Урок "Розв’язування вправ на округлення десяткових дробів"

Про матеріал

Мета уроку: удосконалити вміння учнів виконувати округлення десяткових дробів і натуральних чисел; розвивати увагу, пам'ять, логічне мислення; виховувати самостійність.

Знання і вміння, що формуються на уроці: учні повинні вміти округлювати десяткові дроби й натуральні числа до потрібного розряду.
Перегляд файлу

 

 

 

 

КОНСПЕКТ УРОКУ №5

ПЛАНУ УРОКУ

Дата:

Клас:     5

Тема уроку: Розв’язування вправ на округлення десяткових дробів

Тип уроку:  вдосконалення знань, умінь та навичок.

Мета уроку: удосконалити вміння учнів виконувати округлення десяткових дробів і натуральних чисел; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення; виховувати самостійність.

 


 

Знання і вміння, що формуються на уроці: учні повинні вміти округлювати десяткові дроби й натуральні числа до потрібного розряду.

 


Обладнання: підручник, зошит. 


 

Етап

 

Час, хв.

 

Зміст етапу уроку

Основні орієнтири вивчення теми

 

Підготовчо-мотиваційний етап

 

І

2 хв.

 

3 хв.

 

 

5 хв.

 

 

 

5 хв.

 

Організація початку уроку

 

 

Перевірка домашнього завдання

 

 

II

 

Актуалізація опорних знань

 

 

III

 

2хв.

Мотивація навчального процесу

__

Виконавчо-діяльнісний етап

 

IV

 

 15 хв.

 

застосування отриманих знань

 

 

 

 

 

 

V

 

10 хв.

 

Самостійна робота

 

Підсумково-рефлексивний етап        етап

 

 

VI

 

5 хв.

Закріплення, узагальнення і систематизація отриманих знань

 

Закріплення, отриманих знань; рефлексія діяльності

 

 

VII

 

3 хв.

 

Домашнє завдання

 

 


ХІД  УРОКУ

Підготовчо-мотиваційний етап

 • Організація початку уроку (2 хв.)

Доброго дня. Відкриваємо свої зошити, записуємо число, класна робота. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати над округленням чисел. Перед тим як перевірити чи правильно ви виконали домашнє завдання давайте згадаємо те, що ми вивчили на минулому уроці.

 • Перевірка домашнього завдання (3 хв.)

Метод:

Чи виникли  вас питання по домашньому завданню?  Якщо так, то ми зараз детально розберемо завдання, а якщо ні, то я перевірю вашу роботу на наступний урок.

Завдання

Правильна відповідь

849

Округлити:

 1. До десятих: 16,88; 4,651;1,29; 48,23; 36,96.
 2. До сотих: 8,636; 2,7848; 0,9996; 104,9438;
 3. До одиниць: 25,54; 8,47; 55,64; 62,32;
 4. До тисячних: 2,3984; 8,55555; 47,7853

 

 1. 16,9; 4,7; 1,3; 48,2; 37
 2. 8,64; 2,78; 1; 104, 94
 3. 26; 8; 56; 62
 4. 2,398; 8,556; 47,785

851

Округліть:

 1. До десятків: 534; 18357; 4783386;
 2. До сотень: 2223; 1374;
 3. До тисяч: 312864; 67314;
 4. До мільйонів: 5032999; 9821893
 5. До найвищого розряду числа: 4562; 583037; 28099897.

 

 1. 530; 18360; 4783390
 2.  2200; 1400;
 3. 313000; 67000
 4. 5000000; 10000000
 5. 5000; 600000;     30000000

854

 1. 5,9 до десятих
 2. 3,53 до сотих
 3. 20,78 до сотих
 4. 2,335 до тисячних

860

 1. 0; 1; 2; 3; 4
 2. 5; 6; 7; 8;  9.
 • Актуалізація опорних знань (5 хв.)

Метод : репродуктивна бесіда

Вчитель

Учні

1.

Нагадайте нам алгоритм округлення чисел.

 

1.  Знайди цифру того розряду, до якого потрібно округлити десятковий дріб (натуральне число).

2.  Подивись на наступну цифру; якщо вона 0, або 1, або 2, або З, або 4 — цифру, знайдену в п. 1, не змінюй; в інших випадках — збільш її на одиницю.

3.  Усі цифри, що передують знайденій у п. 1, перепиши, що йдуть за нею — відкинь (заміни нулями).

2.

Вийти до дошки, записати у вигляді схеми правила округлення чисел до певного розряду

http://gdz-ukr.ucoz.ua/_nw/2/s99731733.jpg

3.

Яку цифру потрібно поставити замість зірочки, щоб було правильним округлення ?

 

1;  2;  3;  4; 0

4.

За рисунком знайдіть пропущене число.

 

 1.  7,4;
 2.  9,6.

 

 • Мотивація навчального процесу (1 хв.)

Метод: спонукальний

Сьогодні у вас є можливість удосконалити навички в округленні десяткових дробів і переконатися в тому, що правило округлення десяткових дробів добре засвоєно. Наприкінці уроку ви напишете невеличку самостійну роботу. Тож давайте гарно попрацюємо, щоб отримати хороші оцінки.

 

Виконавчо-діяльнісний

 • Первинне застосування отриманих знань (15 хв.)

Метод тренувальних вправ

 1. Виконання письмових вправ

Завдання

Правильна відповідь

 

 

Округліть десяткові дроби:

 

 1. 4; 6; 20; 0
 2. 5; 7; 14; 10
 3. 1; 5; 3; 11.

859

 1. 0; 1; 2; 3; 4
 2. 5; 6; 7; 8; 9
 3. 0;1; 2; 3; 4.

861

 

 

а) 0,6 т.

б) 1,4  т.

в) 11 т.

г) 24 т.

 

 

 • Самостійна робота (10 хв.)

Метод: письмова самостійна робота на 10 хв. (перевірка правильності виконання завдань виконується  учнями наприкінці уроку. Вчитель записує правильні відповіді для кожного варіанту на дошці. Учні обмінюються зошитами з сусідом по парті. Якщо завдання правильне, напроти нього ставляють плюс, якщо ні – мінус. Далі оцінюють за поданою вчителем шкалою, але не ставлять оцінок в зошит.)

 Вчитель:

 А тепер кожен самостійно виконує завдання в зошиті. Максимальна оцінка за виконання вправ 12 балів.  Результати самостійної роботи повідомлю на наступний урок. Всі завдання аналогічні до тих, що ми виконували на уроці, тому питань виникати не повинно. Будьте уважними!

 

Варіант 1

Середній рівень

 (максимум – 6 балів)

1. Запишіть у вигляді десяткового дробу:

     а) ;  б) ;  в) .

2. Порівняйте дроби:

    а) 7,316 і 7,4;  б) 0,6397 і 0,64.

Достатній рівень

(максимум – 9 балів)

3. Округліть дріб 1928,3705:

    а) до тисяч;  д) десятих;  б) сотень;   

    в) десятків;  ж) тисячних. г) одиниць;

Високий  рівень

(максимум – 12 балів)

 1. Запиши замість «*» усі можливі цифри, при яких є правильною наближена рівність:
  а) 1,17* ≈ 1,17;     б) 1,17* ≈ 1,18.

Варіант 2

Середній рівень

 (максимум – 6 балів)

1. Запишіть у вигляді десяткового дробу:

    а) ;  б) ;  в) .

2. Порівняйте дроби:

     а) 7, 6 і 7,596;      б) 0,67 і 0,6679.

Достатній рівень

(максимум – 9 балів)

3. Округліть дріб 9182,7054:

    а) до тисяч;  д) десятих;  б) сотень;   

    в) десятків;  ж) тисячних. г) одиниць;

 

Високий  рівень

(максимум – 12 балів)

 1. Запиши замість «*» усі можливі цифри, при яких є правильною наближена рівність:
  а) 3,17* ≈ 3,18;     б) 3,17* ≈ 3,17;     

 

Відповіді до самостійної роботи

Варіант 1

Варіант 2

бали

1

а) 0,3;     б) 0,001415;  

в) 3,19

а) 0,9;     б) 0,012498; 

 в) 7,23

 

3

2

а)       <            б)     <

а)       >            б)     >

2

3

а) 1000;       д) 1928,4;  

б) 1900;       в)1930; 

 ж)1928,371;     г)1928;

а) 9000;           д) 9182,7;   

б) 9200            в)9180;   ж)9182,705     г) 9183;

 

4

4

а) 0; 1; 2; 3; 4;  

б) 5; 6; 7; 8; 9;      

а) 5; 6; 7; 8; 9;        

б) 0; 1; 2; 3; 4;    

 

3

 

 

 

Підсумково-рефлексивний етап

 • Закріплення, отриманих знань; рефлексія діяльності (5 хв.)

Метод: навідних питань.

 У нас з вами сьогодні був дуже насичений урок. Ми з вами добре попрацювали.  Тож чи навчились ми сьогодні чомусь новому?

Що нового для себе ви сьогодні дізнались? Сформулюйте алгоритм порівняння чисел. Тож чи сподобався вам сьогоднішній урок?

 • Домашнє завдання (2 хв.)

Метод: пояснювально-ілюстративний

Автори підручника

А. Г. Мерзляк,  В.Б.Полонський, М. С.Якір

Параграф

32

Номери завдань

861; 862; 

На повторення

Параграф 20;     №568

 

Всі ці завдання типові та аналогічні до тих, які ми виконували під час уроку, тому питань щодо їх виконанню у вас не повинно виникнути.     

 

 

 

 

1

 

docx
Додано
26 вересня 2018
Переглядів
1446
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку