30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Урок: тіла обертання в професії кухар пекар

Про матеріал

Урок подорож з опрацюванням інтерактивного модуля на сайті LearningApps.org, розрахований для учнів ПТНЗ з професії кухар, а також для проведення уроку з професійним спрямуванням за технологією stem

Перегляд файлу

Група: кухар пекар

 

Предмет: Геометрія 

 

Тема уроку: Тіла обертання

Мета уроку:

 1. Навчальна мета передбачає:
  • узагальнення і систематизацію знань з теми програми;
  • закріпити поняття про тіла обертання, їх елементи, площі бічної і повної поверхонь;
  • показати застосування тіл обертання в побуті, науці та техніці;
  • вдосконалювати навички розв’язування задач про тіла обертання;
  • оволодіння культурою розумової діяльності, формування науково-обгрунтованого світогляду;
  • формування готовності до оволодіння сучасною технікою.

 

 1. Розвиваюча мета передбачає:
 •     розвивати просторову уяву учнів;
 •     спостережливість;
 •     абстрактне мислення;
 •     увагу;
 • вміння виражати професійними термінами свою уяву про зображений предмет;
 •     раціональне мислення;
 •     пізнавальну активність та самостійність;
 •     критичне, аналітичне та логічне мислення;
 • вміння та навички до самоконтролю та планування своєї діяльності;
 • творче мислення.

 

 1. Виховна мета спрямована на:
 •  почуття відповідальності за результати колективної праці;
 • взаємопідтримки;
 • об’єктивної оцінки вкладу кожного учня у діяльність всього колективу;
 • культури навчального процесу;
 • моральних якостей учнів як особистостей;
 • дисципліни, сумлінності, відповідальності, ініціативи тощо.

 

Тип уроку: Урок закріплення знань, умінь і навичок.

Вид уроку: Урок – подорож з використанням методу проектів

 

 

 

Епіграф:

Математика безмежно різноманітна

 і міститься в усьому

 

Микола Яругін

 

Дидактичне забезпечення:

 

 •     картки «Математичний диктант»
 •    комп’ютер із виходом до інтернету
 •     презентації, виготовлені учнями;
 •     опорні конспекти;
 •    таблиці для підсумку уроку (Листи оцінювання);

 

 

Матеріально-технічне забезпечення: Персональний комп’ютер , екран,  дошка,  макети тіл обертання

 

Міжпредметні зв’язки:

 • історія;
 • інформатика.
 • кулінарія

 

Література:

 • Бевз Г.П. « Математика 11 клас»
 • Журнал «Математика в школі України»(жовтень 2011 р.).
 • Н.С.Прокопенко, А.Г.Мерзляк та інші „Збірник завдань для

тематичного оцінювання знань. Математика, 11 клас”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина.

 • перевірка наявності учнів;
 •     перевірка готовності учнів до уроку;
 •  перевірка організації робочих місць та дотримання правил ТБ (при  виконанні практичних завдань).

 

ІІ.  Актуалізація знань, умінь і навичок:

 • перевірка опорних засобів навчання учнів, необхідних для проведення наступних структурних елементів уроку.

 

      ІІІ. Мотивація навчальної діяльності:

 •   вступне повідомлення;
 • повідомлення теми, епіграфа і мети уроку;
 •   цільова установка (план) уроку;
 • пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці.

 

 

    IV. Повторення і аналіз основних закономірностей, правил теми.

 • розминка учнів (вправа на увагу);
 • самостійна робота учнів (математичний диктант);
 • демонстрація презентацій, підготовлених учнями;

 

V. Виконання практичних завдань на повторення й закріплення знань з теми «Тіла обертання»:

 • опрацювання інтерактивного модуля в інтернеті на комп’ютері; «Хто швидше?»;
 •        розв’язання задач професійного напрямку

     VІ.  Підведення підсумків:

 • аналіз діяльності учнів;
 • аналіз причин помилок, зроблених учнями на уроці, та засобів їх усунення;
 • повідомлення та обґрунтування оцінок.

 

VІI.  Домашнє завдання:

 • видача домашнього завдання.

 

VІІI. Рефлексія:

 1. Порівняти свої знання …  2. Розвитку яких рис характеру …

 

 

КОНСПЕКТ УРОКУ

І. Організаційна частина. (1 хв.)

Доброго дня учні і всі присутні. Починаємо урок. Черговий  надайте рапортичку з відсутніми

 

ІІ.  Актуалізація знань, умінь і навичок: (5 хв.)

 • Слово викладача

 

На столі кожного лежить файл з додатками до уроку. Візьміть  лист для оцінювання, запишіть своє прізвище. Результати будуть оцінюватися на кожному етапі уроку за допомогою самоперевірки та взаємоперевірки .  Таким чином  в кінці уроку кожен отримає оцінку.

 

Лист для оцінювання  (Додаток 3)

 

з/п

П.І.Б.

Розминка

Бліцопитування

Пошукова

Точних обчислень

Сума балів

Оцінка

Презентація

За рішення задачі

Гра « Хто швидше»

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ІІІ. Мотивація навчальної діяльності:

 

Як сказав видатний французький архітектор Ле Корбюзі, ми живемо в геометричний період і все навколо нас – геометрія.

І справді, світ, в якому ми живемо, наповнений геометрією будинків і вулиць, творіннями природи і людини.

Геометрія є могутнім інструментом пізнання природи і створення техніки. Вона виявляється скрізь, де потрібна найменша точність у визначенні форми і розмірів. Техніку, інженеру, робітнику, реставратору, архітектору – всім необхідна геометрична уява. Тіла обертання знаходять широке застосування у повсякденному житті, науці, техніці.

Тема сьогоднішнього уроку – «Тіла обертання» (запис дати і теми в зошити). Він незвичайний. Це урок – подорож.

 

Епіграф:

Математика безмежно різноманітна

 і міститься в усьому

 

Микола Яругін

 

Нам необхідно проїхати складним маршрутом , долаючи на своєму шляху різні перешкоди. Досягти успіху можна тільки тоді, коли є певна мета.

Мета нашої подорожі:

 

Мета:

 

 1. Узагальнити і систематизувати основні відомості про тіла обертання.
 2. Показати застосування властивостей тіл обертання при розв’язуванні задач.
 3. Показати практичне значення простих фігур обертання.
 4. Перевірити рівень знань з даної теми.

 

 

А подорож наша буде проходити за таким маршрутом :

 

МАРШРУТ ПОДОРОЖІ:

 

РОЗМИНКА БЛІЦОПИТУВАННЯ ПОШУКОВА ГРА « Хто швидше» ТОЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ПЕРЕВІР СЕБЕ.

 

План уроку:

 

 1. Розминка «Вправа на увагу»
 2. Бліцопитування (Математичний диктант).

                        Пошукова

захист проектів по темі: «Тіла обертання», презентації  учнівських проектів).

 1. Опрацювання інтерактивного модуля на сайті   LearningApps.org (Гра «Хто швидше?»)
 2. Точних обчислень (Самостійна робота)
 3. Перевір себе (Підсумки уроку. Домашнє завдання)

 

 

Під час подорожі працювати потрібно швидко , правильно , раціонально , бути дуже уважним. Зверніть увагу на ,, Памятку учасника подорожі

 

 

МОЖНА

 

Під час подорожі бути зібраним і дуже уважним .

Працювати швидко, правильно , раціонально використовуючи час .

 

НЕ МОЖНА

 

1. Викрикувати відповіді або підказувати .

2. Порушувати дисципліну на уроці й правила гри .

 

 

ДЕВІЗ

 

Вмій кмітливо все збагнути ,

Першим в відповіді бути .

 

 

Тож вирушаймо всі у путь –

Нас цікаві речі ждуть .

Щасливої вам дороги .

 

 

РОЗМИНКА (2 хв.)

«Вправа на увагу»

 

 

 

Для того, щоб добре працювати на уроці, потрібний відповідний настрій. Почнемо із вправи на увагу.  За кожну правильну відповідь ви отримаєте 3 бали.

 

Дивимось і запам’ятовуємо.

 

 

 

 

(Декілька секунд учні дивляться на рисунок, а потім відповідають на запитання:)

 

2.    У якій геометричній фігурі розміщений зрізаний конус?

3.    Якого кольору це коло?

4.    Яка фігура знаходиться у трикутнику?

5.    Якого кольору цей трикутник?

6.    Перерахуйте всі фігури, які ви бачили?

 

БЛІЦОПИТУВАННЯ (3 хв.)

Математичний диктант

 

 • Слово викладача

 

З метою відтворення базових знань по темі проведемо повторення  у вигляді математичного диктанту.

(Учні слухають твердження, які читає викладач. )

Якщо твердження правильне, робимо рисунок трикутника вершиною вгору, якщо хибне – вершиною вниз. Кожна правильна відповідь оцінюється 1 балом

Запитання

 

 1. Основи циліндра рівні та паралельні.
 2. Осьовим перерізом будь – якого циліндра є квадрат.
 3. Вісь циліндра перпендикулярна його твірній.
 4. Твірні конуса рівні.
 5. Осьовим перерізом будь – якого конуса є правильний трикутник.
 6. Висота конуса і його твірна рівні.
 7. Переріз сфери площиною – це круг.
 8. Куля – це результат обертання півкруга навколо діаметра.

 

 

Після цього учням пропонується обмінятися відповідями і провести взаємоперевірку.

 

 

    IV. Повторення і аналіз основних закономірностей, правил теми.

 

ПОШУКОВА. (14 хв.)

 

Епіграф:

Розум полягає не лише в знаннях, але

 й у вмінні застосовувати ці знання.

 

Аристотель

 

Напередодні групу було поділено на 3 групи. Кожне товариство одержало випереджальне завдання – підготувати презентацію тіла обертання: «Циліндр», «Конус»,«Куля».

У кожному геометричному товаристві були обрані президент, історик, науковець, практик.

Товариства працювали над проектами , і підготували для презентації матеріал, який включає:

 • історичні відомості;
 • модель фігури;
 • повідомлення про фігуру .
 • повідомлення з демонстраціями про використання тіла в нашому житті.

 

Зараз ми побачимо результати цієї праці . Але я пропоную всім учням слухати уважно, щоб ще раз повторити навчальний матеріал і бути готовими потім відповісти на запитання товаришів.

Результат роботи кожного члена товариства в підготовці презентації оцінюємо кількістю балів від 1 до 5.

(Демонстрація слайдів.)

 

Гра « ХТО ШВИДШЕ»

опрацювання завдань на сайті   LearningApps.org на комп’ютері:

А зараз перевіримо вас на кмітливість.

 

З метою повторення і закріплення знань по темі «Тіла обертання» вам необхідно за допомогою інтерактивного модуля  відтворити і систематизувати знання з даної теми.

Оскільки ви будете працювати за комп’ютерами, то пам’ятайте про техніку безпеки, яку ви добре знаєте.

 

 

V. Виконання практичних завдань на повторення й закріплення знань з теми «Тіла обертання» (5 хв.)

 

 • Слово викладача

На маршруті підходимо до зупинки:

 

ТОЧНИХ ОБЧИСЛЕНЬ (5 хв.)

Епіграф:

Найкращій спосіб

 вивчити що – небудь –

відкрити його самостійно

 

Д. Пойа

 

 

Оскільки вам приходиться дуже часто зустрічатися з тілами обертання в побуті та в професії, для закріплення теоретичного матеріалу з теми «Тіла обертання» вам пропонується розв’язати задачі професійного напрямку в зошиті і біля дошки, користуючись опорним конспектом.

Задача 1.Тема циліндр

 

Для приготування картоплі фрі, картоплю нарізали кружечками товщиною 2 мм і радіусом 2 см. Обчисліть площу поверхні одного такого кружечка

 

Задача 2. Тема конус

Для оформлення морозива використали ріжок, висота якого 12 см., а радіус основи 5 см. Знайдіть площу повної поверхні ріжка.

 

 

 

 

 

 

VІ.  Підведення підсумків (3 хв.)

 

 

 • Слово викладача

 

Проводиться аналіз:

 

 • аналіз діяльності учнів:

 

Учні  підраховують суму балів і подають для узагальнення результатів з висвітленням на екрані листа оцінювання. (Додаток 13)

 

 • аналіз причин помилок, зроблених учнями на уроці, та засобів їх усунення:

 

 • повідомлення та обґрунтування оцінок.

 

Дякую всім учням , які взяли активну участь в роботі на уроці , всім , хто відповідав біля дошки, з місця.

 

VІI.  Домашнє завдання (1 хв.)

 

 • видача домашнього завдання.(Додаток 1: слайд 22)

Ел. підручник на освітньому просторі Анпал  К. З. (с. 257) , С. Р. (с. 257)

 

Скласти кросворди із ключовими словами «конус», «циліндр», «сфера» та загадки про тіла обертання. ( Додаток 14).

 Спасибі за співпрацю на уроці.

 

VІІI. Рефлексія (1 хв.) Вправа « Мікрофон»

 

Учням пропоную висловитися з питання:

 1.                   Порівняйте свої знання на початку уроку і в кінці.
 2.                   Розвитку яких рис характеру сприяв урок (самостійності, спостережливості, відповідальності).
 3. Які пізнавальні процеси були задіяні на уроці найбільше (мислення, пам'ять, увага, уява)?
 4. Якого життєвого досвіду ви набули (володіти собою, захищати свої знання, бути впевненими в собі).
 5. Чи отримали ви задоволення від власної праці?
 6. Чи вичерпали ви свої можливості?
 7. Чи є бажання повторити свої відчуття?
 8. Охарактеризуйте свій емоційний стан протягом уроку (хвилювались, боялись, дивувались, зосереджувались) та в кінці уроку (задоволені, виснажені, впевнені, раді, успішні).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
31 жовтня 2018
Переглядів
982
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку