Урок Тема: Географічне положення України (фізико-географічне, економіко-географічне, політико-географічне)

Про матеріал

Мета уроку: формувати знання про фізико-, економіко- та політико-географічне положення держави , виявити і проаналізувати особливості географічного положення України, ознайомити з даними про площу, крайні точки; удосконалити навички роботи з картами, таблицями, довідковим матеріалом; розвивати вміння робити висновки, порівнювати географічні об'єкти; виховувати патріотизм, почуття гідності за свою Батьківщину.

Перегляд файлу

Тема: Географічне положення України (фізико-географічне, економіко-географічне, політико-географічне)

 Очікуванні результати навчально-пізнавальної діяльності учнів: 

 • Знаннєвий компонент: сформувати знання учнів про географічне положення, дати оцінку географічному положенню України,  навчити учнів розрізняти фізико – економіко – політико - географічне положення держави;
 • Діяльнісний компонент: продовжити роботу з фізичною картою, закріпити уміння учнів визначати координати крайніх точок, протяжність території у градусах і кілометрах, продовжити роботу з контурними картами;
 • Ціннісний компонент: виховувати патріотизм, почуття гордості за свою Батьківщину, обґрунтовувати  вплив значення географічного положення України в Європі та світі на економічні та політичні процеси в середині держави; оцінювати  політико-географічне положення держав та географічне  положення України.

Мета   уроку: формувати знання про фізико-, економіко- та політико-географічне положення держави , виявити і проаналізувати особливості географічного положення  України, ознайомити з даними про площу,  крайні точки; удосконалити навички роботи з картами, таблицями, довідковим матеріалом;  розвивати  вміння робити висновки, порівнювати географічні об’єкти; виховувати патріотизм, почуття гідності за свою Батьківщину.

Тип уроку:  урок з елементами дослідження .

Ключові компетентності, які формуються на уроці: спілкування державною мовою, компетентності у природничих науках, соціальна і громадянська компетентності, математична компетентність.

Наскрізні змістові лінії: громадянська відповідальність.

Методи та прийоми, що використовуються на уроці: картографічний , частково-пошуковий , групова співпраця,  прийоми «Визнач головне», «Займи позицію», «Карта побажань ».

Засоби навчання: політична та фізична карти світу, атлас України, зошит-практикум, підручник, картки «План характеристики ФГП/ЕГП/ПГП країни», «Картка учня», «Географічна довідка»

 

 

ХІД УРОКУ

 

І. Організаційний етап

Я бажаю Вам успіху на уроці.  Щоб урок був успішним, якими ви повинні бути?

У – уважні

С – спостережливі

П – працьовиті

І – ініціативні

Х – хороший настрій

Тож девізом нашого уроку будуть такі слова:

 « Слухати уважно,

думати швидко,

відповідати чітко»

ІІ. Актуалізація знань, умінь, навичок учнів та перевірка домашнього завдання

З попередніх  курсів географії вам відомо, що таке географічне положення .

 •         Що розуміємо під поняттям географічне положення об’єкт?

        (ГП  об’єкта – це його адреса на карті);

 •         Чому вивчення будь – якого об’єкта починають з вивчення географічного положення ?

( розмаїття природних умов та багатств на певній території значною мірою залежить від ГП)

 

 •         Чому важливо знати географічне положення території?

 

 

ІІІ. Повідомлення теми й мети уроку

Вчитель: Географічне положення будь-якої країни – це як доля: її не зміниш. Одній державі судилося бути в холоді, іншій – в теплі; одна омивається морями, друга розташована в центрі суходолу; одна оточена сусідами, інша приречена на самотність.
Але що цікаво: люди, що живуть у цих країнах, не скаржаться на долю. Кожному своя Батьківщина, де б вона не знаходилась, завжди найдорожча, найрідніша.
Яке ж географічне положення України?   Оцінімо розміри нашої держави.

ІV. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

Слайд №1 Відеоролик  «Україна»    1хв.

 V. Вивчення нового матеріалу

 

Вчитель: Географічне положення – положення певного географічного об’єкта щодо поверхні Землі та інших об’єктів.

Географічне положення включає фізико – економіко і політико – географічне положення території. Географічне  положення є ключовим для всієї системи географічних наук.  У світі немає двох об’єктів, наприклад, держав, які б мали однакове географічне положення.

Вчитель:  Наш сьогоднішній урок я пропаную провести незвично.  Зараз  ми  утворимо з вами 3  групи, які проведуть дослідження та дадуть оцінку географічного положення України .

 

Дослідження  Завдання І групі

Використовуючи текст підручника с.52, географічну довідку та фізичну карту України дати оцінку фізико-географічного положення України, визначати координати крайніх точок, протяжність території у градусах і кілометрах, заповнити  картку учня « Оцінка фізико-географічного

положення України »

Робота із фізичною картою з використанням плану характеристики фізико – географічного положення.

План вивчення фізико – географічного положення держави:

1. На якому материку та в якій його частині розташована.

2. Між якими паралелями та меридіанами розташована країна.

3. Крайні точки.

4. Розміри.

5. Протяжність з півночі на південь і з заходу на схід.

6. Країни з якими межує.

7. Якими морями омивається.

8.  Кліматичні пояси, природні зони.

Додаток 1

Картка учня « Оцінка фізико-географічного положення України »

Додаток 2

Запитання до таблиці  «Оцінка фізико-географічного положення України »

Додаток 3  «Визначте головне»

Здійсніть оцінку фізико-географічного положення та визначте три позитивні  і три негативні  риси фізико-географічного положення України.

Фізико – географічного положення

ФГП - положення  (держави) відносно різноманітних географічних об'єктів, які впливають на природно-ресурсний потенціал території або країни.

 

Україна розташована в основному на південному заході Східноєвропейської рівнини, в Центрально-Східній Європі. Територія України лежить у помірному кліматичному поясі Північної півкулі. Тільки Південний берег Криму – у субтропічному поясі. В її межах чітко  простежуються три фізико-географічні зони — лісова, лісостепова і степова.  Україна — найбільша держава Європи. Її  площа становить 603,7 тис. км2  – це найбільша держава Європи – 5,7% площі Європи.

    Територія України розташована між 44° 23' і 52° 25' північної широти та між 22° 08' і 40° 13' східної довготи. Вона простягається зі сходу (крайньою східною точкою є с. Рання Зоря  Луганської обл.) на захід (м. Чоп Закарпатської обл.) на 1316 км. У найширшій центральній частині держави відстань між крайніми північною (с. Грем'яч Чернігівської обл.) та південною (мис Сарич у Криму) точками досягає 896 км.

     Україна має переважно рівнинний рельєф, порівняно теплий помірно континентальний клімат, родючі чорноземні ґрунти

 

Завдання 2 групі

 • Дати оцінку економіко-географічному положенню України; з'ясувати переваги та недоліки  особливості економіко-географічного положення країни використовуючи матеріали підручника,  додаткову інформацію та картографічні засоби.

 

ЕГП – це відношення певної країни до інших країн, що мають вплив на її економічний розвиток.

Робота з картами атласу із використанням плану характеристики ЕГП країни

План характеристики ЕГП країни

 1. Положення на території материка.
 2. Центральне чи периферійне положення у регіоні
 3. Компактність території
 4. Наявність виходу до моря

5. Економічне оточення ( сусідське положення).

6. Положення по відношенню до транспортних шляхів міжнародного значення.

Додаток 1

Картка учня « Оцінка  економіко-географічного положення України »

Додаток 2 Запитання до таблиці  «Оцінка  економіко-географічного положення України »

Додаток 3  «Визначте головне»

Здійсніть оцінку  економіко-географічного положення та визначте три позитивні  і три негативні  риси  економіко-географічного положення України.

ЕГП це відношення певної країни до інших країн, що мають вплив на її економічний розвиток.

Сусідське оточення:

Всі сусідні з Україною держави мають невисокі показники соціально – економічного розвитку, є постсоціалістичними країнами з перехідною економікою. Найближчими до України високорозвиненими країнами є Німеччина й Австрія.

Велика протяжність і доступність сухопутних кордонів зумовлює багатоманітність зв’язків із сусідніми державами, які входять до числа найбільших торгово-економічних партнерів України.

Транспортне положення:

Україна має надзвичайно вигідне транспортне положення, на перехресті транспортних шляхів. Таке положення дозволяє отримувати прибутки за рахунок оплати перевезень товарів і пасажирів.

Україна знаходиться в Центрально-Східній Європі на перехресті важливих транспортних шляхів між державами і континентами. Вона межує з багатьма країнами і має вихід до Чорного і Азовського морів. Це дає змогу підтримувати морські транспортні зв'язки з  Грузією,  Туреччиною,  Болгарією,  Румунією, а через протоки Босфор і Дарданелли виходити у Світовий океан. Річковим транспортом по Дунаю Україна зв'язана з державами Центральної Європи. Дніпро дає вихід до Білорусі.

Завдання 3 групі

 • На основі матеріалу підручника с. 54, додаткової інформації та карт атласу  дати оцінку політико-географічного положення нашої країни,  визначити переваги та недоліки в політико-географічному положенні країни.

 

План характеристики ПГП країни

 1. Розташування стосовно найвпливовіших центрів світової політики – США, Європейського Союзу та Росії.
 2. Розташування відносно нестабільних регіонів світу
 3. Наявність неузгоджених чи спірних ділянок кордонів із сусідніми державами
 4. Сусідське положення  із самопроголошеними державами
 5. Ступень забезпечення вільного виходу у Світовий океан

 Додаток 1

Картка учня « Оцінка політико-географічного положення України »

Додаток 2

Запитання до таблиці  «Оцінка  політико-географічного положення України

Додаток 3  «Визначте головне»

Здійсніть оцінку  політико-географічного положення та визначте три позитивні  і три негативні  риси  політико -географічного положення України.

Політико – географічне положення місце країни на політичній карті світу відносно інших держав, центрів економічного і політичного впливу.

 

Близькість України до джерел регіональних конфліктів (Росія, Молдова, країни Близького Сходу) негативно впливають на стабільність розвитку. Сусідство з Польщею, головними «воротами» України в Європу, розвиток культури, політичних і економічних зв’язків є пріоритетними у зовнішніх відношеннях України.

Для України важливий і «турецький фактор» ПГП України. Україна разом із Туреччиною організувала Чорноморську економічну асоціацію країн.

На початку 2014 р. політико-географічне положення України на сході і південних рубежах різко змінилося  і стало вкрай  несприятливим у зв’язку  з антиукраїнською політикою правлячих кіл Росії.

Геополітичне положення України в Центрально-Східній Європі визначає її винятково важливу роль у розв’язанні ключових економічних і політичних проблем усього континенту. Геополітичні інтереси України розширюються. Поглиблюється її співробітництво з тепер незалежними країнами, що входили до складу колишнього СРСР, державами Центральної та Західної Європи, США. Китаю.

VI. Узагальнення і систематизація знань, умінь, навичок

 Вправа  «Визначте головне»

Здійсніть оцінку політико -географічного положення та визначте три позитивні  і три негативні  риси фізико-географічного положення України.

Прийом «Географічний диктант. Продовжте речення.»
- Площа України...
- Україна омивається … морями
- Крайня західна точка України розміщена в....  області
- с. Рання Зоря  – це крайня...
- Політико-географічне положення України змінилося  з…
- Україна безпосередньо межує з....
- Найдовший кордон має з   ....
- Територія України лежить в ... кліматичному поясі.
- Морським сусідом України на південному заході є…
- 1316км – це протяжність території з …

 

Прийом «Займи позицію»

Визначення позитивних і  негативних рис географічного положення України

 • учні по черзі виходять до дошки;
 • обирають текст з певною характеристикою положення України;
 •  усно дають йому характеристику як позитивне чи негативне;
 • листочок прикріплюють до дошки відповідно біля позитивних або негативних рис.

VІІ. Підсумок уроку.

Прийом «Карта  України »

Учні на контурній карті України позначають крайні точки, сусідні країни, і пишуть побажання миру і непорушності кордонів нашої держави.

 

VІІІ. Домашнє завдання.

Написати твір-есе «географічне положення Херсонщини на карті України»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Картка учня « Оцінка фізико-географічного

положення України »

 

 

Складові фізико -географічного положення країни

510 пн.ш., 310 сх. д.

1.

На якому материку та в якій його частині розташована

 

2.

Між якими паралелями та меридіанами розташована країна.

 

 

 

3.

Крайні точки.

 

 

 

 

 

4.

 Площа

 

5.

Протяжність з півночі на південь і з заходу на схід

 

 

 

6.

Якими морями омивається.

 

 

7.

Країни з якими межує.

 

 

 

 

8.

Кліматичні пояси, природні зони.

 

 

 

 

 

 

Картка учня « Оцінка економіко-географічного

положення України »

 

 

Складові фізико -географічного положення країни

510 пн.ш., 310 сх. д.

1.

Положення на території материка.

 

 

 

 

2.

Центральне чи периферійне положення у регіоні

 

 

3.

Компактність території

 

 

 

 

 

4.

Наявність виходу до моря

 

 

 

 

5.

Економічне оточення ( сусідське положення).

 

 

 

6.

Положення по відношенню до транспортних шляхів міжнародного значення.

 

 

 

 

 

Картка учня « Оцінка політико-географічного

положення України »

 

 

Складові фізико -географічного положення країни

510 пн. ш., 310 сх. д.

1.

Розташування відповідно до  найвпливовіших центрів світової політики – США, Європейського Союзу та Росії.

 

 

 

 

2.

Розташування відносно нестабільних регіонів світу

 

 

 

3.

Наявність неузгоджених чи спірних ділянок кордонів із сусідніми державами

 

 

 

 

4.

Сусідське положення  із самопроголошеними державами

 

 

 

5.

Ступень забезпечення вільного виходу у Світовий океан

 

 

 

 

 

 

Додаток  2

 

 

Запитання до таблиці

 « Оцінка фізико-географічного положення України »

Дайте відповіді на наступні запитання, а відповіді занесіть до таблиці:

 1. На якому материку розташована  держава?
 2. В якій частині світу розміщена?
 3. Прочитайте розділ підручника , запишіть протяжність території з півночі на південь і з заходу на схід .
 4. Яку площу має держава?
 5. Чи має вихід до морів, до яких саме?
 6. З якими країнами межує?
 7. В якому кліматичному поясі розташована, в яких природних зонах?

 

Додаток  2

 

 

Запитання до таблиці

 « Оцінка економіко-географічного положення України »

 

Дайте відповіді на наступні запитання, а відповіді занесіть до таблиці:

 1. У якому регіоні (частині світу) та якій його частині розташована країна
 2. Центральне чи периферійне положення у регіоні
 3. Чи компактна  територія (компактна, досить компактна, не дуже компактна,  має витягнуту форму), де розташована столиця?
 4. Наявність виходу до морів.
 5. Економічне оточення ( сусідське положення), з якими країнами, де  (відносно сторін горизонту ) і уздовж якої відстані межує.
 6.   Положення по відношенню до транспортних шляхів міжнародного значення.

Додаток  2

 

Запитання до таблиці

 « Оцінка політико -географічного положення України »

 

Дайте відповіді на наступні запитання, а відповіді занесіть до таблиці:

 1. Де розташування стосовно найвпливовіших центрів світової політики – США, Європейського Союзу та Росії?
 2. Як розташована країна  відносно нестабільних регіонів світу - Кавказу, Близького Сходу?
 3.  Чи є на території країни  неузгоджені  чи спірні ділянки  кордонів із сусідніми державами?
 4.  Чи має країна сусідське положення  із самопроголошеними державами?
 5. Ступень забезпечення вільного виходу у Світовий океан

 

 

Додаток  3

 

«Визначте головне»

Здійсніть оцінку фізико-географічного положення та визначте три позитивні  і три негативні  риси фізико-географічного положення України.

?

                     Позитивні                                    Негативні

  + 3 - 

 ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  3

 

«Визначте головне»

Здійсніть оцінку економіко-географічного положення та визначте три позитивні  і три негативні  риси фізико-географічного положення України.

?

                     Позитивні                                    Негативні

  + 3 - 

 ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  3

 

 

«Визначте головне»

Здійсніть оцінку політико -географічного положення та визначте три позитивні  і три негативні  риси фізико-географічного положення України.

?

                     Позитивні                                    Негативні

  + 3 - 

 ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструктивна картка для роботи в групах

 1. Швидко розподіліть ролі в групі. Визначте, хто буде керівником, посередником, секретарем, доповідачем. Намагайтесь виконувати різні ролі.

Керівник (спікер):

 • зачитує завдання групи;
 • організовує порядок виконання завдання;
 • пропонує учасникам групи висловитись по черзі;
 • заохочує групу до роботи;
 • підбиває підсумки роботи;
 • за згодою групи визначає доповідача.

Секретар:

 • веде коротко і розбірливо записи результатів роботи своєї групи;
 • як член групи має бути готовим висловити думку групи при підбитті підсумків або допомогти доповідачеві.

Посередник:

 • стежить за часом;
 • заохочує групу до роботи.

Доповідач:

 • чітко висловлює думку, до якої дійшла група;
 • доповідає про результати роботи групи.

2. Починайте висловлюватися спочатку за бажанням, а потім по черзі.

3. Дотримуйтесь правил активного слухання та не перебивайте один одного.

4. Обговорюйте ідеї, а не особи учнів, які висловили цю ідею.

5. Утримуйтесь від оцінок та образ учасників групи.

6. Намагайтеся дійти спільної думки, хоча в деяких випадках у групі може бути особлива думка і вона має право на існування.

 

 

 

 

Додаток 5

Прийом «Займи позицію»

Визначення позитивних і  негативних рис географічного положення України

 • учні по черзі виходять до дошки;
 • обирають текст з певною характеристикою положення України;
 •  усно дають йому характеристику як позитивне чи негативне;
 • листочок прикріплюють до дошки відповідно біля позитивних або негативних рис.

 

 

Україна залежить від постачання нафти і газу з інших країн, зокрема Росії.

 

 

Всі сусідні з Україною держави мають невисокі показники соціально – економічного розвитку, є постсоціалістичними країнами з перехідною економікою.

 

 

Україна має широкий вихід до Чорного та Азовського морів. Берегова лінія в межах України досить розчленована зручними затоками, лиманами, бухтами придатними для спорудження портів.

 

 

Україна знаходиться в Центрально-Східній Європі на перехресті важливих транспортних шляхів між державами і континентами.

 

 

 

Переважаючий рівнинний рельєф.

 

Близькість України до джерел регіональних конфліктів (Росія, Молдова, країни Близького Сходу) негативно впливають на стабільність розвитку.

 

 

Сусідство з Польщею, головними «воротами» України в Європу, розвиток культури, політичних і економічних зв’язків є пріоритетними у зовнішніх відношеннях України.

 

 

 

 Певний дискомфорт для України створює розміщення на її території чи в прикордонні військових формувань Російської Федерації.

 

 

 

Близько 40% протяжності державних кордонів приходиться на Росію.

 

 

       Значні запаси залізних і марганцевих руд.

 

 

Місце Чорнобильської аварії

 

 

Україна безпосередньо межує з сімома країнами Європи, з якими має дружні стосунки, політичні, економічні та гуманітарні відносини.

 

 

Країна розташована в межах помірного кліматичного поясу, в природних зонах мішаних і широколистяних лісів, лісостепу і степу, де сприятливий клімат і родючі ґрунти.

 

 

На території України часто бувають зливи, густі тумани, сильні вітри, спека, хутровини, снігопади, заморозки і дещо рідше трапляються пилові бурі суховій, смерчі, ожеледь.

 

Велика протяжність кордону з Російською Федерацією (2295 км).

 

 

Серед сусідів України немає економічно високорозвинутих країн.

 

 

Відносна рівнинність території, родючі ґрунти, порівняно м’який клімат сприяють розвитку сільського господарства.

 

 

Велика протяжність і доступність сухопутних кордонів зумовлює багатоманітність зв’язків із сусідніми державами, які входять до числа найбільших торгово-економічних партнерів України.

 

 

 

Україна і ЄС створили зону вільної торгівлі , в якій розвивається безмитна торгівля товарами.

 

 

 

 

Необлаштованість кордонів з країнами колишнього СРСР, які є вразливими щодо перевезень контрабандних товарів і проникнення нелегальних мігрантів.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Купець Юлія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
1 грудня 2018
Переглядів
20357
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку