Урок "Різноманітність рослинності України."

Про матеріал
Епіграф до уроку. Проблемне завдання.Випереджувальне завдання для груп класу.Робота з картою рослинності.Задача, розминка. Прийом "Вгадай рослину". Легенди про рослин Червоної книги.Використання рослин при різних захворюваннях.Конкурс "Хто швидше?".Складання сенканів.
Перегляд файлу

Тема  уроку : Різноманітність  рослинності  України. 

                           Червона  книга України.

Мета уроку : Сформувати  в учнів уявлення про різноманітність рослин-

                           ного покриву України, закономірності його розміщення ;сфор

                           мувати знання  про видовий склад рослинності, основні типи,  

                           стан рослинних  ресурсів ; охарактеризувати вплив  господар-

                           ської діяльності на рослинний покрив ; навчити аналізувати  

                          карту рослинності ;  ознайомити з видами, занесеними до Чер-

                          воної і Зеленої книг України. Розвивати екологічне мислення,  

                          удосконалити  навички роботи з тематичними картами та ін-

                          шими джерелами інформації.

Очікувані  результати : учні називають основні типи рослинності покриву

                                        України. Характеризують видовий склад рослинності,

                                        стан рослинних ресурсів, розпізнають рослини занесе

                                        ні до Червоної книги України; ендемічних і зникаю-

                                        чих видів рослин. Аналізують карту рослинності

                                        України; вплив господарської діяльності на рослин-

                                       ний покрив . Учні роблять висновки про закономірнос

                                       ті поширення основних типів рослинності в Україні.

Компетентності:

1.Основні компетентності у природничих науках і технологіях (дослідження природи, ощадне використання природних ресурсів України).

2.Інформаційно-цифрова компетентність: (обробляти та зберігати інформацію , географічні дані про рослинний світ України та його видовий склад).

3.Іціативність і підприємливість( керувати групою, надихати ,переконувати і залучати до природоохоронної діяльності.)

4.Екологічна грамотність і здорове життя (турбота про своє здоровя, усвідомлювати ощадне природокористування.)

Змістові наскрізні лінії:

1.Екологічна безпека та сталий розвиток: ( готувати в учнів готовність  до оцінки наслідків діяльності людини щодо різних форм діяльності екологічного змісту ; вміння застосувати знання у справі охорони природи)

2.Громадянська відповідальність (спиятиме формуванню уміння захищати природу, уміння працювати в групі)

3. Здоровя і безпека ( формування установки на раціональне , здорове харчування.

4.Підприємливість та фінансова грамотність  ( здатність учнів представляти себе і свої досягнення)

Обладнання : презентації, фізична карта України, атласи, карта рослинного

                          покриву України.

Тип  уроку: вивчення нового матеріалу.

Проблема уроку : визначити закономірності , які спостерігаються в пошире-

                                 нні рослин на території України.

Словничок термінів і понять : рослинні угрупування, ендеміки, флора,

                                                       Червона книга, Зелена книга.

                                                  ХІД  УРОКУ

І. Організаційний момент.

Епіграф  до  уроку :

                                                        Буває, часом  сліпну  від  краси,

                                                        Спинюсь – не втямлю , що  воно  за  диво,

                                                        Оці  степи,  це  небо,  ці  ліси,

                                                        Усе  так  гарно, чисто, незрадливо,

                                                        Усе  як  є – дорога, явори

                                                        Усе  моє, все  зветься – Україна.

                                                        Така  краса, висока  і  нетлінна,

                                                        Що  хоч  спинись  і  з  Богом  говори.

                                                                                                  Ліна  Костенко

ІІ. Актуалізація опорних  знань  та  вмінь  учнів.

               1. Яке значення рослин для всього живого?

               2.  Від чого залежить формування різних рослинних комплексів ,

                   Наприклад болотяних чи лісових ?

               3. Назвіть  рослини  своєї  місцевості. .

ІІІ. Мотивація  пізнавальної  діяльності  учнів.

Найбільш наочним проявом географічного положення, кліматичних умов, грунтів, рельєфу місцевості є рослинність, що сформувалася на ній. Тобто опосередковано природна рослинність розказує нам про природні компонент-

ти та природні ресурси певної території.

   .

ІV.                                              Нова  тема

1. Рослинний  покрив- це сукупність рослинних угрупувань на певній території. В Україні нараховується понад 25 тис. видів рослин.

                                      80 видів дерев;

                                      280 чагарників ;

                                      950 однорічних травянистих рослин

                                      600 видів вищих ( ендемічних )

Поширення рослинності залежить від :

 1. ґрунтового покриву ;
 2. форми рельєфу ;
 3. кліматичних умов ;
 4. поверхневих вод ;
 5. господарської діяльності людини.

Рослинність змінюється за законами :

 1. широтної зональності на рівнинах;
 2. висотної поясності у горах.

На території України виділяють такі типи рослинності :

 1. ліс;
 2. степ;
 3. луки;
 4. болота.

 Доповідають по групах ( випереджальне завдання )

Загадка : Влітку шубу одягає, восени  її  скидає,

                Всім  він  затишок  дарує, захистить і нагодує.

                                                                                 ( ліс )

І група – ліс ( доповідають у вигляді презентації )

Загадка :  Я першим розцвітаю серед гаю,

                  І білий , наче сніг  я  колір маю.

                                                                    ( підсніжник )

ІІ група – степ( доповідають у вигляді презентації )

 Відео https://www.youtube.com/watch?v=OgfwgtnvWeA

Загадка : Не вогонь, а обпікає

                Цю рослину кожен знає.

                                         ( кропива )

ІІІ група – луки  ( доповідь у вигляді презентації )

Презентація. Svitppt.com.va/geografiya/luki-prirodne-uqrupovannyaO.html

Загадка :  Із під снігу  свій листочок

                 До  сонця  простягну

                 І  синіми  дзвіночками  вітаю  я  весну.

                                                        ( пролісок )

ІV група – болота ( доповідь у вигляді презентації )

Презентація. https://www.slides hare.net/Lfybkjdbx/ss

Проаналізуйте  карту  рослинності України і на  контурну  карту..   нанесіть  типи  рослинності  ( 2 хв.).

. Задача :

   Кількість  населення села  Забужжя становить  1360 осіб. Відомо, що 1 гектар  лісу поглинає стільки вуглекислого газу, скільки його видихає 200осіб. Яка площа лісових насаджень необхідна для підтримання чистого повітря у нашому населеному пункті ?

Розминка « Вгадай  рослину».

  (Учні  за  гербарієм  пізнають  рослини.)

Вплив  господарської  діяльності   людини  на  рослинність  України.

Червона  книга  України.

   Епіграф :

                                 Квітка , дерево  і   птиця

                                 Не  завжди  уміють  захиститись.

                                 Якщо  будуть  знищені  вони

                                 На  планеті  ми  залишимось  одні.

 1. Що  таке  Червона  книга ?

 2.Чому  вона  червона ?

-Запис  у  зошиті .( словничок)

 Червона  книга це  зібрання  фактів  про  унікальних  мешканців  над   якими  нависла  серйозна  загроза  зникнення.

 - Показ  слайдів «Червона  книга  України».

 -Показ  рослин  Червоної  книги  України

Презентація:svitppt.com.ua/biologiga/chervona-knida-ukraini-roslini.htm/

- Легенди  про  : конвалію, латаття  біле, підсніжник, шафран..

 - Сценка « «Спокусливі  квіти».

Дійові  особи : турист, лісник, підсніжник, Червона  книга.

 Турист :

                         Ну і що  це  за  пригода?

                          Серед  снігу, серед  льоду.

                          Лютий  ще  не  встиг  піти-

                          А  вони  взялись  цвісти!

                          Квітів  я  нарву  в  пакети,

                          Дома  пороблю  букети,

                          Віднесу  їх  на  базар.

  Лісник :

                           Постривай, лишень  чекай,

                           Жодну  квітку  не  чіпай!

                           Як  посмів  , тебе  питаю,

                           Рвати  цвіт, що  розквітає?

 Турист :     Квіти  ці  ж  бо – польові,

                    Чому  рвати  ви  забороняєте  мені ?

Лісник :

                    Не  для  тебе  тут  у  лісі

                    Квітнуть  квіти  ці  взялися.

                    Та  яке  ж  ти  право  маєш,

                     Що  красу  таку  зриваєш ?

                     Я  ніжно  першу  квітку  цю  люблю.

                     І  я  ніяк  не  можу  зрозуміти:

                     Як  ото  можуть  люди  без  жалю

                     Чарівну  цю  красу  губити ?

Червона  книга :

                                      О, природо, ховай  свої  чари,

                                      На  прогулянку  вийшли  вандали.

                                      Негідники  рвуть  підсніжники,

                                      Тільки  б  швидше  наповнити  тару.

Лісник :    

                          Невже  в  майбутньому  на  світі

                          Не  буде  квітнуть  дивна  квітка :

                          Така  приваблива  і  ніжна,

                          Провісник  березня  - підсніжник ?

Підсніжник :

                           Складені  про  мене  і  легенди  і  вірші,

                           Я  квітка  небаченої  дивної  краси.

                           Миліший  всіх – простий  підсніжник  дикий :

                           Я  скромна  квітка  ранньої  весни.

  Я  зявляюсь  найпершим  , коли  ще  довкола  лежить  сніг. Своїм  гострим , як спис  листям  я  пробиваю  землю, торішнє  листя  , сніг  і  гордо  виношу  свою  голівку , але…  мене  зривають  тільки – но  я  зацвіла. Яке  людям  діло  до  мужності, до  боротьби, яку  я  вів  із  зимою ?! Через  те  я  потрапив  до  Червоної  книги  України.

Червона  книга :

                           Сміливим  підсніжникам  мороз  не  страшний,   

                           В  снігах  розкошує  привітна  родина.

                           В  них  ворог  один – здичавілий, страшний-

                           Байдужа, безлика  і  хитра  людина.

          Тож  не  рвіть  ви  квітів , друзі,

          Подивіться  там  у  лузі,

          Кожної  весни  вам  знову 

          Дарують  настрій  свій  чудовий.

                            Вміймо  природу  любити,

                            Кожній  рослині  радіти.

                            Зупинімось – останній  є  шанс,

                            Ця  планета  не  тільки  для  нас !

 Зелена  книга  України.

Запис  у  зошиті ( словничок )

Зелена  книга   України – це  зібрання  інформації  про  рідкісні  і  типові  рослинні  угрупування  , які  також  потребують  охорони.

Лікарські  рослини .

Заповнити  таблицю:

 

  Назва 

рослини

 

       Яку  частину  рослини  використовують ?

Від

яких

хворіб ?

плоди

корінь

квіти

листя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  зошитах  записати  рослини  своєї  місцевості.

Конкурс « Хто  швидше» ?

(Групам  роздаю  конвертики  із  назвами   рослин. Кожна  група  має  вибрати  із  даної  групи  рослин  . тільки  ті , що  ростуть  в  даній  місцевості.)

І група- рослини  лісу;

ІІ група – рослини  степу ;

ІІІ група – рослини  луків ;

ІV група – рослини  боліт.

 Кожен учасник  групи  прикріплює листочок із написом рослини до  цієї  зони , де  вони  найбільш  поширені на карту рослинності України.

Дуб, сосна, пирій, осот, ялина, ковила, типчак, пижмо, мох сфагнум, журавлина, конюшина, вівсяниця, латаття  біле, тимофіївка, береза, шавлія, граб, смерека, бук, явір, липа, кульбаба, волошка, будяк.

Закріплення  вивченої  теми :

 1. Назвіть  основні  типи  рослинності  України.
 2. Назвіть  рослини  занесені  до  Червоної  книги  України.
 3. Що  таке  Зелена  книга  України ?
 4. Назвіть  рослини  своєї  місцевості.

Складання сенканів по групах.

Домашнє  завдання :

Для  голови : опрацювати  параграф . Підготовити  цікаве  про  тварини України.

Для  серця : поговоріть  з  рослинами, прислухайтесь  до  подиху  всього  живого, що  дихає , живе  біля  вас.

Для  рук : нехай  кожен  хлопчик  посадить  дуб- символ  життя, довголіття, мужності, здоровя , а  кожна  дівчинка посадить  калину- символ  кохання, любові, молодості, краси.

doc
Додав(-ла)
Куліш Галина
Додано
25 жовтня 2023
Переглядів
149
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку