Урок української літератури 11 клас( урок застосування умінь та навичок)

Про матеріал
Пропоную матеріал з української літератури для легкого засвоєння учнями нового матеріалу.
Перегляд файлу

Головченко К., Небеснюк. В., Яхно. Н, Лупол. М., Загурна Л. -3УА.

Конспект уроку для 11-го класу

Світосприйняття головного героя новели       М.Хвильового (Я-романтика)

Тема уроку: Світосприйняття головного героя новели Миколи Хвильового (Я – романтика»).

Мета уроку:

навчальнаперевірити знання учнів з біографії Миколи Хвильового, проаналізувати підтекст новели;

розвивальнаформувати вміння аналізувати психологічний портрет головного героя новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)»; розвивати активне сприйняття навчального матеріалу, аналітичне, образне мислення, довготривалу пам’ять, креативність, навички виконання електронних матеріалів щодо біографії та творчості Миколи Хвильового;

виховнавиховувати в старшокласників прагнення до самоаналізу, самоусвідомлення, самовдосконалення. Виховувати в учнів почуття патріотизму.

Тип заняття: Урок формування навичок і вмінь.

Методи навчання: Розповідь, бесіда, самостійна робота, гра, ілюстрація, демонстрація, метод вправ, рольова гра, самоаналіз новели.

Форми навчання: тестування, групова робота, заповнення робочих листів.

Обладнання: Підручник, зошит, дошка, проектор, презентація, картки із завданням, які повинен виконати учень, тести, текст новели, картки з цитатами.

Хід уроку:

 1. Організаційний момент.
 2. Перевірка виконання домашнього завдання.
 3. Актуалізація та корекція опорних знань.
 4. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація учнів.
 5.  Вивчення нового матеріалу.
 6. Застосування умінь та навичок на уроці.
 7. Підбиття підсумків уроку.
 8. Надання домашнього завдання.

 

 1. Організаційний момент

Добрий день діти! Рада Вас всіх бачити .Нас чекає сьогодні недзвичайний матеріал. Ми будемо з Вами аналізувати творчість Миколи Хвильового та його новелу («Я – романтика»).Перевірте готовність робочих місць .Налаштуйтеся на серйозну роботу .Нам сьогодні потрібно плідно попрацювати. Я вірю в Вас! Ви з усім справитесь! Розпочинаймо наш урок.

 1. Актуалізація та корекція опорних знань.Перевірка домашнього завдання.

Вступне слово вчителя:

Ім’я Миколи Хвильового повязують із літературною дискусією 1925-1928 рр. Письменник розпочав її памфлетами: «Камо грядеш?», «Думки проти течії», «Апологети писаризму», «Україна чи Малоросія?» ви мабуть раніше чули вже подібні терміни з історії України. Митець виступив проти радянської літератури, закликав митців орієнтуватися на кращі зразки світової літератури. Дискусія поступово перейшла з мистецької в політичну, особливо після проголошеного Хвильовим гасла «Геть від Москви!» Сталін особисто надіслав листа Кагановичу з критикою поглядів комуніста Хвильового. Під політичним та моральним тиском письменник змушений був визнати свої «помилки», розпустити очолювану ним ВАПЛІТЕ і, врешті-решт, покінчити життя самогубством у 1933 році. 1934 року почалися масові арешти письменників за сфабрикованими звинуваченнями (Г. Косинка, О. Влизько, Д. Фальківський, Є. Плужник, В. Підмогильний, В. Поліщук, М. Йогансен, М. Вороний). Наступного року заарештували М. Зерова, Л. Филиповича, М.Драй-Хмару, Б. Антоненка-Давидовича та ін. Тому цей період називають ще «розстріляним відродженням».

Дорогі діти ,давайте перевіримо Ваше домашнє завдання ,яке Ви мали виконати на сьогодні по біографії Миколи Хвильового.

Тест

1. Справжнє прізвище Миколи Хвильового:
а) Бургардт;
б) Фітільов;
в) Лозов’ягін.
2. Микола Хвильовий народився:
а) у с. Тростянець (Харківська область);
б) у с. Писарівка (Катеринославська область);
в) у с. Піски (Чернігівська область).
3. Микола Хвильовий писав на фронті поезії та фейлетони під псевдонімом:
а) Дядько Микола;
б) Дядько Іван;
в) Дядько Григорій.

4. Микола Хвильовий був членом літературних об’єднань:
а) «АСПИС», «МАРС»;
б) «Аспафунт», «Нова генерація»;
в) ВАПЛІТЕ, «Гарт», «Політфронт», ВУСПП.
5. Ім’я Миколи Хвильового було забороненим до останніх років існування тоталітарного режиму в Україні через публікацію:
а) циклу памфлетів «Камо грядеши?», «Думки проти течії», «Апологети писаризму», полемічного трактату «Україна чи Малоросія?», роману «Вальдшнепи»;
б) поетичних збірок «Молодість», «Досвітні симфонії»;
в) збірок оповідань «Сині етюди», «Осінь».

6. Літературна дискусія 1925-1928 рр., започаткована Миколою Хвильовим, пов’язана з такими виголошеними гаслами:
а) «Творити власне українські літературні стилі!»;
б) «Геть від Європи!»
в) «Геть від Москви!», «Орієнтація на психологічну Європу».

7. Новела – це:
а) малий художньо-публіцистичний твір, де зображуються дійсні події, факти сучасності, люди, яких автор знав особисто;
б) невеликий за обсягом твір, у якому зображується один випадок із життя, актуальними є один конфлікт, одна проблема;
в) невеликий за обсягом твір про незвичайну подію, для якого властиві психологізм, динамізм, несподівана розвязка, мінімум персонажів, уривчастий синтаксис.

     8. Визначте відповідність

1. Головний герой

(«Я (Романтика)»

а) «втілений прообраз тієї надзвичайної Марії».

2. Мати

(«Я (Романтика)»)

б) «із широким лобом і білою лисиною, з холодним розумом і з каменем замість серця».

3. Доктор Тагабат

(«Я (Романтика)»)

в) «м'ятежний син».

4. Андрюша

(«Я (Романтика)»

г) «низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся й приплюснутий ніс».

5. Дегенерат

(«Я (Романтика)»)

Ґ) «з розгубленим обличчям»

 1. – В; 2 − А; 3 – Б; 4 – Ґ; 5 – Г.

 

 

 1. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація учнів.

 

Тема уроку: Світосприйняття головного героя новели Миколи Хвильового (Я – романтика»).

Мета уроку:

навчальнаперевірити знання учнів з біографії Миколи Хвильового, проаналізувати підтекст новели;

розвивальнаформувати вміння аналізувати психологічний портрет головного героя новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)»; розвивати активне сприйняття навчального матеріалу, аналітичне, образне мислення, довготривалу пам’ять, креативність, навички виконання електронних матеріалів щодо біографії та творчості Миколи Хвильового;

виховнавиховувати в старшокласників прагнення до самоаналізу, самоусвідомлення, самовдосконалення. Виховувати в учнів почуття патріотизму.

Мотивація навчальної діяльності.

 • Пригадайте ознаки імпресіонізму.
 • Пригадайте ознаки експресіонізму.
 • Що спільного й відмінного між новелою та оповіданням?
 • Опишіть внутрішній стан головного героя новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)».

Вивчення нового матеріалу

 

Плеяда молодих митців бачила власне призначення в творенні нової літератури, котра б рішуче відрізнялася від набутків попередників. Пізніше М. Хвильовий без зайвої ностальгії напише: «Вмирала стара форма, як лицарство, як запорожці. По таємних лабіринтах мчав вітер з незнайомого краю»; «поет знав, як далеко одійшов запах тобілевичо-старицьких бур'янів, що чудово пахли після «Гайдамаків» й «Катерини», як далеко й «Тіні забутих предків», й усе , що хвилювала юність». Засадничими принципами нового мистецтва стає відмова від точного повторення дійсності, митців приваблює й цікавить лише «комплексна система фактів, втілена у поетичний постать як у невмирущий символ жадань, турбот, поразок й перемог кляси й  її епохи».

1923 року виходить 1-ша книжка оповідань М. Хвильового «Сині етюди», котра остаточно стверджує молодого автора у пореволюційній літературі як піонера й  новатора. Авторитетні критики зустріли молодого прозаїка вельми компліментарними рецензіями. О. Білецький в славетній статті «Про прозу взагалі й  про нашу прозу 1925 року» назвав Хвильового «основоположником справжньої нової української прози».

М. Хвильовий розпочинав як неоромантик, хоч у його новелістиці можна відшукати впливи імпресіоністичної поетики, елементи експресіонізму, й навіть сюрреалізму. Автор більше переймався тим, щоб передати відчуття, враження. Зміст слова розкривається дякуючи асоціаціям й аналогіям, воно є сугестивним й неминуче співмірним з барвами, запахом, звуками. Музичний принцип організації тексту, «надзвичайно тонка ритмічність своє внутрішньомузикальна, а не зовнішньомеханічна» (за спостереженням Є. Маланюка) — стають важливими компонентами його ліричного настрою.

Перші поетичні збірки М. Хвильового - «Молодість» (1921), «Досвітні симфонії» (1922), поема «У електричний вік» (1921), котрі були позначені впливами неоромантизму і імпресіонізму, дістали достатньо високу оцінку пережитих літературознавців (С. Єфремов, Ол. Дорошкевич), однак якнайповніше власний талант М. Хвильовий розкрив у жанрі новели або оповідання (головним чином короткого, із виразним лірико-романтичним або імпресіоністичним забарвленням). Збірка його прозових творів «Сині етюди» (1923) стала якісно новим етапом у розвитку тогочасної української літератури, відкрила для неї нові естетичні обрії.

Центральною для творчої манери М. Хвильового зостається проблема людини, людини у її взаємовідносинах із революцією і історією, людини, котра спізнала увесь трагізм буття сучасного їй всесвіту . У людській масі, в вирі революційних подій письменник виокремлює, саме перше , людську індивідуальність із її пориваннями до високої, іноді недосяжної мети, проте він не заплющував очей й на драматичну невідповідність проголошуваного високого ідеалу і його реального втілення. Романтично забарвлені герої Хвильового часто вступають в гострий конфлікт з власним іноді , його одновимірною буденністю.

Застосування умінь та навичок на уроці

1.«Внутрішній конфлікт головного героя»

Заповніть таблицю та вкажіть який внутрішній конфлікт наявний саме у нашого героя?

Картинки по запросу ангел марія

Картинки по запросу чоловік плаче

Картинки по запросу чекист

Матір

 

 

 

Конфлікт

Служба

 

 

 

2 За допомогою цитат визначте внутрішній стан героя .

Цитати

Внутрішній стан

 головного героя

«Я виходжу на безгранні поля, проходжу перевали і там, де жевріють кургани, похиляюсь на самотню пустельну скелю»

Самотність

«Проходили неможливі дні»

Розпач

«…гроза росте, і мої мислі — до неможливости натягнутий дріт»

Емоційна напруженість

«…зовсім чужа людина, бандит — за одною термінологією, інсургент (повстанець) — за другою;

я — чекіст, але і людина»

Усвідомлення конфлікту ролей

«І я, главковерх , чорного трибуналу комуни,— нікчема в його руках, яка віддалася на волю хижої стихії»

Слабкодухість, усвідомлення нездатності протистояти

диктату  влади

«Шість сотень, шість тисяч, шість мільйонів – тьма на моїй совісті!!!»

Почуття провини

«Я гублюсь у переулках.

І ріже мій мозок невеселий голос»

Внутрішній конфлікт

«Тут, у глухому закутку, на краю города,

 ховаю від гільйотини один кінець своєї душі»

Прагнення втекти від себе, позбавитися негативної сторони власного «Я»

«Ви забуваєтесь! Чуєте?.. Коли ви ще раз скажете про це, я вас негайно розстріляю».

«Але голос мій зривається, і мені булькає в горлі. Я пориваюся схопити мавзера й тут же прикінчити з доктором…»

Неврівноваженість

Женщина сказала глухо й мертво:

— Слухайте, я мати трьох дітей!..

Я:

— Розстрілять!

Жорстокість

«Тоді я підійшов до столу, налив із графина вина й залпом випив»

Прагнення пригнітити пробудження співчуття, милосердя спиртним

«Я входив у роль. Туман стояв перед очима. Я забув про все. Я нічого не чув і — сам не пам'ятаю, як я попав до підвалу.

Тоді я у млості, охоплений пожаром якоїсь неможливої радости, закинув руку за шию своєї матері й притиснув її голову до своїх грудей. Потім підвів мавзера й нажав спуск на скроню».

Виконання професійного обов’язку на безсвідомому рівні

«Блідий, майже мертвий, стояв перед мовчазним натовпом черниць із розгубленими очима, як зацькований вовк»

Безпорадність

«…схопили нарешті й

другий кінець моєї душі…

Невже я, солдат революції, схиблю в цей відповідальний момент? Невже я покину чати й ганебно зраджу комуну?»

Усвідомлення, що його роль чекіста не дозволяє жодних проявів толерантності, слабкодухості

«Я йшов у нікуди. Без мислі, з тупою пустотою, з важкою вагою на своїх погорблених плечах»

Абсурдність буття

«…я мушу бути послідовним!»

Домінування фанатичного над гуманним

«…але я раптом почуваю себе жалким, нікчемним і пізнаю, що від мене відходять рештки волі»

Слабкодухість

«Я зараз. Так, мені давно пора! — Тоді я поправив ремінь свого мавзера й знову кинувся на дорогу».

Автоматичне виконання ролі чекіста

«Моя мати — наївність, тиха жура і добрість безмежна»

Любов до матері

«І мій неможливий біль, і моя незносна мука тепліють у лампаді фанатизму перед цим прекрасним печальним образом»

Прагнення пробудити в собі високодуховне начало

«Тоді я беру її милу голову з нальотом сріблястої сивини і тихо кладу на свої груди...»

Ніжність

«І я бачу: в її очах стоять дві хрустальні росинки»

Емпатійність

«Ах, як я втомився, мамо!»

Бажання відректися

 від своєї ролі вбивці

«…образ моєї матері не покидав мене в цю ніч ні на хвилину…»

Пробудження гуманного в душі жорстокого чекіста

«Я відчував: пахне м'ятою.

Я гладив її милу голову з нальотом сріблястої сивини… Тоді мені знову до болю хотілося впасти на коліна й молитовне дивитися на волохатий силует чорного трибуналу комуни»

Бажання допомогти матері

«Я став перед ним на коліна й пильно вдивлявся в обличчя. Але воно було мертве. По щоці, пам'ятаю, текла темним струменем кров. Тоді я звів цю безвихідну голову й пожадливо впився устами в білий лоб»

Тимчасове усвідомлення вчиненого злочину

 

 

7.Підбиття підсумків уроку.

Дорогі діти! Сьогодні Ви плідно попрацювали. Я дякую Вам за Вашу роботу за Вашу ініціативність . На кінець уроку я хотіла аби ми продивилися з вами відео про Миколу Хвильового та його внесок в українську літературу.

https://www.youtube.com/watch?v=T1oVCU4E2Qk

 

8.Надання домашнього завдання.

Ви повинні переглянути документальний фільм про Миколу Хвильового та виписати для себе найголовніші тезиси з побаченого.

https://www.youtube.com/watch?v=7bDXsLXlYus

 

Дякую діти Вам за Вашу підготовку, за плідну працю. Ви прекрасно попрацювали .Підходьте до мене ,я виставлю Вам оцінки за урок. Ви молодці ,зустрінемось в четверг !!!Чекаю ваших домашніх робіт з нетерпінням!!!

docx
Додав(-ла)
Holovchenko Kristina Serhiivna
До підручника
Українська література (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Авраменко О.М., Пахаренко В.І., Мовчан Р.В.)
Додано
18 травня 2020
Переглядів
671
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку