Урок "Солі (середні), їх склад¸ назви. Класифікація солей."

Про матеріал
Солі (середні), їх склад¸ назви. Класифікація солей. 1. Вкажіть правильне твердження: «Основи — це складні речови¬ни, утворені ...»: А атомами двох елементів, один із яких Оксиген; Б металічним елементом і кислотним залишком; В атомами Гідрогену і кислотними залишками; Г металічним елементом і гідроксильними групами.
Перегляд файлу

Хімія

Клас  8

Дата проведення уроку

 

УРОК № 4

Тема: солі (середні), їх склад¸ назви. Класифікація солей.

Мета уроку:

навчальна: сформувати поняття про солі, визначити особливості їх складу та назв;

розвиваюча: розвивати вміння й навички складати формули за валентністю на прикладі солей, виконувати обчислення;

виховна: формувати уявлення про негативний вплив деяких речовин на довкілля

Обладнання і матеріали: підручник Хімія 8 кл. (Буринська Н.М.), робочий зошит 8 кл. (Савчин М.М.),  Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, картки для письмової перевірки знань, слайди презентації

Базові поняття і терміни уроку: солі, середні і кислі солі.

Тип уроку: комбінований

СХЕМА УРОКУ

Етап уроку

Методи навчання

Форми

Конкретні прийоми

І. Організаційний етап

 

Інформаційно-рецептивний:

-          словесний

 

Методи стимулювання навчально-пізнавальної діяльності:

- Віршик

 

 

 

Активізація уваги

ІІ. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів

Інформаційно-рецептивний:

- наочний

 

Хімічний диктант

Слайд №1

 

Контроль, самоконтроль

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

 

Інформаційно-рецептивний:

- словесний

- наочний

 

- повідомлення учнів, бесіда

- віршик

Слайд №2

 

Виклад інформації

Активізація уваги

Спостереження

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

 

Інформаційно-рецептивний:

- наочний

 

 

Слайди №3-5

 

 

Спостереження

Запис у зошит теми уроку

V. Перевірка знань учнів фактичного матеріалу

 

 Інформаційно-рецептивний:

- практичний

 

 

Робота з картками

 

 

Фронтальна перевірка

VІ. Сприйняття та засвоєння учнями нового навчального матеріалу

1. Дослідницький

 

2. Наочний

Самостійна дослідницька робота учнів

Бесіда

Слайд №6,7

Спостереження за об’єктом

 

Спостереження

VІІ. Осмислення об’єктивних зв’язків і взаємозалежності у вивченому матеріалі

Інформаційно-рецептивний:
- практичний

 

Робота у зошиті

 

Письмові завдання

VІІІ. Узагальнення і систематизація знань

 

Інформаційно-рецептивний:
- репродуктивний

 

 

Словесні, наочні методи

 

Контроль, самоконтроль, конкретизація

ІХ. Домашнє завдання

 

Інформаційно-рецептивний:

- словесний

 

Бесіда

Слайд №8

 

Логічне структурування

 

Х. Підсумок уроку

 

Інформаційно-рецептивний:

- словесний

Слайд №9

Бесіда

 

 

Фронтальне опитування «Мікрофон»

 

 

 

ХІД УРОКУ

  1. Організаційний етап

             Вчитель:

Привітайтесь: «Добрий день!»

Всі сідайте тихо, діти!

Домовляйтесь, не шуміти.

Руку гарно піднімати,

На уроці – не дрімати,

Щоб не було вам мороки,

Всі готові до уроку?

 

ІІ. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів

Слайд №1

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Випереджальне завдання: виступ до 5 хв.

Повідомлення учня  «Поширення солей у природі. Застосування солей»

Ситуація успіху: оплески виступаючим

Слайд №2

ІV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

Вчитель: 

Слайд №3

 

Слайд №4

Слайд №5

 

V. Перевірка знань учнів фактичного матеріалу

 

Робота з картками «Основи, їх склад, назви»  (письмові завдання)

Клас поділяється на 2 варіанти

Час на виконання завдання – 5-7 хв.

 

Картка 1 «Основи, їх склад, назви»

Варіант І

  1. Вкажіть правильне твердження: «Основи — це складні речови­ни, утворені ...»:

А атомами двох елементів, один із яких Оксиген;

Б металічним елементом і кислотним залишком;

В атомами Гідрогену і кислотними залишками;

Г металічним елементом і гідроксильними групами.

  1. Вкажіть формулу основи:

А Mg(OH)Cl;

Б Ca(OH)2;

В NaНСО3;

Г Fe3O4.

3. Вкажіть формулу гідроксильної групи:

А – OH;

Б – NH2;

В – NO2;

Г – HSO4.

  1. Вкажіть назву речовини СuОН)2:

А купрум{ІІ) оксид; 

Б купрум(ІІ) гідрид;

В купрум(П) гідроксид;

Г купрум(І) гідроксид.

  1. Вкажіть формулу стронцій гідроксиду:

А Se(OH)2;

Б Sr(OH)2;

В Ca(OH)2;

Г Zn(OH)2.

6 Вкажіть правильне твердження: «Розчинні у воді основи нази­ваються ...»:

А типовими;

Б амфотерними; 

В лугами; 

Г милами.

7. Вкажіть формулу нерозчинної основи :

А Sr(OH)2;

Б  Ba(OH)2;

В Ca(OH)2;

Г СuОН)2.

8. Вкажіть історичну шосту натрій гідроксиду:

А питна сода;

Б їдкий натр; 

В бертолетова сіль;

Г вапняна вода.

 

9. Вкажіть формулу оксиду, який відповідає гідроксиду Сг(ОН)3:

А CrO;

Б Cr2O3 ;

В CrO3;

Г Zn2O3.

10. Вкажіть молярну масу натрій гідроксиду:

А 31 г/моль;

В 40 г/моль ; 

В 5г/моль ; 

Г 74 г/моль .

11. Вкажіть сумарну кількість речовини йонів у формульній одиниці літій гідроксиду:

А 4 моль; 

Б 3 моль;

В 2 моль;

Г 1 моль.

 

Картка 2 «Основи, їх склад, назви»

Варіант ІІ

  1. Вкажіть загальну формулу основ:

А Me2Oх;

Б Meх(КЗ)у;

В HnКЗ;

Г Me(ОН)n.

  1. Вкажіть назву речовини Fe(OH)3:

А ферум гідроксид;

Б ферум (ІІ) гідроксид;

В ферум (ІІІ) гідроксид;

Г ферум гідроксид тричі.

3. Вкажіть валентність гідроксильної групи:

А І;

Б ІІ;

В ІІІ;

Г ІV.

4. Вкажіть гідроксид, який за звичайних умов є речовиною блакитного кольору:

А Fe(OH)2;

Б Cu(OH)2;

В Mn(OH)2;

Г Fe(OH)3.

5. Вкажіть формулу алюміній гідроксиду:

А AlOH;

Б Al(OH)2;

В Al(OH)3;

Г Al(OH)4.

6. Вкажіть правильне твердження: «Луги – це…»:

А амфотерні гідроксиди;

Б нерозчинні основи;

В розчинні основи;

Г типові основи.

7. Вкажіть сумарну кількість речовини йонів у формульній одиниці барій гідроксиду:

А 1 моль;

Б 2 моль;

В 3 моль;

Г 4 моль.

8. Вкажіть історичну назву калій гідроксиду:

А їдкий калій; 

В купорос;

Б поташ;

Г кухонна сіль.

9. Вкажіть формулу лугу:

А АІ(ОН)3; 

В NаОН;

В Zn(0Н)2; 

Г Мn(ОН)2.

  1. Вкажіть спільну фізичну властивість основ:

А розчинність у воді;

Б наявність запаху;

В низька температура плавлення;

Г твердий стан.

11.  Вкажіть молярну масу кальцій гідроксиду:

А 104 г/моль ;

Б 74 г/моль;

В 56 г/моль ;

Г 46 г/моль .

 

VІ. Сприйняття  та засвоєння учнями нового навчального матеріалу

Слайд №6

Демонстрація №4. Зразки солей

 (На склянках наведені тривіальні назви.)

 

 

 

 

Слайд №7

 

Робота з підручником

Вчитель: Скористаймося таблицею 7 підручника с.79 «Склад і назви солей» і назвемо солі, які є на вашому столі.

 

1) NaCl — натрій хлорид

2) CuSO4 — купрум (ІІ) сульфат

3) Na2SO4 — натрій сульфат

4) KMnO4 — калій перманганат

5) KNO3 — калій нітрат

 

3. Аналогічно можна скласти формули солей, знаючи їхню назву, валентність металу й валентність кислотного залишку.

Ферум (II) хлорид — FeCl2

Натрій фосфат — Na3PO4

Алюміній сульфат — Al2(SO4)3

 

VІІ. Осмислення об’єктивних зв’язків і взаємозалежності у вивченому матеріалі

Робота з робочим зошитом

Клас поділяється на 2 варіанти.

 

Вчитель: виконайте, будь ласка, письмово завдання 1 с.34

2 учні виходять до дошки і виконують завдання свого варіанта. Всі інші виконують завдання самостійно. Після завершення завдання перевіряєтья правильність виконання, усуваються  помилки.

Час на виконання завдання завдання 2-3 хв.

 

 

 

 

Вчитель: виконайте, будь ласка, письмово завдання 2 с.35

2 учні виходять до дошки і виконують завдання свого варіанта. Всі інші виконують завдання самостійно. Після завершення завдання перевіряєтья правильність виконання, усуваються  помилки.

Час на виконання завдання завдання 2-3 хв.

 

3. Додаткове завдання.

Робочий зошит с. 35 письмово завдання №3, №4

 

VІІІ. Узагальнення і систематизація знань

Робота біля дошки

Вчитель записує формули оксидів, кислот, солей в хаотичному порядку. Завдання учнів виписати формули оксидів, кислот, солей окремо в стовпчики. Біля дошки працює 1 учень, всі інші самостійно виконують завдання у своєму зошиті.

Вкінці перевіряється правильність виконаного завдання.

Вчитель: Порівняйте три класи сполук за складом. Знайдіть відмінності. Сформулюйте визначення. Що спільного між цими сполуками? Які за складом ці сполуки?

Час на виконання завдання 2-3 хв.

 

ІХ. Домашнє завдання

Слайд №8

 

 

 

Х. Підсумок уроку

Слайд №9

 

 

doc
Пов’язані теми
Хімія, Розробки уроків
Додано
27 березня
Переглядів
68
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку