VIІІ.

Домашнє завдання.

2 хв.

Опрацювати §45

Виконати завдання в папці «Біологія» клас-руму

Записують домашні завдання, ставлять уточнюючі питання.

Консультування учнів за їх потребою.

 

Таблиця самооцінювання

Прізвище, ім’я

 

Оцінка в «Kahoot»

 

Оцінка за вікторину «Flipquiz»

 

Оцінка за Гугл-форму (оціни самостійно кількість виконаних завдань)

 

Наявність конспекту в зошиті

 

C:\Users\Vika\Downloads\frame.png

Т-схема «Я знав, я дізнався»

Я знав про рефлекси

Я дізнався про рефлекси

 1.  

1.

 1.  

2.

 1.  

3.

 

Привітання:

Дорогі діти!

Я запрошую вас на урок, що збагатить вас новими знаннями, вміннями, враженнями, розширить ваш кругозір, примусить замислитися. На уроці вам знадобляться увага, пам'ять, зосередженість, наполегливість, старанність. Я впевнена, що ви впораєтесь з усіма завданнями. Бажаю вам успіху і запрошую до співпраці.

Сьогоднішній урок побудований з елементами перевернутого навчання, учні опрацювали матеріал який я розмістила в папці «Біологія» на платформі Google-клас. Домашнім завданням було вивчити матеріал та скласти карту знань в зошиті за вивченим матеріалом.

На краю столу знаходиться маршрут за яким ми сьогодні працюємо. Запишіть ваші імена та прізвища в листок самооцінювання, де я проставлю відмітку про виконання д/з.

 

Повідомлення теми:

Тема уроку «Умовні та безумовні рефлекси»

 

Мотивація

Гортаючи стрічку новин Фейсбук я побачила відео – реакція дитини, що вперше куштує лимон.  В коментарях під відео, написані питання «Чому дитина не відмовилась куштувати лимон, коли тато запропонував її». Ви вже знаєте, що це приклад натурального умовного рефлексу, адже якщо дитина ніколи не куштувала лимон, то в неї відсутня будь яка харчова реакція на нього. Однак, натуральні умовні рефлекси утворюються дуже легко і швидко, тому наступного разу в дитини при виді лимону відбудеться умовно-рефлекторне слиновиділення.

 Епіграфом нашого уроку будуть слова Аристотеля.

“ Розум полягає не тільки у знанні,

але й у вмінні застосувати знання на ділі”

Арістотель

Перевіримо, чи вдасться це вам. Тому пропоную перейти до виконання вправи на платформі «Kahoot».

 

Перевірка засвоєного матеріалу

 1. Виконання вправи на платформі «Kahoot» (автор Хоменко В.О.)

https://play.kahoot.it/#/?quizId=c3212182-1dd3-4980-9dba-f8377cdcdecc

 1. Виконання он-лайн вікторини «Умовні та безумовні рефлекси» на платформі «Flipquiz» (автор Хоменко В.О.)

https://flipquiz.com/review/101468/

 

Узагальнення знань за допомогою відеоролика виконаного на платформі VideoScribe  (автор Хоменко В.О.) https://www.youtube.com/watch?v=2vnjxAKv0qs

 

Рене Декарт вперше запровадив поняття «рефлекс».

Їржі Прохазка – чеський окуліст та анатом, дав визначення поняттю «рефлекс».

Іван Сєченов — російський фізіолог, що обґрунтував положення про рефлекторне походження психічної діяльності.

Іван Павлов — фізіолог, академік, лауреат Нобелівської премії, який 35 років свого життя присвятив вивченню великих півкуль головного мозку. Ґрунтовно вивчав рефлекси і поділив їх на дві групи: умовні та безумовні.

Застосування знань 

Отже, ми закріпили знання про рефлекси і зараз перейдемо до їх практичного використання. Запросимо на наш урок сестру медичну, яка допоможе провести лабораторне дослідження «Вивчення безумовних рефлексів»

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6aKpu4bDlyaDSuto6ktbD_wNyM4ts1B9XOHKkNp4hPINVDg/viewform

  

Виконуємо роботу та занотовуємо результати до Google-форми.

 

Підсумок уроку.

Т-схема «Я знав, я дізнався»

Я знав про рефлекси

Я дізнався про рефлекси

 1.  

1.

 1.  

2.

 1.  

3.

 

 

docx
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
30 квітня 2020
Переглядів
330
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку