11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Урок "Що вивчає географія країн та регіонів?"

Про матеріал
Матеріал містить інформацію по темі про те, що вивчає географія країн та регіонів. Матеріал допоможе вчителю якісно підготуватись до уроків географії у старшій школі
Перегляд файлу

Тема.  Що вивчає географія регіонів і країн

Предмет Географія

Клас: 10

Тривалість уроку:45хв

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань

Технологія уроку: технології:  критичного мислення,  ІКТ

Мета: з’ясувати особливості вивчення курсу «Географія: регіони і країни»,  ознайомитись із основними рисами   класифікації регіонів світу, розкрити питання про предмет та об’єкт вивчення курсу та суть поняття «світове місто», «глобальне місто»; розвивати вміння аналізувати позитивні та негативні риси глобалізаційних процесів у сучасному світі; виховувати патріотизм та почуття національної гідності.

Задачі: пояснювати особливості класифікації регіонів світу; характеризувати об’єкт та предмет вивчення курсу; оцінювати проблеми  глобалізації; аналізувати інтеграційні та дезінтеграційні процеси у світі.

Обладнання: «Політична карта світу»,  атласи, підручник мультимедіа, дидактичні матеріали.

Хід уроку

Організаційний момент

Мотивація навчальної діяльності

Немає необхідності у жодних  універсальних постулатах, крім загального закону географії, який говорить, що всі регіони унікальні.

    Кожна наукова дисципліна робить свій внесок у формування наших уявлень про світ. Роль географії в системі наук унікальна, бо тільки вона одночасно формує уявлення про природу нашої планети і про людське суспільство, створює цілісний образ конкретної території.   Вивчаючи курс «Географія: регіони і країни» ви дізнаєтесь про  особливості економіко-географічного розвитку  регіонів і окремих країн, з’ясуєте основні риси геопросторової структури світу, ознайомитесь із  основними векторами сучасної геополітики.

Тема, мета та очікувані результати

    Оголошення тему уроку та повідомлення учням, що сьогодні буде акцентуватися увага на особливостях  вивчення курсу «Географія: регіони і країни». Після закінчення уроку вони будуть усвідомлювати основні  особливості поділу світу на регіони.

Вивчення нового матеріалу

    Наука, яка комплексно вивчає країни і регіони світу, досліджує, систематизує й узагальнює дані про їхню природу, населення, внутрішні просторові відмінності називається країнознавство.

 

 

 

 

 

 

 

Предмет вивчення

Об’єкт вивчення

країни і регіони світу, що складаються з різнорідних, але взаємопов’язаних елементів та які діють на світовій політичній арені

країни як основні одиниці сучасної соціально-політичної організації світу, а також їхні великі частини (райони, штати, області, провінції тощо) і різні міждержавні регіональні та глобальні угрупування.

 

Розрізняють різні види країнознавства, кожний з яких має свій предмет дослідження. Спробуйте вказати  предмет дослідження окремих видів країнознавства.

Види країнознавства

Регіони світу (за класифікацією ООН). 

Робота з картою. Назвіть і покажіть на карті материки і частини світу? Чим вони відрізняються?

 Кожна частина світу – це особливий історико-географічний регіон з характерними тільки для неї природними умовами і ресурсами та спільним історичним минулим і тісними господарськими зв’язками. Він може змінюватися з часом, відображаючи особливості історичного розвитку нашого суспільства

Приклади історико-географічних регіонів світу

Скандинавські країни

Балканські країни

Ісландія, Данія, Норвегія, Швеція

Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Греція, Македонія, Румунія, Словенія, Сербія і Чорногорія, Туреччина, Хорватія

У межах кожного з них були виділені регіони меншого порядку, яким властива певна географічна та історична єдність.

Регіон – (лат. regio – «царство») – територія, що володіє цілісністю і взаємозв’язком її складових елементів. Країни, які входять до того чи іншого регіону, можуть з’являтися і зникати, але склад регіону від тогомайже не змінюється.

 Для полегшення обробки статистичних даних ООН розроблено схему, за якою країни світу утворюють макрогеографічні регіональні та субрегіональні групи, які включають суміжні країни. ООН виділяє п’ять макрорегіонів світу: Європа, Азія, Австралія та Океанія, Америка,  Африка.

Прийом «Асоціативний ряд»

Об’єднайте учнів у групи, попросіть згадати і назвати асоціації, які виникають у них при згадуванні певних регіонів світу  (Центральна Америка, Східна Європа, Східна Азія). Це можуть бути поняття, ідеї, образи, спогади, почуття, емоції.

Дидактична гра «Географічна естафета»

Учитель дає учням, що сидять за першими партами естафетну паличку ( олівець або ручку). Десятикласники повинні назвати регіон та країну, яка входить до даного регіону й передати естафетну паличку наступному учневі. Перемагає той ряд, який перший завершив гру.

 

Завдання: Наведіть приклади держав розташованих у двох частинах світу

   Термін «глобалізація» пов’язаний з виникненням великої кількості міжнародних організацій.Ці організації відіграють дедалі більшу роль у світовій економіці та політиці.

 Значну роль починають відгравати транснаціональні компанії (ТНК), річні обороти деяких з них співставні з річними бюджетами малих і навіть середніх держав.
     Сьогодні у світі діє близько 70 тис. ТНК. На них припадає майже50 % світового промислового виробництва. ТНК забезпечують більше 70 % світової торгівлі. Серед 100 провідних економічних структур сучасного світу 52 транснаціональні корпорації, інші держави. ТНК мають вплив на регіональні та навіть світові політичні процеси. Для цього у них є значні фінансові ресурси, налагоджені зв’язки з громадськістю, в інтересах цих компаній діє активне політичне лобі.

           Останніми десятиліттями людство зіткнулося з глобальними проблемами (екологічна, демографічна, енергетична, продовольча та ін.), для розв’язання яких необхідні спільні зусилля усіх держав і народів.

         За останні 500 років людство знищило 2/3 всіх лісів на планеті. Цей процес триває донині. Безпрецедентно в сучасній історії Землі змінився склад її атмосфери. Так, протягом XX ст. в результаті спалювання величезної кількості викопного палива і вирубування тропічних лісів вміст вуглекислого газу в атмосфері збільшилася на 1/3.

 Для того щоб всі країни могли отримувати вигоду від глобалізації, міжнародному співтовариству слід продовжити роботу з ліквідації диспропорцій у міжнародній торгівлі (скорочення субсидій фермерам і зниження торговельних бар’єрів), які відповідають інтересам розвинених країн, і створення більш справедливої ​​системи.

Унікальний досвід

  •                                  Реформи у Китаї привели до значного зниження рівня бідності
  •                                  У В’єтнамі в 90-і роки ХХ ст. житлові умови поліпшили 98 % найбідніших сімей. Люди почали споживати більше продуктів харчування, їхні діти відвідували середню школу. Серед численних чинників успіху реформ у В’єтнамі сприяла лібералізація торгівлі. За десять років рівень бідності в країні вдалося скоротити вдвічі. Внаслідок економічної інтеграції підвищились ціни на продукцію незаможних фермерів: рис, рибу, горіхи кеш’ю, а також збільшилась кількість робочих місць і значно поліпшилась оплата праці на фабриках з виготовлення взуття та одягу.  

Прийом «Вибери позицію» Спонукайте учнів переосмислити  процеси глобалізації. Запропонуйте учням у парах відповісти на таке запитання

  •                                  Чию точку зору ви підтримуєте – глобалістів чи антиглобалістів?

Глобальне місто – місто, яке інтегроване у світове господарство і є важливим елементом світової економічної системи. Таке місто зазвичай має ключове значення для регіонів світу, значний політичний, економічний або культурний вплив. Для глобального міста характерні певні ознаки

Перегляд відеопрезентації про провідні міста світу

Розрізняють три групи глобальних міст: альфа - провідні; бета - головні; гамма - другорядні

ГіСС_02

Робота з картою: проаналізувати карту, з’ясувати в якому із регіонів світу найбільше глобальних міст

 

Узагальнення інформації

  1. Наведіть аргументи «за « і «проти» щодо питання: «Чи потрібні мені знання про регіони і країни світу?».
  2. Яке значення мають географічні дослідження у житті нашої країни і нашого регіону (області, громади)?

Творче завдання. Представник Світового банку Девід Доллар порівнює глобалізацію зі швидкісним потягом, в який країни можуть потрапити тільки, якщо вони «побудують платформу». Що, на вашу думку, означає побудувати платформу? Чи створена така платформа в Україні? Як ви вважаєте, що для цього потрібно зробити?

 

Підсумок уроку

Підбийте підсумок уроку. Зверніть увагу учнів на те, що знання які вони отримали на уроці сприятимуть у їхньому майбутньому навчанні та професійному успіху.

Домашнє завдання

  1. Опрацювати матеріал підручника по темі
  2. Підготувати презентацію про регіони світу (по групах), написати лист другу з одного із регіонів світу.  Примітка: лист можна написати іноземною мовою

 

 

 

doc
До підручника
Соціально-економічна географія світу. (рівень стандарту, академічний рівень ) 10 клас (за редакцією Яценка Б. П.)
Додано
26 липня 2019
Переглядів
1810
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку