5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Урок «Початок Української революції. Утворення УЦР ».

Про матеріал

Урок з теми «Початок Української революції. Утворення УЦР ».

Мета: Ознайомити учнів з подіями зими-весни 1917 року; пояснити, як було утворено Українську Центральну Раду; визначити особливості складу Центральної Ради та її політичної програми; охарактеризувати основні політичні партії, які в цей час вели боротьбу за вплив на населення Наддніпрянщини.

Продовжити формувати вміння узагальнювати й систематизувати історичний матеріал, складати логічні - історичні схеми подій, використовувати документи, як джерело історичних знань.

Виховувати повагу та почуття гордості до історичного минулого.

Тип уроку: комбінований. .

Перегляд файлу

Урок 16.

 Тема. «Початок Української революції. Утворення УЦР ».

Мета: Ознайомити учнів з подіями зими-весни 1917 року; пояснити, як було утворено Українську Центральну Раду; визначити особливості складу Центральної Ради та її політичної  програми; охарактеризувати основні політичні партії, які в цей час вели боротьбу за вплив на населення Наддніпрянщини.

Продовжити формувати вміння узагальнювати й систематизувати історичний матеріал, складати логічні -  історичні схеми подій, використовувати документи, як джерело історичних знань.

Виховувати повагу та почуття гордості до історичного минулого.

Тип уроку: комбінований.                             .

Обладнання: підручник історії України 10 клас, Турченко Ф.Г., відеофільм «Українська революція – втрачена держава»,відеофільм «Обличчя української історії

М .С. Грушевський.», документи – підручник Турченко Ф.Г., атлас, ілюстративний та дидактичний матеріал.

Основні поняття: нац-демократична революція, Українська ЦР, Тимчасовий уряд, УПСФ, УПСР, Український національний конгрес, українізація армії, Вільне козацтво, мітинг, демонстрація, революція, політична боротьба, національно – територіальна автономія, федерація.

Основні дати : 3( 4 ) березня 2017 року,

Хід уроку

І.Організація навчальної діяльності.

Учитель оголошує тему й основні завдання уроку.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь  учнів.

 Опитування.
1. Які події свідчили про наростання гострої кризи в Російській імперії в роки Першої світової війни ?

2. В чому полягала суть «українського питання» і яке було до нього ставлення  у Російській  та Угорській імперії ?
3. Чим характеризувалося посилення національного руху в Наддніпрянській Україні в 915 – 1916 рр?.

  4. Яка організація під час Першої світової війни розгорнула широку інформаційну  роботу з метою ознайомлення європейської громадськості з українською історією та проблемами взагалі, видавала інформаційні вісники, організовувала різнобічну допомогу  українським полоненим?

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

  1. Україна в   1917 року.

Завдання « Мозговий штурм  »

Учитель на дошці записує дату

 

         1917р.

 

 

 

 

 

 

 

 

запитує учнів « Подумайте, що ви можете сказати за цю дату?  Що ви  можете сказати  про Україну  та світ цього періоду?»    Коли учні говорять: « революція в Російській імперії»  учитель говорить: « Так дійсно у лютому 1917 року у Росії перемогла демократична революція.»   Давайте зараз переглянемо відео фрагмент             фільму     « Українська революція  – втрачена держава. »      

Бесіда після перегляду відео фрагмента.

  • Яким було міжнародне становище Російської імперії в світі ?
  • Які події охарактеризували крах самодержавства в Росії ?
  • Що відбулося 1917 року в Україні?
  • Що таке національно-демократична революція? ( учні і учитель формують поняття національно – демократична революція і записують в словники).
  • Які українські  політичні партії існували в Україні в 1917 році ?
  • Як політичні партії України відреагували на події Російської революції ?

 

Розповідь учителя.

Вже на другий день звістка про революцію в Петрограді докотилася до Києва.

Товариство українських поступовців відразу визнало Тимчасовий уряд . Скориставшись його рекомендацією, представники української інтелігенції 17 (4) березня утворили в Києві Раду об’єднаних громадських організацій. Цей представницький орган влади мав всеукраїнське значення. Його назва  Українська Центральна Рада – була прийнята без дискусії. (Записують в словники, що таке УЦР). Тому 17 (4) березня 1917 року   вважається днем створення Української Центральної Ради. 20 березня 1917 року ГоловоюУЦР заочно  було обрано М.С.Грушевського, який перебував у засланні і прибув до Києва лише 26 ( 13) березня. Його  заступниками стали  Дмитро Антонович ( УСДРП) і Дмитро Дорошенко ( ТУП). Про утворення Української Центральної Ради був повідомлений Тимчасовий Уряд.

( Перегляд  відео фрагменту фільму    « Обличчя української історії  М.С.Грушевський  ». Учні отримують завдання під час перегляду відеофільму скласти політичний портрет М.С. Грушевського.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Hrushevskyi_Mykhailo_XX.jpg

Як    ви бачите  після повалення самодержавства палітра політичних партій в Україні істотно збагатилася. 

Учитель дає  дітям завдання:  знайти помилку в таблиці « Українські політичні партії в 1917 році.»

Назва партії

Лідери

Програмні вимоги

Українська партія соціалістів – революціонерів (УПСР)

М.Ковалевський, П.Христюк, В.Голубович, М.Грушевський – перейшов від українських лібералів.

Проголошення автономії України у складі Росії.

Провести аграрну реформу в інтересах селянства, ліквідувати поміщицьке землеволодіння.

Українська соціал – демократична робітнича партія

(УСДРП) (есдеки).

В.Вінніченко, С.Петлюра,

М.Порш

Демократичний розвиток України з соціалістичною перспективою.

Автономія України у складі федеративної Росії.

Українська партія соціалістів – федералістів

( УПСФ) ( есери )

А.Ніковський, Д.Дорошенко,

І.Фещенко – Чопівський,

С.Єфремов, О.Лотоцький

Реформування народного господарства й проведення аграрної реформи  при збереженні приватної власності .

За встановлення парламентської республіки.

Відносини з Росією Україна мала будувати на федеративних засадах

Українська демократично – хліборобська партія

 ( УДХП )

Сергій і Володимир Шемети, В.Липинський.

Приватна власність на землю і хуторянське селянське господарство.

Не обмежувались автономією України і були схильні визнати необхідність її незалежності.

Українська народна партія –

Українська партія соціалістів – самостійників (УПСС)

Брати О. та А. Макаренки, І.Липа, О.Андрієвський, І.Луценко.

Самостійність України.

 Учитель: Які помилки ви знайшли в таблиці? (Відповідь – помилок немає.)

 Скільки політичних партій існувало в Україні на початку  1917 року?

Яка була мета їхньої діяльності? 

 Учитель.  Як ви бачите  в програмах  українських політичних  партій преобладала мета проголошення автономії України. Перші звернення Центральної Ради до українського народу мали поміркований характер і не передбачали кардинальних змін в українському суспільстві . Кінцева мета національно – визвольного руху формувалася у загальний спосіб – підготовка до Установчих зборів. Національна програма в перші тижні революції носила культурницький характер. Вона націлювала суспільство на об’єднання в політичні товариства, культурні та економічні спілки, заснування українських шкіл, підтримку української преси.

    У Києві   відновився випуск забороненої царським урядом щоденної газети « Рада», яка стала виходити під назвою « Нова Рада ». На її шпальтах М.Грушевський публікував статті, які мали програмний характер і визначали подальші дії Центральної Ради. М.Грушевський виступав проти надання національно – визвольному рухові поміркованого, переважно культурницького напряму і закликав не чекати Установчих зборів, а добиватися якнайширшої національно – територіальної автономії.

Робота з документом. Опрацюйте документ і скажіть якою державою бачив М.С. Грушевський Україну.  «Українці хочуть, щоб з українських земель Російської держави... була утворена одна область, одна національна територія». «Ся українська територія,  має бути організована на основах широкого демократичного (не цензового) громадського самоврядування, від самого споду... аж до верху — до українського сейму. Вона має вершити у себе дома всякі свої справи — економічні, культурні, політичні, содержувати своє військо, розпоряджатися своїми дорогами, своїми доходами, землями і всякими натуральними багатствами, має своє законодавство, адміністрацію і суд». Це і є «національно-територіальна автономія» — «широка, політична і демократична». Ось чого прагне Україна».  «Вільна Україна » М.С. Грушевський.

Учитель з учнями опрацьовує поняття « національно – територіальна автономія » і записують до словника.
VІ. Систематизація й узагальнення нових знань і умінь

Завдання класу за двома варіантами:

І варіант: Із запропонованих матеріалів та переглянутого відео вибрати факти, які на ваш погляд, говорять про М.Грушевського як патріота України.

ІІ варіант: Із запропонованих матеріалів та переглянутого відео вибрати факти, які на ваш погляд, свідчать про політичну діяльність М.Грушевського і його прагнення створити незалежну Україну.

VІІ. Підсумки уроку. Рефлексія. Оцінювання.

-   Визначити рівень досягнення мети, завдань та очікуваних результатів уроку;

-   Оголосити оцінки;

- Назвати  недоліки  й  прорахунки, на які потрібно  звернути увагу при підготовці   до  наступного  уроку.

 

VІІІ.  Інструктаж  із  домашнього  завдання.      

1.Опрацювати параграф 10 і  виконати завдання 7 на стор.52.

docx
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г.)
Додано
5 листопада 2018
Переглядів
327
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку