19 липня о 18:00Вебінар: Реалізація національно-патріотичного проекту в закладах дошкільної та середньої освіти

Урок "Німеччина у другій половині ХХ – початку ХХІ ст."

Про матеріал
Мета: - Визначити основні відмінності у соціально-економічному розвитку і політичному становищі ФРН і НДР - Аналізувати основні причини відставання НДР і наслідки об’єднання німецьких держав від Європи і світу - Оцінювати роль особи в історії - Висловлювати власне ставлення до процесів і явищ, які відбуваються в світі
Перегляд файлу

Тема: Німеччина у другій половині ХХ – початку ХХІ ст.

Мета:

 •       Визначити основні відмінності у соціально-економічному розвитку і політичному становищі ФРН і НДР
 •       Аналізувати основні причини відставання НДР і наслідки об’єднання німецьких держав від Європи і світу
 •       Оцінювати роль особи в історії
 •       Висловлювати власне ставлення до процесів і явищ, які відбуваються в світі

Основні дати:

 •       23 травня 1949 р. – утворення ФРН
 •       7 жовтня  1949 р. – утворення НДР
 •       3 жовтня 1990 р. – об’єднання Німеччини

Основні терміни і поняття: ФРН, НДР, «демілітаризація», «денацифікація», «екстремізм»

Персоналії: К. Аденауер, Е. Ерхард, К. Гольмут, А. Меркель

Тип уроку: комбінований

Навчально-методичне забезпечення: Щупак І.Я. Новітній період (1939 – 2011 рр.): підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – Запоріжжя: Прем’єр, 2011, настінна карта, контурні карти,  атлас, портрет, книга для читання, книга для вчителя, методичний журнал

ХІД УРОКУ

І. Перевірка домашнього завдання.

Тема: «Франція у другій половині ХХ – поч.. ХХІ ст.»

Фронтальне опитування

 1.               Охарактеризуйте систематичну обстановку Франції в 1944-1958 рр.
 2.               Які були основні причини соціально-політичної кризи у Франції наприкінці 1960-х рр..? Яким чином вона розв’язалася?
 3.               Охарактеризуйте внутрішньополітичне життя Франції на початку ХХІ ст.

Робота в групах

 1.               Як ви розумієте слова Ш. де Голля: «Кожен француз був,є або буде голлістом»?
 2.               Якщо Україна в недалекому майбутньому стане членом ЄС, якими можуть бути позитивні та негативні наслідки цього кроку?

ІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація діяльності учнів.

Фронтальні запитання із репродуктивною бесідою

Пригадайте наслідки ІІ світової війни для всього світу?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

План теми уроку:

 1.   Розкол Німеччини на ФРН та НДР
 2.   ФРН у 1950-ті роки. «Західнонімецьке економічне диво»
 3.   ФРН у 1960-1980-ті рр.
 4.   Об’єднання Німеччини
 5.   Об’єднана Німеччина на рубежі століть
 6.   Українсько-німецькі відносини
 1. Учитель за допомогою структурної схеми дає характеристику стану країни після закінчення війни

 

У ході розповіді вчитель знайомить учнів поняттями і пропонує занотувати його значення до історичного словника.

Демілітаризація – роззброєння, ліквідування воєнних укріплень на території країни, відмова від підготовки до війни. Демілітаризація в Німеччині означала ще й заборону на створення власної армії.

 1. Згадайте визначення понять: «денацифікація», «демократизація».
 2. Учитель за допомогою міркування розкриває політичне життя на території Німеччини.

 Як же почалося відродження і створення політичних партій на окупованій території?

Восени 1945 р. було утворено Християнсько-демократичний союз (ХДС) на чолі з К. Аденауером.

Які ж партії ще існували?

 Помітну роль відігравала Вільна демократична парія (ВНП); впливовою залишалася Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), що відійшла від комуністичного впливу.

 1. Учні конспектують у зошити назви політичних партій.
 2. Учитель за Ієрархічні  схеми дає пояснення утворення ФРН

 1. Учні конспектують в зошит дату утворення ФРН, а також у контурних картах позначають територію ФРН.
 2. Учитель за допомогою розгорнутої  характеристики розкриває дії СРСР на окупованій території.

СРСР на окупованій території проводив наступні дії:

По-перше: 7 жовтня 1949 р. Народна рада проголосила створення Німецької Демократичної Республіки (НДР);

По-друге, прем’єр міністром став соціал-демократ О. Гротеволь, а президентом був обраний комуніст В.Пік;

по-третє, Берлін був розділений на 4 окупаційні зони, а його східна частина стала столицею НДР, а західна – самокерованою територією, економічно і політично пов’язаною з ФРН.

 1. Учні конспектують дату утворення НДР та ФРН.
 2. Учитель викликає учня до дошки і той показує територію НДР та ФРН, а потім у контурній карті позначають територію НДР
 3. Учитель за допомогою хронологічної таблиці розповідає особливості розвитку ФРН 1950 рр.

Дата

Подія

1952 р.

Скасування окупаційного режиму

1955 р.

ФРН стала членом НАТО

1955 р.

Встановлення дипломатичних та торгових відносин між СРСР та ФРН

1954 р.

Угоди ФРН із західними державами, західній Німеччині дозволялося сформувати армію - бундесвер

1952 р.

ФРН отримала за «планом Маршала» 3 млрд. дол.

 1. Учитель задає учням проблемне запитання: як ви вважаєте, які були передумови західнонімецького «економічного дива»?
 2. Учитель дає коротку характеристику передумови західнонімецького «економічного дива»:

По-перше, західна Німеччина не була сильно зруйнована в роки війни;

по-друге, Німеччина отримала допомогу за «планом Маршала»;

по-третє, наявність дешевої робочої сили;

по-четверте, економіка ФРН не була обтяжена витратами на оборону;

по-п’яте, особлива увага приділялася розвитку дрібного та середнього бізнесу;

по-шосте, відновлення основного капіталу, інтенсифікація праці, використання досягнень НТР.

 1. Учитель за допомогою тематичної таблиці  розкриває суть реформ Ерхарда

Основні принципи доктрини «соціального ринкового господарства»

Економічні реформи  Ерхарта

Основні підсумки реформ

Приватна власність на засоби виробництва

У ФРН був введений 40-годинний робочий тиждень

Виробництво товарів швидкого вжитку збільшимо лося вдвічі 19500ті рр. практично зник чорний ринок. З’явилася надійна валюта - дойчмарка

Відмова від централізованого господарства

Розширилось соціальне страхування

Активна соціальна політика призвела до стабільності в суспільстві. Відбулася «депролетаризація»  робітників за допомогою продажу їм акцій та їхньої співучасті в управлінні виробництвом

Заохочення прямих взаємин робітників і підприємців

Створювалася диференційна оплата праці в залежності від стажу роботи на підприємництві

На середину 1950-х рр. за обсягом промислового виробництва вже займала 3-тє місце в західному світі після США і Великої Британії. Частка ФРН у виробництві промислової продукції Заходу зросла з 3% у 1946 р. до 9,4% у 1955 р.

Самостійність і відповідальність бізнесу

Ухвалення антимонопольного законодавства

Закордонні капіталовкладення ФРН у 1956 р. склали 9 млн.марок. На середину 1960-х років на її частку припадало понад 40% експорту «Світового ринку»

Створення умов з боку держави для вільної конкуренції

Інтенсивно впроваджувалися технології

У країні значно скоротилася кількість безробітних, життєвий рівень населення швидко підвищувався, і незабаром за цим показником ФРН наздогнала провідні західні країни

Активна державна політика у сфері здійснення соціальних програм

Аграрна реформа механізація та електрифікація селянської праці

Економічні успіхи супроводжувалися зміцненням авторитету ФРН на міжнародній арені, посиленням її впливу на хід розвитку подій у світі.

 1. Самостійна діяльність учнів

Працюючи самостійно, використовуючи матеріал підручника, учні дають відповідь на запитання:

1-ша група: Охарактеризувати внутрішню політику ФРН на початку 1960-х рр..і обґрунтувати?

2-га група: розповісти про зміну політичних лідері?

3-тя група:яким питанням приділив увагу новий уряд? Розкрити суть.

Відповіді учнів

Командне завдання

Учитель ділить клас на 2 команди

Кожній команді учитель дає завдання прочитати біографічну довідку про Гельтума Коля та пропонує учням скласти на вибір або психологічний, або біографічний портрет.

 1. Учитель за допомогою логічної схеми характеризує  особливості в НДР

 1. Учитель пропонує прочитати учням історичну довідку та дати відповідь на запитання:

У Документаційному центрі Берлінської стіни збереглося фото будинку, який стояв саме на кордоні смерті. Люди, які жили в ньому, з вікон своїх помешкань дивилися на вільний Захід. Саме в цьому будинку на Бернауер-штрассе було чимало спроб утечі. Винахідливі німці на деякий час спорудили на будівлі такий собі рекламний щит, який перешкоджав прикордонникам наглядати за утікачами. Чимало німців, які намагалися подолати Берлінську стіну, було застрелено стражами соціалістичної Німеччини. Проте якщо людина фізично перебувала уже на території Заходу, прикордонники з боку НДР не мали права стріляти у неї. Згодом у  цьому будинку наказом влади замурували вікна, а ще пізніше – зрівняли його із землею…

 1. Дайте відповідь на запитання:  Чим можна пояснити прагнення «східних німців» потрапити на Захід? Як і чому влада перешкоджала цим діям?

Учитель за допомогою таблиці розвитку розкриває особливості економічного розвитку на території НДР

 

1950-ті рр.

1960-ті рр.

1970-ті рр.

Економічне становище

Курс на побудову соціалізму за радянським зразком, одержавлення власності, погіршення економічного становища населення

Уряд провів ряд реформ, що дозволило підняти рівень технічного оснащення промисловості, підвищення продуктивності праці. Покращилося матеріальне становище німців

Погіршення економічної ситуації в країні. Розрив за рівнем життя в НДР та ФРН неухильно збільшувався. Прихід до влади Хонеккера – згортання реформ. Зростав дефіцит державного бюджету, державний борг перевищував 20 млрд. дол. Втеча кваліфікованих кадрів та молоді в ФРН.

 1. Учитель за допомогою еволюційної схеми показує процес об’єднання Німеччини

 1. «Учитель за допомогою сюжетної розповіді пояснює процес об’єднання Німеччини

Перебудова» в СРСР викликала демократизацію суспільно-політичного життя в Східній Німеччині. Е. Кренц змінив на посаді Хонеккера в жовтні 1989 р. на посаді лідера правлячої компартії, змушений був відкрити кордони країни.9 листопада 1989. – німці зруйнували Берлінську стіну. У березні 1990 р. – відбулися перші вільні вибори в парламент НДР, прихильність отримали не комуністи. Перший не комуністичний уряд очолив – Л. де Мезьєр – сформував перший не комуністичний уряд НДР, що взяв курс на приєднання до ФРН.

1 липня 1990 р. – угода про економічний, грошовий і соціальний союз між ФРН та НДР.23 Серпня 1990 р.- Народна палата НДР схвалила приєднання до ФРН.

12 вересня 1990 р. – у Москві міністри закордонних справ США, СРСР, Веикої Британії, Франції та двох німецьких держав підписали підсумковий документ – Угоду про остаточне врегулювання відносин з Німеччиною.

3 жовтня 1990 р.- було проголошено приєднання НДР до ФРН.

 1. Учитель дає учням завдання прочитати біографічну довідку життя Ангели Меркель та законспектувати основні віхи життя політика
 2. Учитель за допомогою стислої характеристики показує проблеми об’єднаної Німеччини на початку ХХІ століття:

По-перше, подолання економічної відсталості;

по-друге, необхідність формувати ринкові відносини,

по-третє, спостерігання спаду виробництва,

по-четверте, необхідність величезних капіталовкладень в економіку НДР,

 1. Самостійна робота

Вчитель пропонує учням опрацювати текст в підручнику та законспектувати особливості українсько-німецьких відносин.

V. Підбиття підсумків

Учитель у процесі підбиття підсумків за допомогою методу «мікрофон» для кращого усвідомлення вивченого задає питання учням:

 1. Які тенденції післявоєнної міжнародної ситуації сприяли розколу Німеччини?
 2. Коли утворились ФРН І НДР?
 3. З якими проблемами зустрілась об’єднана Німеччина?

VI. Домашнє завдання

 1. Прочитати матеріал підручника
 2. Вивчити конспект, головні поняття та основні дати
 3. Охарактеризуйте відносини Німеччини та України на сучасному етапі

 

docx
До підручника
Всесвітня історія (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Щупак І.Я.)
Додано
31 березня
Переглядів
115
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку