25 червня о 17:00Вебінар: Онлайн-тести: цікава форма роботи на інтегрованому уроці

Урок. Тема "Оцтова кислота(етанова),її молекулярна, структурна формули. Фізичні та хімічні властивості. Функціональна карбоксильна група."

Про матеріал
Інтегрований урок передбачає поділ класу на 4 групи: "Медики", "Кулінари", "Математики", "Хіміки". Для кожної групи розписано завдання, інструкція для виконання. Мета: дослідити властивості оцтової кислоти, застосування в побуті, використання в промисловості. Наголосити на негативний вплив продуктів, що містять надмір кислоти на організм людини.
Перегляд файлу


Тема: Оцтова кислота(етанова),її молекулярна, структурна формули. Фізичні та хімічні властивості. Функціональна карбоксильна група.

Мета уроку:

 • Навчальна - вивчити склад, структуру та електронну формули одноосновних насичених карбонових кислот на прикладі оцтової кислоти, ознайомитися з дією етанової кислоти на індикатори, метали та солі слабких кислот.
 • Розвиваюча – формувати ключові компетентності: уміння самостійно вчитися, шукати матеріал та критично його осмислювати, описувати фізичні властивості оцтової кислоти, робити висновки про результати дослідів; здоров’язберігаючі, міжпредметні та комунікативні.
 • Виховна - виховувати толерантні відносини в групах, уміння розподіляти обов'язки.

Тип уроку: засвоєння знань.

Основні поняття і терміни: етанова(оцтова) кислота, карбоксильна група.

Методи та техніки: робота в групах, інструктаж, лабораторні досліди, byod, демонстрація, складання схеми.

Наочність: таблиця - правила техніки безпеки, саморобні картки для схеми, збірник задач з органічної хімії М. М. Савчин, інтерактивна дошка.

Обладнання та матеріали: оцтова кислота, вода, фенолфталеїн, лакмус, метиловий оранжевий, магнієва стружка, гідрогенкарбонат натрію( харчова сода), пробіркотримач, штатив з пробірками, скляний кристалізатор, шпатель, скляна палочка для перемішування.

Структура уроку:

1. Організація класу(2 хв.).

 1. Мотивація навчальної діяльності та актуалізація опорних знань(3 хв.).
 2. Засвоєння та первинне усвідомлення матеріалу(5 хв.).
 3.              Творчий розвиток знань(10 хв.).
 4. Виконання поставлених завдань(10 хв.).
 5. Узагальнення і систематизація знань(5 хв.).
 6. Підбиття підсумків(7 хв.).
 7. Повідомлення домашнього завдання(3 хв.). Література:
  1. Савчин М.М. Хімія: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. М. Савчин. – К.: Грамота, 2017. – 256с.: іл.
  2. Савчин М.М., Сидорович Д.П., органічна хімія. Задачі, вправи, тести. Для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій. 10-11 класи /

За ред. М. М. Савчин,- Львів: 2004.-192с.

Хід уроку

 1. Організація класу. Повідомлення теми і мети уроку.
 2. Мотивація навчальної діяльності та актуалізація опорних знань.

Ви вже вивчали різні речовини з розділу органічна хімія. А чи зустрічалися ви з якимись з них у побуті, прошу мені пригадати. Допомогти школярам пригадати про застосування метану для опалювання приміщень, використання поліетиленових матеріалів, використання етилового спирту і гліцеролу.

Сьогодні ми розпочинаємо вивчення цікавої сполуки - оцтової (етанової) кислоти. Цю речовину можна і похвалити і засудити, адже без неї не обходиться майже ніяке консервування вдома та випікання смачних тортів та тістечок. І разом з тим, ця речовина, як і будь-яка кислота, шкідливо діє на шлунок та кишечник. Отже, як сказав Пауло Коельйо, видатний бразильський письменник, - візьміть на озброєння увагу та терпіння, і розпочнемо нашу дослідницьку роботу.

 1. Засвоєння та первинне усвідомлення матеріалу.

Оцтова або етанова кислота належить до оксигеновмісних органічних сполук і є представником насичених одноосновних карбонових кислот. Загальною формулою карбонових кислот є R - СООН в якій R - це радикал насиченого вуглеводню, а СООН - карбоксильна група, яка є функціональною групою органічних кислот. Молекула оцтової кислоти, складається з радикалу СН3 та карбоксильної групи. Молекулярна формула етанової кислоти СН3СООН. А структурна:

      Н    О

       |      ||

Н - С – С – О - Н

       |

      Н

Запропонувати учням скласти електронну формулу етанової кислоти.

В молекулі оцтової кислоти між атомами Карбону наявний одинарний зв'язок, а назва підкреслює що молекула кислоти має 2 атоми Карбону - один міститься в радикалі, а другий входить до складу карбоксильної групи. Назва карбонових кислот утворюється від назви відповідного насиченого вуглеводню з додаванням суфікса -ова- та слова «кислота».

Давайте перевіримо вашу кмітливість і увагу: я буду перечислювати назви кислот, а ви скажете, скільки атомів Карбону є в складі названої мною кислоти. Наприклад: бутанова, пропанова, гексанова, етанова, пентанова, гептанова, метанова, октанова.

 1.   Творчий розвиток знань.

За професійними уподобаннями поділяю школярів на 4 групи:

 1.           ша група - «Кулінари»;
 2.         га група - «Медики»;
 3.         тя група - «Математики»;
 4.         та група - «Хіміки».

Даю кожній групі завдання і проводжу інструктаж з техніки безпеки при роботі з кислотами, з скляним посудом.

Група - «Кулінари» - на основі особистого досвіду, матеріалу підручника(ст.174) та інтернет – пошуку у телефонах підготувати усне повідомлення про застосування оцтової кислоти. Провести дослід: дія оцтової кислоти на харчову соду(NaНСО3). Записати рівняння реакції, вказати назву газу, що виділяється.

Група - «Медики» провести дослід №2: дія оцтової кислоти на білок курячого яйця. Наголосити, що білок курячого яйця за будовою схожий на будову білка одношарового епітелію, що вистилає порожнину травного тракту. Група спостерігає згортання білка і робить висновок про негативну дію гострих, заправлених оцтом, консервацій на травну систему людини.

Група - «Математики» - Задача: обчислити масові частки елементів в етановій кислоті. Обчисліть скільки грамів 100%-вої оцтової кислоти потрібно прилити до 180-ти мл води, щоб отримати розчин з масовою часткою кислоти - 10%.

Група - «Хіміки» - Описати фізичні властивості етанової кислоти та провести дослід - дія оцтової кислоти на Mg і індикатори. Проаналізувати результати досліду і зробити висновок, що етанова кислота має деякі властивості, подібні до мінеральних кислот.

5. Виконання поставлених завдань.

1.Група - «Кулінари» . Дослід 1. У пробірку насипати приблизно 0,5 г харчової соди (NaНСО3) і долити поступово 0,5 1 мл етанової кислоти: спостерігаємо виділення газу (СО2).

NaНСО3 + СН3СООН = CH3COONa + СО2↑ + Н2О

Нагадати, що кислоти взаємодіють з солями слабших від себе кислот. Отже, етанова кислота сильніша від карбонатної.

 1.              Група «Медики». Дослід 2. У скляний кристалізатор виливаємо курячий білок і поливаємо його невеликою кількістю оцтової кислоти, спостерігаємо згортання білка.

З .Група«Математики» СН3СООН

Аг (Е)*n

W(E) = ----------------- * 100%

Мг(сполук) Мг (СН3СООН)= 12+3+12+16+16+1=60

 

                                                   Аг (O)*2

W(O) = ----------------- * 100%

                                                                М( CH3COOH)

W (О)=54% ; W(H)= 6%.

m(речовини)

W = --------------------- * 100%

m(розчину)

W=10%

m(р-ну)=180+х

 m(реч.)= х

Підставивши дані у формулу, здійснюємо математичні перетворення і отримуємо відповідь: маса потрібної оцтової кислоти складає - 20грам.

4. Група «Хіміки»

Описати фізичні властивості оцтової кислоти :

 •       Агрегатний стан;
 •       Колір;
 •       Запах;
 •       Розчинність у воді.

Дослід 3. Дія оцтової кислоти на магній. На дно пробірки насипаємо кілька магнієвих ошурків і доливаємо до них 1 — 2 мл етанової кислоти. Спостерігаємо  взаємодію з виділенням газу.

Mg + 2CH3COOH = (CH3COO)2 Mg + H2

Порівняємо етанову та хлоридну кислоти. З хлоридною магній взаємодіє активніше. Дія на індикатори аналогічна

Узагальнення і систематизація знань.

Складання схеми:

На дошці кольоровими крейдами школярі записують формулу етанової кислоти. Від формули відходять стрілки в різні сторони дошки, де записують ключові слова які характеризують фізичні властивості оцтової кислоти, її дію на організм людини, деякі галузі застосування. Додаткову інформацію учні шукають в інтернеті на власних телефонах чи планшетах.

Різкий запах, рідина,прозора

                      

Консервація,випічка     СН3СООН   добре розчинна у воді

                      

Порушує будову і роботу ШКТ

 1.   Підбиття підсумків.
  1. Яка функціональна група карбонових кислот?
  2.   Від чого походять назви карбонових кислот?
  3.   Як утворюють назви карбонових кислот?
  4.   Чи розчиняються карбонові кислоти у воді?
  5.   Чому не можна споживати багато оцту?

Повідомлення домашнього завдання: §27, ст.179, питання 1- 3, задача 5 -

письмово.

б


docx
Додав(-ла)
Тютько Неоніла
Пов’язані теми
Хімія, 9 клас, Розробки уроків
До підручника
Хімія 9 клас (Савчин М.М.)
Додано
20 березня
Переглядів
158
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку