24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Урок "Повторення, узагальнення та систематизація матеріалу з теми вода".

Про матеріал

Розробка містить такі форми і методи роботи: індивідуальна та групова робота, робота в парах, взаємоперевірка, сенкан, самоаналіз, "Хімічний тренажер", графічний диктант, груповий синквейн, "Асоціативний кущ", "Есе"

Перегляд файлу

Урок на тему: «Повторення, узагальнення та систематизація матеріалу з теми «Вода»».

Цілі уроку:

дидактична: систематизувати знання про фізичні та хімічні властивості води; вміння складати формули за валентністю, записувати хімічні рівняння, узагальнити та закріпити знання про розчини, розчинність; систематизувати теоретичні знання, необхідні для розв’язування розрахункових задач на обчислення масової частки розчиненої речовини;

розвивальна: розвивати вміння працювати в динамічних групах і застосовувати на практиці набуті теоретичні знання; продовжити формувати хімічну мову, розвивати вміння

аналізувати свої знання;

виховна: виховувати дисциплінованість, уважність; формувати вміння працювати в парі, в групі та індивідуально, раціонально  використовувати час, швидко і зосереджено працювати над завданням.

Тип уроку: узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок.

Форми й методи роботи: індивідуальна та групова робота, робота в парах, взаємоперевірка, самоаналіз, самоперевірка, сенкан, «Хімічний тренажер», графічний диктант, груповий синквейн, «Заморочки з бочки», «Асоціативний кущ», «Есе»,  «Знаю. Хочу знати. Вивчив».

Засоби навчання: таблиця Д.І. Менделєєва, роздавальний матеріал.

 

Хід уроку.

І. Організаційний етап. Вітання, перевірка готовності до уроку, запис дати й теми уроку в зошиті.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Епіграф:

Щоб удосконалити розум, потрібно більше розмірковувати, ніж заучувати.

                                                                                              Демокрит

 

Прийшло з вітром – пішло з водою.

Вода без плати біжить.

В океані води не зміряєш.

Чий берег, того й вода.

                                                                                 Прислів’я.

 

Девіз уроку:

Просто знати – це ще не все, знання потрібно використовувати.

 

Де вода вичерпалась, там і життя занепадає.

                                                                                            Прислів’я.

 

 

Учитель. На минулих уроках ми вивчали тему «Вода». Сьогодні наша мета – узагальнити і систематизувати набуті знання.

        Сьогодні на уроці ви будете працювати в групах, парах та індивідуально. Скажіть, з яких хімічних елементів складається молекула води та які прості речовини утворюють ці елементи? (Гідрогену та Оксигену, прості речовини – водень та кисень). Клас поділено на дві групи: І група -  «Водень» та ІІ група -  «Кисень». Оцінювання буде проводитися за допомогою «гідрогенів» для І групи та «оксигенів» для ІІ групи.

       Спочатку я прошу вас проаналізувати свої знання і вміння, заповнюючи колонки таблиці «Знаю» або «Хочу знати» (ставити «+» у відповідні комірки). Ваші відповіді не вплинуть на оцінку, відповідайте чесно – це дасть вам можливість визначити питання, над якими вам треба  ще попрацювати. На які питання ще треба звернути увагу? Яких результатів ви плануєте досягнути сьогодні на уроці? (Очікувані результати).

       Яку оцінку, на вашу думку, ви одержите сьогодні під час перевірки знань теми? (Записати в зошиті «Очікувана оцінка - …»). Співпадуть очікувані результати з реальними чи ні, залежить від того, наскільки реально ви оцінили свої знання.

Учитель. Індивідуальна робота

Сенкан.

Наприклад:

Іменник

Вода

Два прикметники

Прозора, мінеральна

Три дієслова

Чарує, лікує, використовується

Фраза з чотирьох - шести слів

Необхідна для всього живого

Синонім до іменника

Основа життя

Оцінювання: кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

Учитель.  Робота в групах.

«Хімічний тренажер». Скласти формули оксидів, виділивши серед них кислотні та основні.

Оцінювання: кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

І група. Калій оксид, магній оксид, карбон (IV) оксид, нітроген (V) оксид, сульфур (VІ) оксид, бром (VІІ) оксид.

ІІ група. Натрій оксид, барій оксид, силіцій (IV) оксид, фосфор (V) оксид, сульфур (IV) оксид, хлор (VІІ) оксид.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Учитель. Індивідуальна робота

Графічний диктант «Вода»

Правильні твердження позначаються «˄», а неправильні «˅». Учні перевіряють роботи самостійно, перевіривши зошит сусіда по парті (робота в парах із взаємоперевіркою).

Оцінювання: кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала.

 1.                Валентність Оксигену у сполуках з неметалами дорівнює І. (Ні).
 2.                Розчин, у якому кількість речовини за певної температури більше не розчиняється – насичений. (Так).
 3.                Речовини, до складу яких входять молекули води, з’єднані з йонами металів – сольвати. (Кристалогідрати).
 4.                Процес розподілу молекул розчиненої речовини серед молекул розчинника – дифузія.(Так).
 5.                Розчин з малим вмістом розчиненої речовини – концентрований. (Розведений).
 6.                Розчинник – це компонент розчину, що перебуває в агрегатному стані розчину. (Так).
 7.                Грецька назва води – Гідро. (Так).
 8.                Латинська назва води – Аква. (Так).
 9.                Густина води найбільша за температури (4 °С). (Так).
 10.            Об’єм води в результаті замерзання зменшується. (збільшується на 10%).
 11.            Методи очищення стічних вод поділяють на механічні, фізико-хімічні та біологічні. (Так).
 12.            Вода постійно рухається: відбувається її колообіг у природі. (Так).

Відповідь: ˅˄˅˄˅˄˄˄˄˅˄˄

Учитель. Робота в групах.

Груповий синквейн. Написати та урівняти хімічні реакції, охарактеризувати їх методом складання синквейну:

- хімічна реакція;

- яка?

- що робить?

- узагальнюючий вислів.

Оцінювання: кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали.

І група.

Н2O2 =  ?  +O2

Na +? = Na2O

Zn + ? = ZnO + Н2

ІІ група.

Н2O =  ?  +O2

Fe +? = Fe2O3

С + ? = СО + Н2

Фізкультхвилинка сприяє зміцненню здоров’я та має ще й виховне значення, сприяє підвищенню інтересу до вивчення предмета.

Горизонт — це так далеко, 

Це туди летять лелеки. 

Восени над небокраєм 

Він ластівочок гойдає. 

У повітря стрімко ввись 

Клин журавликів здійнявсь

Легко, славно їм літати, 

В небі сонячному грати. 

Бо вода — це є складна, 

Суміш і речовина. 

(Руки витягнуті, прямо, вправа “Ножиці”. Імітація рухів крильми. Руки через різні боки вгору, потрусити кистями рук, опустити вниз, розслабити. Руки вгору, потягнутись, нахили тулуба вправо-вліво-вперед-назад. Руки на поясі, колові руки тазом, зліва направо і навпаки. Руки прямі в різні боки, колові рухи. Руки на поясі, повороти головою.)

ІІІ. Узагальнення та систематизація знань.

Учитель.  Робота в групах.

Розв’язування задач «Заморочки з бочки»

І група.

1.Обчисліть масову частку розчиненої речовини в розчині масою 360 г, якщо для його приготування витратили сіль масою 18 г.

Дано:

m (р-ну)=360 г   w(реч.)= m (реч.)/ m (р-ну)

m (реч.)=18 г      w(реч.)= 18/360=0,05, або 5%

w(реч)-?

Відповідь. Масова частка розчиненої речовини в розчині становить 5%.

Оцінювання: кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

2.До розчину масою 750 г із масовою часткою розчиненої речовини 50% долили воду масою 250 г. Обчисліть масову частку солі в розчині після розбавлення.

Дано:

m1 (р-ну)=750 г   m (реч.)=w(реч.)* m (р-ну)

m (р-ка)=250 г     m (солі)= 0,5*750=375 г.

w1 (реч)=50%      m (р-ну)=750+250=1000 г

w2 (реч) -?            w2 (реч)=375/1000=0,375, або 37,5%

Відповідь. Масова частка солі в розчині після розбавлення дорівнює 37,5%.

Оцінювання: кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали.

ІІ група.

1. Обчисліть масову частку солі в розчині, добутому в результаті розчинення солі масою 10 г у воді масою 90 г.

Дано:

m (р-ка)= 90 г   w(реч.)= m (реч.)/ (m (реч.)+ m (р-ка))

m (реч.)= 10 г        w(реч.)= 10/(10+90)=0,1, або 10%

w(реч)-?

Відповідь. Масова частка солі в розчині дорівнює 10%.

Оцінювання: кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.

2. До розчину масою 800 г із масовою часткою калій гідроксиду 20% додали калій гідроксид масою 20 г. Якою буде масова частка лугу в новому розчині?

Дано:

m1 (р-ну)=800 г   m (реч.)=w(реч.)* m (р-ну)

m2 (реч.)=20 г      m1 (КОН)= 0,2*800=160 г.

w1 (реч)=20%       m (р-ну)=800+20=820 г

w2 (КОН) -?          m2 (КОН)=160+20=180 г 

                              w2 (КОН)=180/820=0,2195, або 21,95%

Відповідь. Масова частка лугу в новому розчині  дорівнює 21,95%.

Оцінювання: кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали.

Учитель. Індивідуальна робота

Оцінювання: кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали.

 «Асоціативний кущ».

Учні підходять до столу, беруть аркуші паперу, на яких написані різні галузі виробництва і, використовуючи метод «Незакінчених речень», наводять приклади:

- Я зможу використати набуті навички у галузі медицини для приготування розчину фурациліну, щоб полоскати порожнину рота: 1—2 таблетки на 200 мл води.

- Я зможу застосувати свої знання у галузі сільського господарства для приготування орга­нічного добрива: курячий послід (1 частина) і вода (10 частина). Навесні ним поливають молоді дерева та кущі.

- Я зможу використати свої знання у побуті для приготування дезінфікуючого розчину хлораміну, яким обробляють поверхні посуду чи побутових речей, підлогу, меблі.

- Я зможу застосувати теоретичні та практичні навички у галузі будівництва для приготування буді­вельного розчину з піску, цементу, води. На 4 части­ни піску береться 3 частини води, 1 частина цементу. Концентрація розчину залежить від марки цементу.

- Я зможу застосувати свої практичні навички у косметиці для приготування маски для обличчя. Тре­ба змішати мед із соком лимона у певних співвідно­шеннях і нанести на шкіру, а потім змити теплою во­дою.

Учитель. Індивідуальна робота

«Есе» (творче завдання). Висловіть свої міркування…

Оцінювання: кожна правильна відповідь оцінюється в 3 бали.

       Коли Андрій підійшов до продавця морозивом, вона висипала в коробку зі своїм товаром шматочки якоїсь речовини, схожі на сніг.

- Почекай трохи, хлопчику, - попросила вона, - поки я додам до морозива "сухого льоду".

- За кого ви мене приймаєте? - обурився Андрій. Я в сьомому класі вчуся, з фізики і хімії в мене п'ятірки. Лід - це замерзла вода і не може бути сухим так само, як і гарячим!

- От як?! - здивувалася дівчина і, подаючи йому шматочок льоду, сказала: - А ну, доведи, що він не сухий!

   Перекидаючи з однієї долоні на іншу пекучий холодом шматочок льоду, Андрій все більше дивувався: він швидко танув, не залишаючи навіть ознак вологи.

- Що ж це таке, справді?! - думав він, почуваючи, як обличчя і вуха його загоряються від сорому за понесену поразку.

- Тепер, знавцю фізики і хімії, - сказана дівчина, простягаючи йому брикет морозива, - скажу тобі по секреті, що лід може бути не тільки сухим, але і  гарячим.

Що ж являв собою «сухий лід» і чи дійсно лід може бути гарячим?

Відповідь. При охолодженні до - 80° чи при тиску до 60-70 атм вуглекислий газ перетворюється у тверду речовину, подібну за зовнішніш виглядом на лід. На відміну від звичайного «сухий лід» не тане, а випаровується, переходячи відразу з твердого стану в газоподібний, за що й одержав свою назву. Випаровування його супроводжується поглинанням великої кількості тепла: при випаровуванні 1 кг «сухого льоду» поглинається до 150 ккал тепла, тобто майже в два рази більше, ніж при таненні 1 кг звичайного льоду. При нормальному тиску звичайний лід тане при нульовій температурі. При високих тисках точка плавлення його сильно підвищується, при тиску в 10 000 атм, наприклад, він плавиться лише при температурі вище 50°, тобто дійсно може бути і гарячим.

VІ. Підбиття підсумків уроку. Оцінювання відповідей учнів.

Учитель. Підрахуйте кількість набраних балів:  для І групи «Водень»  - «гідрогенів», для ІІ групи «Кисень» - «оксигенів». Виставте оцінку за урок. Чи співпала оцінка з очікуваною? Чому саме так вийшло? Відкоригуйте свою таблицю «Знаю. Хочу знати. Вивчив». Зазначте, чи правильно ви оцінили свої знання на початку уроку, на що треба ще звернути увагу, чого ви навчились під час уроку. Чи досягли ви тих результатів, що планували?

Картка самоаналізу знань з теми « Вода» учня (учениці) _____________________________________________

 

Що я знаю та вмію

Знаю

Хочу знати

Вивчив

Знаю історію відкриття води

 

 

 

Знаю фізичні властивості води

 

 

 

Знаю про поширення та значення в природі води

 

 

 

Знаю хімічні властивості води

 

 

 

Умію складати рівняння реакцій за участю води

 

 

 

Знаю, що таке індикатор

 

 

 

Знаю, що таке луги

 

 

 

Знаю, що таке кислоти

 

 

 

Знаю, що таке гідроксиди

 

 

 

Знаю, що таке реакція сполучення

 

 

 

Знаю, що таке реакція розкладу

 

 

 

Знаю, що таке реакція заміщення

 

 

 

Знаю, що таке реакція обміну

 

 

 

Знаю види індикаторів

 

 

 

Знаю, що таке розчин

 

 

 

Знаю, що таке розчинник

 

 

 

Знаю, що таке розчинена речовина

 

 

 

Вмію обчислювати масову частку розчиненої речовини

 

 

 

Знаю, що таке масова частка

 

 

 

Знаю, що таке колообіг води у природі

 

 

 

Знаю, що таке кислотні дощі

 

 

 

Розумію та аналізую вплив кислотних дощів на довкілля

 

 

 

Знаю види забруднень води

 

 

 

Знаю методи очищення води

 

 

 

Знаю, що таке твердість води

 

 

 

Знаю способи усунення твердості води

 

 

 

 

Учитель. Вода, земля й повітря — найцінні­ші скарби, які подарувала нам природа. Нині вода зі звичайної природної речовини перетворюється на найдорожчу сировину, що не має замінників. Наш урок я хочу закінчити такими рядками:

Пам’ятайте, люди, назавжди:

Неможливо жити без води.

Це життя колиска, це дощі,

Це роса і квітка на межі,

Це тумани, ріки і моря,

Джерело у спеку, це життя.

Це кришталь озер і джерело,

Це хмарки у небі, це село

У тополях й вербах над ставком,

Це криниця, квітки над вікном.

Шурхіт хвиль і шторму дикий рев,

Зелень трав, веселки кольори,

Пам’ятайте, люди, назавжди!

V.  Домашнє завдання.

І рівень.

Обчисліть масову частку розчиненої речовини в розчині масою 350 г, якщо для його приготування витратили сіль масою 7 г.

Дано:

m (р-ну)=350 г   w(реч.)= m (реч.)/ m (р-ну)

m (реч.)=7 г        w(реч.)= 7/350=0,02, або 2%

w(реч)-?

Відповідь. Масова частка розчиненої речовини в розчині дорівнює 2%.

ІІ рівень.

Обчисліть, яку масу солі та води необхідно взятии для приготування 200 г розчину з массовою часткою розчиненої речовини 30%.

Дано:

m (р-ну)=200 г   m (реч.)=w(реч.)* m (р-ну)

w (реч)=30%      m (реч)= 0,3*200= 60 г

m (реч)-?             m (р-ка)= m (р-ну)- m (солі)

m (р-ка) -?            m (р-ка)=200-60=140 г.

Відповідь. Маса солі дорівнює 60 г, маса води дорівнює 140 г.

ІІІ рівень.

До розчину масою 400 г із масовою часткою розчиненої речовини 35% долили воду масою 300 г. Обчисліть масову частку солі в розчині після розбавлення.

Дано:

m1 (р-ну)=400 г   m (реч.)=w(реч.)* m (р-ну)

m (р-ка)=300 г     m (солі)= 0,35*400=140 г.

w1 (реч)=35%      m (р-ну)=400+300=700 г

w2 (реч) -?            w2 (реч)=140/700=0,2, або 20%

Відповідь. Масова частка солі в розчині після розбавлення дорівнює 20%.

ІV рівень.

До розчину масою 500 г із масовою часткою калій гідроксиду 30% додали калій гідроксид масою 40 г. Якою буде масова частка лугу в новому розчині?

Дано:

m1 (р-ну)=500 г   m (реч.)=w(реч.)* m (р-ну)

m2 (реч.)=40 г      m1 (КОН)= 0,3*500=150 г.

w1 (реч)=30%       m (р-ну)=500+40=540 г

w2 (КОН) -?          m2 (КОН)=150+40=190 г 

                              w2 (КОН)=190/540=0,352, або 35,2%

Відповідь. Масова частка лугу в новому розчині дорівнює 35,2%.

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія 9 клас (Гранкіна Т.М.)
Додано
18 липня 2018
Переглядів
1595
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку