21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Урок "Передумови, причини і початок Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.

Про матеріал

Урок з теми"Передумови, причини і початок Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст." створено з метою більш глибокого вивчення цього явища в історії України.

Перегляд файлу

Тема. Передумови, причини і початок Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.

Мета: з’ясувати передумови, причини та характер війни; розкрити роль Богдана Хмельницького в підготовці та початку національно-визвольної війни; розвивати вміння учнів аналізувати історичні джерела, працювати над вивченням історичних подій за алгоритмом, працювати самостійно з довідковою літературою; виховувати інтерес до історичного минулого свого народу.

Очікувані  результати

Після  цього  уроку  учні  зможуть:

 • застосовувати та пояснювати на прикладах термін «національно-визвольна війна»;
 • визначати  причини та  передумови  Національно-визвольної  війни;
 • називати  імена соратників  Б.Хмельницького;
 • дати характеристику історичної постаті Богдана Хмельницького та його сподвижників;
 • ознайомитись з періодизацією Національно-визвольної війни;
 • характеризувати події на початку війни;

Основні поняття: «національно-визвольна війна».

Основні дати: 1595—1657 рр. — роки життя Богдана Хмельницького; 1648р. — початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.; 1648—1657 рр. — Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького;5-6 травня 1648 р – битва під Жовтими Водами; 16 травня – битва під Корсунем; 11- 13 вересня битва під Пилявцями; 6 серпня 1649 р – битва під Зборовом; 8 серпня 1649 року – укладено Зборівський мир

Обладнання: підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів/ В.С. Власов.- Київ: Ґенеза, 2016; карта «Визвольна війна  українського народу під  проводом Б.Хмельницького 1648-1657 рр», картки з документами, портрети діячів, відеоролик «Життєві університети Б. Хмельницького, Відеоролик «Запорозький марш» (фрагмент з фільму «Вогнем і мечем» режисера Єжи Гофмана), відеофільми «Перші перемоги» та «Збаразько - Зборівська кампанія» із циклу «Історія українських земель. Козаки «(ІІ частина)

Тип уроку: урок засвоєння  нових  знань.

 

Хід уроку

І. Організаційний момент

Учитель. Доброго дня! Сідайте. Подивиться один на одного, посміхніться і подумки побажайте успіхів один одному на уроці.

ІІ. Актуалізація знань учнів.

Перша половина ХVII століття. То був пам’ятний для європейської історії період. В цей час відбувалися війни, підписувались договори, змінювались володарі країн та кордони держав.

 • Давайте разом згадаємо які події ми пам’ятаємо з світової історії, які відбулися в цей період?

Орієнтовні відповіді

1. Закінчилася Тридцятилітня війна та було укладено Вестфальський мир, який закріпив і посилив політичну роздрібненість Німеччини, зумовив міжнародне визнання незалежності Швейцарії та Нідерландів.

2. В Англії тоді розпочалися революція і друга громадянська війна, яка 1649 р. завершилася стратою короля Карла Стюарта.

3. У Франції виступила Фронда - рух проти абсолютизму.

4. Московська держава налагоджувала внутрішнє становище, збурене подіями Смутних часів та поразкою 1634 р. під Смоленськом, якої вона зазнала від Речі Посполитої.

5. Туреччина залишалася могутньою державою, проте дедалі відчутнішою ставала внутрішня криза, виявом якої, зокрема, були династичні перевороти.

6. Придунайські князівства і Крим за умовами васальної залежності від Туреччини, змушені були на першу її вимогу виставляти свої війська.

7. Потужні повстання й війни прокотилися Іспанією, Італією, Португалією.

 

ІП. Вивчення нового матеріалу

Почати урок Переглядом фрагменту з фільму «Вогнем і мечем» режисера Єжи Гофмана Відеоролик «Запорозький марш»

 

Оголошення теми, мети, плану уроку, основних понять і дат (слайди 1-4 презентації)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Наприкінці ХVІ — на початку ХVІІ ст. в Україні прокотилася хвиля козацько-селянських повстань, що були викликані посиленням польського гніту на українських землях. Кожне подальше повстання козаків відзначалося більш високим рівнем організованості, охоплювало дедалі більшу територію, кількість повстанців також зростала. Український народ усвідомлював, хто виступає його ворогом. І в середині ХVІІ ст. національно-визвольна боротьба, боротьба за звільнення з-під влади Речі Посполитої розгортається з новою силою.

 

IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

1. Причини та передумови війни.

Робота з атласом стор 6

 • До складу яких держав належали українські землі?

Очікувана відповідь

Річ Посполита, Московська держава

Бесіда

 • Яким було становище українського населення під владою Речі Посполитої?
 • Назвіть причини козацько – селянських повстань 20-30-х років XVII ст.
 • Яке значення мали козацько – селянські повстань 20-30-х років XVII ст.

- Чи могло, на вашу думку, все це стати причиною початку національно-визвольної боротьби українського народу

 

Орієнтовна відповідь

Так могли. Тому, що жодна проблема не була вирішена, життя народу стало нестерпне, а козацько - селянські повстання підготували народ до початку активних дій проти Речі Посполитої . Народ прагнув незалежності та національного визволення.

 

Проблемне питання

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII cт. Була випадковим чи закономірним явищем?

 

Передумови війни

 • засилля в Україні польських магнатів і шляхти;
 • формування ранньої української нації;
 • перетворення козацтва на провідну політичну силу українського суспільства.

 

Робота з документами в групах стор 100-101

І група – «Опис Г.Л. де Бопланом становища селян Середнього Подніпровя»

ІІ група – «Лист Богдана Хмельницького до польського короля»

ІІІ група -  «Зі скарги волинської шляхти в настановах послам на сеймі 1645 – 1646 рр.»

Запитання до документів

 • На яких особливостях становища селян наголошує джерело?
 • Що обурювало Б Хмельницького в становищі козацтва?
 • Про які особливості становища православних у Речі Посполитій свідчить документ?

 

- Тому давайте разом з вами визначимо причини національно – визвольної війни українського народу.

Причини війни

 • економічне феодальне гноблення селян, збільшення поборів та повинностей;
 • Національне приниження українського народу та наступ польської влади на права та вольності козацтва;
 • Насильне окатоличення українського народу та утиски православної церкви

 

Подумайте!

- Які верстви суспільства були незадоволені пануванням Речі Посполитої?

- Тому вони і стали основними рушійними силами у війні.

 

Робота в зошиті. Записати основні рушійні силами

Селяни   - Пом’якшення феодальної залежності , зменшення податків

Козаки    - Відновлення прав і вольностей

Міщани    - Припинення національного гніту

Українська шляхта    - Обмеження сваволі поляків

Духовенство    - Захист православної віри

 

Запитання

- За яких умов було можливе досягти виконання їх вимог?

Очікувана відповідь

   Досягнення цих цілей можливе тільки за умови повної ліквідації польського панування на українських землях

 

- Тому на українських землях склалися всі умови для початку Національно - визвольної війни.

 

Характер війни: національно-визвольна, справедлива війна українського народу за своє національне, соціальне та релігійне визволення, за своє існування та розвиток.

 • А яку війну ми називаємо національно - визвольною?

Національно - визвольна війна - це війна проти іноземного панування за створення своєї незалежної держави

 

2. Богдан Хмельницький та його сподвижники.

 

Ця загадка допоможе вам з’ясувати хто очолив національно – визвольну війну

Його батьком називали люди українські,

Поважали  і боялись королі чужинські.

Він був генієм  військовим, будівник державний,

Був освічений, знав мови.

Хто діяч цей славний?

( Б. Хмельницький)

Учитель. Україна, натерпівшись польського панування, стримувала свій гнів протягом доби «золотого спокою». Але достатньо було невеликого поштовху, появи  людини, що спромоглася б стати організатором боротьби, щоб український народ піднявся на війну. І така людина на Україні була – Богдан Хмельницький.

 

На екран спроектовано гравюру  В. Гондіуса «Богдан Хмельницький»

 

Перегляд відеофільму Богдан Хмельницький

Поміркуйте!

- Чи розумів Владислав ІV, що запитавши у Богдана Хмельницького, який скаржився на свавілля Д.Чаплинського та інших польських магнатів :“У тебе що, шаблі  немає?», він фактично давав козакам  дозвіл на війну з польською шляхтою?

Очікувана відповідь

Козаки та селяни уже не потребували дозволу від короля. Адже козацько - селянські повстання 20-30 років ХVII ст.. підготували грунт для розгортання визвольної війни

Вчитель

 У вас на столах знаходиться пам’ятка, як складати історичний портрет . Вашим домашнім завданням на наступний урок буде – Скласти історичний портрет Б. Хмельницького

Початок війни.

Робота з підручником ст. 115 – 116, підручник Власова В.С.

Прогляньте текст і уявіть, що у вас є можливість взяти інтерв’ю у Богдана Хмельницького. Про що б ви запитали у Богдана Хмельницького?

 Інтерв`ю журналіста з Б. Хмельницьким

Ж. Які  заходи Ви  здійснили готуючись до війни?

Б. Х. Організував українське повстанське військо; будівництво укріплень, налагодив виробництво  пороху,  купівлю зброї та боєприпасів; домовився з реєстровими козаками про їхню підтримку повстанського війська.

Ж. З якою метою Ви уклали угоду з кримським ханом? Чому саме з ним?

Б.Х.  Пошук союзника у війні із Польщею.  У такий спосіб мені вдалось розв’язати проблеми: відсутності власної кінноти; уникнути несподіваного нападу татарських і ногайських орд, що було б особливо небажаним під час воєнних дій проти Польщі.

Ж   Чи маєте ви досвід воєноначальника та дипломата?

Б.Х. Ще будучи писарем війська запорозького неоднарозово бував на сеймі та у польського короля у Варшаві, вів перемовини між козаками та королем, володію різними мовами. Тривалий час ходив в походи разом зі своїм батьком-сотником, був учасником битви під Цецорою, очолював морські походи проти турків

Ж. Чи підтримують ваші погляди у цій боротьбі ваші соратники?

Б. Х. Мої соратники мають відмінні погляди з багатьох питань. Одні з них досить поміркованими, інші — налаштовані радикально. Проте я зміг згуртувати їх навколо ідеї боротьби за визволення України.

 

3. Початок війни

Періодизація Національно-визвольної війни ( додаток)

Робота в зошиті

Національно - визвольна війна українського народу розпочалась в січні 1648 року і тривала до 1657 року.

Звернути увагу! В історичній літературі на сьогодні немає єдиної думки з питання типологічної характеристики та періодизації боротьби, що розпочалася у 1648 році.

Робота кореспондентів

 А зараз ми перенесемось на у далекий 1648 рік.  У цьому нам допоможуть наші спеціальні кореспонденти , які працюють на місці подій.

Репортаж з місця подій

І Кореспондент Як стверджують польські урядовці, уже в березні «не було того села, не було того міста, де не закликали б до бунту і не чинили замахів на здоров’я і майно своїх панів і державців».

Одними з найяскравіших сторінок Національно - визвольної війни стали перші битви козацько селянських військ під Жовтими Водами ,Корсунем та Пилявцями. Битва під Жовтими Водами відбулася 5-6 травня 1648 року, битва під Корсунем 16 травня1648 р., а під Пилявцями 13 вересня 1648 р.(прикріпити на дошку дати)

5-6 травня 1648 р – битва під Жовтими Водами

16 травня – битва під Корсунем

11- 13 вересня битва під Пилявцями

А зараз я пропоную вам переглянути відіофрагмент та відповісти на запитання до нього.

 

Перегляд відіофрагменту фільму «Історія українських земель. Козаки «(ІІ частина)

 

Запитання до глядачів

 •                  Вкажіть, коли почалася національно-визвольна війна українського народу середини ХVII ст. (квітень-травень 1648 року)
 •                  Хто з ким боровся у цій битві та хто переміг? (Козаки + ординці з поляками. Перемогли перші.)
 •                  Хто був союзником Богдана Хмельницького в 1648 році. (Кримське ханство)
 •                  Хто такі перина, латина і дитина? (Полководці армії Речі Посполитої: Заславський, Остроріг, О.Конецпольський.)
 •                  Після якої битви майже всі українські землі було визволено від польського панування? (Пилявцями)
 •                   

Вчитель Знайдіть на карті та покажіть місця перших битв козацько – селянських військ.: Жовті Води, Корсунь та Пилявці.

Перемоги на Жовтих Водах, під Корсунем та Пилявцями стали сигналом для повстань по всій Україні та визвольного походу української армії на захід.

 

V Рефлексія

Дидактичної гри «Одне речення». 

Давайте спробуємо відповісти на наше проблемне питання одним реченням

 

 

Проблемне питання

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII cт. була випадковим чи закономірним явищем?

 

Прогнозована відповідь

- Національно-визвольна війна українського народу була зумовлена низкою об`єктивних причин і стала закономірним явищем.

- Український народ потерпав від національного, соціального та релігійного гніту прагнув змінити своє становище та відстоювати власні інтереси

- ЇЇ очолив видатний полководець, дипломат Б.Хмельницький, який зумів згуртувати навколо ідеї боротьби за визволення України найкращих знавців військової справи, загартованих у попередніх повстаннях проти шляхетської Польщі, талановитих військових керівників: Максима Кривоноса, Івана Богуна, Данила Нечая, Станіслава Морозенка та багато інших.

- На відміну від козацьких виступів попередніх років, у 1648 р. боротьба проти польського шляхетського панування в Україні набувала великого розмаху і ставала всенародною.

- Події 1648-1649 pp. мали характер національно - визвольної, антифеодальної революції, що охопила всі соціальні верстви населення. Підсумком боротьби стала можливість почати будівництво Української держави.

VІ. Підсумок уроку

Виступ Аналітика. Отже, в середині ХVІІ століття визріли політичні, соціально – економічні, релігійні причини Національно – визвольної війни. Головною рушійною силою якої виступало селянство, а політичною силою і лідером – козацтво.

Учитель. Чи могли такі причини викликати повстання в Англії, Франції у середині ХVІІ століття?

 

Метод прогнозування

 Учень. Так. У період зародження капіталістичних відносин у країнах Європи в першу чергу найбільшого утиску зазнавали непривілейовані верстви населення, тому, боротьба за свої права була актуальною і для Англії та Франції середини ХVІІ століття?

 

VІІ Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф 15.

2. Почати складати хронологічну таблицю

 «Основні події Національно-визвольної  війни українського народу середини ХVII cт.»

3. Скласти історичний портрет Богдана Хмельницького

 

doc
Додано
7 листопада 2018
Переглядів
1056
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку