Урок "Сільськогосподарські зони України"

Про матеріал

сформувати уявлення про сільськогосподарські зони України. Закріпити знання учнів про головні галузі сільського господарства: рослинництво і тваринництво та їх розміщення і розвиток. Розвивати вміння і навички вивчення, систематизації матеріалу. Виховувати любов і повагу до землі і працівників сільського господарства.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільськогосподарські зони України

(9 клас)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель: Почкун Н. І.


Тема: „Сільськогосподарські зони України”

 

Мета: сформувати уявлення про сільськогосподарські  зони України. Закріпити знання учнів про головні галузі сільського господарства: рослинництво і тваринництво та їх розміщення і розвиток. Розвивати вміння і навички вивчення, систематизації матеріалу. Виховувати любов і повагу до землі і працівників сільського господарства.

Обладнання: підручники, атласи, „Економічна карта України”, презентація.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Методи навчання: частково-пошукові, словесно-інформаційні

Методологічні прийоми: „мозковий штурм” і „навчальний проект”
Форми роботи: індивідуальні, групові

 

Структура уроку

 

I. Організаційний момент                                                                          – 1хв

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів                                           – 9хв

III. Мотивація навчальної діяльності                                                        – 2хв

IV. Вивчення нового матеріалу                                                                 – 27хв

V. Закріплення                                                                                             – 3хв

VI. Підсумок уроку                                                                                     – 1хв

VII. Д/з                                                                                                          – 2хв                                                                                                            

 

Хід уроку

 

I. Організаційний момент

 

II. Актуалізація опорних знань і умінь

1. Що таке сільське господарство?

2. Що таке АПК?

3. Яка роль сільського господарства в житті України?

4. Які чинники впливають на розвиток сільського господарства?

5. Що таке с/г угіддя та яку структуру вони мають?

6. Назвіть чинники розвитку сільського господарства?

7. Охарактеризуйте галузеву структуру сільського господарства.

 

III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

      Головна галузь виробничої галузі – сільське господарство. Життєва необхідність примусила людей вивчати цілющі властивості рослин. Рослинні і тваринні продукти необхідні для нормальної життєдіяльності людини. Розміщення галузей сільського господарства підпорядковано природним закономірностям, т.б. в сільськгосподарських зонах.

Наша мета: систематизувати і узагальнити раніше вивчений матеріал про сільське господарство.

 

На дошці – українські прислів’я:

  •   Про землю піклуйся – золотим зерном милуйся.
  •   На чорний землі – білий хліб родить.
  •   Хліб – усьому голова.
  •   Наш стяг – пшениця у степах

      Під голубим склепінням неба.

 

IV. Вивчення нового матеріалу

 Сільськогосподарські зони України:

     – Полісся                                – Передкарпаття і Закарпаття  

     – Лісостеп                              – ПБК

     – Степ                                    – Приміські зони

 Тісний зв'язок сільського осподарства з природо-кліматичними умовами зумовлює зональний характер його спеціалізації.

У територіальній структурі с/г України виділяють с/г зони:

 

 

                                        Зональні:                                             Азональні:

                                           – Полісся                                              – Гірські регіони:

                                          – Лісостеп                                                • Карпати

          – Степ                                                      • Крим

                   – Приміські

 

Сільськогосподарська зонатериторія, яка має ту чи іншу с/г спеціалізацію.

Межі сільськогосподарських  зон співпадають з межами природних зон.

Приміські зони – сільськогосподарські  зони навколо великих міст з певною спеціалізацією.

 

Робота в III-х групах над створенням проекту „Зальна характеристика с/г зон України”

1. Використовуючи підручник § 26  с.122-125, заповнити таблицю(3 природні зони):

 

С/г зона

Спеціалізація

Рослинництво

Тваринництво

 

 

 

 

 

 

 

 2. Звіт представляють спеціалісти, які є в кожній групі:

1) картограф (К);

2) фіз. географ (Ф/г);

3) працівник с/г (С/г);

4) меліоратор (М);

5) науковець (Н).

 

Полісся

 

1) К. – зона займає ≈20%; представлена Українським  Поліссям.

            Південна межа – Рава-Руська-Львів-Житомір-Київ-Ніжин-Конотоп-Глухів.

2) Ф/г. – Рельєф – заболочені низовини; Клімат ПК – літо – тепле, вологе, зима – м’яка. Ґрунти -               дерново-підззолисті, болотні. Я вважаю – краще вирощувати вологолюбиві культури і є прекрасні               луки для мол. тваринництва.

3) С/г.-  у рослинництві – льон(90%), картопля(48%), жито, кормові культури, овочі(7%). Провідна               галузь твар-ва – молочно-м’ясне скотарство і свинарство. Є також птахівництво і               бджільництво.       

4) М. – осушення, вапнування (тому що дерново-підзолисті ґрунти – кислі), внесення мінеральних добрив.

5) Н. – подальший розвиток с/г пов'язаний зі спеціалізацією на високоінтенсивному молочному і               м’ясному скотарстві, а з цим розширюються площі кормових культур. Необхідно розвивати               мисливське господарство , розводити рибу і водоплаваючих. птахів у штучних і               природних  водоймищах. Хміль у житомирському Поліссі (де є найкращі природно-кліматичні умови) може дати               великий прибуток. Ароматичні сорти, які використовують в пивоварній і фармацевтичній               промисловості мають найвищу врожайність у Європі: 13-19 ц/га

 

 

 

 

 

Лісостеп

 

1) К. – займає 35% S с/г угідь України.

            Північна межа – це Пд. межа Полісся

 Півд. межа –Первомайськ-Кривий Ріг- Кременчуг-Красноград-Вовчанськ.

2) Ф/г. – Рельєф – різноманітний: височини і низовин → це необхідно враховувати при розорені               земель(80%); Клімат – помірно-теплий: з достатнім зволоженням на Зах. і нестійким на Сх..               Ґрунти – сірі(на Правобережжі) і опідзолені чорноземи(на Лівобережжі). Я               вважаю, що               агрокліматичні ресурси для сільського господарства у цій зоні найкращими.

3) С/г. -  провідною галуззю рослинництва є бурякосіяння(70%), вирощують озиму пшеницю і  кукурудзу; просо,гречка, бобові культури(горох, квасоля). А Поділля – це край садівництва.

 Тваринництво – різногалузеве: скотарство, птахівництво, шовківництво, бджільництво.

4) М. – ця с/г зона потребує в першу чергу – правильної агротехнічної обробки землі, наукової  сівозміни і внесення мінеральних добрив.

5) Н. – розвиток с/г потребує комплексного підходу: мабуть скорочення площ під бурякосіяння(бо               вирощуванням буряків ми зруйнували і знищіли S родючих українських чорноземів).               Головне–це раціонально використовувати розорені землі і підбирати високо урожайні                культури, адже на Україні за 2006 рік S розорених земель скоротилася на 56 тис. га.

 

 

Степова зона

 

1) К. – ця зона розташована на Пд. України і займає найбільшу S≈35%.

            Півн. межа – Котовськ-Первомайськ-Кривий Ріг-Кременчуг-Красноград-Вовчанськ.

 Півд. межа – узбережжя Чорного та Азовського морів і передгірські райони Крим. гір.

2) Ф/г. – Рельєф – має нахил на Пд., переважно низовини і височини; Клімат – ПК – жарке літо і               тепла зима, недостатнє зволоження і без морозний період триває 160-220 днів. Я вважаю,               умови більш сприятливі для теплолюбивих культур.

3) С/г. -  не випадково цю зону називають головною. С/г має високий рівень розвитку: у  рослинництві – це пшениця(як озима, так і яра) = 50%, кукурудза, ячмінь, просо;100% рису.               Соняшник, плодово-ягідні культури, виноград і баштанництво вирощують в основному в               цій зоні. Тваринництво – є також найбільш розвинутим, на нього припадає 60% товарної               продукції. Це – м'ясо-молочне скотарство, птахівництво, вівчарство.

4) М. – зона потребує великих меліоративних робіт: зрошення, лісонасадження, внесення  мінеральних              добрив.

5) Н. – враховуючи унікальне сприяння природо-кліматичних умов, тут необхідно розширювати               площі багаторічних насаджень: персика, абрикоси, груші, черешні; збільшувати посівні               площі овочевих(томат, баклажан, солодкий перець) і баштанних культур(диня, кавун).               Необхідно розвивати парниково-тепличне господарство(ранні овочі і розсада для інших               регіонів країни).

 Відомо, що головна високобілкова культура – соя, а в Пд. областях України на  зрошувальних землях(бо для неї необхідний промивний режим) є найкращі умови:               збільшити посівні S з 100тис. га до 500тис. га, і урожайність з 10 – до 12ц/га.

 

 

V. Закріплення

 

 Проблемні питання:

 

1) Існує думка,що сільськогосподарське виробництво,не приносить шкоди природному середовищу. А як гадаєте ви?

 Рослинництво:    мінеральні добрива – фосфор, азот → „цвітіння води”;

                       ― „деградація ґрунтів”;

                        водна і вітрова ерозія;

        радіаційне забруднення ґрунту.

 Тваринництво:    органічні добрива → шкідливі мікроорганізми → захворювання;

                       ― підвищена доза аміаку впливає на здоров’я людей, ріст с/г  рослин;

                        стічні води містять шкідливі речовини: сірководень, метан, аміак.

 

2) Чому Україна, маючи сприятливий природний потенціал, не забезпечує населення  сільськогосподарською продукцією?

 

3) Якість сільськогосподарських  угідь погіршується. Що необхідно зробити, щоб зупинити цей процес?

 

 

VI. Підведення підсумків, та виставлення оцінок

 

VII. Д/з: 1) Закінчити таблицю (гірські райони та приміські зони);

     2) Опрацювати § 26.

 

doc
Додано
29 червня 2018
Переглядів
2960
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку