15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Урок "Складання формул бінарних сполук за валентністю"

Про матеріал
Урок несе практичну направленість на формування вмінь і навичок учнів складати формули бінарних сполук за валентністю елементів
Перегляд файлу

ТЕМА: Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.

Мета освітня: формування вмінь і навичок складання формул бінарних сполук за валентністю елементів та їх первісне застосування на практиці; закріплення навичок визначення валентності хімічних елементів за формулами сполук.

розвивальна: розвиток розумової діяльності учнів, застосування логічних прийомів порівняння, аналізу, класифікації, мотивації навчальної діяльності.

виховна: виховання наполегливості у досягненні мети за для отримання позитивного результату навчання.

Задачі уроку: навчити учнів складати формули бінарних сполук за валентністю .

Тип уроку: урок-відкриття (формування знань, умінь и навичок)

Форми роботи: фронтальна робота, індивідуальна робота.

Міжпредметні зв'язки : математика.

Обладнання: таблиця: «Періодична система хімічних елементів Д. I.Менделєєва», «Алгоритм складання формул бінарних сполук за валентністю», підручник 7 клас, картки, завдання.

Структура уроку

I.Організаційний етап. (1 хв)

 1. Актуалізація опорних знань  3 хв)

III. Перевірка домашнього завдання (5 хв)

 1. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети, задач уроку. (1 хв).
 2. Пояснення нового матеріалу (10 хв)

VI. Сприйняття та осмислення нового матеріалу.(15 хв)

VII. Валеологічна хвилинка (1 хв)

VIII. Творчий переніс знань на нові умови (5 хв)

ХIХ. Підведення підсумків. Рефлексія. (3 хв)

Х. Iнформація про домашне завдання (1 хв)

                                         Хід уроку

І. Організаційний етап. (1 хв)

Привітання, перевірка готовності учнів до уроку, налаштування їх на робочий настрій.

Інтерактивний прийом «Я вітаю…»

Я вітаю тих, хто

 1. добре виспався
 2. виконав домашнє завдання
 3. має хороший настрій
 4. ну і тих, хто просто вирішив завітати на урок хімії

Після кожної фрази учні, які вважають що фраза стосується їх, підводяться. Учитель та учні аплодують.

У кожного з вас є маршрутний лист уроку, який я вважаю допоможе всім незалежно від попереднього настрою, працювати на уроці плідна та отримати нові знання з хімії. Крім того по закінченні уроку ви заберете із собою не тільки ці знання, але й подарунки за роботу на уроці.

Од же пропаную його підписати.

А девізом нашого уроку будуть слова німецького поета, прозаїка та драматурга Й.Гете (записані на дошці «Просто знати – це не все. Знання потрібно використовувати»)

ІІ. Актуалізація опорних знань

Сьогодні в нас з вами урок – відкриття. А всі відкриття базуються на вже отриманих знаннях, то ж давайте згадаємо…

Фронтальна бесіда

Першим відкриттям нашого уроку будуть хімічні поняття які записані на дошці. Валентність, молекула, хімічний елемент, індекс, хімічна формула.

Давайте згадаємо , що означає кожне з цих понять (мікрофон)

1. Що утворюється в результаті об’єднання атомів? (молекули)

2. А що таке молекула? ( найдрібніша частинка речовини , що зберігає її властивості)

3. За допомогою чого ми можемо записати склад молекули? ( за допомогою символів, індексів)

4. А як називається такий запис ? ( хімічна формула)

5. Яка здатність атомів пояснює приєднання певної кількості атомів друг до друга? (валентності)

Інтерактивна гра «Світлофор»

 • як що валентність елемента постійна
 • як що валентність елемента перемінна

(Вчитель показує символи хімічних елементів, а учні піднімають сигнальні картки) 

  «Тест – це просто!» Робота в маленьких групах.

Знайти групу хімічних елементів, які мають однакову валентність, користуючись ПС Д.І.Менделєєва.

         1). N; S; P; As.           2). Na; Al; Mg; C.

         3). Li; K; Na; H.                  4). Ca; Si; O; Cl.

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети, задач уроку.

На минулому уроці ми навчилися визначати валентність за формулою, а як би я вам запропонувала самим скласти формулу? Це для вас – легко?

А скажіть, будь ласка, для чого ми почали вивчати валентність хімічних елементів?

(щоб мати змогу кількісно визначати здатність атомів елементів утримувати біля себе атоми інших елементів.)

Назвіть той позитивний результат який необхідно досягти на цьому уроці, якщо тема нашого уроку : Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.(запис у зошит)

VI. Пояснення нового матеріалу

Результат який ми маємо досягти – це навчитися складати формули. Знаючи значення валентностей елементів це можна зробити легко,  але треба знати алгоритм.

Другим відкриттям нашого уроку буде алгоритм яким ви будете користуватися. Але послідовність у вашого алгоритму порушена, тому я пропоную вам її відновити.  Інтерактивна вправа «Переплутані логічні ланцюжки»

 1. Кількість атомів даного елемента дорівнює відношенню НСК до валентності цього елемента.

                                                 6 : VI = 1

                                                 6: ІІ = 3

 1. Записуємо індекси після символів.

                                                  3

 1. Записуємо символи елементів у необхідному порядку та надписуємо їхню валентність.
 2. Знаходимо найменше спільне кратне (НСК) для значень валентностей елементів.

                     НСК (VI і ІІ) = 6               НСК (V і ІІ) = 10

 

Зараз ви можете перевірити правильність виконаної роботи,  прочитавши матеріал із Додатка 1.

VIІ. Сприйняття та осмислення нового матеріалу.

 Дошка: Скласти формули оксидів користуючись алгоритмом.

ІІІ   ІІ                         V   ІІ                     ІV   ІІ                   І   ІІ

Сr О                          Мn О                     С О                   Na О

Зверніть увагу на ряд речовин, записаних нами при визначенні валентності елементів.

         Молекули цих дивовижних речовин

          Лиш два складають елементи.

          І Оксиген один із них.

         Про яку сполуку йдеться?

         Щоб відповісти на це питання виконаємо завдання – и це буде третім відкриттям нашого уроку:

         Використовуючи літери, які в ряду зустрічаються лише 1 раз, скласти назву речовини.

П

Р

О

Р

П

К

С

Т

М

М

И

Т

Е

Д

Н

И

Н

Е

Відповідь: Оксиди.

Як називаються інші бінарні сполуки, Ви дізнаєтесь з таблиці «Назви та формули бінарних сполук». (Додаток №2)

 

VII.Валеологічна хвилинка

Руханка          

                           I варіант

         Встаньте діти, посміхніться

         Землі нашій поклоніться

         За щасливий день вчорашній

         Ви до Сонція потягніться.

         Веретеном обкрутіться

         Раз присядьте, два присядьте,

         І за парти тихо сядьте.

VIII.Творчий переніс знань на нові умови

Сьогодні не обійдемося без десерту.

         Завдання «Хімічне печиво»

Робота з картками.

Скласти формули 3бали, запропонувати назви утворених речовин 4 бали.

     Елемент

       Р(ІІІ)

       N(ІІІ)

     Sі (ІV)

         К

 

 

 

         Мg

 

 

 

         АІ

 

 

 

Перевіряємо першу і останню формули, а все останнє при перевірці маршрутного листа уроку.

IХ.Підведення підсумків. Рефлексія. (1 хв)

Давайте повернемося до девізу нашого уроку. Як ви зрозуміли його значення. (Всі учні по одному реченню)

Оцінку за урок отримає кожен учень після перевірки маршрутних листів уроку, максимально 10 балів.  Ви вже бачите у своїх маршрутних листах по 1 балу. А за активну роботу на уроці учні …

отримують додатково по 2 бали.

Х.Iнформація про домашне завдання (1 хв)

Домашнє завдання

 • Опрацювати § 14
 • Виконати завдання 101на с. 89 (для всіх)
 • Виконати завдання 105 на с. 89 (на 12 балів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Біля дошки і в зошиті:

Визначити валентність елементів у сполуках(2 б), підкреслити елементи зі змінною валентністю (3б)( самоперевірка )

НСІ, Н2О, НВr, РН3 , АІСІ3, Мn2О7.

ZnO, Li2О, SO3, МgH2, СО2, Fe2О3.

3.Скласти формули оксидів, хлоридів та сульфідів:(2б, вказати метал чи неметал 3б)

Na , Мg, Fe(ІІІ), S(IV), АІ, Р(V). __________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. 4. Робота з картками. (Скласти формули 3б, запропонувати назви утворених речовин 4 б.)

     Елемент

         Р(ІІІ)

         N(ІІІ)

       Sі (ІV)

           К

 

 

 

         Мg

 

 

 

         АІ

 

 

 

кількість балів _____________    

бонусний бал за урок  _1____ 

додаткові бали за роботу на уроці_______

загальний бал за урок_______________

Додаток №3

Способи складання формул за валентністю

1.Спосіб – моделювання.

 1. 2. Спосіб –

 

I варіант                

             Алгоритм складання формул бінарних сполук

 1. Записуємо символи елементів у необхідному порядку та надписуємо їхню валентність.

2.Знаходимо найменше спільне кратне (НСК) для значень валентностей елементів.

НСК (VI і ІІ) = 6               НСК (V і ІІ) = 10

 1. Кількість атомів даного елемента дорівнює відношенню НСК до валентності цього елемента.

6 : VI = 1

6: ІІ = 3

4.Записуємо індекси після символів.

3

II варіант                

Алгоритм

складання хімічних формул за валентністю

Що потрібно вміти:

 1. Знаходити найменше спільне кратне двох чисел

(Найменше число, яке ділиться на певні числа).

 1. Виконувати математичну дію - ділення.

Порядок виконання дій

 

 

 

 

1. Записуємо символи хімічних елементів.

SіO

CH

NaCl

 

FeO

2. Указуємо валентність елементів у сполуці.

ІV ІІ

SіO

     ІV І

C H

     І   І

NaCl

 

ІІІ ІІ

FeO

3. Знаходимо найменше спільне кратне для чисел, що відповідають валентності елементів.

       4

ІV   ІІ

SіO

 

 

 

4. Найменше спільне кратне ділимо послідовно на валентність кожного елемента.

4 : ІV = 1

4 : ІІ = 2

 

 

 

5. Одержані частки від ділення записуємо у вигляді індексів після кожного хімічного елемента.

ІV ІІ

SіO2

 

 

 

3.Спосіб – загальна формула .

RmnOnm - оксиди.

RnСІ1n - хлориди,

Rn2S11n - сульфіди.

Додаток №4

Назви та формули бінарних сполук

Загальна формула

Назва другого елемента

Назва типу бінарної сполуки

Приклад

Ex Oy

Оксиген

Оксид

Na2O,

Fe2O3

Ex Sy

Сульфід

Сульфід

K2S,

FeS

Ex Cly

Хлор

Хлорид

CaCl2,

CrCl3

Ex Fy

Флуор

Флуорид

KF,

SF4

Ex Py

Фосфор

Фосфід

AlP,

Ca3P2

Ex Cy

Карбон

Карбід

CaC2,

Al4,C3

Ex Siy

Силіцій

Силіцид

Mg2Si

 

 

 

 

 

Валентність деяких елементів

 

Валентність

Хімічний елемент

Формула сполуки

(приклади)

Валентність   стала

І

H, Li, Na, K

H2O, Na2O

ІІ

O, Ca, Mg, Ba, Zn

CaО, MgО

ІІІ

Al

Al2O3

Валентність   змінна

І і ІІ

Cu

Cu2O, CuO

ІІ і   ІІІ

Fe, Co,   Ni

FeO, Fe2O3

ІІ і ІV

C, Sn,   Pb

CO, CO2, SnO,   SnO2

ІІІ і V

P

PH3, P2O5

ІІ, ІІІ,  

Cr

CrO, Cr2O3, CrO3

ІІ, ІV, VІ

S

H2S, SO2, SO3

 

 

Вправа «Два, чотири – всі разом»

Завдання 2: Робота в парах.

Виписати в табличку символи хімічних елементів, відповідно до їх валентності.

I варіант

           І

         ІІ

           ІІІ

         ІV

 

 

 

 

II варіант                

Який висновок можна зробити? (Валентність можна з'ясувати за Періодичною системою).

 

 

 

 

А які сполуки називають бінарними? (утворені двома елементами)

Визначати валентність вам допоможе ще знання про будову атома.

2.Біля дошки і в зошиті(Додаток №2 , завдання 2)

Визначити валентність елементів у сполуках(2 б), підкреслити елементи зі змінною валентністю (3б)( самоперевірка )

Дошка: НСІ, Н2О, НВr, РН3 , АІСІ3, Мn2О7.

Зошит:ZnO, Li2О, SO3, МgH2, СО2, Fe2О3.

Зробіть висновок : Яке основне правило потрібно пам’ятати при визначенні валентності? (Сумарна валентність одного елемента дорівнює сумарній валентності іншого.)

 

 

 

 

 

 

 

Зошит: Скласти формули оксидів, хлоридів та сульфідів: :(2б, вказати метал чи неметал 3б) (Додаток №2 )

Na , Мg, Fe(ІІІ), S(IV), АІ, Р(V).

Учні складають формули , аналіз результатів, корекція.

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
27 жовтня 2019
Переглядів
2288
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку