Урок "Самостійна робота з підтеми «Ненасичені вуглеводні»"

Про матеріал

Урок є заключним при вивченні підтеми " Ненасичені вуглеводні" і представлений у вигляді самостійної роботи. Містить різнорівневі завдання орієнтовно на оцінювання 12, 10 і 7 балів.

Завдання такого типу: назвати речовину за представленими формулами; зворотне завдання – записати скорочені структурні формули за назвою речовини; знайти помилку в записі формул і назвати отриману речовину. Тестові завдання і на відповідності про назви речовин і їх формули.Для високого рівня( 12 балів) передбаченізадачі на знаходження формули речовини за продуктами згорання і знаходження маси чи об'єму речовини за рівняння реакції. Для достатнього рівня – задача на знаходження масової частки. Одне завдання – записати рівняння хімічної реакції. Також є запитання по застосуванню чи видам реакцій.

Перегляд файлу

 

 

Урок №                            11клас ( академічний рівень )                                  Дата: ____

Тема: Самостійна робота з підтеми «Ненасичені вуглеводні»

 Очікувані результати уроку:

Учень/учениця: Знаннєвий компонент наводить приклади: залежності властивостей речовин від їхніх складу і будови; структурних формул ізомерів  органічних сполук; формулює означення ізомерії.

Діяльнісний компонент: складає структурні формули вуглеводнів; розрізняє вуглеводні різних груп, їхні ізомери.

 Ціннісний компонент критично ставиться до власних знань і умінь із хімії.

  1. Організація класу.
  2. Мотивація навчальної діяльності ׃  

Ми з вами закінчуємо вивчати тему «Органічні сполуки» і на сьогоднішньому уроці у нас тематичне оцінювання у вигляді самостійної роботи.

Завдання будуть – назвати речовину за представленими формулами, зворотне  завдання – записати скорочені структурні формули за назвою речовини; знайти помилку в записі формул і назвати отриману речовину. Тестові завдання і на відповідності про назви речовин і їх формули.   Для високого рівня( 12 балів) передбачені  задачі на знаходження формули речовини за продуктами згорання і знаходження маси чи об’єму речовини за рівняння реакції. Для достатнього рівня – задача на знаходження масової частки.  Одне завдання – записати рівняння хімічної реакції. Також є запитання по застосуванню чи  видам реакцій.

 Спочатку узагальнимо ваші знання.

        3 Актуалізація опорних знань. 

         Які  хімічні властивості притаманні всім гомологічним рядам вуглеводнів?

         Який суфікс у назві етиленових і ацетиленових вуглеводнів.

         Які хімічні властивості характерні для ненасичених вуглеводнів?

         За допомогою яких реакцій можна розрізнити насичені вуглеводні від ненасичених?

        Які хімічні реакції характерні для насичених вуглеводнів?

                  4.Самостійна робота учнів. Виконання завдань за картками.

5. Домашнє завдання: повідомлення про природні джерела вуглеводнів.

 

 

 

 

 


№ 1  «Ненасичені вуглеводні». – 7 балів

1)Назвати вуглеводні:                                                                                                            

А)СН3– СН = СН2–– СН   ─ СН2– СН3

                               

                               СН3

Б)СН3– СН2 – С ≡ С––   СН– СН2  СН3 

В)  С6Н6

2) Написати молекулярну і скорочені структурні  формули для двох ізомерів нонену.

3)Зобразити структурні формули для двох  ізомерів пентану.

4)Знайдіть помилки в записуванні формули і назвіть утворену речовину.

СН2– СН2 – СН–– С Н2 ─ СН2– СН2 - СН3 

         

         СН3

4) Знайти правильне співвідношення між формулою і назвою:  

бензен – С2Н2;  пропен – С 2Н4; етилен – С3Н6; етен – С6Н6.

5)Записати рівняння реакції, яка відбувається між  етеном  і  воднем.

6) Знайти масову частку Карбону в ацетилені.

7) Який ненасичений вуглеводень використовують для дозрівання плодів?

 

№ 2 «Ненасичені вуглеводні» - 7 балів

1)Назвати вуглеводні:                                                                                                            

А)СН2 ═СН – СН–– СН2   ─ СН2– СН3

                    

                     СН3

 Б)СН3– СН2 – СН2–– С ≡СН 

В)бензену

2)Зобразити структурні формули для двох  ізомерів з формулою С5Н12.

окт -1-ену

3)Знайдіть помилки в записуванні формули і назвіть утворену речовину.

СН3– СН2 – СН2–– С Н ─ СН2– СН2 – СН2 

                   

                    СН3

4) Знайти правильне співвідношення між формулою і назвою:  

ацетилен – С2Н4;  пропін – С2Н2 ;  бензен – С3Н4; етилен – С 6 Н6.

5)Записати рівняння реакції, яка відбувається між  ацетиленом і  воднем.

6) Знайти масову частку Карбону в етилені.

7) Чому ароматичні вуглеводні мають таку назву?

№ 3 «Ненасичені вуглеводні» - 10 балів

1)Назвати вуглеводні:

СН3– СН2 – С═ СН  ─СН2– СН3  

                     |

                    СН3  

СН3– СН2 – СН–– С ≡С– СН3  

                        |

                       СН3  

 СН3– СН2 – СН–– С  = СН– СН2 - СН3  

            |          |       

                       СН3    СН3  

2)Написати структурні формули:

А)2,3-диметилгекс-1 ену.    

Б)3,3,4 – триметилокт -1-ину

В) толуолу

3)Знайдіть помилку в записуванні формули і назвіть утворену речовину.

СН3– СН – СН–– С Н = СН2– СН2 ––  СН3  

            |        |          |       

           СН3  СН5  СН3  

4)   Написати рівняння реакції знебарвлення бромної води  етеном.

5)  Які формули відповідають  аренам:

 а) С7Н14; б) С7Н8; в) С7Н16; в) С6Н6.

6) Яка  маса етену вступить в реакцію з  об’ємом 44,8 л хлороводню?

7)За яким правилом записують рівняння реакцій між пропеном і гідроген хлоридом?

№ 4 «Ненасичені вуглеводні» - 10 балів

1)Назвати вуглеводні:

  СН3 ─ СН– С≡С – СН2– СН3  

    |

   СН3  

                     СН3                    

                         |

  СН 2═СН–– С – СН2– СН3  

                        |

                       СН3  

СН3– СН – СН–– С  = СН– СН2 – СН3  

            |        |          |       

           СН3   СН3  СН3

2)Написати структурні формули:

А)2,3-диметилгепт -2-ену.    

Б)5,5- диметилгекс -3-ину

В) С6Н5СН3

3) Знайдіть помилку в записуванні формули і назвіть утворену речовину.

СН3– СН – СН––  С  = С – СН2 - СН2  

            |        |       

           С2Н5  СН3

4)   Написати рівняння реакції знебарвлення бромної води  етиленом.

5) Які формули відповідають  алкінам:

а) С6Н14; б) С2Н2; в) С5Н12; в) С7Н12.

6) Яка  маса етену вступить в реакцію з  об’ємом 4,48 л хлороводню?

7)В чом суть правила Марковнікова?

 

№ 5 «Ненасичені вуглеводні» - 12 балів

1)Назвати вуглеводні:                                                                                                            

СН2– СН2 – СН–– СН  = СН– СН3 

|            |         |            |

СН3     СН3    СН3     СН3  

 СН3– СН  = СН–– СН2 – СН2– СН3  

             |          |

           СН3      С2Н5 

СН3– СН2 – СН2– С  ≡ С– СН2   СН3  

2)Написати структурні формули для: 

а)4,4- метилгепт – 2 –іну;    

б)2,3 – диметилокт -1-ену.

в)1,4-диметилбензену і іншу його назву.

3)Знайдіть помилки в записуванні формули і назвіть утворену речовину.

СН3– СН2 = СН–– СН – СН2– СН3  

                        |                    |

                       СН3             СН3

4) Написати хімічне рівняння у структурному вигляді між 2-метилбут-1-еном і гідроген хлоридом.

5)   При спалюванні 5,6г  вуглеводню одержали 8,96л карбон ( IV) оксиду і 7,2 г води. Відносна густина цієї речовини за азотом 1.Визначити молекулярну формулу і назву речовини.

6) Які формули не відповідають  ненасиченим вуглеводням:

 а) С7Н14; б) С7Н8; в) С7Н16; в) С7Н12; г)СН4

7) Яка  маса етину вступить в реакцію з  об’ємом 44,8 л водню, якщо при цьому утвориться насичений вуглеводень?

8)   Який із вуглеводнів – метан, етилен, ацетилен, бензен горить найбільш кіптявим полум’ям і чому?

 

 

№ 6 « Ненасичені вуглеводні» - 12 балів

1)Назвати вуглеводні:                                                                                                            

СН2– СН2 – С ═ СН –  СН– СН2 

               |      |                |        |

             СН3  СН3        СН3   СН3  

 СН3– СН – СН2–– СН2 – СН ═СН2  

             |                    |

           СН3               С2Н5

СН3– СН2 – СН2– С  ≡ С– СН2   СН3  

2)Написати структурні формули для

а)2,3 диметилгептану;    

б)2,3 – диметилокт -1-ену.

в)1,4-диметилбензену і іншу його назву.

3)Знайдіть помилки в записуванні формули і назвіть утворену речовину.

СН3– СН2 – СН–– СН  = СН2– СН3  

             |                    |

            СН3             СН3

4)  Написати хімічне рівняння у структурному вигляді між 2-метилбут-2-еном і гідроген хлоридом.

5) При спалюванні 56г  вуглеводню одержали 89,6л карбон ( IV) оксиду і 72 г води. Відносна густина цієї речовини за гелієм 7. Визначити молекулярну формулу і назву речовини.

6) Які формули не відповідають  ненасиченим вуглеводням:

 а) С7Н8; б) С7Н14; в) С7Н16; в) С7Н12; г)С2 Н5ОН

 7)Яка  маса етину вступить в реакцію з  об’ємом 4,48 л водню, якщо при цьому утвориться насичений вуглеводень?

8)  Які реакції є якісними для етилену?

№ 7 «Органічні  сполуки ».

1)Назвати вуглеводні:

СН3– СН2 – СН–– СН  = СН– СН3  

                        |     

                       СН3            СН3 

                                            |     

СН ≡ СН – СН–– СН      С – СН3  

                     |          |          |       

                    СН3    СН3   СН3  

 СН3– СН2 – СН–– С  = СН– СН2 - СН3  

            |          |       

            С2Н5  СН3  

2)Написати структурні формули:

А)2,3-диметилгекс- 2- ену.    

Б)3,4,5 – триметилокт -1-ину

В)1,2-диметилбензену і іншу його назву.

3)Знайдіть помилки в записуванні формули і назвіть утворену речовину.

СН3– СН – СН–– С Н = СН2– СН2 ––  СН3  

            |        |          |       

           СН3  СН5  СН3  

4)   Записати рівняння реакції гідроген хлорування 2-метилбут-1-ену.

5) Які формули відповідають  ненасиченим вуглеводням:

 а) С7Н14; б) С7Н8; в) С7Н16; в) С7Н12.

6) У результаті спалювання алкену масою 112 г утворилося 352 г вуглекислого газу і 144 г води. Відносна густина цієї речовини за метаном 3,5. Визначити молекулярну формулу речовини  і назву речовини.

7)   Яка  маса ацетилену вступить в реакцію з   448 л водню, якщо при цьому утвориться насичений вуглеводень?

8) Який ненасичений вуглеводень використовують для зварювання металів?

№ 8 «Органічні  сполуки».

1)Назвати вуглеводні:

 СН2 = СН– СН–– СН – СН2– СН3  

                        |

                       СН3  

СН3 – СН–– СН – СН– СН3  

             |           |         |

            СН3     С2Н5 СН3

СН3– СН – СН–– С  = СН– СН2 – СН3  

            |        |          |       

           СН3  СН3    СН3 

2)Написати структурні формули:

А)2,3-диметилгепт -3-ен.    

Б)5,5- диметилгекс – 1- ину

В)1,3-диметилбензену і іншу його назву.

3) Знайдіть помилки в записуванні формули і назвіть утворену речовину.

СН3– СН – СН––  С  = С – СН2 - СН2  

            |        |       

           С2Н5  СН3

4)    Записати рівняння реакції гідроген бромування  2-метилпропену.

5) Які формули відповідають  ненасиченим вуглеводням:

а) С6Н14; б) С8Н16; в) С5Н12; в) С7Н12.

6) У результаті спалювання алкену масою 11,2 г утворилося 17,92 л вуглекислого газу і 14,4 г води. Відносна густина цієї речовини за етиленом 2. Визначити молекулярну формулу речовини  і назву речовини

7)  Яка  маса ацетилену вступить в реакцію з   0,448 л водню, якщо при цьому  утвориться насичений вуглеводень?

8)  В які реакції не вступає бензен, хоч за формулою він є ненасиченою сполукою?

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Розробки уроків
Додано
25 листопада 2018
Переглядів
2231
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку