Урок "Що таке Батьківщина?"

Про матеріал
Конспект уроку "Що таке Батьківщина?" з предмету Я досліджую світ у 1 класі НУШ.
Перегляд файлу

Що таке Батьківщина?

п/п

Приклади навчальної

діяльності

Очікувані результати

учіння

Індекс

конкретного

очікуваного

результату

1.

Ранкова зустріч «Де я живу

-Сприймає  усну інфор -мацію,  доречно реагує  на  усні  репліки вчителя й однокласників.

-Уживає форму звертання,

ввічливі слова.

-Називає місце вість,  у

якій  проживає,  вказує

адресу проживання.

2 МОВ 1.1-1

 

 

 

2 МОВ 1.8-2

 

2 ПРО 3.2-1

2.

Продовжити речення «Батьків- щина – це … » з використанням

ілюстративного  матеріалу

(фотографій, малюнків).

-Лічба  обраного ілюстратив- ного матеріалу.

-Класифікація  обраного мате- ріалу  в  малих  групах

(символи    краєвиди 

люди;  фотографії 

малюнки тощо).

-Повторення числового ряду

1–4.

-Висловлює думку про те,

що таке Батьківщина з

використанням

медіатексту.

-Представляє інформацію

за допомогою ілюстрації.

-Лічить об’єкти

навколишнього світу.

-Класифікує об’єкти

навколишнього світу за

певною ознакою.

-Співвідносить кількість

елементів у групі з

відповідним числом і

навпаки.

-Взаємодіє з одноклас -никами.

2 МОВ 1.5-1

2 МОВ 1.5-4]

 

 

2 МОВ 2.6-2

 

2 МАО 3.1-1

 

2 МАО 3.1-5

 

 

2 МАО 2.1-3

 

 

 

2 СЗО 4.4-6

3.

Обговорення плакату України  (День народження /  День Не- залежності,  герб,  прапор, гімн)  із  використанням заготовлених  ілюстративних матеріалів.

-Висловлює  свої  думки  і

почуття  з  приводу

побаченого / почутого.

-Вступає  у  діалог, підт -римує  й  ініціює діалог  на  теми,  які викликають

зацікавлення.

-Уживає  відповідну  до

ситуації  спілкування

(тематика  тижня) лекси -ку.

-Представляє  загальні

відомості про Україну.

-Розпізнає  державні сим -воли  України, шанобиво ставиться  до них.

2 МОВ 1.8-1

 

 

2 МОВ 1.6-1

 

 

 

2 МОВ 1.1-2

 

 

 

2 ГІО 4.1-1

 

2 ГІО 8.3-4

4.

-Виготовлення  плакату Украї -ни  з  геометричних фігур різної конфігурації.

-Відтворення  графічних сим- волів і слів за зразком.

-Рефлексія.

-Демонстрація учнівських робіт.

-Відтворює  графічні сим -воли  і  слова  за зразком.

- Лічить  об’єкти навко- лишнього  світу  до 10.

-Порівнює  числа  у  ме -жах 4.

-Добирає  з  допомогою

вчительки

відомості / дані  з  різних

джерел інформації.

-Планує  послідовність

технологічних  операцій

(робота з папером).

-Виготовляє  виріб  із зас -тосуванням  відомих йому    технологічних операцій  (використання паперу).

-Висловлює  свою  думку

про те, що дізнався /-лася

у школі

2 МОВ 3.1-3

 

2 МАО 4.2-2

 

2 МАО 3.1-1

 

2 МАО 3.1-5

2 ПРО 4.2-4

 

 

2 ТЕО 1.1-2

 

 

2 ТЕО 4.1-2

 

 

 

2 МОВ 1.5-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Що таке Батьківщина?

1. Ранкове коло «Де я живу

Привітання  з  учнями. Їх розповідь про місце проживання.

  Атмосфера початку дня доброзичлива, приємна, вислуховується кожна

дитина;яка розгубилась, підказує вчитель або дитина яка товаришує.

Робимо висновок, що власний дім –найрідніше місце у світі,що це моя фор-

 теця, у якій відбуваються всі моменти життя.

Розповідаю віршик (гасло дня).

Привітний і світлий наш сонячний дім,
Як радісно й весело жити у нім.
Тут мамина пісня і усмішка тата.
В любові й добрі тут зростають малята.
Дзвінка наша пісня до сонечка лине:
«Мій сонячний дім — це моя Україна!»

                                                (А. Німенко)  

Пригадую  дітям  народне  прислів’я,  яке  часто  говорять  їхні  бабусі й дід-

усі:«Де рідний край, там і під ялиною рай».

о таке «Батьківщина», «мала батьківщина»?

Якщо правильної відповіді не прозвучить, пообіцяйте, що учні обов’язково

дізнаються про це впродовж дня.

2. Продовжити речення «Батьківщина – це … »

На партах:

1) Навчальні ресурси: фотографії краєвидів, визначних постатей або невідо- мих людей, ілюстрації символів України (калина, верба,герб,прапор,Тризуб, козак тощо).

2) Об’єдную дітей у групи по 4 особи. На столі коробка з різними  ілюстра -ціями, пов’язаними з поняттям «Батьківщина». Діти обирають по кілька ілюстрацій, які їм до вподоби.

3) Обираю  синьо-жовтий прапор. Висловлюю думку: «Для мене Батьків-

 щина – це синьо-жовтий прапор».

Учні  висловлюють  свої  погляди  у  малих  групах. Спостерігаю,  чи  інші  діти  їх  слухають,  дотримуються  черги  для висловлення своєї думки тощо.

Діти експериментують з ілюстраціями.

Завдання:

1. Полічити  ті  картки,  які  ви  обрали,  й  позначили цифрою кількість кар- ток (Виконує кожна дитина).

Об’єднатися  в  пари  й  полічити  спільні  для  пари  картки, підшукавши  відповідну  цифру  на  позначення  кількості. 

кого рівна кількість карток?

2.  Полічити картки, що є в малих групах, та  покласифікувати

ілюстрації на фотографії і малюнки; люди    краєвиди тощо. Спільно  пора-хувати  кількість  таких  ілюстрацій.  іти,  які  вміють  рахувати,  допомо- жуть  тим,  які  поки  що рахують до чотирьох).

3.  Роблю підсумок, що наша Батьківщина – це Україна. Це рідний дім для всіх, хто вважає себе громадянами України.

Запропонуйте дітям виконати таке завдання:

4.Прослухай уважно речення, знайди у ньому число, познач його цифрою.

У нас одна рідна мати Батьківщина.

5.Відгадай загадку. Знайди слово, що називає число.

У всіх людей одна святиня,
Куди не глянь, де не спитай,
Рідніша їм своя пустиня,
Аніж земний в чужині край.
Їм красить все їх рідний край.
Нема без кореня рослини,
А нас, людей, без ... (Батьківщини)

3.Створення плаката  України  із  використанням  заготовлених  ілюст -ративних  матеріалів.  Презентація результатів групової роботи: «Що я знаю про Україну?»

1)Заохочую  дітей  до  створення  плаката  України. 

2)Запитую, чи бачили вони плакати України. Які рубрики там важливі?

3)Розпочинаю  розмову  про  те,  що  можна  було  б  помістити  на плакат

України.

4)Вислуховую думки дітей, намагаюся їх врахувати.

Рубрики плакату:

1.  День народження / День Незалежності.

2.  Герб.

3.  Прапор.

4. Гімн.

5. Столиця України.

   Запитання:

1)Коли святкуємо День Незалежності України?

2)Які заходи проходять у вашому місті? Запитайте про це у батьків.

Завдання!

Запишіть на дошці цей день.

2.Показую дітям герб України.

-Що це таке?

Розповідь про історію нашого герба.

 Український народ має герб –тризуб. Він дійшов до нас з часів Київської Русі та був родинним знаком Володимира Великого. На тризубі можна побачити зброю:лук,меч та інші військові прилади. А якщо уважно придивитися,то і прочитати слово «ВОЛЯ».

3. Я  вигляд  має прапор?  Що він означає?

Читання вірша.

Синьо-жовтий прапор України —

Це безхмарне небо, синє-синє,

А під небом золотіє нива,

І народ — і вільний, і щасливий.

Прапор, як святиню, любі діти,

Треба шанувати й боронити.

Прапор — символ нашої держави,

Він для всіх ознака сили й слави.

Розповідь про наш прапор.

  Наш  прапор    синьо-жовтий.  У  народі  пояснюють,  що  синій  колір сим-

волізує  небо,  а  жовтий    пшеничне  колосся.  Жовтий  і  синій  кольори

використовували  здавна на гербах  князів  Київської Русі.  Синьо-жовті

хоругви мали наші лицарі-козаки.

    Сто  років  тому  під  синьо-жовтим  стягом  українці  боролися  за Україн -

ську  Народну  Республіку. За  радянських  часів  до  проголошення незалеж -

ної  України  синьо-жовтий  стяг  був  заборонений,  за  значок  із  синьо-

жовтим прапором можна було потрапити до в’язниці.

    Із  цим  прапором  боролися  за  незалежність  України,  тому  він  став

державним символом, який шанують українці. Тепер у незалежній Україні іс-

 нує гарна традиція    на День Незалежності  прикрашати свої домівки укра

їнським синьо-жовтим прапором.

4. Яке місто є столицею України?

-Запишіть слово «К И Ї В» друкованими літерами.

- Хто побував у Києві? Хто планує це зробити? Що їм сподобалося?

5.Кожна  держава  має  свою  урочисту  пісню,  яка  є  символом  незалеж -

ності.  Ця  пісня  називається  гімном.  Гімн  надихає  до боротьби,  допома-

гає  людям  об’єднуватися. 

-Яка пісня є гімном України?

ьогодні ми навчимося співати гімн України. Для цього треба знати слова і

музику. Співаючи гімн, треба тримати руку на серці. Співають гімн стоячи.

оптимс

4. Виготовлення плакату України з геометричних фігур різної конфігу- рації.

1. Скласти навпіл аркуш  А4  (це  будуть  рубрики плаката)  і  на  титульній  сторінці  цієї «книжечки» переписати з дошки слово УКРАЇНА (Усі дитячі роботи приклеїти на ватман у вигляді умовної карти України).

2. З’ясувати,  які  фігури  із  запропонованих  діти  знають,  а  які    ні.

Повторити ті фігури, які дітям менш відомі.

Відкрити  «книжечку»,  наклеїти,  де  потрібно,  герб,  прапор,  калину для

оздоби, а де потрібно списати текст із дошки.

День народження / День Незалежності: 24 серпня

Герб: (наклеїти)

Прапор: (наклеїти)

Столиця України: КИЇВ

Гімн: «Ще не вмерла України»

Рефлексія.

Запитання:

1.  Що ви зобразили на плакаті?

2.  Чому ці символи називають державними?

3.  Які геометричні фігури ви використали?

4.  Скільки  геометричних  фігур  ви  використали,  які  фігури  залишилися

зайвими?

5.  Чи  ви обмінювалися потрібними геометричними фігурами? Якщо так, то

ви молодці, якщо ні, то наступного разу зможете це робити.

6.  То що ж таке Батьківщина і мала батьківщина?

Демонстрація  робіт.

Батьківщина    це рідний дім, місто  чи  село,  де  ми  проводимо  дитинство, 

виростаємо  і  навчаємося,  це  наші рідні  і  друзі,  це  те,  місце,  куди  ми 

будемо  завжди  повертатися.  Україна    це наша велика Батьківщина,

країна, у якій ми живемо.

 

 

docx
Додано
24 травня
Переглядів
214
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку