16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Урок «Що таке права і свободи людини»

Про матеріал
Мета уроку: розкрити зміст основних прав і свобод людини і громадянина, розвивати уміння аналізувати нормативні документи, працювати в групах, виховувати правову культуру, громадянську активність.
Перегляд файлу

Урок з  основ правознавства «Що таке права і свободи людини»

 Мета:  Розкрити зміст основних прав і свобод людини і громадянина.

Розвивати уміння аналізувати нормативні документи,   працювати в   групах.

             Виховувати правову культуру, громадянську активність.

Очікувані результати

Після уроку учні зможуть:

 • Тлумачити поняття «права і свободи людини».
 • Називати міжнародні документи, аналізувати зміст окремих статей.
 • Пояснювати, які органи й організації покликані   захищати права і свободи дитини.
 • Аналізувати ситуації, використовуючи окремі положення міжнародних документів з прав і свобод людини.

Тип уроку: комбінований

Форма проведення: урок-гра

 Обладнання: підручник, Конституція України,  , витяги нормативно-правових актів, ватмани, фарби,   картки, «Сорбонки»

 Компетенції, на формування яких направлений урок:

 • Навчально-пізнавальна компетенція – знаходження, переробка, використання інформації для вирішення навчальних завдань;
 • Комунікативна – усна і письмова комунікації;
 • Інформаційна – обробка інформації;
 • Компетентність самоосвіти та саморозвитку – порівняльний аналіз понять, юридичних термінів, встановлення та аналіз причинно-наслідкових зв’язків, визначення головного та другорядного;
 • Соціальна – організація спільної праці, проведення роботи в групах. Використання конкретних життєвих ситуацій для навчання.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

1. Психологічний настрій класу

Учитель пропонує учням взяти «смайлик» (дод. -1), який відповідає настрою і пояснює зображення кожного «смайлика».  

2. Очікування

Вправа «Загорнутий лист» (дод. -2). На аркуші, який згортається так, щоб наступний автор не бачив попереднього запису, учні пишуть, чого чекають від уроку.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

         Притча         Однажды Ходжу Насреддина стали упрашивать прочитать в мечети проповедь. Насреддин долго отнекивался, но люди не отставали. Наконец Ходжа   Насреддин   взобрался на минбар и обратился к верующим с такими словами:

   Добрые   люди, знаете ли вы, о чем я буду говорить?

   Нет, – ответили слушатели, – не знаем.

Насреддин, разгневанный, сошел с мин бара и воскликнул:

   Коли уж вы такие невежды, то нечего с вами зря время тратить! – и пошел к себе домой.

На другой день Насреддин пришел в мечеть, поднялся на минбар и обратился к собравшимся с тем же вопросом. Люди посовещались с собой и в один голос ответили:

   Конечно, знаем.

   Ну, коли вы сами все знаете, – сказал Насреддин, – то и рассказывать вам нечего.

Он сошел с минбара и отправился восвояси, а слушатели решили ответить в следующий раз, что одни знают, о чем речь, а другие нет, чтобы Насреддину пришлось все–таки сказать, что–нибудь.

На третий день Насреддин опять поднялся на минбар и повторил свой вопрос.

Слушатели закричали, что одни знают о чем он будет говорить, а другие –   нет.

Тогда Насреддин смекнул, что его хотят провести, не растерялся и сказал:

   Прекрасно. Пусть те, кто знает, расскажут тем, кто не знает.

І ми зробимо так само. Тема уроку «Що таке права і свободи людини», який проведемо у вигляді гри. Для цього об’єднаємо клас у три  групи, кожна вибирає координатора. Вони отримують «Сорбонки» (дод.- 3) і виставляють бали кожному учаснику за участь на різних етапах гри.

                         Етапи гри:

1.Теоретичний    2. Практичний   3. Творчий     

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Вправа «Слова за хвилину».

 Учні називають усі відомі їм поняття і терміни з теми минулого уроку.

ІV. Вивчення нового матеріалу

 1. Що таке права і свободи людини

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

 1.     Що ви розумієте під поняттям «права людини»?

Очікувана відповідь:

 Права людини це міра можливої поведінки, без якої людина не зможе жити з відчуттям своєї гідності.

 1.     Які права людини визнаєте?

Очікувана відповідь:

Громадянські, політичні, соціально-економічні. Культурні

Учитель. Права та свободи це форми вираження встановлених можливостей при виборі людиною своєї поведінки. Коли вибір пов'язаний з конкретними соціальними благами, в законодавчих актах термін право найчастіше використовується, як визначена законом міра можливої поведінки, а коли  йде мова про спосіб вибору можливої поведінки, використовується термін свобода.

Вправа «Хто перший»

Назвати якомога більше прикладів прав та свобод.

Очікувані відповіді:

Права: на життя, власність, відпочинок.

Свободи: віросповідання, слова, думки

 2.Міжнародні правові стандарти в галузі прав людини

Учитель. У процесі розвитку людства відбувалася еволюція людської свідомості щодо розуміння свого місця в суспільстві.

У первісному суспільстві людина просто боролася за виживання. Раб вже повставав проти рабовласника, усвідомлюючи несправедливість свого становища, і руйнував все на своєму шляху. Такими ж недосконалими методами користувались люди в часи середньовіччя. Але поступово людство переходило на досконаліші форми боротьби за свої права. Боротьба за права людини з часом набуває конкретної письмової форми, свідченням чого є, наприклад, Велика хартія вольностей 1215 р. в Англії або Білль про права 1689 р.

Найсуттєвішими документами, які проголошували рівність людей в їхніх правах, стали Декларація незалежності США 1776 р. та Декларація прав людини і громадянина 1789 р. у Франції.

У сучасному світі, який постійно перебуває під загрозою війни та по­літичного протистояння, виникла потреба прийняти документ, який регулює і захищає права людини у міжнародному масштабі. Цим документом стала прийнята Генеральною Асамблеєю ООН Загальна декларація прав людини.

Сьогодні цей день святкується як Міжнародний день прав людини.

Наступним кроком у правовому захисті була Конвенція ООН про права дитини. В Україні права людини закріплені Основним законом держави- Конституцією та міжнародними документами.

Інтерактивна вправа «Що? Де? Коли?»(дод.-4)

Учні отримують картки і виконують завдання завданням

 Очікувані відповіді:

1.Конституція, ВРУ, 1996 рік.

2.Конвенція про права дитини, Генеральна Асамблея ООН,1989 рік.

3.Загальна декларація прав людини, Генеральна Асамблея ООН,1948 рік

Інтерактивна вправа «Записник» (дод.-5)

Групи отримують картки із завданням і  заповнюють свою колонку «Записника». Під час перевірки учні роблять висновки, щодо ідентичності прав у різних нормативних документах.

Очікувані відповіді:

 

Права людини

КУ

Конвенція про права дитини

Загальна декларація прав людини

Право на життя

Ст..27

Ст..6

Ст..3

Право на повагу гідності

Ст..28

 

Ст..1

Право на громадянство

Ст..25

Ст..7 п.2., ст..8

Ст..15

Право на свободу і недоторканість

Ст..29

 

Ст..19

Право на шлюб

Ст..51

 

Ст..16

На освіту

Ст..53

Ст..28

Ст..26

 

 1.     Механізм захисту прав людини

Вчитель звертає увагу учнів на схему правового механізму захисту людини та аналізує всі складові (дод.6).

Міжнародні організації: Європейський  суд, ЕКОСОР, спеціалізовані установи ООН.

Державний рівень: ВРУ,КМУ, органи виконавчої влади, правоохоронні органи , Президент України, Уповноважений ВР з прав людини, органи місцевого самоврядування

 Інтерактивна вправа « Казкова лотерея»  (дод.-7)

 Учитель  пропонує кожній групі три лотереї . групи повинні визначити - до кого краще звернутись героям казок, або хто покарає злочинців

Очікувані відповіді:

До поліції, суду, органів місцевого самоврядування, прокуратури.

VІ.  Підсумки ..

 Учитель Коли ми говоримо, що права людини притаманні кожному, розуміємо під цим, що кожен із нас має поважати права іншої людини. Р. Емерсон зауважив: «Моя свобода закінчується там, де починається ніс мого ближнього».

 Інтерактивна вправа «Оратор»

Групи готують міні-виступ на задану тему.

А тепер повернемось до початку уроку, коли ви виконували вправу «Загорнутий лист». (Учитель читає записи учнів, аналізуючи, чи досягли успіху при вивченні   теми.) Координатори підраховують зароблені бали учасників гри.

                                 VІІ. Домашнє завдання

Прочитати параграф  підручника.

 Знайти у матеріалах періодичної преси факти про позбавлення, захист і реалізацію прав людини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Додаток – 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток – 2

 

Загорнутий лист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток – 3

             Сорбоннка

                              учасника гри

                                 ______________________________                

 

 

 

Етапи гри

Бали

 1.  

 

Теоретичний 6 балів

Вправа «Слова за хвилину».1 бал

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

                               2 бали

Вправа «Хто перший»3 бали

 

 

2

 

Практичний 8 балів

Інтерактивна вправа «Що? Де? Коли?»

3 бали

Інтерактивна вправа «Записник»5 балів

 

3

Творчий 10 балів

Інтерактивна вправа « Казкова лотерея»

  3 бали

Інтерактивна вправа «Оратор» 7 балів

 

 

 

                   Всього балів                                                Оцінка

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

Картка 1

Основний закон України

 

 

                        Що?                           Де?                       Коли?

 

Картка 2

Права дитини

 

 

                        Що?                           Де?                       Коли

 

 

Картка 3

Права людини

 

 

                        Що?                           Де?                       Коли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

Записник

Права людини

КУ

Конвенція про права дитини

Загальна декларація прав людини

Право на життя

 

 

 

Право на повагу гідності

 

 

 

Право на громадянство

 

 

 

Право на свободу і недоторканість

 

 

 

Право на шлюб

 

 

 

На освіту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  6

 

http://ua.textreferat.com/images/referats/7533/image001.gif

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  7

 

 

 

 Казкова лотерея

 

 1. Казка «Колобок»       -  лисиця;

 

 1. Казка «Рукавичка»    - ведмідь;

 

 1. Казка «Солом‘яний бичок» - вовк;

 

 1. Казка «Царівна – жаба» - її чоловік,

 

 1. Казка «Ох»         - дідусь Ох;

 

 1. Казка «Дурень та чарівна сопілка» - дурень;

 

 1. Казка «Коза – дереза»  - коза;

 

 1. Казка «дідова дочка і бабина дочка»  - баба;

 

 1. Казка «Про чоловіка і ведмедя – чоловік.

 

 

 

 

 

 

 

Література

1. Антіпова С. А. Застосування інтерактивних технологій на уроках практичного права // Історія та правознавство. – 2008. – № 1.– С. 5-11.

2. Бондаренко Я. Г. Розробка теми «Уявлення про права людини». Громадянська освіта. 9 клас //Історія та правознавство. – 2008. – №31. – С. 15-17.

 3. Грицай Т. А. День захисту прав людини // Історія та правознавство. – 2009. – № 7. – С. 22-27.

 4. Наровлянський О. Д. Правознавство (практичний курс): Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : Грамота, 2009. – 216 с.

 5. Основи правознавства. Словник-довідник. 9 клас / Упоряд. А. Г. Харченко. – X. : Країна мрій, 2006. – 176 с.

 6. Права людини. Основні міжнародні правові документи. – К. , 1989.

  18. Цапко 1.1. Що таке права і свободи людини. Правознавство. Практичний курс. 9 клас // Історія та правознавство. – 20

docx
До підручника
Основи правознавства (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням основ правознавства) 9 клас (Святокум О.Є., Святокум І.О.)
Додано
1 березня 2019
Переглядів
300
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку