Урок "Округлення чисел. Математика 5 клас"

Про матеріал

Мета уроку: сформувати в учнів поняття округлення чисел,засвоєння правила округлення десяткових дробів, сформувати вміння округляти десяткові дроби до будь-якого розряду; розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу; виховувати акуратність.

Знання і вміння, що формуються на уроці: учні повинні вміти застосовувати правила округлення десяткових дробів під час виконання вправ, які передбачають округлення десяткових дробів до потрібного розряду.
Перегляд файлу

 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКУ №4

ПЛАНУ УРОКУ

Тема уроку: Округлення чисел

Мета уроку: сформувати в учнів поняття округлення чисел,  засвоєння правила округлення десяткових дробів, сформувати вміння округляти десяткові дроби до будь-якого розряду; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу; виховувати акуратність.


 

Знання і вміння, що формуються на уроці: учні повинні вміти застосовувати правила округлення десяткових дробів під час виконання вправ, які передбачають округлення десяткових дробів до потрібного розряду.

 


Обладнання: підручник, зошит.Обладнання: підручник, зошит.


 


 

Етап

 

Час, хв.

 

Зміст етапу уроку

Основні орієнтири вивчення теми

 

Підготовчо-мотиваційний етап

 

І

2 хв.

 

 

 

 

 

 

Організація початку уроку

 

 

II

 

4 хв.

 

Актуалізація опорних знань

 

III

1хв.

Мотивація навчального процесу

__

Пізнавально-орієнтувальний етап

 

IV

 

13 хв.

Вивчення нового матеріалу;

Первинне закріплення

 

Виконавчо-діяльнісний (формувальний)

 

V

 

8 хв.

Первинне застосування отриманих знань

 

 

 

 

 

 

VI

 

10 хв.

Самостійна (діагностична) робота

 

Підсумково-рефлексивний етап        етап

 

 

VII

 

5 хв.

Закріплення, узагальнення і систематизація отриманих знань

Закріплення, отриманих знань; рефлексія діяльності

 

 

VIII

2 хв.

 

Домашнє завдання

 

 


ХІД  УРОКУ

Підготовчо-мотиваційний етап

 • Організація початку уроку (2 хв.)

Доброго дня. Відкриваємо свої зошити, записуємо число, класна робота.  Тема нашого сьогоднішнього уроку: Округлення чисел. (Учитель разом з учнями записує число, класна робота  і тему уроку.)

Але для того, щоб вам було легше сприймати новий матеріал, давайте дещо згадаємо.

 • Актуалізація опорних знань (4 хв.)

Метод тренувальних вправ (усно).

 1. Назвіть розряди десяткового дробу 35,1617.
 2. Назвіть цифру, яка стоїть у розряді:

а) десятих числа 35,78;

б) одиниць числа 56,7;

в) сотих числа 45,783;

г) десятків числа 234,567.

 1. Наведіть приклад числа з чотирма цифрами після коми, у якому в розряді:

а) десятих стоїть цифра 5;

б) тисячних стоїть цифра 7;

в) сотих стоїть цифра 1.

4. Знайдіть координати точок A, B і C (див. рисунок). До якого з натуральних чисел ближча кожна з координат?

 

 

 

 • Мотивація навчального процесу (1 хв.)

Метод: спонукальний

На кінець уроку, я думаю, що кожен з вас буде вміти застосовувати правила округлення десяткових дробів під час виконання вправ. Тому налаштуйтесь на роботу.

Пізнавально-орієнтувальний етап

 • Вивчення нового матеріалу; первинне закріплення (13 хв.)

Метод: пояснювально-ілюстративний

План викладення нового матеріалу:

 1. Поняття про наближене значення числа
 2. Правило округлення десяткового дробу.
 3. Правило округлення натуральних чисел.
 1. Що таке наближене значення числа і що означає округлити число — найкраще пояснювати на конкретних прикладах.

Приклад.

Розглянемо числа: 1,2 і 1,9. Кожне з цих чисел має цілу частину, що дорівнює 1, отже, ці числа лежать між сусідніми натуральними числами 1 і 2. Але 1,2 ближче до 1, а 1,9 — до 2. Тому можна сказати, що 1,2 = 1 (приблизно дорівнює 1, тобто число 1 є наближеним значенням числа 1,2), а 1,9 = 2 (число 2 є наближеним значенням числа 1,9). Говорять, що числа 1,2 і 1,9 округлили до розряду одиниць.

2.           Правило округлення десяткових дробів

Свідомого засвоєння правила округлення чисел можна також досягти,  розглянувши конкретний приклад.

Приклад.

Серед десяткових дробів з однією цифрою після коми і цілою частиною 1 є кілька чисел, що лежать ближче до 1 (це 1,1; 1,3; 1,4) і кілька чисел, що лежать ближче до 2 (це 1,6; 1,7; 1,8), тому 1,1 = 1; 1,3 = 1; 1,4 = 1,

 але 1,6-2; 1,7-2; 1,8-2.

При цьому можна помітити, що в отриманих числах цифри, що йшли після коми, відсутні, а остання цифра, що залишилась, є цифрою розряду одиниць і вона:

 • збігається з цифрою розряду одиниць, що були в поданому числі, якщо за нею йшли цифри 1; 2; 2; 4; 
 • збільшилась на 1 у випадку, якщо за нею йшли цифри 6, 7, 8, 9. 

Примітка:

Формулювання правила досить громіздке. Для того щоб полегшити сприйняття і запам'ятовування цього правила, його можна подати у вигляді схеми.

Для того щоб десятковий дріб округлити до одиниць, десятих, сотих тощо, потрібно всі наступні за цим розрядом цифри відкинути.

http://gdz-ukr.ucoz.ua/_nw/2/s99731733.jpg

Примітка:

Якщо в учнів виникнуть запитання про першу з відкинутих цифру 5, яку не розглядали у прикладах, можна пояснити, що існує домовленість щодо цієї цифри, яку й відображено в правилі.

 1. Правило округлення натуральних чисел

Правило округлення натуральних чисел аналогічне до правила округлення десяткових дробів. Різниця полягає в тому, що цифри, які стоять у натуральному числі після розряду, до якого округляють, не відкидають, а замінюють на нулі. Можна запропонувати учням пояснити, чому так відбувається (пригадати властивість десяткового дробу).

Виконавчо-діяльнісний (формувальний)

 • Первинне застосування отриманих знань (8 хв.)

Метод пробних вправ.

1.  Виконання усних вправ

1)Між якими сусідніми натуральними числами розташований кожен з дробів: 5,38; 82,71; 121,3?

2) Прочитайте наближені рівності і поясніть, до якого розряду округлили десятковий дріб:

а) 3,543 = 3,5;   б) 7,318 = 7;  в) 14,5 = 10;.

3) Прочитайте наближені рівності і поясніть, до якого розряду округлили натуральне число:

а) 3825 = 3830;  б) 3825 = 3800;  в) 3825 = 4000.

Метод тренувальних вправ

2.  Виконання письмових вправ

1) Округліть до одиниць дроби: 7,265; 11,638; 0,23; 8,5; 300,499; 6,5108.

2) Округліть:

а) до десятих: 2,781; 3,1423; 203,962; 62,35; 80,45;

б) до сотих: 0,07268; 1,35506; 10,081; 76,544; 4,455;

в) до десятків: 167,1; 2085,04; 444,4; 300,7.

3) Округліть:

а) до десятків: 562; 878; 1945; 12 674;

б) до сотень: 321; 572; 3751; 59 993;

в) до мільйонів: 6 058 364; 3 935 270; 18 590 268;

 • Самостійна (діагностична) робота (10 хв.)

Метод: письмова самостійна робота на 8 хв. (перевірка правильності виконання завдань на основі співставлення з правильними відповідями)

 А тепер кожен самостійно виконує завдання в зошиті. Максимальна оцінка за виконання вправ 9 балів. Для тих кого отримані оцінки влаштують, тому ця оцінка йтиме в журнал, а для тих хто прагне мати більшу оцінку, її можна буде допрацювати на наступному уроці.

Середній рівень

 (максимум – 6 балів)

 1.               Округліть:

а) до десятих: 2,723;  б) до сотих: 0,07268;   в) до десятків: 163,8;

 

Достатній рівень

(максимум – 9 балів)

 1. Знайдіть пропущене число

 

http://gdz-ukr.ucoz.ua/_nw/2/s34547231.jpg

Підсумково-рефлексивний етап

 • Закріплення, отриманих знань; рефлексія діяльності (5 хв.)

Метод: сократичний

 А тепер давайте складемо алгоритм округлення чисел. (як підсумок роботи на уроці).

Алгоритм округлення чисел

1.  Знайди цифру того розряду, до якого потрібно округлити десятковий дріб (натуральне число).

2.  Подивись на наступну цифру; якщо вона 0, або 1, або 2, або З, або 4 — цифру, знайдену в п. 1, не змінюй; в інших випадках — збільш її на одиницю.

3.  Усі цифри, що передують знайденій у п. 1, перепиши, що йдуть за нею — відкинь (заміни нулями).

 

 

 

 

 

 • Домашнє завдання (2 хв.)

Метод: пояснювально-ілюстративний

http://gdz-ukr.ucoz.ua/_nw/2/s78648561.jpg

Всі ці завдання аналогічні до тих, які ми виконували під час уроку, тому питань щодо їх виконанню у вас не повинно виникнути. За виконання номерів 849,   851,   854 можна отримати лише 9 балів. Для тих хто хоче отримати оцінку 12, має виконати вправу 860, як додаткову.

Зверніть увагу! При розв’язуванні цієї вправи, необхідно врахувати всі можливі варіанти відповіді. Рекомендую по черзі підставляти цифри і аналізувати, підходить вона вам чи ні.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
26 вересня 2018
Переглядів
6572
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку