10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Урок. Тест. Самостійна робота. тема "Солі"

Про матеріал

на конкурс подаю матеріал для самостійної роботи учнів з теми "Солі". Даний матеріал містить завдання різного рівня складності, має декілька варіантів, що дасть змогу вчителю перевірити знання учнів з теми.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

Солі

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 75

Варіант 1. 1) Написати назви таких солей: NaN03 А12(S04)3, АІС13, Zn(N03)2, К3Р04, Са3(Р04)2.

2) Написати формули таких солей: хлориду кальцію, нітрату магнію, фосфату барію, сульфату натрію, фосфату заліза (II), нітрату калію, фосфату заліза(ІІІ).

Варіант 2. 1) Написати назви таких солей: СиSО4, КСІ, Са3(Р04)2, Ва(NО3)2, ZnС12, Na2S04.

2) Написати формули таких солей: нітрату калію, хлориду алюмінію, сульфату кальцію, фосфату натрію.

Варіант 3. 1) Написати назви таких солей: NаСІ, Ва3(РО4)2, NaN03, К2S04, СаС12.

2) Написати формули таких солей: хлориду цинку, сульфату алюмінію, нітрату магнію.

 

Завдання 76

Варіант 1. Зобразити хімічними рівняннями такі процеси: а) алюміній реагує із сірчаною кислотою;                    б) оксид барію реагує з фосфорною кислотою; в) залізо реагує із соляною кислотою; г) оксид цинку реагує з азотною кислотою; д) оксид натрію реагує з вугільною кислотою. Зазначити назви утворених солей.

Варіант 2. Зобразити хімічними рівняннями такі процеси: а) оксид заліза (III) реагує із сірчаною кислотою; б) оксид заліза (II) реагує з азотною кислотою; в) алюміній реагує із соляною кислотою;               г) оксид калію реагує з фосфорною кислотою. Зазначити назви утворених солей.

Варіант 3. Зобразити хімічними рівняннями такі процеси: а) оксид міді (II) реагує з азотною кислотою;  б) магній реагує із соляною кислотою; в) оксид алюмінію реагує із сірчаною кислотою. Зазначити назви утворених солей.

 

 

Завдання 77

Варіант 1. Написати формули таких солей: нітрату срібла, сульфату алюмінію, фосфату барію, нітрату магнію, сульфату заліза (III), карбонату кальцію, хлориду свин­цю (II), фосфату калію, карбонату натрію, хлориду міді (II).

Варіант 2. Написати формули таких солей: карбонату міді ПІ), хлориду міді (І), сульфату ртуті (П), фосфату кальцію, нітрату цинку, нітрату калію, сульфату заліза (III).

Варіант 3. Написати формули таких солей: фосфату калію, сульфату натрію, хлориду алюмінію, карбонату кальцію, карбонату натрію, нітрату магнію.

Завдання 78

Варіант 1. Переписати формули солей і назвати ці солі: А12(S04)3, FеС13, FеС12, Са(НС03)2, Сu(NO3)2, ВаС03, МgВr2, Мg(OH)СІ, Са3(Р04)2, К3Р04, Ва(НS04)2.

Варіант 2. Переписати формули солей і назвати ці солі: ВаS04, СиВr2, СиВr, NаНС03, Мg(NO3)2, Fe2(S04)3, FeS04, Ва(ОН)СІ, Ва3(Р04)2, NаІ.

Варіант 3. Переписати формули солей і назвати ці солі: Са(NO3)2, К2S04, Мg(HS04)2, МgHl, СиС12, СиСІ, ВаС03.

Завдання 79

Варіант 1. 1) Скласти рівняння реакцій неповної нейтралізації: а) гідроксиду барію азотною кислотою;  б) ортофосфорної кислоти гідроксидом натрію (обидва ви­падки) .

2) Обчислити, в якому масовому відношенні витрачаються речовини, якщо в результаті реакції утворюється дигідрофосфат натрію.

Варіант 2. 1) Скласти рівняння реакцій неповної нейтралізації: а) вугільної кислоти гідроксидом кальцію; б) гидроксиду магнію азотною кислотою.

2) Обчислити, в якому масовому відношенні витрачаються речовини, якщо в результаті реакції утворюється основний нітрат магнію (гідроксонітрат).

Варіант 3. 1) Скласти рівняння реакцій неповної нейтралізації: а) гідроксиду барію соляною кислотою; б) сір­чаної кислоти гідроксидом калію.

2) Обчислити, в якому масовому відношенні перебувают елементи в молекулі гідросульфату калію.

Завдання 80

Варіант 1. Написати рівняння реакцій перетвореним

а) середніх солей у кислі на прикладі взаємодії фосфату
кальцію із сірчаною кислотою. (Врахуйте можливі варіанти );

б) кислих солей у середні на прикладі взаємодії гідрокарбонату барію з їдким натром;  в) середніх солей в основні  на прикладі взаємодії хлориду кальцію з гідроксидом калію;
г) основних солей у середні на прикладі взаємодії гідроксохлориду магнію із сірчаною кислотою.

Варіант 2. Написати рівняння реакцій: Са 3(РО4 )2 + Hз Р04 = ?   (врахуйте можливі варіанти);

Мg(HС03)2+ КОН = ?.+ ? + ?                                             Са(ОН)СІ + Н2Б04 = ? + ? + ?                      ВаС12+Ва(ОН)2 = ?

 Варіант 3. Написати рівняння реакцій:                                               Nа2S04 + Н2S04 = ?                                                         Са(НС03)2+ Са(ОН)2 = ? + ?                                         Bа(ОH)NO3 + HNO3 = ? + ?

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 81

Варіант 1. 1) Як, маючи гідроксид натрію, добути сульфат натрію (не менш як трьома способами)? Написати рівняння відповідних реакцій.

2) Зобразити графічно такі формули: А12 (S04 )3, NaN03, Са(НС03)2, Си2 H)2С03, Nа2 S2 03 (тіосульфат натрію).

Варіант 2. 1)Як добути хлорид алюмінію? Написати не менш як три відповідних рівняння реакцій.

2) Зобразити графічно такі формули: NaHС03, К3 Р04, Fe(NO3)3, Мg(ОН)N03, К2Сг2О7.

Варіант 3. 1)Як добути сульфат магнію? Написати не менш як три відповідних рівняння реакцій.

2) Зобразити графічно такі формули: К2 С03, Ва(N03 )2, МаН2Р04, Са(ОН)СІ.

Завдання 82 (диктант)

Варіант 1. Написати формули таких солей: фосфату калію, фосфату кальцію, гідрофосфату кальцію, дигідрофосфату кальцію, хлориду барію, гідроксохлориду барію, суль­фату міді, карбонату кальцію, гідрокарбонату кальцію, гідроксонітрату кальцію, силікату натрію, броміду цинку, сульфату заліза (III), хлориду міді (І), хлориду міді (II), сульфату заліза (II).

Варіант 2. Написати формули таких солей: сульфату натрію, сульфіту натрію, сульфіду натрію, карбонату калію, гідрокарбонату калію, сульфату алюмінію, фосфату барію, фториду кальцію, нітрату магнію, силікату кальцію, гідро­ксонітрату кальцію.

Варіант 3. Написати формули таких солей: хлориду цинку, нітрату алюмінію, фосфату натрію, сульфату калію, гідросульфату калію, карбонату кальцію, гідроксохлориду магнію.

 

 

 

Завдання 83

Варіант   1.    Розподілити по класах такі речовини: МgS04, Са(ОН)2, С02, ZnС12, S03, АgСІ, ZnО, FеС13, СиS04, Hg20, НМпО4, HgО, Н2С03, КОН, Ва(ОН)2, Н2S, НNО3, Са(NO3)2, Н20, АІ(ОН)3, НР03.

Варіант 2. Розподілити по класах такі речовини:                  СиО, КОН, Н2S04, Си(ОН), Н2SiO3, Ni(ОН)2, NО, Р205, Са(N03)2, Na2С03, СаО, НВr, NаОН, Zn(ОН)2, NаF, Мgз(Р04)2, S02, С12О7, FеС13, Сr(ОН)3, КСІ.

Варіант 3. Розподілити по класах такі речовини: НСІ, М g(ОH)2, К2С03, ZnS4, SО3, Са(ОН)2, Н2СО2, СО,

А1(ОН)3,СаВr2,А12(S04)33Р04, H2S04, С02, HNO3, FeH)3, Na20.

Завдання 84 (диктант)

Варіант 1. Написати формули таких сполук: азотної кислоти, гідроксиду міді (II), гідроксиду міді (І), хлориду алюмінію, фосфату калію, фосфату кальцію, карбонату натрію, соляної кислоти, оксиду заліза (III), оксиду залі за (II), гідроксиду магнію, нітрату барію, сульфату калію, сульфату міді (II), гідроксиду цинку, нітрату кальцію, нітрату натрію, оксиду срібла, хлориду магнію, оксиду цинку.

Варіант 2. Написати формули таких сполук: оксиду алюмінію, фосфорної кислоти, гідроксиду заліза (III), гідро­ксиду заліза (II), азотної кислоти, оксиду калію, оксиду кальцію, хлориду барію, сірчаної кислоти, фосфату натрію, нітрату магнію, хлориду цинку, гідроксиду барію, соляної кислоти, сульфату алюмінію.

Варіант 3. Написати формули таких сполук: оксиду барію, азотної кислоти, гідроксиду цинку, сульфату натрію, хлориду кальцію, хлориду калію, гідроксиду алюмінію, оксиду алюмінію, соляної кислоти, оксиду натрію, гідроксиду магнію, сірчаної кислоти.

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Матеріали до уроків
Додано
30 червня 2018
Переглядів
1635
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку