Урок систематизації матеріалу "Трикутники"

Про матеріал

Урок розроблений згідно Комбінованої системи М.П. Гузика.

Мета уроку:

-поглибити та систематизувати знання учнів про трикутник та його елементи;

-формувати в учнів вміння здійснювати вибір навчально – пізнавального завдання; вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел; вміння співпрацювати в групах, проявляти ініціативу; робити висновки;

-розвивати природні таланти учнів;

-виховувати спостережливість, науковий підхід, та любов до математики.

Тип заняття: Внутрішньопредметне узагальнення і систематизація матеріалу, інтегровані в діяльність, направлену на реалізацію і розвиток природних ключових задатків ведучого типу (виду) таланту дитини.

Вид діяльності: Захист проектів.

Перегляд файлу

Тема заняття: Трикутник.

 

Мета:

 • поглибити та систематизувати знання учнів про трикутник та його елементи;
 • формувати в учнів вміння здійснювати вибір навчально – пізнавального завдання; вміння осмислювати й використовувати інформацію з різних джерел; вміння співпрацювати в групах, проявляти ініціативу; робити висновки;
 • розвивати природні таланти учнів;
 • виховувати спостережливість, науковий підхід, та любов до математики.

Тип заняття: Внутрішньопредметне узагальнення і систематизація матеріалу, інтегровані в діяльність, направлену на реалізацію і розвиток природних ключових задатків ведучого типу (виду) таланту дитини.

 

Вид діяльності: Захист проектів.

 

 

 Девіз заняття: “Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться [хто зумів розвинути свій талант з дитинства], хто ж не має – забереться від нього і те, що він має”  [що здобуто без застосування таланту]”  (Євангеліє від Св. Матвія,25 : 29)

 

Вступне слово вчителя.

Кожна людина народжується талановитою, але одні люди використовують цей Божий дар, а інші нехтують ним. Свій талант людина може розвинути, тільки в конкретних справах, в яких він виконує роль інструменту для досягнення найкращих кінцевих результатів.

І саме у виконанні ваших проектів, кожен з вас може сьогодні продемонструвати свій талант: математика, художника, спортсмена тощо через створення мультимедійних презентацій, оформлення фотоальбомів, створення географічного путівника, уміння рекламувати і презентувати свої дослідження і вироби. 

Створення найрізноматніших проектів є ознакою сьогодення. Хтось захоплюється проектуванням будинків, інші – цікавим фільмом або написанням пісні, а  вам було запропоновано створити власний проект «Трикутники». Чи всі готові до уроку? Чи є якісь питання до мене?

 

Шановні гості! Прохання до вас виконати одне завдання. Воно дуже почесне і відповідальне: просимо вас бути журі на сьогоднішньому уроці і допомогти мені при виставленні оцінок за роботу учнів.

Захист проектів

Програма проектних робіт

Проект 1 (для учнів, які володіють математичним талантом та  тих, які добре вміють та бажають набирати  і оформляти тексти за допомогою комп’ютера, цікавляться редакторською справою, уміють оформляти тексти за допомогою малюнків, схем та ін.; хто вміє публічно захищати той чи інший творчий колективний проект; хто вміє розробляти реклами на наукову видавничу продукцію; хто вміє організувати навколо справи, потрібних виконавців та планувати і направляти роботу творчого колективу)

 

Завдання.

Підберіть творчу проектну групу з фахівців, указаних вище, і виконайте таку роботу:

 1. Створіть власний тлумачний словник-довідник “Трикутники: поняття, терміни, теореми”.

 

До словника-довідника внесіть таку наукову інформацію:

 

 1. Трикутник – це ... .
 2.  Точки трикутника – це ... .
 3.  Сторони трикутника – це ... .
 4.  Кути трикутника – це ... .
 5. Периметр трикутника – це ... .
 6.  Трикутники, в залежності від кутів діляться на: а) ...; б) ...; в) ... .
 7. Рівними називають дві геометричні фігури, які ... .
 8.  Під час розв’язання теоретичних і практичних задач зручно використовувати ознаки рівності трикутників, а саме:

Теорему 1 ( перша ознака рівності трикутників) читається так: ... .

Теорему 2 (друга ознака рівності трикутників) читається так: ... .

 1.  Рівнобедрений трикутник – це ... .
 2.   Різносторонній трикутник – це ... .
 3.   Рівносторонній трикутник – це ... .
 4.   Властивість кутів рівнобедреного трикутника виражається наступною теоремою: ...
 5.   У рівносторонньому трикутнику всі кути ... .
 6.   Ознака рівнобедреного трикутника виражається наступною теоремою: ...
 7.   Якщо у трикутнику всі кути рівні, то він ... .
 8.   Медіана трикутника – це ... .
 9.   Бісектриса трикутника – це ... .
 10.   Висота трикутника  - це ... .
 11.   Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника виражається наступною теоремою: ... .
 12.   Медіана рівнобедреного трикутника проведена до основи, є ... і ... .
 13.   Висота рівнобедреного трикутника, проведена до основи, є ... і ... .
 14.   Третя ознака рівності трикутника виражається теоремою: ...
 15.   Сума кутів трикутника виражається теоремою: ... .
 16.   Наслідок з теореми про суму кутів трикутника читається, так: ... .
 17.   Зовнішній кут трикутника – це ... .
 18.   Теорема 1, що виражає властивість зовнішніх кутів трикутника, читається, так: ... .
 19.   Наслідок з теореми 1, читається, так: ... .
 20.   Теорема 2 про співвідношення між сторонами і кутами трикутника читається, так: ...

 

 1. Продемонструйте зміст вашого словника-довідника на захисті проектів за допомогою презентації.
 2.  Виготовте декілька копій вашого словника-довідника в електронному варіанті (CD-диск)  для вчителів математики, які навчають дітей, або тільки бажають їх навчати за персоніфікованими програмами, відповідно до Комбінованої системи М.П.Гузика

 

Вимоги до кінцевого продукту (словник-довідник).

 1. Словник-довідник оформляється у паперовому і електронному варіанті (CD-диск), відповідно до вимог створення наукових брошур.
 2. Заголовки в брошурі пишуться шрифтом 6, а тексти – 4. Інтервал між рядками – 1,5.

 

Словник складається з таких частин:

 • титульна сторінка;
 • інформація про призначення словника, його авторів та рецензентів;
 • коротка анотація;
 • зміст;
 • вступ;
 • головна частина (виклад змісту словника);
 • висновки;
 • список використаної літератури.
 1. Усі терміни, поняття та теореми оформлюються у алфавітному порядку.
 2. До словника додаються наочні матеріали (схеми, моделі та ін..).
 3.  Окремо створюється електронна презентація словника.

 

Вимоги до захисту словника-довідника

 1. В захисті беруть участь всі члени групи (кожний захищає свою частину проекту).
 2.  Час на захист проекту – 10 хв.

 

 Проект 2. (для учнів, які володіють просторовим мисленням, цікавляться визначними історичними та географічними пам’ятками архітектури,  та  тих, які добре вміють та бажають оформляти схеми, картинки за допомогою комп’ютера, цікавляться подорожами, для тих, хто вміє публічно захищати той чи інший творчий колективний проект; хто вміє розробляти рекламу на наукову видавничу продукцію; хто вміє організувати навколо справи потрібних виконавців та планувати і направляти роботу творчого колективу, тих, хто вміє шукати і систематизувати інформацію)  

Завдання.

 •          Створіть путівник визначними архітектурними пам’ятками світу, форма яких нагадує трикутник. 

 

Вимоги до проекту:

 1. Путівник виготовляється у вигляді брошури.
 2. Путівник повинен мати необхідні ілюстрації (малюнки, схеми).
 3. До тексту брошури додається презентація: «Трикутники в архітектурі та транспорті”.

 

 

Проект 3. (для учнів, які захоплюються географією та біологією, вміють шукати і систематизувати інформацію, вміють і бажають оформляти презентації на комп’ютері).

 

Завдання.

Створіть презентацію “Трикутники в географії та біології”

 •          Підготуйте виступ, в якому розкажіть про ті географічні та біологічні об’єкти, які ви розглянули в дослідженні.

 

 

Вимоги до проекту:

 1. Презентація не менше 10 слайдів.
 2. Виступ – 5 хв.

 

Проект 4. (для учнів, які володіють художнім та музичним талантом та  тих, які добре вміють та бажають оформляти картинки за допомогою комп’ютера, цікавляться фотографією, малюванням, музикою, літературою, хто вміє публічно захищати той чи інший творчий колективний проект; хто вміє розробляти рекламу на наукову видавничу продукцію; хто вміє організувати навколо справи потрібних виконавців та планувати і направляти роботу творчого колективу, вміють створювати фотоальбоми).

 

Завдання.

Розробіть фотоальбом, в який помістіть основні світлини з підписами про дослідження «Трикутники в мистецтві, музиці, літературі»

 

Вимоги до проекту:

Фотоальбом виконується в електронному варіанті та друкованому варіанті.

Окремі частини альбому демонструються під час захисту проекту у формі презентації.

 

Проект 5. (для  учнів, які захоплюються спортом, вміють друкувати тексти на комп’ютері, бажають рекламувати свою діяльність через ЗМІ, зокрема Інтернет).

 

Завдання.

Розробіть публікацію на сайт школи «Трикутники в спорті»

 

Вимоги до проекту:

 1. Публікація виконується в електронному та друкованому варіантах.
 2. Окремі частини основних фактів публікації демонструються під час захисту проекту у формі презентації.

 

 

Заключне слово вчителя.

 

 Сьогодні всі ви дуже плідно попрацювали, і чудово продемонстрували свої таланти. Ми переконалися, що трикутник – це фігура яка використовується не тільки в геометрії, а й у музиці, архітектурі, живописі і навіть у кулінарії.

А закінчити наш  урок мені хотілося б казкою, але не простою, а із захованим завданням. Прошу слухати дуже уважно.

Зібралася вся велика родина трикутників на  лісовій галявині і стали  вибирати короля трикутників.  Розшумілися, кожен доводив свою думку. Довго сперечалися і ніяк не могли нічого вірішити. І ось вийшов один старий трикутник та й каже: « Давайте помандруємо всі до королівства Чудесних Трикутників. Хто буде першим, той і буде королем». Всі згодилися.

Рано – вранці усі трикутники взяли свої властивості та й вирушили у далеку подорож. На шляху мандрівників зустрілася річка, яка сказала: “Перепливуть мене тільки ті, у яких усі кути гострі”. Засумувала частина трикутників, але залишилась на березі: не тонути ж.

 • Решта трикутників щасливо перепливли та помандрували далі. Аж тут на дорозі їм з’явилася висока гора, яка сказала,  що дасть пройти тільки тим, у кого хоча б дві сторони рівні. Ті що подолали другу перешкоду, продовжили шлях.
 • І дійшли до великого та глибокого урвища, через який було перекинуто вузький міст. Міст і каже, що пропустить тих, у кого всі сторони рівні. По мосту пішов тільки один трикутник, який першим дістався королівства Чудесних Трикутників і став королем.

Питання: 

Хто став королем?

Хто був основним суперником?

Хто першим вибув із змагання?

Оцінки

Бажаю вам усім успіху у ваших починаннях!

Скажіть, цікаво було працювати над проектом? А чи багато часу ви затратили на виконання завдання?

Напевно, ви зрозуміли, що інтелектуальна праця дуже складна, вона потребує багато сил, здібностей, щоб в кінці отримати цікавий, змістовний, якісний результат. І кожна праця заслуговує на винагороду. І я  хочу щоб ви сьогодні зрозуміли, що ваша інтелектуальна праця може вас прогодувати. Тому в подарунок для класу хочу подарувати смачний портфель, в який ви уявно складіть всі знання про трикутник, які ми сьогодні узагальнили і систематизували.

 

1

 

doc
Додано
26 червня 2018
Переглядів
671
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку