Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Урок "Неозначена форма дієслова"

Про матеріал

Розробка уроку української мови з теми "Неозначена форма дієслова". За підручником "Українська мова, 4 клас", автори: Л.О. Варзацька, Г.Є. Зроль, Л.М. Шильцова, в-во "Богдан".

Перегляд файлу

Тема:  Неозначена форма дієслова

Мета: Закріпити і поглибити знання учнів про неозначену форму дієслова. Вчити впізнавати неозначену форму дієслова на слух та в письмових текстах; добирати неозначену форму дієслова до дієслів, поданих в інших формах; використовувати неозначену форму у побудові навчальних текстів-інструкцій, порад. Виробляти вміння правильно ставити питання до неозначеної форми дієслова. Розвивати звязне мовлення мовлення, мислення, уміння аналізувати і робити висновки. Виховувати наполегливість у навчанні.  

 

Обладнання: підручник, засоби ІКТ, презентація, картки для парної і групової роботи.

Хід уроку:

І. Організація класу.

Поверніться обличчям до гостей, привітайтеся.

— Запишіть у зошитах: 14 березня, Класна робота.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

 • Прочитати відредагований текст /Впр. 333/

ПТАХ ДОЛІ

З давніх часів лелеку вважають птахом долі.

Селяни  вірили,  що  в  дім,  на  якому  з’явилося  лелече гніздо,  прийдуть  щастя  і  злагода.  У  сім’ї  припиняться (що?) сварки.  (Хто?) Діти ростимуть здоровими. У господаря садиби буде добрий (що?)                                   врожай на полі.

 

 • Зачитати дієслова, вжиті у минулому часі, теперішньому часі, майбутньому часі.
 • У якому реченні вживаються дієслова, вжиті у минулому часі? /1 реч. ІІ абз./

/Учні задають додаткові питання, коментують та оцінюють відповідь./

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Ч и т а н н я  е п і г р а ф у  д о  у р о к у :

 • Прочитайте епіграф до уроку /на дошці /

«Добре того вчити, хто хоче все знати»

 • Як ви розумієте цей вислів?
 • Які якості потрібні людині для успішного навчання? /Бажання вчитися, допитливість, наполегливість, сила волі…/
 • Ви помітили, що для успішного навчання потрібна ще сила волі. Як її виховати у собі?

— Прочитайте, як один учень виховує у собі силу волі. /Презентація, слайд 2/

 Силу  волі  я  виховую  на  звичайнісіньких  справах. Наприклад,  сяду  за уроки,  а  тут  хочеться  побігати,  погратись.  От я  і  пересилюю  себе.

 

2. Вправа 334 /фронтально, з коментуванням/

— Переробіть текст так, щоб це була не розповідь про власний досвід, а правило для будь-кого.

 

Силу  волі  слід  виховувати  на  звичайнісіньких справах.  Наприклад, учневі треба  сісти  за уроки,  а йому хочеться побігати,  погратись.  Ось тут і потрібно  пересилювати  себе.

 

 • Звірте свій варіант тексту із другим текстом вправи 334 /ст. 155/
 • Виконуємо ІІ-ге і ІІІ-тє завдання до вправи 334.  /біля дошки …/

3. Р о б о т а  в  п а р а х :

— Попрацюйте в парах. Проаналізуйте  дієслова  другого  стовпчика.  Чи  можна з  певністю  сказати,  кого  стосуються названі дії — однієї особи  чи  багатьох?  У  який  момент  відбуваються ці  дії: до повідомлення про них,  під час чи після повідомлення?

 • Озвучуємо висновки.

 

ІV. Постановка теми і завдань уроку.

1. П р о б л е м н а  с и т у а ц і я :

— Чи можна визначити форму таких дієслів (час і число)?

— Як називаються такі дієслова?

2. В и з н а ч е н н я  т е м и  у р о к у :

— Давайте визначимо тему уроку. /Неозначена форма дієслова/ 

/Презентація, слайд 2/

3. П о с т а н о в к а  з а в д а н ь  у р о к у : 

— Які завдання поставимо перед собою на цей урок? /Презентація, слайд 3/

V. Опрацювання матеріалу.

 1. О п р а ц ю в а н н я  п р а в и л а :

 — Що ви знаєте про неозначену форму дієслова?

 • Давайте доповнимо ваші знання інформацією з правила на ст.156.

/ 2 учні розповідають правило по памяті./

 • Наведіть власні приклади дієслів у неозначеній формі.

2. Д и д а к т и ч н а  г р а  «Злови дієслово»

 — Зараз приготували долоні, треба «зловити» дієслова неозначеної форми: стрибати, говоримо, думають, бігти, читати, малювали, ходжу, писати, сміятися, крутитися.

3. В и з н а ч е н н я  с у ф і к с і в   н. ф. д.

— Давайте пригадаємо правило. Що мають дієслова неозначеної форми в кінцевій частині слова? /Суфікс –ти (-ть)/

— Виділіть ці суфікси у дієсловах ІІ-го стовпчика.  /біля дошки …/

4. К о м е н т о в а н е  п и с ь м о  /Презентація, слайд 4/

 1 учень біля дошки «дає» зразок для виконання завдання.

 4 слова – коментовано, наступні – самостійно.

 Перевірка.

5. К а л і г р а ф і ч н а  х в и л и н к а :

Вправа 335.

 • Назвіть орфограму у слові прислівя.
 • Поясніть, що ці слова означають. /Презентація, слайд 5/
 • Сьогодні на уроці ми вже зустрічалися з прислів’ям? Коли? /Епіграф до уроку/
 • У прислівях часто вживаються дієслова неозначеної форми. Як ви думаєте, чому?
 • Звірте свої відповіді з правилом на сторінці 156 /у зеленій рамочці/.

VІ. Закріплення матеріалу.

1. С а м о с т і й н е  в и к о н а н н я  в п р а в и 336.

 • Вправа 336. Самостійно.
 • Перевіряємо.
 • Яким чином визначали дієслова у початковій формі?
 • Поясніть, що означають ці слова: І ряд – 2 прислів’я,  ІІ ряд – 3 прислів’я, ІІІ ряд – 4 прислів’я.

2. Ф і з к у л ь т х в и л и н к а

— Давайте відпочинемо. Я називатиму дієслова, а ви зображуйте дії, що вони означають:

Встати, крокувати, присідати, тремтіти, стрибати, літати, сміятися, крутитися, сідати.

3. Р о б о т а  в  г р у п а х.  Вправа 337.

  — Ми зясували, що дієслова неозначеної форми вживаються у прислів’ях та приказках. Поміркуйте, де ще можуть використовуватися ці дієслова. /Правила, інструкції, команди./

 • Коли ви на сьогоднішньому уроці зустрічалися з командами?  /Фізкультхвилинка, завдання./
 •  Прочитайте перше завдання до вправи 337 і скажіть над чим будемо працювати. / Над складанням інструкцій./
 • Прочитайте інструкцію з виготовлення серветки.
 • У якій  формі  вжито дієслова  в тексті  інструкції? /У початковій або неозначеній./ 
 • Зачитати лише дієслова з інструкції.
 • Зараз попрацюйте в групах. Завдання для кожної групи на партах.
 • Перевіряємо.

VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія.

1. Бліц-опитування /Презентація, слайд 8/

2. Судження: істинні чи хибні /Презентація, слайд 9/

3. Тест /Презентація, слайд 10/

4. Рефлексія /Презентація, слайд 11, 12/

 — То ми виконали поставлені на урок завдання?

 • Які завдання поставимо на наступний урок?

VІІІ. Оголошення домашнього завдання. /Презентація, слайд 13/

 •  Вправа 338.
 •  Для тих, хто хоче знати більше: поміркувати над тим, якими можуть  бути правила дружби, і записати їх.

 

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
14 лютого 2018
Переглядів
756
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку