28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Урок на тему «Узагальнення й систематизація знань з теми «Хімічні реакції».»

Про матеріал
ПЛАН-КОНСПЕКТ уроку з хімії, 9 клас на тему: «Узагальнення й систематизація знань з теми «Хімічні реакції».»
Перегляд файлу

 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ

уроку з хімії,

9 клас

на тему:

«Узагальнення й систематизація  знань з теми «Хімічні реакції».»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема уроку.Узагальнення й систематизація знань з теми «Хімічні реакції».

Навчальна мета. Узагальнити та систематизувати знання з теми «Хімічні реакції»; закріпити поняття класифікації типів реакцій, уміння складати окисно-відновні рівняння, використовуючи метод електронного балансу.

Розвивальна мета. Розвивативміння характеризувати вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій, а також значення різних типів реакцій у природі; точно та логічно висловлювати власні думки, узагальнювати їх;  розвивати  розумові здібності учнів, пам’ять , увагу, вміння самоаналізу, взаємоконтролю.

Виховна мета. Виховувати науковий світогляд та вміння спілкуватись; екологічну культуру учня;  почуття відповідальності, творчий підхід до навчання, любов до предмета.

Тип уроку:  урок узагальнення знань, умінь і навичок.

Форми роботи:робота в команді, фронтальна робота, самостійна робота,

Методи навчання: словесний (бесіда, розповідь учителя), наочний (робота на дошці), практичний (розв’язування задач, вправ).

Обладнання та реактиви: періодична система хімічних елементів, таблиця розчинності, ряд активності металів, картки з завданнями, роздатковий матеріал.

Список літератури:

Савчин М. М. Хімія 9 клас : підручн. для загальноосвіт. навч. закл. / М. М. Савчин. – К. ; Харків : Грамота, 2017. – 256с. :іл.

 

 

 

Структура уроку:

І. Організаційна частина (2 хв).

ІІ. Перевірка домашнього завдання (7хв).

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності  ( 3хв).

ІV. Узагальнення знань, розвиток навичок ( 30хв).

V. Підбиття підсумків уроку (2 хв).

VІ. Повідомлення домашнього завдання ( 1 хв).

 

Хід уроку

І. Організаційна частина

Учитель. Доброго дня, учні.  Ви готові сьогодні плідно попрацювати?

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Учитель. Давайте перевіримо вправу, яка була вам на домашнє завдання. Чи є бажаючі до дошки?

( До дошки виходить один учень і пише рівняння, які він виконав вдома, а клас звіряє свої домашні роботи з написаним на дошці)

Вправа 5 сторінка 119

Дописати рівняння реакцій, поставте коефіцієнти та укажіть оборотні реакції:

а) BaO + H2SO4 =  (BaSO4↓ + H2O ) - необоротня

б) Al(OH)3 + 3HCl  (AlCl3 + 3H2O ) – необоротня

в)N2 + 3H2 = ( 2 NH3 ↑) – оборотня

г) K2SO4 + 2 HCl = ( 2 KCl + SO2 + H2O ) - необоротня

г’) 2 H2O → ( 2H2 + O2 ) – оборотня

д) 2 HgO  (2 Hg + O2 ) – оборотня

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 

Учитель.  Ви закінчили вивчати тему «Хімічні реакції». Сьогодні на уроці ми маємо упорядкувати наші знання, повторити теоретичні відомості та удосконалити навички написання рівнянь реакцій, визначення їх типів та розв’язування задач. Тож я пропоную провести наш урок у формі гри. Наша гра складатиметься з різних командних завдань та конкурсу капітанів.  Для цього вам потрібно поділитися на 2 команди і обрати собі капітанів команд. У вас на це 2 хвилини.

(Учні самостійно діляться на 2 команди, обирають капітанів і займають свої місця )

 

ІV. Узагальнення знань, розвиток навичок

Учитель.  І так. Першим конкурсним завданням буде бліц-опитування. Я по черзі буду ставити запитання командам. Ваше завдання відповідати швидко і, звичайно ж, правильно. За кожну правильну відповідь команді буде зараховуватися 1 бал.  Першими будуть відповідати на запитання команда №1. Запитання до вас.

 

 

Запитання першій команді

 1. Як класифікують хімічні реакції за зміною числа реагентів, що вступили в реакцію і продуктів, що утворилися після реакції? (реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну)
 2. Що таке реакції розкладу? (реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюється дві або більше простіших за складом речовин)
 3. Хімічне рівняння, в якому зазначений тепловий ефект хімічної реакції називають… (термохімічним)
 4. Які реакції називають екзотермічними? ( реакції, що відбуваються з виділення теплоти)
 5. Ступінь окиснення Оксигену становить … ( -2)
 6. Що таке окисно-відновні реакції? (реакції, під час яких відбувається зміна ступеня окиснення елементів)
 7. Атом чи йон, що віддає елетрони називається… ( відновником)
 8. Швидкість хімічних реакцій залежить від чинників… (природа реагуючих речовин, розміри поверхні зіткнення, концентрацію реагуючих речовин, температура)
 9. Що таке каталізатори? (речовини,які пришвидшують реакцію)
 10. Оборотніми називають реакції, які…(одночасно відбуваються у двох протилежних напрямках ( прямому і зворотному) )

 

Запитання другій команді

 1. Реакції заміщення – це ..(реакції між простою і складною речовиною, в яких атоми простої речовини заміщують атоми в складній речовині)
 2. Кількість тепла, що виділяється або поглинається під час хімічної реакції називають… (тепловим ефектом)
 3. Які реакції називають ендотермічними? (реакції, що відбуваються з поглинанням тепла)
 4. Ступінь окиснення Гідрогену становить … (+1)
 5. За зміною ступеня окиснення реакції поділяють на … (окисно-відновні і ті, які відбуваються без зміни ступеня окиснення)
 6. Процес окисненя – це .. (процес, під час якого елемент віддає електрони і ступінь окиснення його збільшується)
 7. Атом або йон, що приєднує електрони – це …(окисник)
 8. При збільшенні концентрації реагуючих речовин швидкість хімічної реакції… ( зростає)
 9. Що таке інгібітори?  (речовини, що сповільнють хімічну реакцію)
 10.  Хімічні реакції, що відбуваються в одному напрямку й завершуються повним перетворенням реагентів на продукти реакції, називають… (необоротними реакціями)

 

Учитель.  З першим завданням ви впоралися відмінно. Першій команді зараховано_____ балів, другій –  ______ балів.

Наступне завдання буде  дописати рівняння реакції та позначити до якого типу реакцій його відносять ( реакції сполучення, розкладу, заміщення і обміну). Будьте уважні, адже за кожне правильно складене рівняння вам буде нараховано 2 б.

Завдання першій команді

а) MgCl2 + 2 NaOH = ( 2 NaCl + Mg(OH)2 ) - обміну

б) 2 Al + 3 Cl2 =  ( 2AlCl3 )  -сполучення

в) 2KMnO4 =  ( K2MnO4 + MnO2 + O2 ) - розкладу

г) Cа + Hg(NO3)2 = ( Hg + Cа(NO3)2 ) - заміщення

 

Завдання другій команді

а) Zn + CuSO4 = ( Cu + ZnSO4 ) - заміщення

б) 2Fe(OH)3 = (Fe2O3 + 3H2O) -  розкладу

в) BaCl2 + K2SO3 =  (BaSO3 + 2 KCl) -  обміну

г)Na2O + CO2 = ( Na2CO3 ) – сполучення

Учитель. Ви швидко впоралися. Наступною вправою буде вказати ступені окиснення елементів у сполуках. Це завдання буде виконувати один учасник від команди на дошці, а інші слідкують за правильністю його виконання.  За кожну сполуку, у якій буде правильно вказано ступені окиснення всіх елементів ви отримаєте 1 бал. А  я тим часом  перевірю ваші картки і оголошу кількість балів за попередній конкурс. Успіхів.

Завдання першій команді

  +4 -2         0      +2 +6  -2    +6 -2         -4 +1       +2   +5  -2         +1  +4 -2

MnO2 ,Cu,   CaSO4 ,   SO3 ,   SiH4,  Mg3(PO4)2,     Na2SO3

 

 

Завдання другій команді

 +2   -2 +1        0        +1  +5  -2      +4 -2    +3 +5 -2        +2 +6 -2     +5 -2

Cu(OH)2 ,  Cl2 ,   AgNO3 ,   CO2 ,  Al(NO3)3 , FeSO4 ,  P2O5

 

Учитель.Що ж. Давайте перевіримо чи правильно розставлені ступені окиснення (учитель разом з учнями перевіряють написане на дошці ).

Тепер після 3 конкурсу я можу підбити підсумки. Наразі рахунок такий: перша команда – ___ балів, друга команда –  ___ балів.

Наступне завдання ви будете виконувати на картках. В вас подані реакцій, у яких вказаний тепловий ефект хімічної реакції. Ви повинні визначити до якого типу належить хімічні  реакція: екзотермічні чи ендотермічні . Завдання для обох команд буде однаковим. Та команда, яка впорається швидше принесе своїй команді 15 балів, за умови правильного виконання завдання. Якщо команда свою картку здасть швидше, проте там знайдуться помилки, тоді обидві команди опиняються в однакових умовах і  і кожна правильна реакція буде оцінена в 1 бал.

 

Завдання для обох команд

 • H2 + Cl2 = 2 HCl +184 кДж  ( екзотермічна)
 • CaCO3 = CaO + CO2;  H= +180 ( ендотермічна)
 • 3Fe + 2O2 = Fe2O3 + Q  ( екзотермічна)
 • H2O + C = CO + H2– 132 кДж   ( ендотермічна)
 • u + O2 = 2 CuO; ∆Н > 0 ( ендотермічна)
 • CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + 890 кДж ( екзотермічна)
 • S + O2 = SO2  ; ∆Н = -297 кДж  ( екзотермічна)
 • Fe3O4 + CO = 3Fe + 4CO2 –Q ( ендотермічна)
 • H2 + I2 = 2HI– 52 кДж  ( ендотермічна)
 • MgO + O2 = 2MgO; ∆Н <0  ( екзотермічна)

 

Учитель. Останнім завданням для команд буде таке. Команда повинна придумати окисно-відновне рівняння, яке буде розв’язувати капітан команди суперників. На це у вас буде 2 хв. Таким чином ми проведемо конкурс капітанів. Кожен капітан зможе принести своїй команді 10 балів. Працювати капітани будуть також на дошці. Приступайте!

(Команди придумують окисно-відновне рівняння, записують їх на картках і капітани команд обмінюються ними. Учасники команди  слідкують  за правильністю виконання завдання, а вчитель перевіряє правильність виконання завдання на картках з попереднього конкурсу та приєднується до перевірки завдання на дошці.)

 

V. Підбиття підсумків уроку

(Перевіривши всі завдання і підрахувавши бали команд, учитель робить підсумок уроку. )

 

Учитель.  Ось і підійшла до завершення наша гра. Тому настав час оголосити переможців. Хвилюєтесь?

І так. Результати гри такі. Перша команда за гру набрала ___ балів, друга –____ балів. Вітаємо з перемогою ______ команду.

А зараз я попрошу капітанів  команд оцінити  роботу своїх колег по команді. Врахуйте внесок кожного учасника в загальний результат і виставить відповідну оцінку.  Я спостерігала за вашою роботою, тому, в разі потреби,  можу скорегувати оцінку, виставлену капітаном вашої команди.  Всім учням  будуть виставлені оцінки за урок.

 Ви дуже добре попрацювали і повторили весь вивчений матеріал з цієї теми. Тепер ви готові до написання контрольної роботи.

 

VІ. Повідомлення домашнього завдання

 

Учитель. На домашнє завдання буде повторити §14-18, переглянути конспекти та підготуватися до контрольної роботи.

Всім дякую за участь у сьогоднішній грі.

До побачення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки

_____________________________________________________________________

2) Завдання першій команді

а) MgCl2 + NaOH =

б)  Al +  Cl2 = 

в) KMnO4 = 

г) Cu + Hg(NO3)2 =

___________________________________________________________________

2) Завдання другій команді

а) Zn + CuSO4 =

б) Fe(OH)3 =

в) BaCl2 + K2SO3 = 

г)Na2O + CO2 =

___________________________________________________________________

3) Завдання першій команді

MnO2 ,Cu,   CaSO4 ,   SO3 ,   SiH4,  Mg3(PO4)2,     Na2SO3

 

___________________________________________________________________

 

3) Завдання другій команді

 

Cu(OH)2 ,  Cl2 ,   AgNO3 ,   CO2 ,  Al(NO3)3 , FeSO4 ,  P2O5

 

___________________________________________________________________

Завдання 4

 • H2 + Cl2 = 2 HCl +184 кДж 
 • CaCO3 = CaO + CO2;  H= +180
 • 3Fe + 2O2 = Fe2O3 + Q
 • H2O + C = CO + H2 – 132 кДж
 • u + O2 = 2 CuO; ∆Н > 0
 • CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + 890 кДж
 • S + O2 = SO2  ; ∆Н = -297 кДж
 • Fe3O4 + CO = 3Fe + 4CO2 –Q
 • H2 + I2 = 2HI– 52 кДж
 • MgO + O2 = 2MgO; ∆Н <0

__________________________________________________________________

Завдання 4

 • H2 + Cl2 = 2 HCl +184 кДж 
 • CaCO3 = CaO + CO2;  H= +180
 • 3Fe + 2O2 = Fe2O3 + Q
 • H2O + C = CO + H2 – 132 кДж
 • u + O2 = 2 CuO; ∆Н > 0
 • CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + 890 кДж
 • S + O2 = SO2  ; ∆Н = -297 кДж
 • Fe3O4 + CO = 3Fe + 4CO2 –Q
 • H2 + I2 = 2HI– 52 кДж
 • MgO + O2 = 2MgO; ∆Н <0

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія 9 клас (Савчин М.М.)
Додано
22 березня
Переглядів
182
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку