Урок та Презентація "Узагальнююче повторення. Розв'язування задач за періодичною системою елементів Д.І.Менделєєва.

Про матеріал

Урок та презентація до нього на тему "Узагальнююче повторення.

Розвязування задач за періодичною системою елементів Д.І.Менделєєва."

Перегляд файлу

Українська ЗЗСО  І-ІІІ ступенів Коблевської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗОВИЙ УРОК ХІМІЇ В 8 КЛАСІ

на тему:

Узагальнююче повторення.

Розвязування задач за  періодичною системою елементів Д.І.Менднлєєва.

Картинки по запросу молекули

 

 

 

 

 

 

 

Вчитель І категорії

Самойлова Т.М.

 

 

 

 

2018-2019 н.р.

Цілі: формування ключових компетентностей:

саморозвитку і самоосвіти створення проблемних ситуацій, уміння розв’язувати задачі;

 інформаційної – відпрацювання вмінь робити висновки і узагальнення;

соціально-трудової – вміти оперувати знаннями, розвивати гнучкість отримання знань;

комунікативної – вміння працювати в групі.

Формування предметних компетентностей: узагальнити і систематизувати знання з теми, розвивати вміння і навички користуватися періодичною системою, складання електронних схем і формул будови атомів хімічних елементів з їхніми властивостями; закріпити вміння розв’язування логічних і розрахункових задач з використанням періодичного закону й періодичної системи.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, картки із завданням, алгоритм характеристики елемента, ПК та проектор.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Хімія – це край чудес,
де приховане людське щастя.
І найвищі завоювання розуму

будуть зроблені в цій галузі.
                                    Д.І. Менделєєв

Хід уроку:

І. Організація уроку та мотивація.

Добрий день діти, здрастуйте шановні гості!(пауза, поки діти сіли на свої місця) Хімія – це край чудес,де приховане людське щастя. І найвищі завоювання розуму будуть зроблені в цій галузі. Спонуканням до діяльності на уроці звучали слова Дмитра Івановича  Менделєєва

ІІ. Оголошення теми і завдань уроку.

Урок проведеться у незвичній для вас формі, клас заздалегідь я поділила на 2 команди Метали(хлопці) і Неметали (дівчата). Ваше завданням на сьогодні: змагаючись із суперниками збагатити свій розум і достойно підготуватися до контрольної роботи на наступному уроці. Отже записуємо тему уроку:

 

Узагальнююче повторення. Розвязування задач за періодичною системою елементів.

А зараз, учасники, пропоную вам обрати капітанів команд функції якого є роздавання отриманих балів (кольорових паличек), виявлення активних учнів під час розв’язання командних завдань.

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Перевірка ДЗ

 Характеристика елемента №6. (Вчитель на екрані  по черзі розкриває відповіді на кожне питання за планом характеристики). Взаємоперевірка з оцінюванням.

 

№ 6

І. Місце елемента в П.С.:

 

1)назва елемента;

Карбон

2)відносна атомна маса елемента;

Ar(C)=12

3)номер періоду (малий чи великій)

2, малий

4)номер групи (головна чи побічна підгрупа)

IV, головна

ІІ. Будова атома:

 

1)знак хімічного елемента, протонне, нуклонне число;

2)електронна схема, електронна формула, графічний розподіл електронів по комірках;

Похожее изображение

3)протони, електрони,нейтрони;

Протонів – 6, електронів – 6, нейтронів – 6.

4)кількість неспарених електронів;

два

5)кількість електронів на зовнішньому шарі;

4

ІІІ. Властивості елемента  і його сполук:

 

1)проста речовина,формула,метал чи неметал;

проста речовина графіт, сажа, вуглець, С, неметал

2)формула вищого оксиду, його характер;

СО2, кислотний

3)формула гідроксиду, що відповідає вищому оксиду, його характер;

H2CO3, кислотний

4)формула леткої сполуки з Гідрогеном (для неметалів);

СH4

5)рівняння реакцій утворення вищого оксиду та гідроксиду.

 C+O2=CO2

 CO2+H2O=H2CO3

2. Теоретичні питання. Гра «Хрестики Нулики» (Капітани команд обирають по 2 учасники, які змагаються з суперниками біля дошки, оперуючи символами елементів металів або неметалів -  відповідно назві      

 команди)

3. Закінчи речення (на екрані почергово з’являються речення, за правильне продовження якого учасник отримує 1 бал)

 1. Горизонтальний ряд елементів, що починається лужним металом і закінчується інертним газом, - це …
 2. Стовпчик, який містить елементи з подібними властивостями,  - це …
 3. Вкажіть кількість малих періодів у Періодичній системі Д. І. Менделєєва …
 4. Нітроген розташований у …
 5. Алюміній розташований у …
 6. Протонне число фосфору…
 7. Нуклонне число Арсену …
 8. 12й хімічний елемент періодичної ...
 9. Найменша хімічно неподільна електронейтральна частинка речовини – це ….
 10. Вид атомів з однаковим протонним числом  - …
 11. Атом з певним числом протонів і нейтронів у ядрі називають ….
 12. Частинку із зарядом 0 та масою 1 називають …
 13. Частинку із зарядом +1 та масою 1 називають …
 14. Навколо ядра атоми рухаються….
 15. Заряд ядра атома дорівнює …
 16. Кількість протонів у ядрі визначається за …
 17. Вкажіть кількість електронів у атомі Карбону.
 18. Визначте елемент, який має 15 протонів.
 19. Визначте елемент, який має заряд ядра атома +35.

IV. Розв’язування задач і вправ

1. Хімічний диктант(робота в групах)

Виконавши роботу, капітан зачитує результат  та отримує бали відповідно кількості правильних відповідей, які розподіляє між учасниками команди за активністю.

Лужні метали

 1. До лужних металів належать:

 1. ….
 2. ….
 3. …..
 4. …..
 5. ….
 6. ….

 1. Валентність у сполуках - ….
 2. Загальна формула оксидів - …
 3. Загальна формула гідрооксидів - …
 4. Виходячи із загальної формули оксидів, складіть формули оксидів перших чотирьох елементів:

а) ….;    б) ……;   в)….;   г)…. .

 1. Атом- найдрібніша частинка речовини, що складається з ……….. та ………оболонки.
 2. Протони – частинки із зарядом ……  і масою…….. .

Галогени

 1. Ядра атомів складаються з ….., які поділяються на…… і…….
 2. Нейтрони - …… частинки масою …. .
 3. Группу галогенів утворюють елементи:….

а)…;      б)….;     в) ….;     г)….;   д)…. ..

 1. Молекули простих речовин складаються з … .
 2. Формули простих речовин перших чотирьох:

а)…;    б)….;   в) ….;   г)…. .

 1. У сполуках з металами та Гідрогеном - … .
 2. У вищих оксидах валентність …. за винятком …. .

2. Хто швидше. (Самостійна робота. Найшвидший виконавець отримує 3 бали за правильну відповідь, Хто не розв’язав задачу, знайомиться з розв’язком на екрані.)

Задача 

Метали

Оксид хімічного елемента І групи головної підгрупи має формульну масу 94, назвіть хімічний елемент, покажіть будову його атома

Розв’язок:

Дано:

X2O

Mr(X2O)=94

Х- ?

2х+16=94

2х=78

х=39, Калій (К2О)
Відповідь: Калій

 

Задача

Неметали

Елемент утворює легку сполуку з гідрогеном типу RH. Відносна молекулярна маса вищого оксиду цього елемента дорівнює 272. Який це елемент? Вкажіть кількість протонів і нейтронів у ядрі його атома.

Розв’язок:

Дано:

(RH)=VII в

M(R2O7)=272

R- ?

2*х+7*16=272

2х=272-112

2x=160

x=80, Бром (Br)

Відповідь: Бром

 

3. Характеристика хімічного елемента за положенням в періодичній системі.

(взаємоперевірка, капітани команд, учасники команди переможець отримують по 1 балу)

 

№ 11 Метали

№ 17 Неметали

І. Місце елемента в П.С.:

1)назва елемента;

Натрій

Хлор

2)відносна атомна маса елемента;

Ar(Na)=23

Ar(Сl)=35.5

3)номер періоду (малий чи великій)

3-й період, малий

3-й період, малий

4)номер групи (головна чи побічна підгрупа)

І гр.. головна

VІІ гр.. головна

ІІ. Будова атома:

1)знак хімічного елемента, протонне, нуклонне число;

   +11  

   +17  

2)електронна схема, формула, графічний розподіл електронів по комірках;

Картинки по запросу електронна схема хлору1s²2s²2p3s¹

1s22s22p63s23p5

Картинки по запросу електронна схема хлору

3)протони, електрони,нейтрони;

протонів 11, нейтронів 12

протонів 17, нейтронів 18

4)кількість неспарених електронів;

1 електрон

1 електрон

5)кількість електронів на зовнішньому шарі;

1 електрон

7 електронів

ІІІ. Властивості елемента  і його сполук:

1)проста речовина,формула,метал чи неметал;

Проста, Na

проста,

2)формула вищого оксиду, його характер;

,основний

, кислотний

3)формула гідроксиду, що відповідає вищому оксиду, його характер;

NaOH - основа

- кислота

4)формула леткої сполуки з Гідрогеном (для неметалів);

не утворює

HCl

5)рівняння реакцій утворення вищого оксиду та гідроксиду.

V. Підсумок

Заповни порожні клітини (по черзі)

з/п

Назва

елемента

Символ елемента

Порядков.

номер

Заряд ядра

Нуклонне

число

Кількість

протонів

Кількість

електронів

 1.  

Магній

Mg

12

+12

24

12

12

 1.  

Оксиген

O

8

+8

16

8

8

 1.  

Літій

Li

3

+3

7

3

3

 1.  

Осмій

Os

76

+76

190

76

76

 1.  

Дубній

Db

105

+105

262

105

105

 1.  

Цезій

Cs

55

+55

133

55

55

 1.  

Індій

In

49

+49

115

49

49

VI. Домашнє завдання

 1. підготуватися до КР
 2. повторити теоретичний матеріал розділу
 3. Дати відповіді на запитання заповнюючи кросворд у підручнику №5 стор. 70

VІІ. Рефлексія.

Підвидемо підсумки уроку, пропоную дати відповідь на запитання

Чим я збагатив свій розум?


Команда «Метали»

 

Прізвище, ім’я учня

Посада

(капітан чи учасник)

Кількість балів

Оцінка (виставляє учитель)

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

Всього балів:

 

 

ДОДАТКИ

 

Команда «Неметали»

 

Прізвище, ім’я учня

Посада

(капітан чи учасник)

Кількість балів

Оцінка (виставляє учитель)

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

Всього балів:

 

 

 

1

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Хімія – це край чудес, де приховане людське щастя. І найвищі завоювання розуму будуть зроблені в цій галузі. Д.І. Менделєєв

Номер слайду 2

Узагальнююче повторення. Розвязування задач за періодичною системою

Номер слайду 3

Горизонтальний ряд елементів, що починається лужним металом і закінчується інертним газом, - це …Стовпчик, який містить елементи з подібними властивостями, - це …Вкажіть кількість малих періодів у періодичній системі Д. І. Менделєєва …Нітроген розташований у …Алюміній розташований у …Протонне число фосфору…

Номер слайду 4

Нуклонне число Арсену …12й хімічний елемент періодичної ... Найменша хімічно неподільна електронейтральна частинка речовини – це …. Вид атомів з однаковим протонним числом - …Атом з певним числом протонів і нейтронів у ядрі називають …. Частинку із зарядом 0 та масою 1 називають …Частинку із зарядом +1 та масою 1 називають …Навколо ядра атоми рухаються….

Номер слайду 5

Заряд ядра атома дорівнює …Кількість протонів у ядрі визначається за …Вкажіть кількість електронів у атомі Карбону. Визначте елемент, який має 15 протонів. Визначте елемент, який має заряд ядра атома +35.

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Номер слайду 8

Заповни порожні клітинки{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}№з/п. Назва елемента. Символ елемента. Порядков.номер. Заряд ядра. Нуклонне число. Кількістьпротонів. Кількістьелектронів Магній O 34. +765. 2626. 557 .49

Номер слайду 9

Домашнє завдання підготуватися до КР повторити теоретичний матеріал розділу дати відповіді на запитання заповнюючи кросворд у підручнику №5 стор. 70

Номер слайду 10

Чим я збагатив свій розум?

zip
Пов’язані теми
Хімія, 8 клас, Розробки уроків
Додано
24 квітня
Переглядів
191
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку