Урок "Світлові явища. Закони геометричної оптики"

Про матеріал

Підсумковий урок з теми "Світлові явища. Закони геометричної оптики". Архів містить розробку уроку, всі необхідні електронні дидактичні матеріали матеріали (фізичний диктант, тест для самоперевірки, презентацію до уроку) а також інструкцію по застосуванню електронних дидактичних матеріалів.

Перегляд файлу

Тема: Розв'язування задач на відбивання та заломлення світла. Підготовка до контрольної роботи

Мета уроку:  повторити і узагальнити знання та навички учнів з розділу «Світлові явища. Закони геометричної оптики»; продовжити формування навичок розв'язування якісних та кількісних задач;

Розвивати уважність, вміння аналізувати, робити узагальнення; розвивати навички само або взаємоперевірки за допомогою мультимедійних та традиційних засобів.

Виховувати інформаційну культуру, критичне та об’єктивне відношення до власних навчальних досягнень, зацікавленість предметом фізики.

Тип уроку: урок узагальнення та розв'язування задач.

Обладнання: звукові колонки, мультимедійний проектор, навушники, комп’ютери.

Програмне забезпечення: MS Power Point, тест для самоперевірки «Світлові явища», фізичний диктант «Дисперсія світла», презентація «Світлові явища_1».

Місце проведення: кабінет інформатики.

ЗМІСТ УРОКУ

І. Організаційний момент. Привітання, перевірка наявності та готовності учнів до уроку.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 1. Перевірка наявності домашнього завдання у всіх учнів.
 2. Перевірка якості виконання домашнього завдання – фізичний диктант.

Фізичний диктант в залежності від обладнання кабінету комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням можна провести по різному. Пропоную два варіанта. Перший – кілька (відповідно до кількості робочих місць у комп’ютерному класі) «сильних» учнів проходять індивідуально фізичний диктант за комп’ютерами, слухаючи питання диктанту через навушники. З іншими учнями учитель працює фронтально, задаючи учням питання цього ж  диктанту. Другий варіант можливий за наявності мультимедійного проектора та звукових колонок. Всі учні працюють одночасно, слухаючи питання диктанту. Відповіді на питання учні записують в робочий зошит. По закінчення диктанту на екран виводяться правильні відповіді і проводиться або самоперевірка або взаємоперевірка фізичного диктанту.

Питання фізичного диктанту

 1. (1 бал) Добре чи погано відбивається червоне світло від зеленої поверхні? (погано)
 2. (1 бал) Чи відбиватиметься червоне світло від червоної поверхні? (так)
 3. (1 бал) Якого кольору може бути поверхня, якщо від неї добре відбивається зелене світло? (зеленого)
 4. (1 бал) Якщо на ділянку білої стінки направити промені від трьох кольорових ліхтариків: червоного, зеленого та синього, то в який колір буде забарвлена ця ділянка стіни (білого)?
 5. (1 бал) Завдяки якому явищу після дощу в небі з’являється веселка? (дисперсії)
 6. (1 бал) Сажа чорного кольору тому, що вона промені всіх кольорів … (поглинає)
 7. (2 бали) Який напис буде видно на аркуші паперу, якщо направити на нього зелене світло?

(Так)

 1. (2 бали) На скляну призму падають два паралельні промені. Чи залишаться ці промені паралельними після виходу з призми?  (Ні)

 

 1. (2 бали) Який з цих променів, після проходження крізь призму, заломиться найбільше? (Фіолетовий)

 

 

 

 

 

ІІІ. Актуалізація знань учнів

Бесіда за питаннями

Яким є відбивання світла від кіноекрана: дзеркаль­ним чи розсіяним? Обґрунтуйте свою відповідь.

Тіло практично не відбиває світла. Чи можемо ми його побачити?

Чим відрізняється відбивання сонячного світла від зеленого па­перу, білого паперу та дзеркала?

Світловий промінь, що перейшов з води у скло, зазнав заломлен­ня. Порівняйте кути падіння та заломлення променя.

Світло якого кольору відхиляється на найбільший кут?

Загадки «Про яке явище цей вірш?»

 

Я налив у чашку чаю,

Ложку з цукром опустив —

І зненацька помічаю:

Хтось її переломив.

Хто цей злодій? Де сховався?

Ложку з жалем вийняв я

І безмежно здивувався:

Ціла ложечка моя.

Та лише у чай проникне —

Знов ламається вона.

Що це? Може, чарівник я?

Може, ложка чарівна? (Заломлення світла)

 

Білеє світло любої пори

Можна розкласти на кольори.

Колір червоний, мов кров цебенить,

Прапором в небі яскравим горить.

Життя на планеті — оранжево-світле,

Соняшником, чорнобривцем розквітло.

Жовті поля урожаєм багаті,

Хліб і достаток будуть у хаті.

Явір зелений з гори виглядає,

Потребу у спокої задовольняє.

Неба блакить і озер, річок синь

Манять в бездонну свою далечінь.

Колір фіалки — фіолетово-синій.

Взимку відтінок такий має іній.

Життя було б безбарвне білим,

Якби не було світлу діла

До явища з ім'ям (дисперсія)

Така моя цікава версія.

 

ІV. Повторення і узагальнення матеріалу розділу.

Повторення і узагальнення матеріалу розділу «Світлові явища. Прямолінійне поширення світла. Відбивання і заломлення світла» відбувається за допомогою мультимедійної презентації «Світлові явища_1»

 

Короткий конспект розділу

Світло є одним з видів проміння, воно переносить енергію.

Джерелами світла називають тіла, що випромінюють світло.

Теплові джерела світла світять через високу температуру.

Приймачі світла – це тіла, в яких під дією світла відбувається якісь зміни.

 

Світловий промінь – це лінія, вздовж якої розповсюджується світло.

В однорідному прозорому середовищі світлові промені прямолінійні.

Тінь –  область, куди не потрапляє світло.

Півтінь – область, куди потрапляє світло лише від частини джерела( або джерел) світла. 

Відбивання світла від гладенької поверхні є дзеркальним (вузький пучок світла після відбивання залишається вузьким).

Відбивання світла від шорсткої поверхні є розсіяним (вузький пучок світла після відбивання розсіюється в різних напрямках).

Закони відбивання:

 •  промінь падаючий і промінь відбитий лежать в одній площині з перпендикуляром до поверхні в точці відбивання;
 • Кут відбивання світла дорівнює куту падіння.

 

Зображення, утворені перетинанням продовжень променів, називають уявними.

Зображення предмета в плоскому дзеркалі є уявним. Його розмір дорівнює розміру предмета, зображення розташоване симетрично до предмета відносно плоскості світла

 

Показник заломлення  речовин показує, у скільки разів швидкість світла у цій речовині менша, ніж у вакуумі.

Заломленням називають зміну напрямку поширення світла, яке переходить через межу двох середовищ.

 

 • промінь падаючий і промінь заломлений лежать в одній площині з перпендикуляром до поверхні в точці заломлення;
 • Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для двох даних середовищ є постійним.

 

Додаванням різних кольорів спектра можна отримати біле світло.

Біле світло не є простим, воно є сумішшю всіх кольорів світла.

Показник заломлення світла залежить від його кольору. Це явище називають дисперсією світла.

 

V. Розв'язування задач

(Синім кольором відмічені графічні розв’язки задач)

Задача 1 На плоске дзеркало падає збіжний пучок світла (див. рисунок). Перекресліть рисунок у зошиті та покажіть хід променів після відбивання від дзеркала.

 

Задача 2. Сашко бачить у невеликій калюжі зображення ліх­таря А (див. рисунок). Де саме розташована ця калюжа? Накресліть хід променів, які після відбивання потрапляють в очі хлопчику.

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3. Кут падіння світлового променя на дзеркало дорівнює 20°. Яким стане кут між падаючим і відбитим променем, якщо дзеркало повернути на 15° за годинниковою стрілкою?

(70°)

VІ. Самостійна робота

Самостійна робота проводиться за допомогою електронних тестів для самоперевірки «Світлові явища _1».

Самостійна робота проводиться з метою перевірки рівня підготовленості учнів класу до контрольної роботи. Під час проходження тестів для самоперевірки учні мають змогу не тільки оцінити своїх навчальних досягнень, а й разі невірної відповіді відразу дізнатися вірну відповідь. Учитель спостерігаючи за проходженням учнями тестів дає консультації кожному учневі на які теми звернути увагу під час підготовки до контрольної роботи, які параграфи підручника повторити більш ретельно.

 

Якщо кількість комп’ютерів в кабінеті інформатики менша за кількість учнів в класі рекомендую проводити самостійну роботу паралельно із розв’язуванням задач.

Як варіант можна заздалегідь роздати на змінних носіях тест для самоперевірки учням, які мають комп’ютери для роботи з ним дома.

 

VІІ. Домашнє завдання

Повторити матеріал теми за підручником, підготуватися до тематичного оцінювання.

Виконати завдання для самоперевірки в підручнику.

 

 

Перегляд файлу

Пояснення щодо використання програмного мультимедійного забезпечення, яке використано в роботі

 

Урок потрібно проводити в кабінеті інформатики. Окрім персональних комп’ютерів учнів та вчителя, потрібні будуть навушники у кількості відповідній до кількості робочих місць учнів або звукові колонки. Бажано також мати мультимедійний проектор та екран.

Всі файли до уроку рекомендую помістити в один каталог. В цей же каталог потрібно розархівувати всі архіви.

На даному уроці потрібно буде використати наступне програмне мультимедійне забезпечення:

Фізичний диктант «Дисперсія світла»

Всі файли з архіву Fis_Diktant.rar потрібно розархівувати в одну папку. Якщо Ви плануєте проводити фізичний диктант за робочими місцями учнів та ці папки потрібно буде скопіювати на кожне робоче місце учня. В папці знаходяться звукові файли та демонстрація Power Point «Фізичний диктант Дисперсія світла». Дуже важливо щоб всі файли залишалися в одній папці. Не переміщуйте окремі файли або демонстрацію до інших папок.

Це правило також стосується і інших архівів.

Щоб запустити фізичний диктант запустіть на виконання демонстрацію Power Point Фізичний диктант Дисперсія світла.pps.

Учні слухають питання диктанту і в робочих зошитах записують тільки номер питання та відповідь на нього.

По закінченні часу, відведеного на диктант, на слайді з останнім питанням з’являється напис «Відповіді». Натиснувши на цей напис переходимо до слайду із вірними відповідями. Учні відразу мають змогу перевірити свій диктант та виставити оцінку.

Якщо диктант проводиться на робочих місцях учнів індивідуально, то проводиться самоперевірка. Якщо ж використовувати мультимедійний проектор та звукові колонки, то учні можуть обмінятися зошитами та виконати взаємоперевірку. При бажанні вчитель може виконати перевірку пізніше самостійно.

 

Презентація Світлові явища

Презентація Світлові явища.ppt міститься в архіві Present_Svitlo.rar. Це своєрідний короткий конспект першої частини теми «Світлові явища», який проілюстрований не тільки малюнками але й невеликими відеофрагментами. Ця презентація використовується під час повторення і узагальнення матеріалу розділу.

 

Тест для самоперевірки Світлові явища_1

Тест для самоперевірки як самостійна робота проводиться з метою перевірки рівня підготовленості учнів класу до контрольної роботи а також усунення прогалин у знаннях. Ці тести не є контролюючими. Під час проходження тестів для самоперевірки учні мають змогу не тільки оцінити своїх навчальних досягнень, а й разі невірної відповіді відразу дізнатися вірну відповідь. Учитель спостерігаючи за проходженням учнями тестів дає консультації кожному учневі на які теми звернути увагу під час підготовки до контрольної роботи, які параграфи підручника повторити більш ретельно.

Враховуючи вікові особливості учнів 7 класу, тест для самоперевірки був створений таким чином, що:

 • запитання учням ставлять герої мультфільмів, казок тощо;
 • у разі вірної відповіді прокручується схвальний відеофрагмент (туш з мультфільму «Пластилиновая ворона»;
 • у разі невірної відповіді прокручується несхвальний фрагмент мультфільму.

Якщо кількість комп’ютерів в кабінеті інформатики менша за кількість учнів в класі рекомендую проводити самостійну роботу паралельно із розв’язуванням задач.

Як варіант можна заздалегідь роздати на змінних носіях тест для самоперевірки учням, які мають комп’ютери для роботи з ним дома.

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Світло є одним з видів проміння, воно переносить енергію. Джерелами світла називають тіла, що випромінюють світло. Теплові джерела світла світять через високу температуру. Приймачі світла – це тіла, в яких під дією світла відбувається якісь зміни.

Номер слайду 2

Світловий промінь – це лінія, вздовж якої розповсюджується світло. В однорідному прозорому середовищі світлові промені прямолінійні. Тінь – область, куди не потрапляє світло. Півтінь – область, куди потрапляє світло лише від частини джерела( або джерел) світла.

Номер слайду 3

Закони відбивання: промінь падаючий і промінь відбитий лежать в одній площині з перпендикуляром до поверхні в точці відбивання; Кут відбивання світла дорівнює куту падіння. Відбивання світла від гладенької поверхні є дзеркальним (вузький пучок світла після відбивання залишається вузьким). Відбивання світла від шорсткої поверхні є розсіяним (вузький пучок світла після відбивання розсіюється в різних напрямках).

Номер слайду 4

Зображення, утворені перетинанням продовжень променів, називають уявними. Зображення предмета в плоскому дзеркалі є уявним. Його розмір дорівнює розміру предмета, зображення розташоване симетрично до предмета відносно плоскості світла.

Номер слайду 5

Показник заломлення речовин показує, у скільки разів швидкість світла у цій речовині менша, ніж у вакуумі. Заломленням називають зміну напрямку поширення світла, яке переходить через межу двох середовищ.

Номер слайду 6

промінь падаючий і промінь заломлений лежать в одній площині з перпендикуляром до поверхні в точці заломлення; Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для двох даних середовищ є постійним.

Номер слайду 7

Показник заломлення світла залежить від його кольору. Це явище називають дисперсією світла. Додаванням різних кольорів спектра можна отримати біле світло. Біле світло не є простим, воно є сумішшю всіх кольорів світла.

Номер слайду 8

25.12.1642 - 20.03.1727 найбільший учений, що завершив наукову революцію XVII в. І що створив основу сучасної математики і фізики. Ісаак Ньютон народився в сільському містечку Вулторп в графстві Лінкольншир, в Англії, в сім'ї фермера середньої руки. Батько Ньютона помер через декілька місяців після його народження. Мати Ньютона, Ганна уміла читати і писати, що було незвично для жінки в ті часи. Через три роки після смерті чоловіка вона знов вийшла заміж за старезного, але заможного старосту сусідньої села Барнабу Сміта. Одним з умов шлюбного контракту було щоб трирічний Ісаак залишився в Вулторпі у бабусі. У сім років Ньютон став відвідувати сільську школу. Ньютон цікавився тільки книгами і математичними викладеннями. По власному визнанню, він виріс досить капризним, незлагідним і образливим. Там, в рідній домівці, він почав революційні дослідження по математиці, оптиці, фізиці і астрономії.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Світлові явища Тест для самоперевірки

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Блискавка Екран монітора Полярне сяйво А Б В Г №1 1б. Яке з джерел світла є штучним? Сонце

Номер слайду 4

А Б В Г у повітрі у воді у склі №2 1б. В якому середовищі світло поширюється з найбільшою швидкістю? у вакуумі

Номер слайду 5

А Б В Г 3м 12м 6м 6м50см №3 2б. У сонячний день тінь від прямо поставленої метрової лінійки дорівнює 50 см, а від дерева 6 м. Яка висота дерева?

Номер слайду 6

А Б В Г №4 1б. Кут падіння променя 60°. Чому дорівнює кут відбивання?

Номер слайду 7

А Б В Г №5 2б.Кут падіння променя 25°. Чому дорівнює кут між падаючим і відбитим променями?

Номер слайду 8

А Б В Г 2м 4м 1м 3м №6 1б. Дівчинка стоїть на відстані 2м від дзеркала. На якій відстані вона бачить своє зображення?

Номер слайду 9

А Б В Г Повне поглинання Розсіяне відбивання Дзеркальне відбивання Заломлення світла №7 1б. Коли світловий промінь падає на білий аркуш паперу спостерігається…

Номер слайду 10

А Б В Г 1 2 3 4 5 2 3 4 5 №8 1б. При падінні світлового променя 1 з повітря на скло утворюються заломлений і відбитий промені. За яким напрямком поширюється заломлений промінь?

Номер слайду 11

А Б В 1 2 1 2 Обидва мають однакову густину №9 1б. На малюнку показано як змінився напрям світлового променя на межі поділу двох середовищ. Яке середовище вважається оптично густішим?

Номер слайду 12

А Б В Г синій фіолетовий червоний зелений №10 1б. Який із світлових променів відхилиться після проходження через трикутну скляну призму на найбільший кут?

Номер слайду 13

Вихід Вітаємо із закінченням тесту!

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Номер слайду 4

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Забрудська Вікторія Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
Пов’язані теми
Фізика, 9 клас, Розробки уроків
Додано
20 липня 2018
Переглядів
3656
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку