24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Урок "Узагальнення і систематизація знань з теми Розчини"

Про матеріал

Конспект уроку з презентацією на тему "Узагальнення і систематизація знань з теми Розчини". Конспект створений для учнів 9 класу, містить різні інтерактивні форми роботи.

Перегляд файлу

Урок 19.                                                                                                   Дата

Тема: Узагальнення і систематизація знань з теми «Розчини»

Мета уроку  (Слайд 2)

Навчальна: повторити та узагальнити знання з теми «Розчини»; актуалізувати знання про основні ознаки щодо класифікації розчинів, механізм процесу розчинення та дисоціації, відмінність електролітів та неелектролітів, умови перебігу реакцій йонного обміну; закріпити вміння розв’язувати задачі з використанням поняття «масова частка розчиненої речовини»;

Розвиваюча: розвивати вміння знаходити логічні зв’язки між поняттями;

Виховна: сприяти вихованню цілеспрямованості, вміння працювати разом задля досягнення однієї, спільної мети.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань

Форми роботи: , хімічний лабіринт, хімічна казка, вправа «Йонний зорепад».

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності солей, кислот і основу воді, штатив з пробірками, ваги, структура уроку.

І. Організаційний етап ...........................................................................

2 хв

ІІ. Актуалізація опорних знань ...............................................................

4 хв

ІІІ. Мотивація навчання............................................................................

2 хв

ІV. Узагальнення та систематизація знань ...............................................

30 хв

V. ІVПідбиття підсумків уроку ...............................................................

5 хв

VI. Домашнє завдання ..............................................................................

2 хв

Хід уроку

І. Організаційний момент

Привітання, діагностика емоційного стану учнів, налаштування їх на робочий лад (Слайд 1)

Просто знати – це ще не все,

знання потрібно використовувати

Й. Гете

Повідомлення теми і мети уроку. (Слайд 3)

Оголошення про систему оцінювання. На уроці діятиме система накопичення балів з допомогою кольорових карток. Жовта картка – 1 бал, оранжева – 2 бали, червона 3 бали. (Слайд 4)

II. Актуалізація опорних знань

Хімічний лабіринт (Додаток 1) (Слайд 5)

IIІ. Мотивація навчання

Ми вивчали тему «Розчини» впродовж сімнадцяти уроків, і сьогодні ми підведемо невеликий підсумок наших з вами досягнень з даної теми. Попробуємо застосовувати отримані вами знання у різних ситуаціях. І звичайно визначимо те,  над чим вам ще потрібно попрацювати.

IV. Узагальнення і систематизація знань

1. Хімічна казка (Слайд 6-7)

Жили собі король та королева, яким дуже подобалось проводити час разом за чашкою улюбленого чаю. Але король був дуже норовливим і вгодити йому з приготуванням чаю було досить нелегко. Королю подобався чай у який клали три царських ложечки цукру, при тому, що 1 царська ложечка містила 4 г цукру. А королеві подобався чай з 2 царськими ложечками цукру. Чаші, з яких пили чай у цьому королівстві були місткістю 150 г.

Королівській сімї завжди готував чай один слуга. Але він, нажаль, захворів і того разу готувати чай довелося іншому слузі, який не знав правил приготування чаю для королівської сім’ї. Приготував слуга чай додавши до чаю короля таку кількість цукру, що масова частка у ньому становила 13,5%, а масова частка цукру у чаї королеви становила 8%.

Король дуже розсердився на свого слугу і змусив його злити ці чаї докупи і випити, інакше смерть. Слуга звичайно погодився і випив весь чай. Але коштуючи його, він зрозумів, що саме такий чай, з такою концерацією цукру йому дуже довподоби.

Запитання: (Слайд 8-9)

Чай з якою масовою часткою цукру випив слуга?

Скільки царських ложечок цукру поклав невправний слуга у чай короля та королеви? Приготуйте відповідні чаї для короля та королеви.

 

Дано:

ω1=13,5%

ω2=8%

mрозч.=150 г

ω= mр.р./ mрозч  *100%

mр.р. 1= ω1* mрозч/100%

mр.р. 1=13,5%*150г/100%=20г=5 ц.ложечки

mр.р. 2=8%*150г/100%=12г=3ц.ложечки

mр.р. 3=12г+20г=32г

mрозч3=150г+150г=300г

ω3=32г/300г*100%=10,6%

 

Знайти:

ω3-?

mр.р. 1-?

mр.р. 2-?

Відповідь: ω чаю який випив слуга становить 10,6%, У чай короля слуга поклав 5 ц. л.цукру, у чай королеви – 3 ц.л. цукру.

 

2. Вправа «Йонний зорепад» (Слайд 10-12)

Учням пропонуються окремо катіони і аніони на картках, а вони повинні скласти якомога більше, спершу скорочених, а потім повних йонних та молекулярних рівнянь. (Додаток 2)

1 група Ag+, Cl-, AgCl↓, Ba2+, SO42-, BaSO4↓, H+, OH-, H2O, 2H+, S2-, H2S, NO3-, H+, OH-, K+, Cl-, Na+, SO32-, Li+

2 група Ca2+, CO32-, CaCO3, CO32-, 2H+, H2O, CO2, Al3+, 3OH-,Al(OH)3↓, 2H+,SO32-, SO2, H2O, NO3-, Mg2+, Ba2+, Cl-, PO43-, Fe3+, Cl-, K+.

1 група

  1. Ag++ Cl- = AgCl↓

Ag++ NO3- + H++ Cl- = AgCl↓-+ H++ NO3-

  1. Ba2++SO42- =BaSO4

Ba2++ 2OH-+ 2K++SO42- =BaSO4↓+ 2K++2OH

  1. H++ OH-= H2O

H++ Cl- +Na++OH- = H2O+ Na++ Cl-

  1. 2H++ S2-= H2S↑

2H++ SO32-+ Li+ +S2 -= H2S+ Li++ SO32-

2 група

  1. Ca2++ CO32-= CaCO3

Ca2++ NO3- + Mg2++CO32-= CaCO3↓+ Mg2++ NO3-

  1. CO32-+ 2H+= H2O+ CO2

Ba2++ CO32-+ 2H++2Cl- = H2O+ CO2 ↑+ Ba2++ 2Cl-

  1. Al3++ 3OH-=Al(OH)3

Al3++ PO43-+ Fe3++3OH-=Al(OH)3↓+ Fe3++ PO43-

  1. 2H++SO32-= SO2↑+H2O

2H++ 2Cl-+ 2K++SO32- = SO2↑+H2O+ 2K++ 2Cl-

 

3. Вправа «Слідство ведуть хіміки» (Слайд 13-14)

До дошки зпарошуються лідери двох груп.

1. До розчину, шо містить суміш калій сульфіду і натрій хлориду, спочатку додали надлишок розчину хлоридної кислоти, а потім – арґентум нітрату. Які йони залишилися в розчині? Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій.

K2S+2NaCl=2KCl+Na2S

K2S+2HCl =2KCl+ H2S↑

2K++S2-+2H++2Cl- = 2K+ + 2Cl- + H2S↑

S2-+2H+- = H2S↑

NaCl+HCl =

NaCl + AgNO3 = AgCl↓+NaNO3

Na++Cl- +Ag++NO3--= AgCl↓+ Na++ NO3-

Cl- +Ag+--= AgCl↓

Йони, що залишилися в розчині: K+, Na+, NO3-

2. До розчину, що містить суміш натрій карбонату і купрум сульфату спочатку додали хлоридну кислоту, а потім – барій сульфід. Які йони залишилися в розчині? Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій.

Na2CO3+CuSO4=Na2SO4+CuCO3

Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2

2Na++CO32-+2H++2Cl- = 2Na++2Cl-+ H2O+CO2

CO32-+2H+ =H2O+CO2

CuSO4+2HCl=CuCl2+H2SO4

2HCl+BaS=H2S↑+BaCl2

2H++2Cl-+Ba2++S2- = 2Cl-+ Ba2++ H2S↑

2H++S2- = H2S↑

CuSO4+BaS = BaSO4↓+CuS

Cu2++SO42- +Ba2++S2- = BaSO4↓+ Cu2++S2-

SO42- +Ba2+ = BaSO4-

Йони, що залишилися в розчині: Na+, Cu2+, Cl-

Як довести експериментальним способом, що в даних розчинах не міститься йонів Гідрогену?

4.Додадкові завдання: (Слайд 15)

1. (1б) Розкладіть на йони задані електроліти: MgSO4, H3PO4, NaOH, Ca(NO3)2

2. (1б) Розкладіть на йони задані електроліти: CuSO4, Ba(NO3)2, HCl, FeCl2.

1. (2б) Чому дорівнює ступінь дисоціації електроліту, якщо при розчиненні його у воді з кожних 85 молекул на йони розпалися 5 молекул? (5,8%)

2. (2б) Чому дорівнює ступінь дисоціації електроліту, якщо при розчиненні його у воді з кожних 63 молекул на йони розпалися 28 молекул? (44,4%)

3. (2б) Визначити число молекул, що продисоціювали, якщо в розчині було 134 молекули, а ступінь дисоціації дорівнює 12%.(16,08%)

4. (2б) Визначити число молекул, що продисоціювали, якщо в розчині було 77 молекули, а ступінь дисоціації дорівнює 23%.(17,71%)

5. (3б) Визначте масову частку води, що входить до складу кристалогідрату – глауберової солі (Na2SO4   10H2O)  (55,9%)

V. Підбиття підсумків уроку (Слайд 16)

Підраховується кількість балів за картками, оцінюється робота учнів підчас уроку.

VI. Домашнє завдання (Слайд 17)

Повторити про розчини, виконати домашню контрольну роботу у друкованому зошиті ст. .Підготуватися до контрольної роботи.

Домашній експеримент:

Завдання: Приготуйте собі чай масою 200 г з індивідуально заданими масовими частками цукру: 7%, 3%, 2,5%, 3,5%, 1,5%, 5%, 4,5%, 5,5%.

 


1. (1б) Розкладіть на йони задані електроліти: MgSO4, H3PO4, NaOH, Ca(NO3)2

2. (1б) Розкладіть на йони задані електроліти: CuSO4, Ba(NO3)2, HCl, FeCl2.

1. (2б) Чому дорівнює ступінь дисоціації електроліту, якщо при розчиненні його у воді з кожних 100 молекул на йони розпалися 5 молекул?

2. (2б) Чому дорівнює ступінь дисоціації електроліту, якщо при розчиненні його у воді з кожних 100 молекул на йони розпалися 80 молекул?

3. (2б) Визначити число молекул, що продисоціювали, якщо в розчині було 134 молекули, а ступінь дисоціації дорівнює 12%.

4. (2б) Визначити число молекул, що продисоціювали, якщо в розчині було 577 молекули, а ступінь дисоціації дорівнює 23%.

5. (3б) Визначте масову частку води, що входить до складу кристалогідрату – глауберової солі (Na2SO4   10H2O) 

1. (1б) Розкладіть на йони задані електроліти: MgSO4, H3PO4, NaOH, Ca(NO3)2

2. (1б) Розкладіть на йони задані електроліти: CuSO4, Ba(NO3)2, HCl, FeCl2.

1. (2б) Чому дорівнює ступінь дисоціації електроліту, якщо при розчиненні його у воді з кожних 100 молекул на йони розпалися 5 молекул?

2. (2б) Чому дорівнює ступінь дисоціації електроліту, якщо при розчиненні його у воді з кожних 100 молекул на йони розпалися 80 молекул?

3. (2б) Визначити число молекул, що продисоціювали, якщо в розчині було 134 молекули, а ступінь дисоціації дорівнює 12%.

 

4. (2б) Визначити число молекул, що продисоціювали, якщо в розчині було 577 молекули, а ступінь дисоціації дорівнює 23%.

5. (3б) Визначте масову частку води, що входить до складу кристалогідрату – глауберової солі (Na2SO4   10H2O) 

 


Ag+

Cl-

AgCl↓

Ba2+

SO42-

BaSO4

H+

OH-

H2O

2H+

S2-

H2S↑

Ca2+

CO32-

CaCO3

CO32-

2H+

H2O

CO2

Al3+

3OH-

Al(OH)3

2H+

РO43-

 

 

SO2

H2O

NO3-

Na+

H+

OH-

K+

Cl-

Cl-

SO32-

Li+

NO3-

Mg2+

Ba2+

Fe3+

 

 

SO2

H2O

NO3-

Na+

H+

OH-

K+

Cl-

Cl-

SO32-

Li+

NO3-

Mg2+

Ba2+

Fe3+

SO2

H2O

NO3-

Na+

H+

OH-

K+

Cl-

Cl-

SO32-

Li+

NO3-

Mg2+

Ba2+

Fe3+

SO2

H2O

NO3-

Na+

H+

OH-

K+

Cl-

Cl-

SO32-

Li+

NO3-

Mg2+

Ba2+

Fe3+

SO2

H2O

NO3-

Na+

H+

OH-

K+

Cl-

Cl-

SO32-

Li+

NO3-

Mg2+

Ba2+

Fe3+

Cl-

PO43

Cl-

K+

H+

OH-

H2O

2H+

S2-

H2S↑

 

 

Ca2+

CO32-

CaCO3

CO32-

2H+

H2O

CO2

Al3+

3OH-

Al(OH)3

2H+

SO32-

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія 9 клас (Савчин М.М.)
Додано
1 травня 2020
Переглядів
385
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку