20 січня о 18:00Вебінар: Інтернет-олімпіада як інструмент мотивації учнів під час дистанційного навчання

Урок. ОБ'ЄКТИ. ВЛАСТИВОСТІ ОБ'ЄКТІВ, ЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ. ОБ'ЄКТИ НАВКОЛО НАС. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ

Про матеріал
навчальна: сформувати поняття «об'єкт», «властивості об'єкта», навчити класифікувати об'єкти за певними ознаками; розвивальна: розвивати логічне мислення; виховна: сприяти вихованню в учнів інформаційної культури, виховувати старанність.
Перегляд файлу

ТЕМА. ОБ'ЄКТИ. ВЛАСТИВОСТІ ОБ'ЄКТІВ, ЗНАЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ. ОБ'ЄКТИ НАВКОЛО НАС. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ

Цілі:

навчальна: сформувати поняття «об'єкт», «властивості об'єкта», навчити

класифікувати об'єкти за певними ознаками;

розвивальна: розвивати логічне мислення;

виховна: сприяти вихованню в учнів інформаційної культури, виховувати

старанність.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: комп'ютери, інструктивні картки, картки із завданнями.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Фронтальне опитування

1. Яка клавіша виконує описану дію? Вказати назви спеціальних клавіш (комбінацій клавіш).

2. Запуск програм на виконання, підтвердження виконання команди — ...  (Enter).

3. Закриття програми, скасування виконання поточної операції — .  (Esc).

4. Режим великих літер за її утримання — ...  (Shift).

5. Режим великих літер після натискання — ... (CapsLock).

6. Перехід до іншого елемента керування — ...  (Tab).

7. Вилучення символа, розташованого ліворуч від курсора — .(Backspace).

8. Видалення символа праворуч, видалення виділених об’єктів —  (Delete).

9. Перемикання режимів вставки-заміни символів — ...  (Insert).

10. Клавіші для виконання команд у комбінаціях з іншими клавішами — ... (Ctrl, Alt).

11. Увімкнення цифрової клавіатури (праворуч) — ... (NumLock).

12. Змінення мови введення символів — ... (Ctrl + Shift або Alt +  Shift).

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Гра «Снігова куля»

Учитель пропонує учням по черзі називати групи клавіш клавіатури, повторюючи всі групи, названі попередніми учнями. Потім учні по черзі називають призначення кожної групи клавіш.

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Усі предмети, які нас оточують, називають об’єктами. Працюючи з об’єктами, ми повинні володіти інформацією про ці об’єкти. Розгляньте будь-який об’єкт. Наприклад, дошка: дерев’яна, прямокутна, чорна. А що можна робити з цим об’єктом? (Подивитися, пофарбувати, витерти)

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Пояснення вчителя з елементами демонстрування або самостійна робота учнів з джерелом інформації

Об'єкти

►► Об'єкт — це єдине ціле, яке можна відрізнити від іншого. Щоб розрізняти об’єкти, кожному з них дають назву, яка формує уявлення про можливості об’єкта. Для характеристики об’єкта необхідно знати його назву, властивості, дії, середовище існування.

►► Поведінка об'єкта — дії, які він може виконувати.

►► Властивості об'єкта — це особливість, стан і поведінка об’єкта.

►► Модель — спрощене подання реального об’єкта, що відбиває лише найголовніші його властивості. (Наприклад, глобус — модель Землі).

Будь-яка інформація пов’язана з об’єктами. Наприклад, повідомлення «учень вивчає клавіатуру» пов’язане з об’єктами «учень»,«клавіатура». Також об’єктом є джерело повідомлення, одержувач

повідомлення, канал зв’язку.

Властивості об'єктів

Кожен об’єкт має свою властивість. Кожна властивість об’єкта має своє значення. Наприклад:

Об’єкт

Школа

Номер

4

Адреса

м. , вул.

Кількість поверхів

2

Довжина будинку

120 м

Ширина будинку

40 м

Колір будинку

сірий

Кількість класних кімнат

32

 

Над деякими об’єктами можуть виконувати дії інші об’єкти.

Так об’єкт людина може змінити розміри об’єкта аркуш паперу.

У результаті дії об’єктів або над об’єктами значення їх властивостей можуть змінюватись.

В описі об’єкта людина вказує не всі його властивості, а тільки суттєві в певній ситуації. Наприклад, розповідаючи про новий автомобіль, указують його колір, технічні характеристики та можливості. А автомеханіку, в разі несправності, описують, що саме не працює.

Множина об'єктів

►► Множина — це сукупність різноманітних об’єктів, об’єднаних за деякими ознаками. Об’єкти довільної природи, що утворюють множину, називають її елементами.

►► Підмножина — це множина, що є частиною деякої множини. Наприклад, множина учнів одного класу є підмножиною множини учнів усієї школи.

Описуючи множини об’єктів, наводять тільки ті властивості, які є спільними для всіх об’єктів множини, тобто відповідають на запитання: «що їх усіх об’єднує?» або «для чого їх усі використовують?».

Для багатьох об’єктів не можна навести значення величин. їх можна вказати тільки для конкретних об’єктів — елементів множини.

Класифікація об'єктів

Для вивчення властивостей і поведінки різних об’єктів зручно розподіляти їх на групи за однаковими значеннями певних їх властивостей.

Наприклад, об’єкти геометричні фігури можна поділити на такі групи за значенням властивості об’єму: плоскі фігури, об’ємні фігури.

Об’єкти книжки можна поділити на такі групи за значенням властивості жанру: художні, наукові, підручники тощо.

Об'єкти в інформатиці

Працюючи з комп’ютером, ми також маємо справу з об’єктами.

Монітор, клавіатура, миша — це об’єкти комп’ютера.

На моніторі ми бачимо екранні об’єкти: кнопки, значки. Приклади об’єктів робочого столу: кнопка Пуск, папка, піктограма Мій комп’ютер та інші.

Проведення комплексу вправ для зняття м'язового напруження

VI. УСВІДОМЛЕННЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Робота за підручником

Ривкінд Й. Я., Лисен­

ко Т. І., Чернікова Л. А.,

Шакотько В. В.

 

Номер завдання

Працюємо в парах: 2, 3.

Ст.43

Додаткові завдання

Завдання 1

Розгляньте об’єкт (за вказівкою вчителя), опишіть його.

— Яку назву має цей об’єкт?

— Як можна охарактеризувати цей об’єкт?

— Які дії він виконує?

— У якому середовищі він може перебувати?

Завдання 2

Заповніть таблицю «Властивості об’єктів». (Орієнтовні варіанти відповідей подані курсивом.)

Об’єкт

Величина

Значення

Властивість об’єкта

Будинок

Матеріал

Цегла

Цегляний

Людина

Колір очей

Блакитний

Блакитноока

Дерево

Висота

3 м

Хвойне

Завдання З

Заповніть таблицю «Множини і підмножини об’єктів» за зразком. (Орієнтовні варіанти відповідей подані курсивом.)

Множина

Підмножина

Додаткова ознака

Людина

Учень

Навчається в школі

Будівля

Школа

Використовується для проведення навчальних занять

Людина

Вчитель

Навчає дітей

Дерево

Груша

На ній ростуть груші

 

 

Завдання 4

Заповніть таблицю «Властивості множини об’єктів». (Орієнтовні варіанти відповідей подані курсивом.) У вільних комірках наведіть власні приклади.

Група об’єктів

Спільна ознака

Аполлон, Марс, Меркурій, Нептун, Юпітер

Планети

Арфа, баян, гітара, скрипка, флейта

Музичні інструменти

Граніт, кварц, мармур, польовий шпат, торф

Гірські породи

Волга, Дунай, Ніл, Рейн, Сена

Річки

VII. ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК

Практична робота (Інструктаж з техніки безпеки)

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (Варіант 2)

Учитель, враховуючи індивідуальні особливості учнів класу, самостійно визначає час і термін проведення комплексу вправ під час роботи (як правило, через 8-10 хвилин після початку роботи).

Робота з клавіатурним тренажером, тренажером миші

VIII. ЗАКРІПЛЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

  1. Що таке об’єкт? Наведіть приклади.

2. Що таке множина об’єктів?

3. Що таке підмножина об’єктів?

4. Що таке властивість об’єкта?

5. Наведіть приклади властивостей об’єктів.

6. Як класифікують об’єкти?

IX. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Учні дають відповіді на запитання вчителя. Учитель узагальнює ці відповіді.

1. Що сьогодні дізналися нового?

2. Чого навчилися?

3. Що сподобалось на уроці, а що ні?

4. Чи виникали труднощі?

X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника, конспект уроку.

2. Завдання за підручником

Автор підручника Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А.,

Параграф 7 2.3

Номер завдання Головоломки: 1. Завдання

«Повторюємо»

 

docx
Додано
27 серпня 2019
Переглядів
4001
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку