24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Урок "Повітря, його склад. Оксисен. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад молекули, поширеність в природі. Фізичні властивості кисню."

Про матеріал
хімія 7 клас розробка уроку " Повітря, його склад. Оксисен. Поширеність Оксигену в природі. Кисень, склад молекули, поширеність в природі. Фізичні властивості кисню."
Перегляд файлу

Хімія 7 клас

Урок 26

Тема. Повітря, його склад. Оксисен. Поширеність Оксигену в    природі. Кисень, склад молекули, поширеність в природі.   Фізичні властивості кисню.

Завдання:

 • сформувати поняття учнів про повітря як суміш газів та його якісний і кількісний склад; оксисен як хімічний елемент, що входить до складу повітря; його фізичні властивості;
 • формувати розуміння про кисень, як просту речовину та склад його молекули;
 • розвивати предметну і ключові компетентності учня, його екологічну культуру, навички безпечного поводження з речовинами, роль хімічних знань у поясненні природи речовин і суті хімічних явищ; значення хімії в житті людини, здатність до самоосвіти;
 • виховувати екологічну  культуру, світоглядні орієнтири, екологічного стиль мислення і поведінку, творчі здібності, дослідницькі навички і навички життєзабезпечення;

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання та матеріали: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, мультимедійна презентація «Повітря, його склад».

Хід уроку

І Організація початку уроку

 • вітання;
 • організація уваги;
 • перевірка готовності до уроку;
 • відсутні.

 

ІІ Мотивація навчальної діяльності

Чи знаєте ви?  Що людина без їжі може прожити кілька тижнів, без води – кілька днів, а без повітря – кілька хвилин.

ІІІ Актуалізація опорних знань

Прийом «Асоціативний кущ»

 •                    Що ви знаєте про повітря?

Учні самостійно озвучують тему, яка зараз вивчається.

 •                     

повітря

 

Поступово біля стрілочок учні записують усе, що пригадали про повітря.

ІV Оголошення теми та постановка завдань уроку

Тема. Повітря, його склад……

V Вивчення нового матеріалу

1.Газувата оболонка нашої планети – атмосфера. І ми з вами живимо на «дні» цього газуватого океану. Відповідно до зміни температури з висотою в атмосфері виділяють такі шари:

 • Найвищий шар - екзосфера плавно переходить у безповітряний простір. Температура там сягає +2000 градусів С. саме у верхніх шарах атмосфери утворюється полярне сяйво, нижня межа якого – 80 км, а верхня – 1200км.
 • Термосфера – на висоті 80-450 кілометрів. Мало сказати, що тут спекотно, адже температура сягає +1000 Со.
 • Мезосфера – температура знову падає. На верхньому кордоні, 80 кілометрів, вона становить уже -75 Со. Але, незважаючи на таку низьку температуру, саме тут згоряє від тертя об повітря більшість космічних тіл. У мезосфері вже немає водяної пари та пилових частинок, повітря дуже розріджене. Тому тут не розсіюється сонячне проміння і небо має темно-фіолетовий, майже чорний колір.
 • Стратосфера – розміщена над тропосферою. Вона сягає 55 кілометрів. У стратосфері повітря надзвичайно розріджене, холодне, хмар майже нема. Але, починаючи з 30 кілометрів, повітря стрімко теплішає. Вчені пояснюють це наявністю в стратосфері шару озону – газу, який, мов парасолька, захищає Землю від смертельного ультрафіолетового випромінювання Сонця. На висоті близько 55-60 кілометрів температура сягає +75 градусів С.
 • Тропосфера – найнижчий шар. Тут живуть люди і тварини, ростуть дерева, літають птахи та літаки. Тропосфера зовсім невелика,  в середньому 12 кілометрів. Але саме тропосфера містить 80% усього повітря  атмосфери та майже всю водяну пару.

2. Історія відкриття складу повітря

Розповідь учителя.

В 1754 році, англійський хімік,  Джозеф Блек експериментально довів, що повітря являє собою суміш газів, а не однорідна речовина.

Склад повітря досліджував і англійський вчений-аматор Прістлі. Під час дослідів Прістлі знайшов, що після згоряння горючих речовин об’єм взятого для дослідів повітря зменшується на 1/5 і повітря стає не придатним для горіння й дихання. Прістлі помітив, що повітря, не придатне для дихання, знову набуває звичайних властивостей, якщо помістити в нього на якийсь час рослину.  Так він сам того не знаючи відкрив 1774 року один із компонентів повітря - кисень.

На жаль, Блек та Прістлі були прихильниками теорії флогістону й не змогли правильно витлумачити результати своїх дослідів. Одержані гази вони називали «зв’язаним повітрям», не розуміючи, що відкрили індивідуальні речовини.

 Величезна заслуга у вивченні складу повітря належить французькому вченому Антуанові Лавуазьє.  Лавуазьє за освітою був юристом, але велику частину свого часу присвячував природничим наукам. 1774 року, аналізуючи результати своїх дослідів із спалювання речовин, Лавуазьє дійшов висновку, що повітря — це не просте тіло, як гадали вчені того часу, а суміш різних за властивістю речовин. Одна з частин суміші підтримує горіння й бере участь у диханні. Згодом Лавуазьє встановив, що ця частина повітря має киснеутворюючу властивість,  тому що після згоряння в ній різні речовини перетворюються на кислоти. У зв’язку з цим з’явилася назва «оксиген», тобто той що народжує кислоти, чи кисень і встановив що його об'ємна частка у повітрі становить 21%. Вивчаючи іншу частину повітря, Лавуазьє встановив, що вона не підтримує дихання та горіння  (миші поміщені в це повітря, швидко гинули). Цю частину повітря він  назвав «азотом», що французькою означає «безжиттєвий» і встановив що його об'ємна частка у повітрі становить 78%. Вважається, що пріоритет у вивченні й встановленні складу повітря належить Лавуазьє. Незважаючи на те, що вчений встановив не всі відомі сучасній науці компоненти повітря, він відкрив два головних   гази, вивчив і описав їх властивості, визначив їх об’ємні співвідношення.

Отже, що ж таке повітря?

Повітря – складна суміш різних (близько 15) газів.

3. Склад повітря:

Газ

 

Частка газу, % (приблизно)

 

Назва

 

Формула

 

об'ємна

 

масова

 

Азот

N2

78

75,5

Кисень

О2

21

23

Аргон

Аr

0,93

1,3

Карбон (IV) оксид

СO2

0,03

0,05

Інші

 

0,04

0,15

 

Склад повітря дещо змінюється залежно від місцевості, погодних умов і висоти над рівнем моря. Наприклад, вуглекислий газ утворюється в результаті дихання та горіння, тому в повітрі великих міст його більше, ніж над лісами та морями.

У повітрі є ще також пил, водяна пара і домішки різних газів: сульфуру (IV)  оксиду SO2, метану СН4, аміаку NНз, карбон (ІІ) оксиду СО тощо. Вони шкідливі для довкілля і здоров'я людини, забруднюють атмосферне повітря.

4. Кисень – проста речовина. Будова молекули.  Алотропна видозміна О3.

Алотропія -  ( від грецького allos – інший і  tropos – властивість) – явище утворення елементом двох або кількох простих речовин

 

5. Знаходження Оксигену в періодичній системі.

Порядковий номер - 8

Назва елемента - Оксиген

Відносна атомна маса  - 15,9994

Період - 2

Група - IV

6. Природні сполуки Оксигену.

Кисень — О2, Озон – О3,  вуглекислий газ — СО2, вода — Н2О;

пісок — SiО2, глина — Аl2О3, крейда — СаСO3.

7.  Основні хімічні елементи в Біосфері.

8. Утворення Оксигену під час фотосинтезу.

      В хлоропластах листків міститься зелений пігмент хлорофіл в якому  за допомогою  світла відбувається фотосинтез.

Фотоси́нтез (від грец. φωτο- — світло та грец. σύνθεσις — синтез, сукупність) — процес синтезу органічних сполук з вуглекислого газу та води з використанням енергії світла й за участю фотосинтетичних пігментів.

Фотосинтез – єдиний процес у біосфері, який призводить до засвоєння енергії Сонця і забезпечує існування як рослин, так і всіх гетеротрофних організмів.

Узагальнене рівняння фотосинтезу (брутто-формула) має вигляд:

6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2

Повідомлення учня " Цікаві факти про фотосинтез"

9. Оксисен в організмі людини.

      Оксиген входить до  таких біологічно важливих речовин живої природи як:  білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти. У складі різних сполук  Оксиген становить близько 65 % маси тіла людини.

10. Основні хімічні елементи земної кори. В літосфері Оксигену ―  47,4 %

11. Основні хімічні елементи гідросфери.  В гідросфері Оксигену ― 85,9 %

12. Тварини дихають повітрям.

        Для переробки поживних речовин потрібен кисень. Дрібні тварини вбирають його всією поверхнею тіла, а великі — за допомогою спеціальних органів дихання — зябер, легень або трахей.

VІ Узагальнення та систематизація знань

Тестова самостійна робота

Варіант І

1. Хімічний символ елемента Оксиген:

а) Н;         б) О;        в) К.

2. Відносна молекулярна маса кисню:

а) 16;        б) 32;      в) 48.

3. У процесі дихання кисень:

а) поглинається;        

б) виділяється;

в) не використовується.

4.  Про кисень як просту речовину йдеться у фразі:

а) ...є складовою частиною повітря.

б) Риби дихають розчиненим у воді...

в) ...входить до складу води.

г) ...входить до складу багатьох мінералів.

 

 

 

Варіант ІІ

1. Формула простої речовини кисню:

а) O3;              б) О;              в) O2.

2. Відносна атомна маса Оксигену:

а) 16;              б) 32;              в) 48.

3. У процесі фотосинтезу кисень:

а) поглинається;        

б) виділяється;

в) не використовується.

4. Про Оксиген як хімічний елемент йдеться у фразі:

а) ...є складовою частиною повітря.

б) Риби дихають розчиненим у воді...

в) ...входить до складу води.

г) ...входить до складу багатьох мінералів.

 

Перевіряємо правильність виконання і виставляємо оцінки.

 

1.Які заходи можна використати мешканцям нашої країни для охорони атмосфери від забруднення

Орієнтовні відповіді учнів

 -створення безвідходних технологічних процесів; 

-винесення великих потужних підприємств за межі міст;

 - створення заміських кільцевих шляхів для транспорту;

-переведення міського транспорту на електротранспорт;                                                                                       -встановлення на заводських і фабричних трубах пило газовловлювачів;                                                                                                    -озеленення міст і сіл.

2. Дай відповіді на питання.

1.Які газуваті речовини входять до складу повітря?

2. Яке значення мають кисень і вуглекислий газ для життя на Землі?

 

              ГРАФІЧНИЙ ДИКТАНТ   « ТАК чи  НІ »

 1. Кисень  входить до складу повітря.
 2. Відносна атомна маса Оксигену – 32.
 3. Постійний вміст кисню в повітрі забезпечує процес фотосинтезу.
 4. Кисень легший за повітря.
 5. Кисень добре розчинний у воді.
 6. Кисень – речовина, яка складається з 2 атомів Гідрогену.
 7. Оксиген займає І місце за поширенням в Земній корі.
 8. Молекула озону складається з 3 атомів Нітрогену.
 9. Алотропія – явище коли один елемент має декілька простих речовин.
 10. Алотропними модифікаціями Оксигену є кисень і озон.
 11. Відносна молекулярна маса кисню – 16.
 12.  Д.Прістлі довів, що за допомогою рослин повітря відновлюється.
 13.  Алмаз та графіт – алотропні модифікації Оксигену.
 14. Лавуазьє встановив, що кисень – складова повітря.
 15. Кисень в природі утворюється під час фотосинтезу.
 16. Стала температура тварин підтримується енергією, виділеною під час окиснення.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

+

-

+

-

-

-

+

-

+

+

-

+

-

+

+

+

 

 

 

3. Доведіть, що повітря є повсюди.

4. Які властивості має повітря? Як можна довести, що воно легке?

( Надуваємо кульки )

 

 «Мікрофон»

 • «Сьогодні на уроці я зрозумів, що…»
 • Поясніть народну мудрість:                      «Багато лісу - не губи.

                                                                       Мало лісу – бережи.

                                                                           Немає лісу – посади».

VІІ Домашнє завдання

 1. § 15  ( О.В. Григорович)  опрацювати , виконати завдання № 6 -11 с.114

Дай відповідь на питання:

1. Де і як людина використовує пружну здатність повітря?

2. Поміркуйте, навіщо у вікнах встановлюють подвійні  рами, залишаючи проміжок між ними.

                                                    Побажання учням:

 І повітря, і вода –

Взагалі природа вся!

Хімію вивчай охоче – І в халепу ти не вскочиш.

Будеш знать про неї все,

Вона користь принесе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

прізвище  та ім'я учня

 

Тестова самостійна робота

Варіант І

1. Хімічний символ елемента Оксиген:

а) Н;         б) О;        в) К.

2. Відносна молекулярна маса кисню:

а) 16;        б) 32;      в) 48.

3. У процесі дихання кисень:

а) поглинається;        

б) виділяється;

в) не використовується.

4.  Про кисень як просту речовину йдеться у фразі:

а) ...є складовою частиною повітря.

б) Риби дихають розчиненим у воді...

в) ...входить до складу води.

г) ...входить до складу багатьох мінералів.

 

Варіант ІІ

1. Формула простої речовини кисню:

а) O3;              б) О;              в) O2.

2. Відносна атомна маса Оксигену:

а) 16;              б) 32;              в) 48.

3. У процесі фотосинтезу кисень:

а) поглинається;        

б) виділяється;

в) не використовується.

4. Про Оксиген як хімічний елемент йдеться у фразі:

а) ...є складовою частиною повітря.

б) Риби дихають розчиненим у воді...

в) ...входить до складу води.

г) ...входить до складу багатьох мінералів.

 

 

 

 

 

 

 

              ГРАФІЧНИЙ ДИКТАНТ   « ТАК чи  НІ »

 1. Кисень  входить до складу повітря.
 2. Відносна атомна маса Оксигену – 32.
 3. Постійний вміст кисню в повітрі забезпечує процес фотосинтезу.
 4. Кисень легший за повітря.
 5. Кисень добре розчинний у воді.
 6. Кисень – речовина, яка складається з 2 атомів Гідрогену.
 7. Оксиген займає І місце за поширенням в Земній корі.
 8. Молекула озону складається з 3 атомів Нітрогену.
 9. Алотропія – явище коли один елемент має декілька простих речовин.
 10. Алотропними модифікаціями Оксигену є кисень і озон.
 11. Відносна молекулярна маса кисню – 16.
 12.  Д.Прістлі довів, що за допомогою рослин повітря відновлюється.
 13.  Алмаз та графіт – алотропні модифікації Оксигену.
 14. Лавуазьє встановив, що кисень – складова повітря.
 15. Кисень в природі утворюється під час фотосинтезу.
 16. Стала температура тварин підтримується енергією, виділеною під час окиснення.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення учня  " Цікаві факти про фотосинтез"

Фотосинтез — це складний біохімічний процес, в результаті якого живі істоти використовують енергію сонця для перетворення вуглекислого газу на поживні речовини. Таким способом харчуються не тільки рослини, а й багато видів водоростей, найпростіших та бактерій. Завдяки фотосинтезу кожний зелений листочок на дереві — це маленька фабрика яка виготовляє поживні речовини та виділяє такий необхідний для тварин та людей кисень.

1. Всі тварини та люди залежать від органічних речовин, синтезованих рослинами в результаті фотосинтезу, а фотосинтез напряму залежить від температури, інтенсивності та довжини світлових хвиль і рівня вуглекислого газу.
2. Виявляється що вижити за допомогою фотосинтезу вміють навіть слимаки. Elysia chlorotica унікальний вид морських слимаків які не перетравлюють хлоропласти з водоростей під час харчування і таким чином живі частини поглинутої водорості продовжують фотосинтезувати вже в середині слимака і забезпечують його додатковими поживними речовинами.

quote Слимак Elysia chlorotica

3. Мало хто задумується чому хвойні дерева мають таку специфічну трикутну форму. Завдяки такій формі дерева мають можливість виставити на світло більшу кількість своїх голочок, особливо тих які ростуть у верхній частині дерева.
4. Більше половини кисню в світі синтезується фітопланктоном у світовому океані і лише близько 30% кисню виробляється в тропічних лісах.

Фото.  Фітопланктон в Атлантичному океані. Вид з космосу.

5. Глибоко на океанічному дні, там де вже немає сонячного світла, живуть неймовірні бактерії, які для фотосинтезу використовують дуже слабке світло від гідротермальних джерел.
6. На узбережжі Атлантичного океану в Африці живе неймовірна рослина Вельвічія (Welwitschia mirabilis), яка має для фотосинтезу всього два листки та попри це вік деяких сучасних особин сягає двох тисяч років.

https://www.factday.net/index.html

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
23 жовтня 2019
Переглядів
3015
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку