Урок-практикум на тему: Бізнес-план власного підприємства"

Про матеріал
Урок з курсу Громадянська освіта, присвячений тематиці прідприємства, що проведений у формі групової роботи старшокласників - їх реалізації бізнес-плану власного підприємства.
Перегляд файлу

«Енергодарський навчально-виховний заклад № 1»

Енергодарської міської ради Запорізької області

 

 

 

 

 

План-конспект уроку на тему:

«Підприємництво та підприємство»

 

 

 

 

 

 

 

Автор: Чиж Віолетта Сергіївна,

вчитель історії та правознавства  ЕНВК № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енергодар

2019

Клас: 10-Б

Предмет: Громадянська освіта

Тема: «Підприємництво і підприємство»

Тип уроку: урок  рефлексії

Основні цілі уроку:

А) діяльнісні:

 • формувати навички працювати у групах, формулювати та відстоювати власну думку, вступаючи в здорову конкуренцію з учасниками іншої групи;
 • вчитись фіксувати особисті утруднення при використанні математичних даних термінології;
 • організувати самоперевірку учнями своїх робіт по готовому зразку з фіксацією отриманих результатів (без виправлення помилок);
 • вчити виявляти причини  утруднення під час виконання групової роботі;
 • тренувати роботі учнів з основними організаційно-правовими формами підприємств(згідно законодавства України).

Б) навчальні:

 • вміти встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, аналізувати і узагальнювати матеріал;
 • формувати навички роботи з випереджальним домашнім завданням;
 • вдосконалювати уміння шукати і опрацьовувати економічну інформацію самостійно і разом, працюючи з таблицями, діаграмами тощо;
 • навчити визначати способи реалізації власних економічних інтересів в межах законодавства та прав інших осіб;

В) знання:

 • знати поняття щодо підприємства та підприємців;
 • сформувати в учнів поняття про підприємницьку діяльність;
 • актуалізувати та поглибити знання про підприємництво як виробничий ресурс;
 • розкрити зміст підприємницької діяльності та її значення для ринкової економіки;

Г) уміння:

 • уміти використовувати різні джерела інформації, у своїй діяльності;
 • формувати уміння правильної вимови під час представлення проектів;
 • вдосконалювати вимову математичних термінів;
 • подолання артикуляційних труднощів під час читання та усного мовлення;
 • розвивати вміння вести діалог, відстоюючи свою позицію з урахуванням фактів та показників;
 • вдосконалювати вміння застосовувати правила культури спілкування та правила ефективного спілкування.

Розумові операції: аналіз, аналогія, порівняння, синтез, узагальнення.

Методи та методичні прийоми: пояснювально-ілюстративний частково-пошукові, проблемні.

Прийоми: «Прес», «Мозкова атака», «Торт рішень», «Ажурна пилка».

ФОПД: колективна (групова), фронтальна.

Роздатковий матеріал: аркуш з таблицею оцінювання (додаток А), аркуші з тестуванням (додаток Б),скріпки, коробка.

Технічне забезпечення уроку: підручник, конспект, проектор, презентація в Power Point,  виступи учнів.

ХІД УРОКУ

 І. САМОВИЗНАЧЕННЯ ДО ДІЯЛЬНОСТІ. ( 2 хвилини)

Доброго ранку!  Рада Вас бачити сьогодні на уроці! Бажаю     гарного настрою і легкого засвоєння теми.

Слайд 2. Настрій на позитив: 

Щоб не просто слухали, а чули.

Щоб не просто дивилися, а бачили.

Щоб не просто відповідали, а міркували.

Дружно і плідно працювали.

А зараз усміхніться один одному, подумки побажайте успіхів на урок і на цілий день. Сподіваємось, що ви проведете цей час з  користю для себе і дізнаєтесь багато нової  та цікавої інформації.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ І ФІКСАЦІЯ ТРУДНОЩІВ В ДІЯЛЬНОСТІ (5 хвилин)

      На попередньому уроці ми познайомилися з поняттями «підприємець», «підприємництво», основними функціями підприємницької діяльності, видами підприємництва. Сьогодні будемо опрацьовувати питання щодо підприємницької діяльності та її реалізації в житті. На уроці ми спробуємо визначити способи реалізації власних економічних інтересів в межах законодавства та прав інших осіб, оцінимо Ваше бачення діяльності підприємництва у вигляді бізнес-проектів.

Запитання для дискусії: 

1. Чому, на вашу думку, виникла потреба в розвитку підприємництва?

2. У чому полягає мета господарської діяльності підприємства? (Задоволення суспільних і особистих потреб шляхом здійснення виробничої, торговельної або іншої діяльності)

3. У чому, на вашу думку, полягають найхарактерніші відмінності між підприємництвом і будь-яким іншим видом діяльності (професією вчителя, інженера, водія тощо)? (Підприємець мас новаторські, комерційні й організаторські здібності, здатен знаходити і розвивати нові напрями виробництва, вкладення капіталу, уміє ризикувати і брати відповідальність.).

ІІІ. ВИЯВЛЕННЯ ПРИЧИН УТРУДНЕННЯ І ПОСТАНОВКА НАВЧАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ (3 хвилини)

Невід'ємною складовою сучасної економіки є підприємства, що виробляють товари та послуги для задоволення потреб суспільства и отримання на цьому ґрунті прибутку. Рушійною силою розвитку підприємницького сектору є підприємці. їх називають «революціонерами в економіці», оскільки вони здатні по-новому подивитися на звичні для нас речі. Тож давайте з'ясуємо, у чому полягає особливість підприємницької діяльності, чому її як засуджують, так і схвалюють, як впливає підприємництво на суспільство й на нас із вами.

Наше  сьогодення важко уявити без діяльності підприємств, підприємців. Це слово ми вживаємо щодня і маємо уявлення хто це і чим займається. Але як відомо ніякий термін не виник з нізвідки. Першим термін «підприємець» ужив ще на початку XVIIІ ст. французький банкір Рене Кантільйон. Підприємець ключова фігура ринкової економіки.

Слайд 3. Оголошення теми уроку: «Підприємництво і підприємство»

Епіграф до уроку: 

« Якщо у тебе мало грошей, треба робити бізнес.

 Якщо грошей немає зовсім, треба робити бізнес терміново!»

 Американський підприємець, Джон Девісон Рокфеллер 

Слайд 4. В Україні підприємницька діяльність гарантована Конституцією, де у ст.42 говориться: «Кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом».

  Згідно  Господарського кодексу України, підприємством називається – статутний суб’єкт, який має право юридичної особи і здійснює виробничу, комерційну і наукову діяльність з метою одержання прибутку.

Перевірка набутих знань. Робота з поняттями

Підприємництво

це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється об’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Підприємець

це особа, яка професійно займається підприємницькою діяльністю, а саме: приватним виробництвом, торгівлею, посередництвом, наданням послуг.

Водночас слід зазначити, що підприємництво - це особливий вид діяльності, і ця особливість характеризується такими ознаками:

Це ініціатива, творча діяльність. Основою здійснення підприємницької діяльності є власна ініціатива, творчо-пошуковий, інноваційний підхід. Метою підприємницької діяльності є одержання прибутку чи власного доходу.

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична діяльність господарюючих суб'єктів з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, яка здійснюється на власний ризик з метою одержання прибутку або власного доходу.

IV. ПОБУДОВА ПРОЕКТУ ВИХОДУ З УТРУДНЕННЯ (25 хвилин)

 Слайд 5 . Захист бізнес-планів

І етап. На попередньому уроці старшокласники отримали домашнє завдання - скласти власний бізнес-проект (у групі) на одну тему: «Якби я був підприємцем: створення бізнес-проекту» за таким планом:

 1. яку сферу підприємницької діяльності ви вирішуєте вибрати і чому;
 2. назва вашого підприємства;
 3. адреса;
 4. хто буде керувати справою (одна людина, компаньйони, виконавчий директор);
 5. кількість працюючих на даному підприємстві;
 6. які проблеми можуть виникати при підприємницькій діяльності в даній справі (конкуренти, попит, ринок збуту).

ІІ етап. Оголошуються автор та співавтори проекту. Захист індивідуальних бізнес-проектів відбувається в супроводі презентації за бажанням учнів (18 – 20 хвилини). Під час виступу представників від групи учні виставляють бали за критеріями.

Учні по черзі представляють свій бізнес-проект і захищають його перед колегами. Захист кожного бізнес-проекту проходить за допомогою комп'ютерної техніки, а також мультимедійної установки ( додаток В).

При розгляді бізнес-проекту запитання від учнів та вчителя:

 1.     чому саме цей вид комерційної діяльності вибрав учень?
 2.     які перешкоди можуть виникати при створенні підприємства?
 3.     конкуренція (дуже важливий момент, тому що практично немає справи, в якій немає конкурентів, але треба вирішити, як краще представити свою діяльність).

Після обговорення підсумок, а потім учні виставляють бали за критеріями. Перша група оцінює  другу, друга – третю, третя - першу.

V. ВКЛЮЧЕННЯ У СИСТЕМУ ЗНАНЬ І ПОВТОРЕНЯ (5 хвилини)

Тестування учасників ділової гри на здатність займатись бізнесом (додаток В).

Далі учасникам гри пропонується пройти тестування на здатність займатись бізнесом (кожний учень отримує на свій аркуш завдання з тестом і відповідає на запитання «так» або «ні»).

Повністю позитивна відповідь на кожне запитання дає 10 балів, повністю негативна - 0 балів. Проміжні відповіді оцінюються приблизно між 0 і 10 балами. Наприклад, якщо ви з десяти своїх учителів пам'ятаєте дату народження тільки одного, відповідь - 1 бал. Якщо відповідь на яке-небудь запитання для вас є складною - 5 балів. Склавши всі свої бали, ви звертаєтесь до ключа тесту.

Слайд 6. Ключ до тесту:

 • 120-150 балів - ви природжений бізнесмен і маєте всі дані для успішного бізнесу.
 • 110-119 балів - ви володієте не всіма потрібними якостями бізнесмена, але у вас є реальні шанси досягти успіху в бізнесі; деяку допомогу при цьому вам нададуть роздуми про причини втрати балів.
 • 50-90 балів - видно, у бізнесмени вам не вибитись, але, судячи з усього, ви правдива, порядна людина, так що не все втрачено в житті.

Кожний учень підраховує бали, отримані ним під час тестування, і виявляються групи учнів у кожній градації здатності до занять бізнесом.

Слайд 7. VI. РЕФЛЕКСІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ (ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. (3 хвилин).

Після обговорення учні підбивають усі бали і виставляють в аркуш оцінювання. Підбиття підсумків уроку за допомогою прийому «Торт рішень», за яким учні фіксують свою утруднення та успіхи під час виконання роботи за допомогою кольорових застібок. Учні складають застібки в «умовний торт-коробку» вчителю.

Слайд 8.  Інформація про Д/З. Опрацювати §39,  пит. 3,4 «Перевір себе»  - письмово - 6-9 б. підготувати повідомлення на тему: «Державні підприємства: гальмо чи рушій економічного прогресу?» - 10-12 б.

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток А

Аркуш взаємооцінювання учнів

П.І.Б.

През-ія

(3 б.)

Виступ

(3 б.)

  Пит-я

(1 б.)

 

Акт-сть

(1б.)

Ориг-сть

(1 б.)

Дост-сть

(1 б.)

Лог-сть

(1 б.)

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перша група оцінює другу, друга - третю, третя – першу. Учні оцінюють роботу кожна своєї групи, спираючись на ниженаведені критерії. За кожне питання та відповідь додається 1 б. учням,  відповідальному за виступ додається 1 б., відповідальному за створення презентації – 1 б., усі інші критерії – на власний розсуд - загальний бал, обговорюючи з іншими учасниками групи.

Наприклад, якщо всю роботу Ви оцінили в 9 б., то тому, хто створив презентацію додаєте 1 б. і навпроти прізвища учня фіксуєте 10 б. (9 б.+1б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Тестування «Наскільки Ви здатні бути бізнесменом?»

1. Чи поводитесь ви наодинці так, як і тоді, коли за вами спостерігають?

2. Чи вважаєте ви себе здатним стати головою сім'ї?

3. Чи вважаєте ви хитрість хорошою та корисною рисою?

4. Чи можете ви розпочати розмову на вулиці з незнайомою людиною?

5. Чи знаєте ви, який колір сьогодні в моді?

 6. Чи їдете у транспорті без квитка, якщо забули вдома проїзний?

7. Чи заздрите успіху ваших знайомих?

8. Чи звертаєтесь на «Ви» до ваших старших за віком родичів?

9. Чи здатні ви усно швидко обчислити, скільки буде 3 % від трьох відсотків?

10. Чи приходите вчасно в кіно?

11. Чи приходите вчасно на побачення?

12. Чи вважаєте за потрібне давати чайові?

13. Переживаєте, якщо вас обрахували на 1 грн?

14. Чи пам'ятаєте дату народження свого вчителя?

15.Чи зможете залишити валізу на вокзалі під наглядом незнайомої людини?

Повністю позитивна відповідь на кожне запитання дає 10 балів, повністю негативна - 0 балів. Проміжні відповіді оцінюються приблизно між 0 і 10 балами. Наприклад, якщо ви з десяти своїх учителів пам'ятаєте дату народження тільки одного, відповідь - 1 бал. Якщо відповідь на яке-небудь запитання для вас є складною - 5 балів. Склавши всі свої бали, ви звертаєтесь до ключа тесту.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
22 квітня
Переглядів
502
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку