Урок "Ступені порівняння якісних при¬кметників, їх творення."

Про матеріал

Мета: навчити учнів утворюва­ти всі можливі форми ступенів порівняння прикметників, зна­ходити їх у тексті, використову­вати у своєму мовленні та пра­вильно вживати при складанні речень, творів; розвивати твор­чість; виховувати любов, повагу до матері.

Перегляд файлу

 

 

Тема:             Ступені порівняння якісних при­кметників, їх творення.

Правильне вживання в мовленні вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників.    

(2 уроки)

Мета: навчити учнів утворюва­ти всі можливі форми ступенів порівняння прикметників, зна­ходити їх у тексті, використову­вати у своєму мовленні та пра­вильно вживати при складанні речень, творів; розвивати твор­чість; виховувати любов, повагу до матері.

Обладнання: картки з індивідуаль­ними завданнями, магнітофон, запис пісні у виконанні Н. Шестак про маму, таблиця «Ступе­ні порівняння прикметників», переносні дошки.

Чи є в світі що дорожче,

Як мама кохана,

Що трудиться для дитини

від ночі до рана?

І. Блажкевич

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент

День добрий, друзі! Ще один урок

До нас прийшов за розкладом сьогодні.

Отож давайте зробимо ще крок,

Щоб знов пірнуть у мовну цю безодню.

Щоб з’ясувати, з якою темою ми сьогодні будемо працювати, вам  пропонується відразу завдання – розгадати ребус.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя. – Розгадавши ребус, ви зрозуміли, що сьогодні ми продовжуємо працювати над темою «Прикметник».

1. Щоб повторити вивчене на попе­редньому уроці, проводиться гра «Знайди і виправ помилку»:

Прикметники поділяються на 4 розряди за значенням: якісні, відносні та присвійні. Якісні прикметники називають ознаку, яка може бути виражена в  більшій чи меншій мірі, наприклад: глибокий, сестрин, синій. Відносні прикметники позначають приналежність предмета людині чи тварині: синівський, залізний, робочий. Присвійні прикметники називають ознаку, яка вказує на відношення до матеріалу, часу, місця та ін.: бабин, Петрів, батькова.

2. «Орфографічна хвилинка» (слов­никовий диктант)

   Перед проведенням словнико­вого диктанту пригадаємо правила написання префіксів пре-, при -.

Претихий, пристеповий, предобрий, препоганий, приміський, привокзаль­ний, пречудовий, прикордонний, пре-сухий, предорогий, прецікавий, при­дорожній, прибережний, предивний, превисокий.

Запитання:

На що вказує префікс пре-? (Префікс пре- вказує на вищий ступінь ознак.)

IV. Оголошення теми, мети уроку та епіграфа уроку

Учитель. — Різний ступінь якості можна передати за допомогою ступенів порівняння, що є темою нашого уроку.

Є вищий і найвищий ступені порівняння прикметників. Вищий ступінь порівняння озна­чає, що в одному предметі більше чи менше певної якості, ніж в іншо­му. Найви­щий ступінь порівняння вказує, що певний предмет переважає всі інші за деякою ознакою.

V. Сприйняття й засвоєння учнями нового матеріалу

«Мозковий штурм». Уважно розгляньте таблицю та зробіть висновки про творення ступенів порівняння прикметників.

Прикметник

Вищий ступінь

Найвищий ступінь

Проста форма

Складена форма

Проста форма

Складена форма

Рідний

 

Теплий

 

Тонкий

 

Молодий

рідніший

 

тепліший

 

тонший

 

молодший

більш рідний

 

менш теплий

 

більш тонкий

 

більш молодий

найрідніший

 

найтепліший

 

найтонший

 

наймолодший

найбільш рідний

найменш теплий

найбільш

тонкий

найбільш молодий

Отож, як бачимо, вищий і найвищий ступені порів­няння прикметників мають дві фор­ми: просту і складену. Погляньте на таблицю і спробуйте розказати, як утворюються проста і складена форми вищого і найвищого ступе­нів порівняння. Для самоконтро­лю можете скористатися таблицею в підручнику на сторінці 158. (Відповіді учнів)

 

 

Робота з підручником.

Учні самостійно читають правила на с. 158, розказують, про що ще вони дізналися щодо творення сту­пенів порівняння прикметників.

VІ. Формування вмінь і навичок.

1. Вправа 379 (письмово)

2. Відредагуйте речення.

Мама сама ніжніша, сама добріша і сама рідніша людина. Хоч гарний ліс, хоч гарний бір та діброва гарні­ша. Доброта це найбільш святіше і найбільш прекрасніше в людині.

Робота з тлумачним словником.

Уточнимо значення слів: ліс, дібро­ва, бір.

3. Вибірково-розподільний диктант. Виписати прикметники вищого і найвищого ступеня.

Нічого ближчого немає за землю, де народився і ріс, за пісню, що співала мати. Не наслухається мати своєї дитини, бо та мова солодша для неї од медової речі найрозумні­шої людини. Нема цвіту білішого, як цвіт на калині, нема в світі ріднішо­го, як мати дитині. Материнська любов найсвятіша. Найдорожча пісня, з якою мати колисала. Ма­ма — найвірніша порадниця. Нема цвіту пишнішого, як маківочка, нема роду ріднішого, як матіночка. Нема відчуття більш солодкого за те, коли тебе любить добра душа. Чиє в світі що світліше, як мамині очі, що все зорять за дітками вдень і серед ночі.

4.  Казка: «Найкраща мама»

Завдання: виписати по пам'яті прикметники вищого й найвищого ступенів порівняння.

НАЙКРАЩА МАМА

На галявині зустрілися їжаченя, зайча й поросятко та й почали хва­литися, хто швидше бігає, глибше риє, важчий тягар піднімає. Слово по слову — й засперечалися, чия мама найкраща. Зайча було впевне­не, що в його мами ноги найдовші, хвіст найкоротший, шерсть найпухнастіша. їжаченя стверджувало, що його мама найколючіша, найповільніша, приносить найсмачніші яблу­ка. Поросятко переконувало всіх, що ні в кого нема цупкішої щетини, грубшої шкіри, ніж у його мами. Тому його мама найкраща.

Так і розійшлися, не дійшовши згоди.

5.   Використовуючи записані по пам'яті прикметники, переказати текст. Визначити стиль і тип мов­лення.

 

Фізкультхвилинка

Якщо у словосполученні прикметник якісний – підніміть руки вгору, відносний – розведіть у сторони, присвійний – присядьте.

Заяча душа, заяча нора, заяча шапка, ведмежий барліг, ведмежа послуга, ведмежа шкура, материнська турбота, батькова порада, пшеничне волосся.

6. Евристичне завдання.  Спробуйте  утворити ступені порівняння від слів великий, малий, гарний, поганий.

Пояснення вчителя.  Деякі прикметники утворюють ступені порівняння від прикметників з іншим коренем:  великий – більший, хороший – кращий.

Для підсилення значення найвищого ступеня порівняння прикметників додають префікси як-, що-: якнайщиріший, щонайсміливіший.

 Слово  самий для творення найвищого ступеня порівняння в українській мові не використовується. Його завжди заступає префікс най-.

7. «Коректор»

Виправте помилки, пов’язані з утворенням ступенів порівняння прикметників.

Самий спритніший, найбільш популярніший, більш кращий, найчорнявенькіший, маліший, тонкіший, найбільш сивий, гніді ший.

8. Робота біля дошки.  До поданих прикметників доберіть антоніми, де можливо, утворіть просту і складену форми вищого ступеня порівняння.

Нічний, зимовий, скупий, сільський, холодний, чужий, товстий, світлий, чоловічий, рідкий.

9. Усно підібрати прикметни­ки вищого і найвищого ступенів порівняння, якими б можна було описати свою маму.

Звучить пісня про маму у виконан­ні Ніни Шестак, потім діти називають прикметники, використані в пісні.

10. Творче завдання. Написати твір-мініатюру, використовуючи прик­метники вищого й найвищого сту­пенів порівняння. (2— 3 учні зачиту­ють свої твори).

Учитель. Я бачу, що ви дуже люби­те своїх матінок, і сподіваюся, що у ваших серцях ніколи не згасне ця любов і ніжність до них, ви ніко­ли не забудете тієї ласки, турботи, уваги, якими мами наділяють вас протягом усього життя. Я бачи­ла, як загорілися іскорки ніжності у ваших очах, коли ви писали і за­читували свої твори про маму.

Тож любіть, поважайте, шануйте їх, допомагайте завжди, виконуйте заповіді Божі.

У 4-й заповіді Божій сказано: «Шануй вітця твого і матір твою, щоб тобі було добре і щоб ти довго прожив на землі».

Бо хто матір забуває,

Того Бог карає,

Того діти цураються,

В хату не пускають.

Т Г. Шевченко

IV. Підсумки уроку. Рефлексія.

Я задоволена вашими знаннями, адже ви змогли вдало застосувати їх на практиці. Недарма ж, мабуть, давньогрецький драматург Есхіл казав: «Мудрий не той, хто надто багато знає, а той, чиї знання корисні». Ви ж свої знання, вміння зуміли застосувати на практиці.

«Мікрофон»

- Що нового дізналися на уроці?

- Що вам на уроці найбільше сподобалось?

- Що не вдалося?

- Чи досягли ми поставленого на початку уроку завдання?

Оцінювання

VI. Домашнє завдання

Опрацювати 46. Вправа 385

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
22 серпня 2018
Переглядів
317
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку