2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Урок "Олесь Гончар "Собор"

Про матеріал
Урок для 11 класу з української літератури за твором Олеся Гончара "Собор".
Перегляд файлу

Технологічна система навчання.

 

 Технологічна система навчання починається з чіткого визначення загальних цілей, які конкретизуються в навчальних цілях і спроектовані на результати навчання, виражені в діях учнів.

 Я намагаюсь виконувати різні форми навчання: колективну, індивідуальну, диференційовану і застосовую їх у своїй роботі.

 Це урок – лекція, урок – гра, урок – диспут,              урок - контроль, корекції знань та вмінь. Такі уроки сприяють формуванню вольової сфери школярів, навичок самодисципліни.

 Ще на початку року в календарно – тематичному плані передбачені залікові уроки – це сприяв системності в їх проведенні. Їх планується 2 – 3 на рік з особливо важливих тем. Він потребує копіткої попередньої підготовки як учнів, так і вчителя.

 Найкраще застосовується технологія, коли починається вивчення творчості письменника чи частини мови.

Кожний учень після заліку одержує 3 – 4 оцінки:

а) за підготовку і складність питань;

б) за відповіді;

в) за чіткість визначень;

г) за акуратність виконання роботи.

 Щоб дізнатися, наскільки учні засвоїли певний матеріал, учитель дає загальні завдання, а учні уконкретизовують їх і готують завдання для товариша.

Таких завдань може бути від 5 до 10.

 1. Поясни поняття (теорія літератури)
 2. Знайди літературну помилку ( 4 – 5 речень)
 3. Літературний диктант із додатковим завданням.
 4. Тести до даних творів.
 5. Дай відповіді на питання.
 6. Кросворд по твору чи творчості письменника.
 7. Приказки, прислів’я, що характеризують дійових осіб твору.
 8. Творчі завдання – що сам учень хоче запитати по даній темі свого товариша.

 

Свою роботу учні оформляють у зошитах для контрольних робіт, які перевіряються учителем після уроку та на уроці вибірково.

 

Відповідно до технології проведення контролю корекційних знань та вмінь вчитель попередньо дізнається про рівень підготовки учнів класу до заліку.

Для цього він прослуховує відповіді кожного учня на 1 – 2 питань із запропонованих учителем.

У обговоренні беруть участь всі учні, пропонуючи свої доповнення, висловлюються різні думки, розв’язуються проблемні ситуації, тобто урок проходить у вигляді розмови за «круглим столом».

 На наступному уроці учні сидять парами за рівнем знань.

Іде взаємоперевірка підготовлених завдань для товариша (робочий шум).

 а) оцінювання відповідей товариша;

 б) заповнюються картки обліку знань;

 в) іде контроль учителя за роботою пір під час заліку.

Після закінчення взаємоопитування збираються роботи і картки обліку на перевірку.

Учитель перевіряє роботи учнів, а також ознайомлюється з картками обліку.

Кінцевий результат уроку – контролю, корекції знань та вмінь оголошує вчитель після перевірки робіт та карток обліку на наступному уроці.

 Проведення контролю, корекції знань та вмінь за новою технологією викликає зацікавленість у дітей до виучуваної поеми, в чому перевага над стандартними уроку – контролю, корекції знань та вмінь. Працюють всі учні класу, виключається пасивність спостерігачів на уроці.

Іде розвиток зв’язного мовлення та логічного мислення учнів, так як кожний учень дає відповіді на питання свого товариша, розповідаючи певний навчальний матеріал. Учні вчаться робити висновки, використовувати цитати з тексту, розкриваючи їх зміст.

Вчаться складати питання до змісту твору і образів, роблять порівняльні характеристики персонажів. Посилену участь у заліку беруть слабовстигаючі учні. Важливо, що учні набувають навичок вислуховування свого опонента, оцінювання такої відповіді, рецензування її.

Актуальність досвіду:

 

   Формування в школярів активної життєвої позиції, дає можливість успішно будувати своє повсякденне життя. У Концепції НУШ зазначено, що учні повинні набути таких умінь: організовувати власне навчання; презентувати власну думку й уважно ставитися до поглядів інших людей; досконало володіти рідною мовою; уміти передбачати труднощі й шукати шляхи їх розв’язання; віднаходити інформацію з різних джерел; мислити критично і творчо.

    В освітньому просторі НУШ передбачено, що професійне зростання учнів та учителя спонукає їх водночас до творчості. Навчальні заняття для мене та моїх учнів – постійний пошук, спільна праця, в основі якої – довіра та спільне бажання досягнути певного результату.

   Тому вважаю за необхідне працювати над проблемою формування активної життєвої позиції учнів через систему ключових компетентностей на уроках української мови та літератури. Працюючи в группах, школярі вчаться приймати рішення, давати самооцінку своєї діяльності, відповідально ставитися до своєї участі у спільній роботі, поважати думку інших.

11 клас. Українська література.

 

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

Тема: Олесь Гончар. Роман «Собор»

Собор як символ духовної краси людини; зв’язок поколінь. Представники старшого покоління і молодь у творі; гнівне засудження пристосовництва, моральної хиткості; духовної спустошеності.

Мета: перевірити знання учнів по даній темі; розвивати їхнє уміння аналізувати великий за обсягом і різноплановий твір; розвивати навички критичного мислення; виховувати повагу до історичного минулого нашого народу.

Обладнання: портрет письменника, роман «Собор», фотографія відреставрованого собору в м. Новомосковську; облікові картки.

         Хід уроку

1 Оголошення теми, мети та завдань уроку.

2 Слово вчителя.

Сьогодні ми з вами проведемо урок – контроль, корекція знань та вмінь за романом Олеся Гончара «Собор».

Вам треба викладати свої думки чітко і аргументувати їх уривками з роману чи використати власний життєвий досвід. Пам’ятайте про повагу до опонента і про правила проведення контролю, корекції знань та вмінь.

Актуалізація опорних знань учнів.

1 Перевірка письмових домашніх робіт із завданнями для товариша ( бесіда за круглим столом).

2 Запитання до учнів.

 1. Чому Олеся Гончара часто називають Прапороносцем української літератури?
 2. Що нового вніс Гончар у розвиток епічних жанрів у літературі?
 3. Які проблеми піднімав Олесь Гончар у романі «Собор»?
 4. Чому цей роман так довго замовчувався?
 5. Що таке роман і які бувають його різновиди?

 

Взаємоперевірка знань учнів за допомогою завдань, індивідуально підготовлених для свого товариша.

 • Теорія літератури. Дай визначення, що таке роман, новела?
 • Знайди літературну помилку ( 2 – 3 речення)

Зійшлися характерами Микола та Вірунька. Живуть душа в душу.

Зачіплянку на цьому засіданні представляв її висуванець Микола Баглай, син славетного колись на весь край обермайстра Ізота Лободи, заслуженого металурга республіки.

 • Літературний диктант з додатковим завданням.

Не встигла й ……. затримати його ……..

Чула, як верещання там змовкло одразу, почула голос чужий, наметний ненавистю:

-Чого треба? Одвалюй звідси!

І потім бачила, як вилітають з храму, мовляли сторчаки, якісь розпатлані первісні постаті, чула гидку п’яну брудну логіку, потім змигнуло миттєво щось у повітрі, лезом попса змигнуло з темряви собору, і …… отерпла: навпроти ми з фінкою хулігана нічного осадисто стояла на порозі чорна, гвалтівна смерть.

 

(Вставити замість крапок ім’я чи прізвища дійових осіб роману).

 

 • Тести до твору

 

У якому році вперше був надрукований роман Олеся Гончара «Собор»?

А) У 1960р.

Б) У 1968р.

В) У 1972р.

Хто зняв охоронну таблицю з собору?

А) Микола Баглай;

Б) Ягор Катратий;

В) Володька Лобода.

 

Кого зачіплянці називають «батькопродавцем»,   «браконьєром»?

А) Івана Баглая;

Б) Володьку Лободу;

В) Ізота Лободу.

- Дай відповіді на питання

За що було розкритиковано і на 12 років заборонено роман Олеся Гончара «Собор»?

Як пояснити, що більшість творів Олеся Гончара заповнюють позитивні герої, які спрагло тягнуться до краси.

 

Чим цей твір актуальний сьогодні?

 

 • Приказки та прислів’я, що характеризують дійових осіб твору.

Чесному всюди честь.

Доброму добра й пам’ять (Ізот Лобода)

Не плюй в колодязь, бо пригодиться води напиться (Володька Лобода).

 

 • Кросворд.

 

 

С

О

Б

О

Р

 

 

О

Б

Р

У

Ч

 

Б

А

Г

Л

А

Й

Л

О

Б

О

Д

А

 

Я

Г

О

Р

 

 

 1 Що в романі є символом історичної пам’яті народу?

 3 Хто в соборі вперше ввімкнув транзистор і вперше за всю історію храму вдарив джаз?

 4 Хто ж він, сучасний шукач лаврів геростратових, що підняв руку на красу?

 

 

Домашнє завдання

Двом учням підготувати письмові реферати на теми:

«Застійні явища в економіці та суспільному житті СРСР 1960 – 1990 рр.»

«Посилення репресій проти інакомислячих у 1960 -1980 рр.».

 

 

 

docx
До підручника
Українська література (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Авраменко О.М., Пахаренко В.І., Мовчан Р.В.)
Додано
11 березня
Переглядів
371
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку